create
counter
Catalogus:
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:


Print deze titel

Drentse BOERENBOND, later Nat. Bond Landbouw en Maatschappij.Annotatie:
In de jaren 1932-1939 is de landbouwwinterschool het centrum van actieve boeren in de Drentse Boerenbond. Later opgegaan in Landbouw en Maatschappij. Daarna in de NSB.
1. Het Program der Boerenbonden toegelicht door J. Smid, (voorman /voorvechter Dr Boerenbond) uitgegeven door Boom & zoon, 1932. (gescand)
2. Pro en Contra, Plattelandsverarming. Pro door J. Smid en Contra door J.W. Matthijsen (redacteur Het Volk). 1932.
3. Economie, leidraad voor het land- en tuinbouwonderwijs door L. Weijer (leraar landbouwwinterschool in Meppel en aanjager oprichting Dr Boerenbond) 1933. (met sticker van Straaten's Kantoorboekhandel).
4. Dr. Colijn's Kamerrede, uitgesproken in de Eerste Kamerzitting 8-2-1934.
5. Hoes met brochures Nat. Bond Landbouw en Maatschappij. Nr 4 (gescand), Nrs 6 t/m 8, nrs 10 t/m 12.
6. Brochure nr 13 febr 1937 Het plan van den Arbeid door G.J. Ruiter, uitgegeven door NV de Agrarische Pers Meppel.
7. Beginselprogram van Nat Bond Landbouw en Maatschappij, gewijzegd en aangevuld in 1937.
8. Een Apologie; De nationale Bond Landbouw en Maatschappij en de zuivering in Drenthe. 1950 (gescand)
9. Waarheen werden de boeren geleid? door ds H. van Luzen. 1964 (gescand).
10. Kartel -en Trustvorming, Rede op 17-12-1938 op ledenverg Bond van CoŲp Zuivelfabrieken in Drenthe.
11. Brochure Landbouw en Maatschappij en het vraagstuk der werkloosheid. Inleiding voor ledenvergadering op 26-10-1938. Uitgegeven door Agrarische Pers Meppel.
12. Toneelboekje Nood der Tijden, toneelspel in twee bedrijven door W.J. Eelsema. uitgeven door Agrarische Pers Meppel.
13. Plastic hoes met kopieŽn van o.a. jaarverslagen 1932-1936, vraagstukken, krantenknipsels.
14. Plastic hoes met kopieŽn "Landbouw en Maatschappij", hoe het was.., hoe het groeide.. door Jac ter Haar, 1-71947.
15. Plastic hoes met Interviews en afstudeerscriptie over Dr Boerenbond Meppel eo. (H.H.M. Jansen).
16. Krantenknipsel Dagblad vh Noorden 12-2-2020 over J. Smid, geestelijk vader Nationale Bond Landbouw en Maatschappij.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 191

Zie ook:
D71, D506