create
counter
Catalogus:
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:


Print deze titel

ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend PersoneelAnnotatie:
1.Presentielijst van de afd. Meppel van het Nederlands Onderwijs Genootschap 13-10-1888 tot 14-01-1911
2. Ledenlijst N.O.V. afd. Meppel 01-01-1953 tot 1958/1959?
3. Ledenlijst N.O.V. afd. Meppel 1959 tot 1968
4. Ledenadministratie ABOP afd. Meppel 5. Dossier Afd. Meppel e.o. van de ABOP (1959-1972/'73)
6. Plastic mapje met diverse stukken m.b.t. actie onderwijzend personeel, vacature hoofdleidster Oosterboerschool (jaren '80)
7. Wit mapje met ABOP informatie
8. Envelop van Diny Broekman met artikelen etc. m.b.t. overgang kleuteronderwijs naar basisonderwijs (1985-1989)
9. Envelop: Stukken rond "Het Jonge Kind" en 4-jarigen maatregel
10. Okerkleurig mapje met stukken en brieven gericht aan College van B & W Meppel over de overgang van kleuteronderwijs naar basisonderwijs
11. Procedure benoeming hoofd Zuiderschool
12. Sollicitatie van Diny Broekman naar de functie van directeur Zuiderschool en vervolgprocedure
13. Plastic mapje met brieven aan College van B&W Meppel met kritische kanttekeningen m.b.t. de basisschool
14. Jaarverslag schooljaar 1983-1984 van de Zuiderschool afd. Kleuteronderwijs
15. Kleuters in de knel (29-03-1989)
16. 150 jaar ABOP: 6 februari 1842- 6 februari 1992
17. Het Schoolblad van 8 februari 1992 met "150 jaar ABOP"
18. 10 jaren / Jahre samenwerking en uitwisseling tussen ABOP en Duitse zustervereniging GEW (1981-1990)
19. A was de ABOP: een ABC over de ABOP (12 december 1996)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132 9

Zie ook:
Br M 461