create
counter
Catalogus: : pagina 11
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 11   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
GRACHTEN 1976. Dempen of niet; archiefdoos en herstel.

Annotatie:
1.Map met krantenartikelen omlegging Hoogeveense vaart 1976.
2. Documentatiemap van Thijs Rinsema Meppel en het water, dempen. Fotokopie?n van krantenartikelen.
3. Rode map met krantenartikelen
4. Hoes met poster Grachtwacht., vnl. 1976.
5a. Artikel Ed van Tellingen in Dagblad vh Noorden 22-9-2018..
5b. Meppel maakt goede sier met gerestaureerde grachten. door Ed van Tellingen (AP/HO/AS 12-04-1986)
6. Geschiedenis van de Meppeler grachten door A.L.H. Stahl. MC. Meppel vol vaartkrant.
7. Hoes met herstel , 12-tal artikelen, 1986-1990.
8. Het tijdperk waarin Meppel zijn hezicht terugkreeg MC. 29 - 12- 1989.
9. Heropenen, 4-tal artikelen. 2007-2008


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 27 1Titel
Print deze titel
GRACHTENFESTIVAL; archiefdoos.

Annotatie:
1. Vlag.
2. MC speciaal Meppel vol vaart 11 april 1986.
3.. Hoes met losse arti9kelen., o.a. MC. 21 april 1986 en 12 juni 2006.
4. Hoes met MC.Grachtenfestivalnummers 8 juni 2005, 7 juni 2006, 6 juni 2007, 12 juni 2008 en 7 juni 2017.
5. Folders 2006 en 2007
6. Concept draaiboek Grachtenfestival 2011 van Stichting Oud Meppel , 1 blz dubbelzijdig

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 27 2

Zie ook:
A 27, 1
Titel
Print deze titel
Grijze ordner met documentatie over de Grote of MARIAKERK

Annotatie:
Brochures over de kerk en documentatie van 'Bouwhistorisch onderzoek van de Grote of Mariakerk' (Freek van Rij, 2006) en bouwplannen/plattegronden van de Grote of Mariakerk (1959-1963) (restauratie) van J. Rigterink

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 194 3

Zie ook:
A194-1, A194-2
Titel
Print deze titel
Groene ordner met documentatie over 'Bouwhistorisch onderzoek Grote of MARIAKERK'

Annotatie:
Documenten, bouwtekeningen, grafieken, voorwaarden en eindrapport van Freek van Rij (toenmalig student Windesheim) over de bouwkundige restauratie (1960), rapport (2006)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 194 2

Zie ook:
A194-1, A194-3
Titel
Print deze titel
GROEP van negen; archiefdoos.

Annotatie:
1. LP18 met hear?ng. Rekening in map 2.
2. Blauwe map met verbleekte poster, Nieuwe Meppeler.
3. Rode map met Petitie van de "groep van negen" (waaronder de heer en mevrouw Wilmans, Zuideinde en J.H.Boom) aan de Raad dd.29-1-1968 en correspondentie.
4. Map met ondersteunende voorbeelden., bv. van Hoogeveen en globale opzet plan nieuw cultureel centrum "Meppeler Meerpaal".
5. Map met krantenartikelen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 12Titel
Print deze titel
GROOT, PIET DE architect; archiefdoos.

Annotatie:
1. 23-ringsband De stad met het lege hart. (was M108)
2. Ontwerp bestemmingsplan Centrum Meppel. 1970 16 blz/ en Verwerp bestemmingsplan. 4 blz.
3. Knelpuntennota 7 juli 1976.
4. Reacties op de Knelpuntennota. 25 maart1977.met foto's.
5. Artikel Ed van Tellingen over Piet de Groot in Oud Meppel besproken door T.Henzen, MC.26-9-2018 en in het Dagblad v.h. Noorden33 -9-2018.
6. Artikel in MC. 27 0kt. 1975 "Meppel slecht voorbeeld van restauratiebeleid".

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 53 3

Zie ook:
Zie A 53,1
Zie A 53,2Titel
Print deze titel
GROOT, PIET de; architect; archiefdoos.

Annotatie:
1. 7 plakboeken (ringbanden ) met krantenknipsels 3 over Meppel met register en aantekeningen; 1 over milieuverontreiniging 1 over Zuid West Drenthe en de kop van Overijssel 1 algemeen.
2. Hoes met foto's o.a. van tentoonstelling in de bibliotheek 1971.; enveloppe met negatieven en art. MC. 1 dec. 1975.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 53 1

Zie ook:
A 53, 2
Titel
Print deze titel
GROOT, PIET DE; architect; ordner.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 53 2

Zie ook:
A 53, 1
Titel
Print deze titel
Grote of MARIAKERK; archiefdoos.

Annotatie:
1. Rode map afbeeldingen en tekeningen w. o. orginele tekening Cornelis Pronk van de Grote of Mariakerk.
2. Gele map met krantenartikelen
3. Blauwe map met foto's.
4. Rode map met dia's. Nu in kluis. Blauwe map met nummering bij de dia's.
5. Groene map met meerdere artikelen over de historie van de kerk.
6. Gele map bouwtekening restauratie 1951, herdenkingsdiensten.
7. Plastic hoes met contract tussen gemeente en kerk over onderhoud toren enz., 1824.
8. Blauwe map met notari?le aktes betreffende overdracht kerkstoel of zgn vrouwenstoel in Grote Kerk. 14-2-1855, 14-5-1891, 28-6-1904 en jan 1942.
9. Verjaardagskalender Stichting Vrienden Grote of Maria Kerk. tbd
10. Rode snelbinder met scriptie over de Grote of Mariakerk, voor Windesheim, door Annie de Vries-Visser, 2005.
11. Insteekhoesje met brochure van provinciale VVV Drenthe "Uit", met op pagina 2 en 3 een artikel over 'Orgelweek in de Grote of Mariakerk', 1973.
12. Insteekhoesje met brochure 'Kerkelijk Meppel', auteur J. Poortman, 1998.
13. Blauwe map met artikelen over het orgel en een gebrandschilderd raam.
14. Insteekhoes met 2 brochures over het Orgel, auteur N. Verrips.
15. Insteekhoesje met brochure met korte beschrijving v. d. geschiedenis van de kerk, auteur J. Rijkeboer.
16. Insteekmap met enveloppe met documentatie over maquette (schaalmodel) van de Meppeler toren en de Grote of Mariakerk, 1994. Bijgesloten brief over donatie v. d. maquette, 2010.
17. Wit mapje met foto van interieur van de Grote of Mariakerk (preekstoel en doopvont gedeelte), datum onbekend.
18. Bruine kartonnen map met foto van het orgel in de Grote of Mariakerk (in langwerpige archiefdoos). Datum onbekend. Folio.
19. Map met akte van publieke verkoop van zitplaatsen in de kerk tbv mw J. Carsten-Houwink 1855.
20. Overzichten, tijdstabellen, literatuur en bronnen over 600 jarige Grote-of Mariakerk en 300 jarig orgel.
21. Bouwhistorisch onderzoek grote of Mariakerk Meppel, door Freek van Rij d.d. juni 2006.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 194 doos 1

Zie ook:
M 76, A13 4, A194-2, A194-3
Titel
Print deze titel
HANDBAL ALCIDES, LATER MEPPEL AZ

Annotatie:
Map 1: Verenigingsstukken 1971-1974. Vnl. Notulen Bestuursvergaderingen
Map 2. Verenigingsstukken 1975-1976, o.a. Notulen Bestuursvergaderingen, Ledenvergaderingen, Verslag Veldhandbalcompetitie, Uitnodigingen van andere Handbalverenigingen, Financieel overzicht sept. '73 t/m aug.'76.
Map 3. Verenigingsstukken, vnl. Notulen Bestuursvergaderingen en Financi?le Overzichten 1977-1979
Map 4. Verenigingsstukken, Notulen Ledenvergaderingen, Jaaroverzicht, Notulen Bestuursvergaderingen,Financi?le Overzichten 1980-1982
Map 5. Wedstrijdformulieren 1980-1981, Administratie m.b.t. Ned. Handbal Verbond en Gemeente Meppel 1979-1980
Map 6.Administratie m.b.t. Gemeente Meppel, De Sportraad, Ned. Handbal Verbond 1981-1982
Map 7. Wedstrijdformulieren 1983, Administratie Gemeente Meppel, Ledenregistratie Ned. Handbal Verbond 1981-1982
Map 8.Verenigingsstukken o.a. Financieel Jaaroverzicht 1984-1985, Jaaroverzicht 1982-1983 en 1983-1984


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 197 1Titel
Print deze titel
HANDBAL ALCIDES, LATER MEPPEL AZ

Annotatie:
Spelersidentificatiekaarten

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 197 Doos 5

Zie ook:
A 197 doos 1,2 ,3 en 4
Titel
Print deze titel
HANDBAL ALCIDES, LATER MEPPEL AZ.

Annotatie:
Map 1: Statuten Meppeler Sportvereniging Alcides
Map 2: Oprichtingsakte Meppel AZ (1980)
Map 3: Administratie Sportraad 1973-1984
Map 4: Ledenlijsten 1980-1982 en 1990-2003
Map 5: Aanmeldingsformulieren 1975-1981
Map 6:Verenigingsstukken 1989-1994 o.a. Jaarverslagen, contact Gemeente
Map 7: Presentielijsten Ledenvergaderingen 1978-1997
Map 8: Verenigingsstukken 1990-2001, o.a. Ledenvergaderingen en begrotingen
9. Kasboek 1976-1985


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 197 doos 2

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 11   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad