create
counter
Catalogus: : pagina 2
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 2   Ga direct naar pagina: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
ALCOHOLISCHE DRANKEN, Nederlandse Vereniging tot afschaffing van, afd Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Bijnaam de Blauwe Vereniging.
1. Plastic map met overdracht materiaal aan gemeente Meppel door J. Noorlandt.
2. Blauwe map met De Blauwe Strijder, uitgave Meppeler Drankweer Comit?. 1946 nr 29 en 30, 1947 nr 32 en 33, 1948 nr 37 en 38, 1949 nr 40.
3. Schrift (van kantoorboekhandel van Straaten) met ledenlijst afd Meppel. 1908 t/m 1941.
4. Contributieboek 1955 t/m 1960.
5. Plastic map met aantekeningen organisatie 60-jarig bestaan op 7-1-1961.
6. Notulenboek (Van Straaten's boekhandel) met notulen huishoudelijke vergaderingen en jaarverslagen 1-1-1908 t/m 21-10-1936, met losbladig enkele presentielijsten.
7. Notulenboek (beschadigd) met huishoudelijke verslagen, jaarverslagen, uitnod en presentielijsten 21-10-1936 t/m 9-7-1953.
8. Notulenboek met huishoudelijke verslagen, jaarverslagen, uitnod en presentielijsten (deels losbladig) 24-9-1953 t/m 14-3-1972.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 174Titel
Print deze titel
ALGEMEEN ziekenfonds; gegevens 1916-1917. Boek

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 14 doos 2

Zie ook:
A 14,1
Titel
Print deze titel
ALGEMENE Nederlandse Grafische Bond van 1849 - 1983; notulenboeken. In 1945 ontstaan door fusie met de ANTB en andere bonden, zoals die van chemografen en lithografen; archiefdoos.

Annotatie:
1. 18-3-'48 tot 1961
2. 8-8-'61 tot 15-2-'78
3 23-2-'78 tot 26-4-'79
Nr 1. bevat een oprichtingsverklaring van de afd. Meppel van de Alg. Ned. Typografenbond.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 39Titel
Print deze titel
APOTHEEK van der Weerd, Grote Kerkstraat 4; archiefdoos.

Annotatie:
Vader en zoon van der Weerd waren mede-eigenaar van Reese en Beintema, 1911-
1. Schuldenboek. NB. Niet in te zien. (mensen die de recepten niet betaalden werden doorverwezen naar de Sociale dienst
2. Verschillende kaarten en enveloppen uit 1944-'45.
3. Drie briefkaarten Eerste snelpostvlucht, november 1933 per Panderpostjager
4. Stageverslag van Nies de Jong (mevrouw van der Weerd) uit 1935-'36 kinderverzorging.
5. Mapje gescande originele foto's.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 134

Zie ook:
M 30
Titel
Print deze titel
Archief collectie Rendo.

