Catalogus Oud Meppel
Titel
ALGEMENE Nederlandse Grafische Bond van 1849 - 1983; notulenboeken. In 1945 ontstaan door fusie met de ANTB en andere bonden, zoals die van chemografen en lithografen; archiefdoos.
Annotatie:
1. 18-3-'48 tot 1961
2. 8-8-'61 tot 15-2-'78
3 23-2-'78 tot 26-4-'79
Nr 1. bevat een oprichtingsverklaring van de afd. Meppel van de Alg. Ned. Typografenbond.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 39


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl