create
counter
Catalogus: : pagina 1
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 1   Ga direct naar pagina: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
't schoenhuis MEINEN, Hoofdstraat 57.

Annotatie:
ordner met correspondentie, facturen ed op alfabet A t/m K jaren 1961-1962. Gevonden bij verbouwing in 2021.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 186 1

Zie ook:
A 186-2
Titel
Print deze titel
't schoenhuis MEINEN, Hoofdstraat 57.

Annotatie:
ordner met correspondentie, facturen ed op alfabet L tm Z over jaren 1961- 1962. Gevonden bij verbouwing in 2021.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 186 2

Zie ook:
A 186-1
Titel
Print deze titel
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel

Annotatie:
1. Receptieboek t.g.v. 100 jaar onderwijsvakbeweging 1888-1988 van ABOP, afd. Meppel e.o. op 11-11-1988
1a. Plastic mapje met uitnodigingen voor de feestavond op 11-11-1988. Bevat tevens felicitatiekaarten
2. Als u het wilt; tekst: Piet Leenders, tekn.: Opland (Zoetermeer: ACOP, 1989)
3. Handboekje Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (1969)
4. Leerplichtwet met leerplichtbeschikking en andere uitvoeringsvoorschriften, voorzien van marginale aantekeningen en alphabetisch register (mei 1948)
5. Lager-onderwijswet 1920, voorzien van marginale aantekeningen en alphabetisch register (maart 1950)
6. Pensioenwet 1922 met uitvoeringsvoorschriften, voorzien van marginale aantekeningen en alphabetisch register (februari 1950)
7. Drie plastic doosjes met insigne van de ABOP (uitgereikt aan jubilarissen)
8. Katoenen tasje van de ABOP
9. ABOP vlag "Onderwijs in actie"

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132 10

Zie ook:
Br M 461
Titel
Print deze titel
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel

Annotatie:
Archiefdoos met mappen Financi?n./Afdelingsvergaderingen./Hoofdbestuur bondsraadstuk./ABOP district Drenthe./Uitgaande stukken dec. 1983./GO Meppel

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132 6

Zie ook:
Br M 461
Titel
Print deze titel
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel

Annotatie:
Archiefdoos.FNV Meppel Nijeveen./FNV regio. /Ledenadministratie./afschriften Raiffeisenbank / losse papieren, brieven

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132 7

Zie ook:
Br M 461
Titel
Print deze titel
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel

Annotatie:
Archiefdoos met:
1 Notulenboek afd. Meppel 09-05-1914 tot 04-01-1925
2. Notulenboek afd. Meppel 10-07-1925 tot 27-01-1937
3.Notulenschrift NOV afd. Meppel 06-06-1945 tot 19-07-1945
4. Notulenschrift NOV afd. Meppel 19-07-1945 tot 13-10-1945
5.. Notulen ledenvergaderingen afd. Meppel 13-10-1945 tot 15-10-1950 en notulen bestuursvergaderingen (keerzijde)
6. Notulen ledenvergaderingen afd. Meppel 30-06-1951 tot 16-10-1956 en notulen bestuursvergaderingen (keerzijde)
7. Notulen ledenvergaderingen NOV afd. Meppel 18-01-1957 tot 15-03-1961 en notulen bestuursvergaderingen (keerzijde)
8. Notulen ledenvergaderingen ABOP afd. Meppel 31-05-1961 tot 27-10-1975 en notulen bestuursvergaderingen (keerzijde)
9. Notulen bestuurs- en ledenvergaderingen ABOP afd. Meppel 27-11-1975 tot 28-02-1982
10. Notulen jaar- en ledenvergaderingen ABOP afd. Meppel 01-1982 tot nov. 1988
11. Notulen bestuursvergaderingen 01-03-1982 tot 20-03-1989


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132 8

Zie ook:
Br M 461
Titel
Print deze titel
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel

Annotatie:
1.Presentielijst van de afd. Meppel van het Nederlands Onderwijs Genootschap 13-10-1888 tot 14-01-1911
2. Ledenlijst N.O.V. afd. Meppel 01-01-1953 tot 1958/1959?
3. Ledenlijst N.O.V. afd. Meppel 1959 tot 1968
4. Ledenadministratie ABOP afd. Meppel 5. Dossier Afd. Meppel e.o. van de ABOP (1959-1972/'73)
6. Plastic mapje met diverse stukken m.b.t. actie onderwijzend personeel, vacature hoofdleidster Oosterboerschool (jaren '80)
7. Wit mapje met ABOP informatie
8. Envelop van Diny Broekman met artikelen etc. m.b.t. overgang kleuteronderwijs naar basisonderwijs (1985-1989)
9. Envelop: Stukken rond "Het Jonge Kind" en 4-jarigen maatregel
10. Okerkleurig mapje met stukken en brieven gericht aan College van B & W Meppel over de overgang van kleuteronderwijs naar basisonderwijs
11. Procedure benoeming hoofd Zuiderschool
12. Sollicitatie van Diny Broekman naar de functie van directeur Zuiderschool en vervolgprocedure
13. Plastic mapje met brieven aan College van B&W Meppel met kritische kanttekeningen m.b.t. de basisschool
14. Jaarverslag schooljaar 1983-1984 van de Zuiderschool afd. Kleuteronderwijs
15. Kleuters in de knel (29-03-1989)
16. 150 jaar ABOP: 6 februari 1842- 6 februari 1992
17. Het Schoolblad van 8 februari 1992 met "150 jaar ABOP"
18. 10 jaren / Jahre samenwerking en uitwisseling tussen ABOP en Duitse zustervereniging GEW (1981-1990)
19. A was de ABOP: een ABC over de ABOP (12 december 1996)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132 9

Zie ook:
Br M 461
Titel
Print deze titel
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel; ordners

Annotatie:
1. Ordner Notulen 1983-1989 ongeveer.
2. Ordner Notulen 1987-1993 ongeveer..
3. Ordner Brieven en correspondentie c. 1970-'75.
4. Ordner met Brieven en correspondentie 1987-1990.
5. 23-ringsband ALV, Jaarverslagen en brieven


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132 1-5

Zie ook:
Br M 461
Titel
Print deze titel
ABOP, relatiegeschenk

Annotatie:
Heimat-Teller von K?nstlerhand geschaffen. Ontvangen tijdens de receptie t.g.v. het 100-jarig bestaan van de ABOP in 1988. Geschenk van de zustervereniging GEW Kreisverband Wittlage

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132 11

Zie ook:
Br M 461
Titel
Print deze titel
AFSCHRIFTEN van notarieele akten betreffende een pand in de Groote Kerkstraat, later Prinsenplein13; 7 stuks. Archiefdoos.

Annotatie:
1. Notaris Van Holthe tot Echten.3-5-1909 van slager Westenberg.
2. Notaris Fockens 29-9-1915. van Goldsteen aan Mulder, wed.Hulsbergen.
3. Notaris Fockens 15-2-1919 van Mulder aan Van Dijk.
4. Notaris Fockens 11-3-1920 Van Van Dijk aan Van der Laan..
5. Notaris Krans 13-5-1933 Van VdLaan aan Nip, wed.vdKerk.
6. Notaris Kornelis 30-3-1962 Van vdKerk-Nip aan J.van Buuren.
7. Notaris Krans 27-9-1963 Van van Buuren aan Engelkes,wed. Meinen. Afschrift van het kadaster 15-6-2011..


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 105Titel
Print deze titel
ALBUM in 23-ringsband met opdracht van J.A.M.den Boer, Assen; schrijver P. de Groot.

Annotatie:
Strijd van de architect om het behoud van de grachten vanaf ongeveer 1957 tot ca. 1971.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 53 4

Zie ook:
A 53, 1-3
Titel
Print deze titel
ALCIDES; archiefdoos

Annotatie:
1. Groene 23-ringsband; plakboek met knipsels, niet originele foto's, notities. 1984-1986.
2. Groene map met krantenartikelen en art uit de "Alcidiaan"
3. Programma's feestavond 25 december z.j. met clublied e.d.
4. Geringde band met veel reclame uit 1932. 25-jarig bestaan Kopie?
5. De Alcideaan: maandelijks orgaan van de Sportvereniging Alcides; 32e jrg., nr. 9 (november 1972), idem, 20 e jaargang no. 1
6. 50 Jaar Alcides 1907 - 1957


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 70

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 1   Ga direct naar pagina: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Volgende blad     Ga naar het laatste blad