Annotatie:
1. Algemeene Waterleiding-maatschappij; verslag over 1911 uitgebracht in de Algemeene vergadering van Aandeelhouders te Amsterdam, ook van 1912-1920. (Electrische drukkerij Wormgoor, Almelo) . Ook: Verslag over 1927, 1928, 1930, 1932, 1936. Brief van Waterschap "Nijeveen-Kolderveen", d.d. 22 october 1914 betr. toestemming om een zinker te leggen.
2. Verslag over het jaar 1905, van bevindingen en handelingen der gezondheidscommissie voor Meppel c.a. (beschadigd) blz.63 e.v. over Meppel.
3. N.V.Electriciteitsfabriek IJsselcentrale, Zwolle. verslag 1925-1929, 1931-1932, 1935 1940 (uitg.Tijl, Zwolle). Jaarverslagen over 1950, ook van Twentsch centraal station Hengelo.Jaarverslag over 1951 weer van de IJsselcentrale,1952-1956, 1958-1959.
4. 3 acten uit 1864, 1873 met lakstempel en 188; betr. fam Snellebrands (in lade) en Aanteekeningen voor de Verslagen van de gemeente gasfabriek te Meppel 1928 gedeeltelijk 1929- '30 - '31- '32. In handschrift, folio . Electriciteitsbedrijf; besluiten 1942, gestencild (geel) en1946 (oranje) plus Waterleiding; besluiten 1946 grijzig.
5. Verslag van den toestand en de werking der gasfabriek van de gemeente Meppel over het jaar 1910 (Boom, Meppel), 1911 Ten Brink, Meppel, afwisselend), 1912-1914, 1916-1920, 1921 (folio) , 1923-1930, 1931-1932 (Giethoorn, Meppel), 1933 (Neerlandia) en 1934
6. Verslag van den toestand en de exploitatie over het jaar 1935 van het Gemeentelijk gasbedrijf te Meppel, het Electriciteitsbedrijf en de Waterleiding, 3 afz. delen (klein) daarna A4:1936 en 1937(Gas ontbreekt), 1938-1941.
7. Verslag van den toestand der gemeente Meppel over het jaar 1937
8. Verslag van den toestand der gemeente Meppel over het jaar 1942
9. Verslag van de toestand en de exploitatie van het Gemeentelijk gas-, waterleiding- en elektriciteitsbedrijf te Meppel over het jaar 1942, 1946-1952 en 1954.
10. Verslag gedaan door burgemeester en wethouders aan den gemeenteraad van Meppel, 1896-1987, 1903-1904.
11. Verslag van den toestand der Gemeente Meppel over het jaar 1908 en 1909.afwisselend uitg. door Boom en ten Brink.
12. Gemeente Meppel; verslag van de toestand en de exploitatie van het Gemeentelijk gas-, waterleiding-, en elektriciteitsbedrijf over het jaar 1955-1957, 1959-1960, 1963-1969.
13. Zwarte folio band met Contracten
14. Folio map met strikken Waterleiding te Meppel Volledig technisch ontwerp; met afzonderlijk ROL
15. Rapport overgang op aardgas. Dl.1-2 Herkenningsboek in A5 ringbanden , dl.3 herkenningsboek toestellen en 4 technische aspecten
16. 23ringsband met alle mogelijke foto's, deels gescand tbd,,,
17. Lade met alle mogelijke papieren over aardgas.
18. IGMO. Verslagen van de "N.V. "IGMO" (intercommunaal gasbedrijf Meppel en omstreken". Van 1965 tot en met 1987.
19. Ringband plakboek advertenties Rendo en Igmo
20. 3 fotoalbums, 23 ringsbanden met personeel en werkzaamheden tbd
21. 23ringsband met knipsels.1.(rood) 1964-1984, dl.2. IGMO 1985-1988 en 3. IGMO/ Rendo 1988-1989
22. 23ringsband Actie zuinig stoken
23. Archiefdoos met dossiermappen, betr. Hesselingen 1961/ berekeningen Staphorst 1957/ overleg met Steenwijk 1946/ aankoop aardgas gem.Holten/ samenwerking met Steenwijk/ correspondentie 1955-1956./ rapport 1962 onderzoek verband pieken waterafname
24. Archiefdoos met drukwerk, o.a. Mededelingen van het Gasinstituut, 13 17 19 en 26. Alleen voor haar, jrg.12.3 1964. Holland and its drinking water problems 1953. H.Lohr. Propaganda 1932. Water in your home. Op verkenning..Tankgastractie. Schiedam, Roelants,1944 Overdruk uit "Het gas"1 mei 1962 door R. Gerssen. Uittreksel uit Ambtsplicht in oorlogstijd door M. K.J.van Nieukerken; gestencild. Verslag 1950-1951 van het Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. Meppel op blz. 21 Rapport van de Com. ter bestudering van het vraagstuk der gasvoorziening in de provincie Friesland.. Gasbedrijf centraal-nederland. Gasbedrijf Zaanstreek; begroting jaar 1958 Staatsmijnen in Limburg. Kroniek van een eeuw watervoorziening 1856-1956. Folder Waterleiding-maatschappij "Zuid-Beveland". Mededeling betreffende de hooge drukgacvoorziening van Valkenburg en Houthem door R. Chr.A. Franken. Mededeling No 23 van de gasstichting april 191955 Katalytisch en thermisch omzetten van gassen.
25. Rapport accountantskantoor inzake de Gemeente gasfabriek 1926 en 1928. en Begrooting der Gemeente gasfabriek 1930 en 1934.
26. Notulenschrift folio 1926.
27. Map waterleidingbedrijf. Handgeschreven stukken 1893, 1902, 1914, van het Ministerie 1894, 1915.
28. Dossiermap Zaanstreek, b.v. 1954.
29. Omslag "Concepten", roze doorslagen.
30. Rapport betreffende het gasbedrijf. 1947 gestencild
31. Rapport betr.tariefsherziening en Frabrieksuitbreiding van het gemeentelijk gasbedrijf te Meppel. na 1940
32. Enveloppe met gescande foto 's
33. Snelhechter met gescande grote foto's
34. Verzameling losse figuren
35. Overeenkomsten, voorwaarden, ook Beilen
36. Algemeene Waterleiding-maatschappij Reglement voor de exploitatie van 1893.
37. Gemeente Meppel; verordening op het beheer van het bedrijf der Gemeente-gasfabriek te Meppel. Nrs. 129, 167, 171 en 173 (instructie) 1907-1911
38. Correspondentie, doorslagen, blauwe omslag in lade
39. 3 "brieven" van de Centrale boekhouding der gemeentelijke bedrijven- en diensten uit 1939 over gebruik van gas van hotels enz., kappers en voor industri?le doeleinden (met namen)
40. Brief van het Rijkskolenbureau, 14 mei 1946 betreft Wijzigingen in de rantsoeneringsvoorschriften
41. Correspondentie Gasfabriek met A.J. van de Kerk Lzn., betr. gasverlies, d.d. 23 januari 1933. Met fabricage-rekening 1931
42. Verklaring van de St. Sociaal fonds bouwnijverheid; bedrijfspensioenfonds. 1939.
43. Brief aan B7W betreffende de Centrale afstandsgebouwenverwarming, d.d. 27 februari 1950
44. Aantekeningen betr. gas en electriciteitsverbruik 1944,. In handschrift met namen.
45. Lijstje met watermonsters 10-5-1963.
46. Enkel stuk Afdeling II, Kapitaals - ontvangsten. 1960.
47. Plattegrond Stralingswarmteinstallatie. Kantoor gas-water-electr. bedrijf te Meppel 14-11-'52.
48. Waternood door watersnood; de Nederlandse waterbedrijven in het rampgebied in 1953.
49. Verslag van de "N.V. Rendo" (Regionaal nutsbedrijf cvoor Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. 1988.
50. Dossiermap betr.voorzieningen gas, water en electriciteit Hesselingen aan B&W. 1961. Zie ook nr. 23.
51. Aanvulling van het rapport De gasvoorziening van Zeeland, van juni 1949. 16 blz., van de ver. van exploitanten van gasbedrijven.
52. De gasvoorziening van Vleuten; overdruk uit "Het gas", jrg.1933, april.
53. Ringband met Doctoraal scriptie juli 1986 door Menno Versnel. Drenthe krijgt Gas, oprichting van de eerste gasfabrieken in Meppel. Met kopie van tekeningen.
54. Brief opname gasmeters door scholieren dec 1987.
55. Nieuwjaarskaart: RENDO Netwerken wenst u een Energiek 2006

