create
counter
Catalogus: : pagina 13
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 13   Ga direct naar pagina: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
JANS, Hendrikus; archiefstukken; geboren 29 januari 1922

Annotatie:
1. rapportboekje Wilhelminaschool 1928 - 1936,
2. lidmaatschap voetbalvereniging MSC 1945 - 1946
3. internationaal rijbewijs afgegeven 1956
4. Staat van dienst afgegeven 11 oktober 1940
5. div documenten werkstelling in Duitsland 1940-1945
6. corr. van mede arbeiders in Duitsland
7. corr. alimentatie verpleegkosten vader P.G. Jans

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 156Titel
Print deze titel
Jantje Elizabeth HAASJES-Schoemaker

Annotatie:
1. Overlijdenskaart Jantje Elizabeth Haasjes-Schoemaker met geboortedatum 23-12-1923 en overlijdensdatum 2-8-1995
2. Overlijdenskaart Arend Haasjes met geboortedatum 4-5-1915 en overlijdensdatum 27-8-2004, drager van de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in goud.
3. Rapportboekje Rijkskweekschool te Meppel periode september 1940- augustus 1944
4. Akte van bekwaamheid als onderwijzeres d.d. 15-6-1944 (+ afschrift 2x)
5. Akte van bekwaamheid voor Lager Onderwijs d.d. 23-12-1923
6. Diploma Vakbekwaamheid Kruideniersbedrijf d.d. 23-12-1923
7. Besluit Gemeente Meppel om op verzoek van mevr. Jantje Elizabeth Schoemaker om haar dienstverband als onderwijzeres in vaste dienst aan de openbare lagere Vledderschool met ingang van 1-8-1983 te be?indigen i.v.m. de regeling vrijwillig vervroegd uittreden.
8. Puntenlijst examen nuttige handwerken te Groningen in 1943 door mej. J.E. Schoemaker
9. Puntenlijst Kruideniersexamen d.d. 8-11-1949,Br> 10. Puntenlijst Rijkskweekschool te Meppel afgelegd op 9 en 10 mei en 14 eb 15 juni 1944
11. Distributie Stamkaart op naam van Jantje E. Schoemaker afgegeven 15-9-1930 in Gemeente Diever
12. Kopie van bladzijde nr 119 van het boek verzetsherdenkingskruis (zie boek X 141)
13. Schetsboek met daarin foto's van zowel de familie van Arend Haasjes als Schoemaker tbd
14. Bewijs van Nederlanderschap afgegeven door de Burgemeester der Gemeente Meppel aan Arend Haasjes d.d. 6-8-1949
15. Stencil met gedichten van Frederik van Eeden, Alice Nahon, Martien Beversluis t.b.v. declamatieconcours d.d.4-1-1942.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 201Titel
Print deze titel
JODEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map van alles wat.
2. Hoes met 6 artikelen van Derksen, MC 1986, compleet.
3. Map met namenlijsten, uit Derksen M118, Lijst van de 226 Meppeler joden van W. Bakker, Lijst van aangeslagenen voor de belasting van 1813., uit kranten en artikel Rinsema 10-2002 .
4. Map met artikelen over de joodse begraafplaats.
5. Map over het Joods monument in het Slotplantsoen.
6. Lesbrief in hoes, 1998.
7. Hoes met artikelen Willem Kel.
8. Briefpapier fa, Wolff, de Hes en Meijer L. Wolff (zie ook A 16, 1 nummer 11.
9. Map plannen joods caf?.
12. Map krantenartikelen herdenking Auschwitz 2015.
13. Blauw map artikelen Th.J. Rinsema, recensie boek, programmafolder en uitnodiging.
14. Map personen afzonderlijk, waaronder Wolff en trouwkaart met foto van Alide Levi en Eliazer Content, 1942.
15. Groene map met toponymische gegevens en wandelingen. 16. In hoes boekje De tweede wereldoorlog en de joden in Meppel door Th.J.Rinsema. Meppel, Stichting Historie in perspectief, 2002.
17. Kaart in hoes Joods bezit 1940, gekocht door de gemeente Meppel in 1956.
18. Map Beschrijving akten van overlijden 1951.
19. Hoes met originele briefkaart A. Klein (gescand).
20. Hoes met fotoafdruk brief Joodse raad 1942.
21. Waardeel; artikel over Zaligman, blz. 16; door T.J.Rinsema.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 18

Zie ook:
A 56
A 16, 1 nummer 11Titel
Print deze titel
Katholieke Kerk, archiefdoos.

Annotatie:
1. Plastic hoes met Huisnummerplaat v. d. oude RK Kerk.
2. Plastic hoes met Documentatie Herdenkingsraam St. Stephanuskerk.
3. Blauwe map meerdere Krantenartikelen. Bijv. MC 31-10-'86 H. Stephanus parochie bestaat 125 jaar (1986-2019).
4. Insteekhoesje met 5 kerkbladen, 4 parochiegidsen (1975 - 1999) en 1 parochieblad (2006).
5. Insteekhoesje met groene brochure 'De Parochie Meppel, voor en na de Reformatie', ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum v. d. Parochie, 1911.
6. Insteekhoesje met rode brochure 'Vormselviering', datum onbekend.
7. Insteekhoesje met brochure 'R. K. kerken in Meppel', 2001.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 2

Zie ook:
A 13 1, A13 3, A13 4, A13 5.
Titel
Print deze titel
KEGELCLUB "Gooi em om"

Annotatie:
1. Kasboek, sept 1955 - dec 1959, bevat ook ledenlijst.
2. Kasboek, apr 1959 - dec 1987, bevat ledenlijst 1959.
3. Kasboek, jan 1988 - 2020.
4. Kegelboek, met ranglijsten, huisnummeren etc 1950 - 1955.
5. Kegelboek, met ranglijsten op naam seizoen 1977-1978, 1978-1979 en 197 -1980.
6. Kegelboek, resultatenoverzicht 1980-1994.
7. Schrift met resultaten 10 ballen 1995 -2003.
8. Plastichoes met financi?le jaarverslagen, afschriften bank.
9. Leden- en contributielijsten 1963-1994.
10. Plastic hoes met contactgegevens Tivoli, Tivoli Partyjournaal.
11. Plastic map met techniek van het kegelen, spelregels, wedstrijden ed.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 188 1Titel
Print deze titel
KEGELCLUB "Gooi em om"

Annotatie:
1. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 1959-1991.
2. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 1992-1997.
3. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 1998-2000.
4. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 2001-2009.
5. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 2010-2014.
6. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 2015-2020.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 188 2

Zie ook:
A 188-1
Titel
Print deze titel
KERKBLAADJE; archiefdoos met gebonden jaargangen.

Annotatie:
Jaargang 1 tot en met jaargang 16..
Doos 1: 1 tot en met 10.
Doos 2: 11 tot en met 16.
Jaargang 13 ontbreekt.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 108 1-2

Zie ook:
A 13,1
Titel
Print deze titel
KERSTZANG; archiefdoos.

Annotatie:
Map met voornamelijk post, kasboekje, notulenschrift en "Komt allen te zamen"; wegwijzer voor de volkskerstzang in Nederland.. Utrecht, 1983.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 89 2

Zie ook:
A 89, 1
Titel
Print deze titel
KERSTZANG; ordner met informatie over ( de organisatie van de ) kerstzangbijeenkomsten in de Markthallen, ook landelijk vanaf 1955 tot 1999.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 89 1

Zie ook:
A 89, 2
Titel
Print deze titel
KINDERDAGVERBLIJF 't Boemeltje; archiefdoos.

Annotatie:
Het nieuwe gebouw aan het Zuideinde 25 voor kleuters werd geopend op 29 november 1968. 't Boemeltje/ de Trekschuit .Nieuwbouw na verdwijnen boerderij Meeuwes aan de Werkhorst op 21 maart 1972.
1. Bouwtekeningen, Oostergetel , november 1967.
2. Bestek en voorwaarden , bijbehorend
3. Gescande foto van bedrijfspand Zuideinde 25, eigenaar J.Eleveld.
4. "De Barak" tegen de grond, artikeltje met foto in de MC 22/2 1974, een vnl. houten 100 jaar oud gebouw aan de Leonard Springerlaan, eerst in gebruik bij de NS, later ook bij het Boemeltje..
5. Uitnodiging voor de opening Zuideinde 25 op 29/11 1968
6. Map met stukken: aanvraag bouwvergunning 12 dec.1967 - bouwvergunning 28 dec.1967- concept statuten stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten - brief van 8-4-66 en 14-1-67 van G.Klamer. en Goedkeuring Volkshuisvesting veranderen woning 28-12 67 - kleine geschiedenis 2 blz
7. Brochure Geestelijk gehandicapt, mogelijkheden in de regio , van de ouderraad B-O- scholen. 24 blz.1971.
8. Jaarverslag over 1970.
9. Briefkaart met foto Boemeltje aan de Werkhorst hoek Reestlaan , uitnodinging voor de opening 21 maart 1972
9. Map met krantenartikelen: MC 20-9-72 - NM. 5-12-68 - MC 17-3-78 - MC. 4-2-74.
10. Ordner met Boemelkrant jrg.5 2 en 4 1975., originele foto van het nieuwe gebouw en brieven e.d. van de heer G. Klamer.( soms dubbel)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 138Titel
Print deze titel
KINDERTEHUIS Vereniging Kinderzorg der Ned. Herv. Kerk te Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Sollicitatiebrieven aan ds. A. Vos rond december 1945.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 75Titel
Print deze titel
KINDERWAGENFABRIEK Van Werven; archiefdoos.

Annotatie:
1. 18 ontwerpen 2..37 sjablonen 3. Aflegmap met brieven, o.a. jubileumlied - info Kinderwagenmuseum - artikel in origineel en kopie over de geschiedenis., 8 blz. - Handgeschreven boekje bij de oor het personeel aangeboden steen, 15 januari 1948, 25.- j. . bestaan, gelukstelegrammen en briefjes - vloeiblad Nijland's houtagenturen. - brief van bezitter kinderwagen met originele foto. Map krantenartikelen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 98

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 13   Ga direct naar pagina: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad