Catalogus Oud Meppel
Titel
SCHERMVERENIGING Bras de Fer.
Annotatie:
1. - Map met opstartgegevens van Schermvereniging Bras de Fer
- Lijst van voorzitters, secretarissen, en penningmeesters van 1981-2021 (Opheffing)
2. Administratie m.b.t. schermtoernooien 1984-2012 o.a.
- Uitnodigingen aan andere schermverenigingen
- Persberichten
- Kostenoverzichten
- Voorbeeld inschrijfformulier
- Aanplakbiljet
- Indelingslijsten
3. - Adressenlijst Dag- en weekbladen Meppel e.o.
- Krantenberichten
- Persberichten 2001-2005
4. Diskette met een verslag uit 2001
5. - Formulier betreffende Live-opname in Reestoord, 24 febr. 1983
- Draaiboek van de Live-opname in Reestoord
6. - K.N.A.S. - Statuten en Huishoudelijk Reglement - Boekje Verenigingsrecht
- Statuten Bras de Fer - Meppel
7. Diverse Folders
8. Formulieren Bras de Fer:
- Origineel inschrijfformulier - Origineel briefpapier
- Stamkaart Vereniging 25-10-1988
- Registratie Kamer van Koophandel
9. Cursusovereenkomsten 1980-1981 met Eerste Meppeler Sportschool
10. Administratie 1981 over opstarten Vereniging Bras de Fer
- Diverse administratie 1982- 2010.
11. Map met: Vaantjes 1988-2012
- Stickers
- Diverse flyers en wervingsfolders
- Aanplakbiljetten degentournooien
- Advertentiepagina voor degentournooi
- Embleem Bras de Fer Meppel
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 216 1


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl