create
counter
Catalogus:
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:


Print deze titel

Stichting Het PADVINDSTERSCLUBHUIS; Oliab-groepAnnotatie:
1. Envelop met akte notaris J. Snippe oprichting Het Padvindstersclubhuis 18-6-1952.
2. Blauw mapje met doorslagen statuten en oprichtingakte.
3. Blauw mapje met MC art nieuw clubhuis Oliab-groep 19-11-1952
4. Envelop met aanvraag bouwvergunning, bouwtekening en besluit gemeente Meppel nieuw clubhuis.
5. Plastic hoes met schuldbekentenis; gift echtpaar Kleijn; toekenning subsidie gem Meppel.
6. Blauw mapje met brief J. Bos met bedankzegging ddelname bestuur; brief bestuur 22-12-1952 over afwikkening zaken.
7. Blauw mapje met diverse rekeningen ivm de bouw nieuw clubhuis.
8. Plastic hoes met reacties op uitnodiging opening nieuw clubhuis; oa van gemeentebestuur Meppel, gemeentepolitie Meppel, het Ned. Padvindersgilde.
9. Envelop met vergunning herbergen kampeergasten in clubhuis en huisregels 8-6-1953.
10. Blauw mapje met corr verhuur clubhuis aan oa Hopman Kwantgroep, Tamboer-en pijperscorps Sparta
11. Plastic hoes met vergunningen horeca en tot exploitatie verlof B 21-12-1954. Brief over intrekking inschrijving exploitatie verlof B 17-10-1961.
12. Envelop A. Kornelis, notaris met brief, nota, copie en afschrift statutenwijziging 22-12-1959.
13. Plastic hoes met rekening 1959 en begroting 1960, brief april 1965 vrijw bijdrage Roelof van Munstergroep.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 176

Zie ook:
A 117
OM 21-2 blz 95
OM 23-3 blz 69