Catalogus Oud Meppel
Titel
TIMMERMAN; archiefdoos.
Annotatie:
1. Uit en thuis; een bundel liedjes; bew. door J.B.Kok.. Amsterdam, Zuylen, z.j.
2 en 3. Ons liedboek; door J.Pelser en G.J.van Zanten;16e dr.1921 en 15e dr.1933. Groningen enz.,Wolters,
4. Wie zingt mee? Uitg. Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam, 1954.
5. De grote klok; een bundel liederen, canons en volksspelen voor het feestjaar 1948. Amsterdam, NJG, 1948.
6. Zangbundel voor huisgezin en samenkomsten; titelblad ontbreekt.
7. Zangbundel ten dienste van het huisgezin en godsdienstige samenkomsten. Rotterdam, Joh. de Heer, 1905.
8. Jan Pierewiet, ook in A 36
9. Liederenbundel ten dienste van het Ned. Jongelingsverbond '; 8ste dr. Amstwrdam, NJV, 1939.
10. Com nu met sang; keur van geestelijke... liederen; verz. onder leiding van G. van Ravenzwaaij. Wageningen, |Keuning, z.j.
11. Oud-Nederlandsche liederen uit den "Nederlandtsche Gedenck-clanck" van A. Valerius (1626) ; 4de onveranderde dr.Amsterdam, Alsbach, 1941. Met toelichting door A.D. Loman en J.C.M. van Riermsdijk.1893.
12. Rode map met bladmuziek.
13. Blauwe map met 4 houten bordjes met spreuken
14. Bijbelsch dagboekje voor opvoeders; door J.C.Wirtz Czn. Amsterdam, Spruyt's , z.j.
15. Hoes met zegeltjes, plaatjes en kaartjes.
16. Kerstliedeken; in lijst (Maria die soude naar Bethlehem gaan)(kerst 1930).
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 42


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl