create
counter
Catalogus:
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:


Print deze titel

BROCADESAnnotatie:
Ordner met opschrift N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken Borcades - Stheeman & Parmacia Amsterdam.
1. Organogram 1800-1950 en ontwikkelingen na 1927.
2. voorgangers apotheek Anthoni d'Ailly, Christiaan Pluygers, Arnoldus Marius Pluygers, Willem Jan de Maar, E.Post Stheeman.
3. Originele handgeschreven en uitgewerkte versie van de "instructie voor de bediende" voor de bediende in de NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman& Pharmacia.
4. (lucht)foto's van het bedrijf.
5. Koninklijk bezoek.
6. Foto's van diverse bereidingsruimten.
7. COR, OR en commissies.
8. Personeelsvereniging.
9. In memoriam Mevr.E.J.Sardeman-Jacobs en Ir. E.W. ter Horst. Jubilarissen en afscheid Ir. E.W. ter Horst, J.W. Noordduyn, Van der Linde, L.Corporaal, Roel Harink, Hans Dunsbergen, Mevr. .
10. Artikelen uit de Fabrieksbode d.d. 24-4-1970, 3-5-1974, 27-9-1974, 1-7-1977, 28-5-1983, 9-10-1987, 30-1-1998.
11. Producten Tamsulosin, De-Nol, Omnic en produktenalfabet.
12. Van Markens Stichting. Fonds van waaruit personeelsleden financi?le bijdrage konden ontvangen en brief d.d. 8-1-1981 waarin bevestigd wordt de benoeming van A. van Dalsum in het bestuur van Van Markens Stichting.
13. blz 3 t/m 8 van een stageverslag d.d. februari 1980 van I.J. van Herk, stagiaire maatschappelijk werk over verschillende fondsen binnen de onderneming en de huidige stand van zaken (1980).
14.Krantenartikelen over de nieuwbouw in Meppel Noord.
15. Krantenartikelen woningbouw terrein Brocades.
16.Krantenartikelen (29-1-1990) onderzoek resterende vervuiling en bezwaar omwonende tegen verlenen hinderwetvergunning.
17. Krantenartikelen afstoten Pharma-divisie aan Yamanouchi Pharmaceuticals en mogelijk verdwijnen overtollige banen Meppel.
18. Brief d.d. 9-3-1981 van H.M. Dekker en H.K. Schuring met het verzoek om in het kader van een onderzoek inzage te krijgen in documenten die betrekking hebben op een staking bij Brocades en Stheeman in de periode 30-10 tot 20-11-1917.
19. bladzijde 2 van een schrijven van Gist Brocades waarin mededeling wordt gedaan van het feit dat de FNV bij gedwongen ontslagen bereid is om de SUT en VUT uit te breiden, krantenartikel d.d. 3-4-1985 over actie FNV die in vestiging Dordrecht heeft gevoerd en sociaal jaarverslag 1989 waarin gememoreerd wordt aan reorganisatie in 1987
20. Krantenartikel van Thijs Rinsema over Brocades & Stheeman de voorloper van Yamanouchi. Beschreven wordt de herinneringen die door Hilbert Jans aan het papier heeft toevertrouwd sinds hij op 18-11-1929 in dienst trad bij Brocades & Stheeman.
21. Krantenartikel geschreven door Jan Houdel over de grondlegger Willem Brocades.
22. Kopie van krantenartikel waarin de veroordeling in 1855 wordt besproken van Jentje Groeneboer en Lena van Rechteren die over het hooiland van Jacob Meuring hebben gelopen en paarde-of hondebloemen hebben gestoken waardoor het gras werd vertrapt. De kruiden in het hooiland waren bestemd voor Brocades Stheeman aan de Woldstraat te Meppel.
23. Kopie van krantenartikel uit blad Oud Meppel. Jaargang 16. nr. 4 waarin aandacht wordt besteed aan de branden bij Brocades Stheeman vanwege gebruik alcohol.
24. Artikel uit FNV Magazine d.d. 16-5-1992 over de heer en mevrouw Wilhelmi en over de huurders van de woningen aan het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen, fabrieksdorpen evenals het Agnetapark van Gist Brocades in Delft.
25. Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 25-11-1987 interview met Dr. Eric Jan Mouton directeur van Gist Brocades en zijn aanstaande VUT.
26. Krantenartikel over de afgeketste fusie tussen Gist Brocades en ACF en het ter beschikking stellen van zijn functie door bestuursvoorzitter G. Bresser van Gist Brocades.
27. Blad met foto impressies diverse activiteiten.
28. Krantenartikel over overstromingen in 1960.
29. Foto van aantal medewerkers Brocades, waaronder van Dalsem en D.J. Reiding.
30. Artikel in bedrijfsblad presscriptie over manager Production Freek Kuijper en afscheid van Ed Visman.
31. "Het was maar een idee". Artikel in Presscriptie over collega's in Meppel die hebben meegedaan aan Nationale Idee?ndag op 21-3-2001.
32. Map niet nader te verklare documenten, zoals enveloppen van Gist Brocades, Yamanouchi. Deel van artikel over pensioenfondsen, uitnodiging festelijkheden op 23-5-2003, De BGD Centraal Drenthe, deel artikel over proefdieren en foto in Meppeler Courant d.d. 15-4-2013 van de Wilhelminastraat.
33. Brochure Brocades december 1965, eerste editie bedrijfsperiodiek voor het personeel
34. Over en weer, periodieke uitgave voor het personeel, 1e jaargang nr. 2, dec. 1967

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 37 2

Zie ook:
zie A 37