create
counter
Catalogus:
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:


Print deze titel

Familie van TRIEST, zadelmakers, archiefdoos.Annotatie:
1. Plastic hoes met gezinsoverzicht.
2. Plastic hoes met De Distributiebode, nrs 2 en 5 okt 1918. Bonnen van de rijkssuikerkaart.
3. Plastic hoes met documenten Rotterdamsche Verzekering-Societeiten RVS. Nota en schuldbekentenis 1925-1935.
4. Plastic hoes met diverse trouwkaarten oa Nijdam-Friskus.
5. Plastic hoes met div documenten oa Bewijs van Aandeel Co?peratieve Broodbakkerij "Vooruit". Gelukwenstelegram 30-jarig echtvereniging.
6. Blauwe map met; Statuten en Huishoudelijk Reglement "de Voorzorg"; Bewijs lidmaatschap "de Voorzorg"; Afrekeningsnota 2-9-1932 "de Voorzorg"; Statuten en Reglement Algemeen Ziekenfonds; Statuten, Huishoudelijk Reglement Moederfonds "Vooruit"; bewijs lidmaatschap Meppeler Co?peratieve Productie en Verbruiksvereniging "Vooruit"; Standenkaart Gemeentelijk Gas, Waterleiding en Electriciteitsbedrijf Meppel 1936/1937; aanslag riool-straatbelasting 1950; envelop met nota 31-10-1951 fa van Mulligen & van Wijk; envelop fa Cuperus nota plaatsen grafmonument juli 1957; uittreksel grafrechten Algemene Begraafplaats; vergunning gemeente Meppel plaatsen grafsteen 8-7-1959; krantenart. MC 30-9-1960 inzake ontruiming Weerdstr 18.
7. Plastic hoes met documenten Raad van Arbeid; renteboekje invaliditeitswet 1919-1928; envelop met aanmaning om rentekaart te tonen 1936; kwijting fl 20,00; 2 niet ingevulde loonlijsten 1952.
8. Plastic hoes met rekening Gerechtsdeurwaarder W. Otter, conclusie inzake van Triest contra J.Vos, inzake ontruimingsprocedure.
9. Blauwe map met familieadv ivm huwelijk van Triest-Hoogeveen MC 11-11-1911, geboorte H.J. van Triest MC 14-12-1912, overlijden H.J. van Triest MC 28-7-1919, dankbetuiging H.J. van Triest MC juli 1919, gebroorte H.J. van Triest MC 12-8-1922,overlijden R. Zwiers MC 16-9-1922, 25 jr jubileum zadelmaker MeppelerNieuwsblad 7-11-1930, overlijden werkgever F.J. Boot MeppelerNieuwsblad 15-8-1932, overlijden S. Hoogeveen MC 29-12-1933.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 178

Zie ook:
OM 26-2