create
counter
Catalogus: : pagina 11
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 11   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
GEREFORMEERDE SCHOOLVERENIGING; ordner.

Annotatie:
-. afschriften van aanvragen rijks- en gemeentevergoedingen, correspondentie salarissen.
-, akten van benoemingen, getuigschriften
-. salaris en toeslagenberekeningen 1960-1961 per aaangestelde.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 52 2

Zie ook:
A 52,1
Titel
Print deze titel
GERMAAN; N.V. Rijwielindustrie F.& J. van Werven; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met knipsels en foto's. Fabriek opgeheven in 1964.
2. Reclamefolder 1961: 'n Germaan daar heb je wat aan!
3. Fotokopie van een folder van Rijwielfabriek Probatum van Brandligt en Gerrit van Werven (broer van Freek en Jan van Werven) van 1922 (5 bl., afbn.) met prijzen en technische omschrijvingen van diverse soorten fietsen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 91Titel
Print deze titel
Geschiedenis opbouw bibliotheek HCM; archiefdoos.

Annotatie:
1. en 2. Snelhechters met oude catalogi op schrijver en nummer. Met aanduidingen JdW en BS.
3. Indeling gemaakt door Jaap Veen.
4. Eerste titelbeschrijvingen die ingevoerd werden door Jaap Veen 2004
5. Idem. 2005
6. Idem 2006
7. 2007.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 33Titel
Print deze titel
Geslacht BENNEKERS

Annotatie:
Documenten geslacht Bennekers (blauwververij aan de Gasgracht): 1. Kroniek van het geslacht Bennekers, aantekeningen incl afbeeldingen door Hein Ehrhardt 1990.
2. Actualisering kroniek door Hein Ehrhardt 2001.
3. Kroniek geslacht Bennekers bijgewerkt door Johan Bennekers 2015, inclusief afbeeldingen en cd-rom.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 185

Zie ook:
M138
Titel
Print deze titel
GIETHOORN ten Brink; archiefdoos.

Annotatie:
1. Receptieboek offici?le ingebruikname uitbreiding 20 maart 1985
. 2. 8 kolommen geschiedenis vanaf begin bovenverdieping wasfabriek Heerengracht.. Herkomst?
3. Bundel kopie?n met o.a. foto's echtpaar Jannes en Aaltje Giethoorn-Been.
4. Ten Brink biografisch; brochure. 1970-1996.
5. 50 jaar drukkerij Giethoorn (1973, 8 blz., oblong formaat)
6. Twee boekenleggers met tekst "Dit boek wordt u aangeboden door drukkerij Giethoorn ten Brink" (w.s. in "Grafisch intermezzo:Ten Brink 150, Giethoorn 75")

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 94

Zie ook:
M 58 folio
Titel
Print deze titel
GODSDIENST; archiefdoos 1

Annotatie:
1. Groene map met geloofsgeschiedenis van Meppel, meerder krantenartikelen (1979-2019).
2. Insteekhoes met verschillende brochures; Leiddraad. "Onze gids" 1916, Hand-gebede- boekje en Vergeet uwe belijdenis niet, 1888. De doop van uw kind.plus kalendertje 1918 N.J.V. ; Wanneer en waar: gids voor de Nederlandsch Hervormde Gemeente van Meppel en Oosterboer, 1910-1943; Doopsgezind Jaarboekjes, jaar 1940 en jaar 1942.
3. Groene map met documentatie geloofsgemeenschappen combi (meerdere geloofsgemeenschappen genoemd in zelfde documentatie), 1928-1996.
4. Grijsblauwe map met documentatie over Synagogaal Resort (1904), Pinkstergemeente Sion (M. C. 2007) en Doopsgezinde gemeente ( M. C. 2003).
5. Grijsblauwe map met documentatie over de Vrije Evangelische gemeente (1950-2008) en Protestantse Gemeente Meppel (samensmelting Hervormd/Gereformeerd)(1972-1995).
6. Grijsblauwe map met documentatie van het Leger des Heils (1987-1989).
7. Grijsblauwe map met documentatie van het Apostolisch Genootschap (2004-2007).
8. 2 Psalmenboekjes uitgegeven door Interkerkelijke stichting voor de Psalmenberijming 1961 en 1968.
9. Liedboek voor de kerken aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied 1973.
10. Boek Levende stenen, 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk Meppel, 2021
11. Brochure Jubileumuitgave 80 jaar Chr. Geref. Kerk Meppel, 2001


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 1

Zie ook:
A 13, 2; A 13, 3; A 13, 4; A 13, 5; A 13, 6
Titel
Print deze titel
GRACHTEN 1976. Dempen of niet; archiefdoos en herstel.

