create
counter
Catalogus:
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:


Print deze titel

WERELDOORLOG II. VERZET/BEVRIJDINGAnnotatie:
D.Verzet
- Materiaal van verzet in Friesland, waaronder o.a. voorlichtingsmateriaal van Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten, onderduikkaarten LO Friesland, programma tentoonstelling Strijdend Friesland, radiorede Mr. G.J. Van Heuven Goedhart.

- Poster gericht aan alle burgers van Nederland, afkomstig van de gezamenlijke verzetsorganisaties waarop melding wordt gemaakt dat de onderdrukking ten einde is en Nederland vrij.

- Voorlichting boeren en tuinders van het N.C., waarin instructies worden gegeven voor de levering van vee, granen, aardappels, melk en peulvruchten.

- Veiligheidsregels voor iedere illegale werker.

E. Verzetsactiviteiten Meppel
- Informatie en gegevens van Cor Kraal te Meppel die tijdens de oorlog actief is geweest in de bestrijding van de NSB en in het gewapend verzet.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 2-4-1980 met als kop "Meppel bakermat van het verzet".

- Krantenartikel Meppeler Courant 1979 met als kop "Laatste offensief Meppeler knokploeg. Deel 2 en 3.

- Krantenartikel over de KP-overval op het bureau van politie te Meppel.

- Krantenartikel over 32 Meppeler OD-leden die in de nacht van 24 en 25 mei 1944 tijdens een razzia zijn gearresteerd en waarvan 16 in Duitse concentratiekampen om het leven zijn gekomen. Van 10 personen is een foto in het artikel opgenomen.

- Krantenartikel Meppeler Courant onder de kop "Het laatste offensief van de Meppeler knokploeg" waarin aandacht wordt besteed aan Peter van den Hurk en zijn verloofde Mimi en de mishandelingen die hen zijn toegebracht door de SD tijdens het verhoor.

- IJlbericht d.d. 25-9-1944 van N.105 (=Poortman) met gegevens van bewoners op diverse adressen in Meppel.

- IJlbericht d.d. 27-9-1944 van N.105(=Poortman) met melding aankomst Gr?ne Polizei in Meppel, de invordering van huizen en het inrichten van een militair hospitaal in Hotel Ogterop.

- Verzetsheldin Mientje Nip overleden.

F. Bevrijding/herdenkingen.

F1. Algemeen.
- Aankondiging bezoek Koningin aan Zeeland en Brabant op 13-3-1945.

- Affiche van het Airborne Museum te Oosterbeek met aandacht voor de 60 jaar geleden plaatsgevonden luchtlanding door de Franse geallieerden in Drenthe in april 1945.

- Ansichtkaart waarop kinderen en soldaten staan met de tekst "Jan loopt de uitlaatgassen na en Piet vindt een peukje voor papa.

- De Band 3e jaargang n. 4 d.d. 31-7-1948 orgaan van de band Nederland-Indi?.

- Bevrijdingslied op tekst van de melodie "Ik zoek een meisje".

- Boekwerkje met liedtekst Den Vaderlant Ghetrouwe ter herinnering aan oorlogsjaren 1940-1945.

- Dagblad van het Noorden.
* Speciale editie bevrijding d.d. 30-4-2005

- Foto van Canadese legerauto op de Dam in Amsterdam met Nederlandse jongens en meisjes.

- Hekeldicht op Mussert juni 1943.

- Houten lijst met kaart "Nederland ons vaderland"

- Klokken voor Amerika. Een oproep om een bijdrage te leveren aan het geschenk dat door Nederland wordt gegeven aan het Amerikaanse volk als uiting van dank

- Liedboek uitgegeven door de Stichting tot verbetering van het geestelijk lied ten behoeve van de dankdienst in de kerken op 5 mei 1946

- Nederlandse leeuw op blanco papier met daarbij de tekst "Dispereert niet"

- Nederlands Jongelings Verbond (voorloper Padvinderij) herdenkt haar gevallen bondsleden door de publicatie van een erelijst als bijlage van het blad De Jongeman d.d. 15-11-1945.

- Plankje ter herinnering aan de bevrijding op 5 mei 1945 met o.a. de tekst "Triomfe volgt het lijden voor hen die wettig strijden"

- poster landkaart Nederland van de Stichting 40-45 met daarop de in beeld gebrachte diverse oorlogsactiviteiten

- Vrij, boekje uitgegeven door Uitgeverij De Branding, geschreven door P. de Zeeuw voor de Nederlandse jeugd opdat de herinnering ook bij volgende geslachten levendig blijft.

- Vrijheidsmars "Wees blij want Holland is weer vrij" in woorden en muziek

- Witboek betreffende het gebeurde in de Nederlandse Internerings-en Bewakingskampen in de jaren na de bevrijding. Uitgeverij De Nieuwe Post te Amsterdam.

- Routebeschrijving voor het bezoeken van de bunker van wijlen Seyss Inquart F2.Krantenartikelen
- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 3-10-1969 waarin herdacht wordt dat 27 jaar geleden 15 Meppeler joden de oorlog overleefden.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 23-6-1986 waarin het drama wordt herdacht dat in 1942 250 joodse mannen, vrouwen en kinderen uit Meppel werden afgevoerd waarvan slechts enkelen de bevrijding hebben kunnen ervaren.

- Krantenartikel, geplakt op groot wit vel papier, over de Joodse gemeente in Meppel in de twintiger jaren geschreven door Dr. Steven Derksen.

- Krantenartikelen over de voltrokken doodvonnissen en een in memoriam van de in Den Haag terechtgestelden Hendrik Drogt en Gerard Jansen te Dedemsvaart, Fokke Jagersma en Jan Rijkmans te Meppel, Gerrit Jan van den Berg te Arnhem, Wiepke Timmersma te Wehe, Jacob Kraal te Ruinerwold en Johannes Kippers te Oud Schoonebeek

- Speciale bijlage "Mei 1940"van Tijls Bladen (Wegener) d.d. 28-4-1990

- 5 krantenartikelen over de mobilisatie

- De Volkskrant * Speciale editie bevrijding d.d. 5 en 6 mei 2005.

Bevrijding/herdenkingen Meppel e.o.
G1. Algemeen
- De week van de bevrijding van Meppel door E.Nander, uitgave van M. Stenvert & Zoon te Meppel

- Brochure Gemeente Meppel over herdenking bevrijding Meppel na 50 jaar op 13-4-1995

- Geschrift gericht aan leden van de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging te Meppel met oproep om partij opnieuw vorm te geven

- In memoriam van de uit Meppel afkomstige en gefusilleerden Carel Frederik Kwant, Jan Dani?l Rijkmans, Fokko Jagersma, Jacob Kraal en Jan ten Cate

- Liedtekst op de wijze van "Piet Hein" met verwijzing naar het Duitsch Comit? van Meppel

- Meppel rond de bevrijding. Belevenissen in de periode 4-4 t/m 17-4-1945 uit G.A. Bontekoe Drentsche Kroniek van het bevrijdingsjaar

- Prinsenbuurt. Lied waarin een aantal bewoners van Meppel (Vrielink, Zandberen, Nooy, ter Heide enz.) en bekende plekken in Meppel worden bezongen.

- Programma herdenkingssamenkomsten op 13-4-1945 en 4-5-1945 georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Meppel

- Terugblik, aangeboden bij de jaarwisseling 1945/1946 aan de leden van C.J.M.V. Theofilus Meppel

- Affiches (2x) als aankondiging van de uitgave van het boek "Meppel rond de bevrijding 1945" door J. Poortman.

- Pamflet van een groep sociaal-democratische Meppelers die oproepen tot herstructuering van de overheid.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 7