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 161

Zie ook:
OM 8, 2-4 ; OM 9. 1-2
M 270, 1-7
Br M 694


Titel
Print deze titel
ARCHIEF F..R. GERSSEN; Pabo archiefdoos.

Annotatie:
1. Snelhechter Shipshow; voorbereidingen deelname Pabo Meppel; folders, kopie?n, tekeningen.
2. Snelhechter Shipshow 2.. Persberichten, fotowedstrijd., programmaboekje.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 113

Zie ook:
A 96
Titel
Print deze titel
ARCHIEF KRATON; archiefdoos.

Annotatie:
1. Stempel buurtvereniging
2. Notulenschrift 1945-'55
3. Notulenschrift 1955-'65
4. Notulenschrift 1966-'80
5. Blauwe 17- ringband met jaaroverzichten / notulen vanaf 1945
6. Bruine 17-ringsband notulen 1980-' 89
7. rode ordner notulen 1989-2012
8. grijze ordner jaarverslagen vanf 1999-2011
9. Hoes met jubileumboekje 1936-1986
10. Schoolschrift met Statuten en huish.regl.
11. Schoolschrift in hoes Jaaroverzichten op rijm 1961-'65 en 1972-1980
12. Poster Kraton c.1925.
13. Presentatie woonkwaliteitsonderzoek VAC 2008.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 58 1Titel
Print deze titel
ARCHIEF KRATON; ordner.

Annotatie:
Ordner met - Jaarverslagen 2011 en 1995
- Uitnodigingen
- Feestlied 1986
- Ledenlijsten 1915-1945
- Originele foto's Kraton 50 jaar
- Plattegrond - Activiteiten

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 58 2

Zie ook:
M 194
D 259Titel
Print deze titel
ARCHIEF KRATON; ordner.

Annotatie:
Inhoud: - Programma's van feest- en toneelavonden 1971-2001. - Infobladernn 1986- c. 2000 (onvolledig)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 58 3

Zie ook:
A 58 1-2
M 194
Dis 1


Titel
Print deze titel
Archief R. ter Heide; archiefdoos.

Annotatie:
1. Plaquette dag van het verzet 1945-1985.
2. Specificatie tekeningen van de 5 kokers in lade 7 van de brede ladekast.
3. Toespraak/uitleg vaartocht met de Jan Plezier Open dag waterrecreatie. Jrtl? en ontraceerdbare aantn.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 6

Zie ook:
A 57, 1-5
M 61Titel
Print deze titel
Archief R. ter Heide; Belevenissen van Roel ter Heide en zijn vrouw..In 1946 hebben zij elk opgeschreven wat zij hebben beleefd en veel documenten bewaard.

Annotatie:
1. Militaire dienst 1938-40, Met kaart
2. Koerierster Nel Stefes,
3. Wapen dropping,
4. Crash B17 boven Staphorst 6-3-1944; met foto's
5 Crash B17 boven Staphorst 6-12-1944 ; met foto 's
6. Aanvulling 2015 van fam.ter Heide aan Rint Massier. 7. 3 Poolse jongens werden gedwongen in Duitse dienst te gaan; met foto's
8. Operatie Amherst ;franse para's(Loichot); met kaarten
9. Canadeze bevrijders in Meppel in 2010; met foto's
10. Verslag bevrijding Meppel; met foto 's
11. Verslag 2012 onderscheiding Nel Stefes

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 3

Zie ook:
A 57, 1-2 ; A 57,4-
D 325 ; D 516
K 368


Titel
Print deze titel
Archief R. ter Heide; ordner

Annotatie:
1. Eigendomsverhoudingen Joods bezit Touwstraat, Noteboomstraat en Jodensteeg met diverse bijlagen en een luchtfoto van 1924 waarop de Synagoge duidelijk is te zien.
2. Tekening van gebied ten zuiden van de Reest per 1-7-1961.
3. Gegevens restauratie sluisje Nijeveense grift 1991-'95.
4. gegevens woningen Hulp in lijden na het bombardement 28 januari 1945.
5. Gegevens afbraak Ramhorst.
6. Specificatie van 22 beelden die in Meppel zijn geplaatst.
7. Nieuwe aula begraafplaats, bestek en tekeningen crematorium, 1961- 1972.
8. Schetsen uit het oude Meppel, compleet in kopie. 1977- "79.
8. tekens in panden ten opzichte van Amsterdams peil.
9. Scheldnamen Meppeler personen.
10. Schetsen uit het oude Meppel door R. J. Bloksma.1977-'79.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 2

Zie ook:
A 57 (1)
A 57, 3-6

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 2   Ga direct naar pagina: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad