Catalogus Oud Meppel
Titel
BASIS ONDERWIJS; archiefdoos.
Annotatie:
1.In hoes Programma 50 jarig bestaan Geref. School 1912
2. Gele map met vouwwerkvoorbeelden
3. Hoes met rapportboekjes Groen van Prinstererschool 1938 Scheper, Gemeente Meppel 1910 Kreulem en1920 Kremer.
4. Notulenboek Ver. Van Schoolverzuim
5. Gele map met (beschadigd0 Getuigschrift Wilhelminaschool 1941.- Atlas perspectief, door F.C. de Graaff Hz.. Arnhem, Heuvelink z.j. .- Prent. S.Russchen.
6. Aflegmap Groen van Prinstererschool, aangelegd door Th. Rinsema
7. Weekjournaal Wilhelminaschool jrg. 5.1932. Omslag Radioprogramma Techn. bureau Radio centrum Hoofdstraat 24 8. Blauwe map met krantenartikelen, waaronder Brede school
9. Blauwe map Schoolkranten Zuiderschool 1946 en Jonkmanschool 11.1, 1964, 1.3 en 2e jrg.
10. Rode map met diverse artikelen, o.a benoeming T. van Steenwijk, 1927.
11. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. De school van Boschoord; leesboekje voor de vierde klas. Dl.1. Assen, Van Gorcum, 1962.
11a. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. Het botenhuis in de duinen; leesboekje voor de vijfde klas Dl.3. Assen, Van Gorcum, 1965.
11b. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. Voorlopertje A; leesboekje voor de derde klas basisschool. Assen, Van Gorcum, 1972
11c. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. Voorlopertje B; leesboekje voor de derde klas basisschool. Assen, Van Gorcum, 1973
12. a, b en c. Van hunebed tot heden, door van der Werff en Woudsma. Eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school. Groningen, Wolters, 1964.
13. Envelop uit Japan aan J. Zwikker met correspondentie m.b.t. een reŁnie van de Wilhelminaschool in 1985
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 47


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl