create
counter
Catalogus:
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:


Print deze titel

SCHOOLBOEKEN, OUDE;waarschijnlijk allen uit het bezit van Hendrikjen Klaas Rumpt, ook wel genoemd Runt, Oosterboer.Annotatie:
1. Rekenschrift, Regel van drie?n, handgeschreven.
2. Werkschrift, Reductio cassarekening, handgeschreven. (.1806)
3. Vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer (1877,54e druk) 5. Eenvoudig onderwijs in den godsdienst. 1877.
6. Gezangen. 1798. 7. Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen. 1845.
8. Biblia. Dat is de gansche H. Schrifture... Dordrecht, Staten generaal,1794. O.T. en N.T.. Met psalmen en gezangen, cathechismus.
9. De geschiedenis van Jezus; uit. door de Maatschappij tot Nut van 't algemeen. Leijden enz.,Kortier en zn.,enz.,1805. Bijbelse historien
10. Gods wijsheid en goedheid in de Schepping. Leesboek naar het Hoogduitsch van K.A. Wagner door L.S.P.Meyboom(1846)
11. Bredow, G.G., en A.Fokke. Bijbelsche verhalen (1839)
12. De Algemeene historie in themata; naar het Hoogduitsch door A. Fokke Simonsz. Amsterdam, C. Timmer, 1808.
13. Sammlung Geschichten und Erzahlungen; hrsg. von G.F.B.W. Frederiks. Nimwegen, Thieme,1808.
14. a. Deken, Daan. Moeder Nelleke Groningen, Noordhof, 1953 (Met stempel van de Vledderschool).
14 b. Boer, J., en K. van der Geest. Op de drempel. Meppel, ten Brink, 1955. Met stempel van de Noorderschool.
15. Bijbelsche historien. Zonder band en titelbladf.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3

Zie ook:
A 3, 1