create
counter
Catalogus: : pagina 1
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 277 titels gevonden, op 24 pagina's.    Dit is pagina 1   Ga direct naar pagina: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
't schoenhuis MEINEN, Hoofdstraat 57.

Annotatie:
ordner met correspondentie, facturen ed op alfabet A t/m K jaren 1961-1962. Gevonden bij verbouwing in 2021.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 186 1

Zie ook:
A 186-2
Titel
Print deze titel
't schoenhuis MEINEN, Hoofdstraat 57.

Annotatie:
ordner met correspondentie, facturen ed op alfabet L tm Z over jaren 1961- 1962. Gevonden bij verbouwing in 2021.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 186 2

Zie ook:
A 186-1
Titel
Print deze titel
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel; ordners.

Annotatie:
Doos stond op zolder vanaf 2014.
1. Notulen 1983-1989 ongeveer.

2. Ordner Notulen 1987-1993 ongeveer..

3. Ordner Brieven en coorespondentie c. 1970-'75.

4. Brieven en correspondentie 1987-1990.

5. 23-ringsbandALV, Jaarverslagen en brieven

6. Archiefdoos met mappen Financie)n./Afdelingsvergaderingen./Hoofdbestuur bondsraadstuk./ABOP district Drenthe./Uitgaande stukken dec. 1983./GO Meppel

7. Archiefdoos.FNV MeppelNijeveen./FNV regio./Ledenadministratie./afschriften Raiffeisenbank./losse papieren, brieven.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132Titel
Print deze titel
AFSCHRIFTEN van notarieele akten betreffende een pand in de Groote Kerkstraat, later Prinsenplein13; 7 stuks. Archiefdoos.

Annotatie:
1. Notaris Van Holthe tot Echten.3-5-1909 van slager Westenberg.

2. Notaris Fockens 29-9-1915. van Goldsteen aan Mulder, wed.Hulsbergen.

3. Notaris Fockens 15-2-1919 van Mulder aan Van Dijk.

4. Notaris Fockens 11-3-1920 Van Van Dijk aan Van der Laan..

5. Notaris Krans 13-5-1933 Van VdLaan aan Nip, wed.vdKerk.

6. Notaris Kornelis 30-3-1962 Van vdKerk-Nip aan J.van Buuren.

7. Notaris Krans 27-9-1963 Van van Buuren aan Engelkes,wed. Meinen.
Afschrift van het kadaster 15-6-2011..


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 105Titel
Print deze titel
ALBUM in 23-ringsband met opdracht van J.A.M.den Boer, Assen; schrijver P. de Groot.

Annotatie:
Strijd van de architect om het behoud van de grachten vanaf ongeveer 1957 tot ca. 1971.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 53 4

Zie ook:
A 53, 1-3
Titel
Print deze titel
ALCIDES; archiefdoos

Annotatie:
1. Groene 23-ringsband; plakboek met knipsels, niet originele foto's, notities. 1984-1986.

2. Groene map met krantenartikelen en art uit de 'Alcidiaan'

3. Programma's feestavond 25 december z.j. met clublied e.d.

4. Geringde band met veel reclame uit 1932. 25-jarig bestaan Kopie?

5. De Alcideaan: maandelijks orgaan van de Sportvereniging Alcides; 32e jrg., nr. 9 (november 1972)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 70Titel
Print deze titel
ALCOHOLISCHE DRANKEN, Nederlandse Vereniging tot afschaffing van, afd Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Bijnaam de Blauwe Vereniging.

1. Plastic map met overdracht materiaal aan gemeente Meppel door J. Noorlandt.

2. Blauwe map met De Blauwe Strijder, uitgave Meppeler Drankweer Comité. 1946 nr 29 en 30, 1947 nr 32 en 33, 1948 nr 37 en 38, 1949 nr 40.

3. Schrift (van kantoorboekhandel van Straaten) met ledenlijst afd Meppel. 1908 t/m 1941.

4. Contributieboek 1955 t/m 1960.

5. Plastic map met aantekeningen organisatie 60-jarig bestaan op 7-1-1961.

6. Notulenboek (Van Straaten's boekhandel) met notulen huishoudelijke vergaderingen en jaarverslagen 1-1-1908 t/m 21-10-1936, met losbladig enkele presentielijsten.

7. Notulenboek (beschadigd) met huishoudelijke verslagen, jaarverslagen, uitnod en presentielijsten 21-10-1936 t/m 9-7-1953.

8. Notulenboek met huishoudelijke verslagen, jaarverslagen, uitnod en presentielijsten (deels losbladig) 24-9-1953 t/m 14-3-1972.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 174Titel
Print deze titel
ALGEMEEN ziekenfonds; gegevens 1916-1917. Boek

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 14 2

Zie ook:
A 14,1
Titel
Print deze titel
ALGEMENE Nederlandse Grafische Bond van 1849 - 1983; notulenboeken. In 1945 ontstaan door fusie met de ANTB en andere bonden, zoals die van chemografen en lithografen; archiefdoos.

Annotatie:
1. 18-3-'48 tot 1961

2. 8-8-'61 tot 15-2-'78

3 23-2-'78 tot 26-4-'79

Nr 1. bevat een oprichtingsverklaring van de afd. Meppel van de Alg. Ned. Typografenbond.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 39Titel
Print deze titel
APOTHEEK van der Weerd, Grote Kerkstraat 4; archiefdoos.

Annotatie:
Vader en zoon van der Weerd waren mede-eigenaar van Reese en Beintema, 1911-

1. Schuldenboek. NB. Niet in te zien. (mensen die de recepten niet betaalden werden doorverwezen naar de Sociale dienst

2. Verschillende kaarten en enveloppen uit 1944-'45.

3. Drie briefkaarten Eerste snelpostvlucht, november 1933 per Panderpostjager

4. Stageverslag van Nies de Jong (mevrouw van der Weerd) uit 1935-'36 kinderverzorging.

5. Mapje gescande originele foto's.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 134

Zie ook:
M 30
Titel
Print deze titel
ARCHIEF F..R. GERSSEN; Pabo archiefdoos.

Annotatie:
1. Snelhechter Shipshow; voorbereidingen deelname Pabo Meppel; folders, kopieën, tekeningen.

2. Snelhechter Shipshow 2.. Persberichten, fotowedstrijd., programmaboekje.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 113

Zie ook:
A 96
Titel
Print deze titel
ARCHIEF KRATON; archiefdoos.

Annotatie:
1. Stempel buurtvereniging

2. Notulenschrift 1945-'55

3. Notulenschrift 1955-'65

4. Notulenschrift 1966-'80

5. Blauwe 17- ringband met jaaroverzichten / notulen vanaf 1945

6. Bruine 17-ringsband notulen 1980-' 89

7. rode ordner notulen 1989-2012

8. grijze ordner jaarverslagen vanf 1999-2011

9. Hoes met jubileumboekje 1936-1986

10. Schoolschrift met Statuten en huish.regl.

11. Schoolschrift in hoes Jaaroverzichten op rijm 1961-'65 en 1972-1980

12. Poster Kraton c.1925.

13. Presentatie woonkwaliteitsonderzoek VAC 2008.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 58 1