Annotatie:
1.Map met krantenartikelen omlegging Hoogeveense vaart 1976.
2. Documentatiemap van Thijs Rinsema Meppel en het water, dempen. Fotokopie?n van krantenartikelen.
3. Rode map met krantenartikelen
4. Hoes met poster Grachtwacht., vnl. 1976.
5a. Artikel Ed van Tellingen in Dagblad vh Noorden 22-9-2018..
5b. Meppel maakt goede sier met gerestaureerde grachten. door Ed van Tellingen (AP/HO/AS 12-04-1986)
6. Geschiedenis van de Meppeler grachten door A.L.H. Stahl. MC. Meppel vol vaartkrant.
7. Hoes met herstel , 12-tal artikelen, 1986-1990.
8. Het tijdperk waarin Meppel zijn hezicht terugkreeg MC. 29 - 12- 1989.
9. Heropenen, 4-tal artikelen. 2007-2008


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 27 1Titel
Print deze titel
GRACHTENFESTIVAL; archiefdoos.

Annotatie:
1. Vlag.
2. MC speciaal Meppel vol vaart 11 april 1986.
3.. Hoes met losse arti9kelen., o.a. MC. 21 april 1986 en 12 juni 2006.
4. Hoes met MC.Grachtenfestivalnummers 8 juni 2005, 7 juni 2006, 6 juni 2007, 12 juni 2008 en 7 juni 2017.
5. Folders 2006 en 2007
6. Concept draaiboek Grachtenfestival 2011 van Stichting Oud Meppel , 1 blz dubbelzijdig

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 27 2

Zie ook:
A 27, 1
Titel
Print deze titel
Grijze ordner met documentatie over de Grote of MARIAKERK

Annotatie:
Brochures over de kerk en documentatie van 'Bouwhistorisch onderzoek van de Grote of Mariakerk' (Freek van Rij, 2006) en bouwplannen/plattegronden van de Grote of Mariakerk (1959-1963) (restauratie) van J. Rigterink

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 194 3

Zie ook:
A194-1, A194-2
Titel
Print deze titel
Groene ordner met documentatie over 'Bouwhistorisch onderzoek Grote of MARIAKERK'

Annotatie:
Documenten, bouwtekeningen, grafieken, voorwaarden en eindrapport van Freek van Rij (toenmalig student Windesheim) over de bouwkundige restauratie (1960), rapport (2006)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 194 2

Zie ook:
A194-1, A194-3
Titel
Print deze titel
GROEP van negen; archiefdoos.

Annotatie:
1. LP18 met hear?ng. Rekening in map 2.
2. Blauwe map met verbleekte poster, Nieuwe Meppeler.
3. Rode map met Petitie van de "groep van negen" (waaronder de heer en mevrouw Wilmans, Zuideinde en J.H.Boom) aan de Raad dd.29-1-1968 en correspondentie.
4. Map met ondersteunende voorbeelden., bv. van Hoogeveen en globale opzet plan nieuw cultureel centrum "Meppeler Meerpaal".
5. Map met krantenartikelen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 12Titel
Print deze titel
GROOT, PIET DE architect; archiefdoos.

Annotatie:
1. 23-ringsband De stad met het lege hart. (was M108)
2. Ontwerp bestemmingsplan Centrum Meppel. 1970 16 blz/ en Verwerp bestemmingsplan. 4 blz.
3. Knelpuntennota 7 juli 1976.
4. Reacties op de Knelpuntennota. 25 maart1977.met foto's.
5. Artikel Ed van Tellingen over Piet de Groot in Oud Meppel besproken door T.Henzen, MC.26-9-2018 en in het Dagblad v.h. Noorden33 -9-2018.
6. Artikel in MC. 27 0kt. 1975 "Meppel slecht voorbeeld van restauratiebeleid".

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 53 3

Zie ook:
Zie A 53,1
Zie A 53,2

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 11   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad