create
counter
Catalogus: : pagina 13
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 13   Ga direct naar pagina: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
HORECA

Annotatie:
1. Hotel Voorthuis : voorheen "Bontekoe. Krantenartikel Meppeler Courant,1937. Half blad, met foto's van gebouw en eigenaren. In hoes. Hoes met kopie brief geschreven in Hotel Voorthuis dd 11-7-1896.
2. Artikel ''Meppeler horeca door de jaren heen". Gedrukte halve pagina. Lijst van cocktails.Gedrukte hele pagina. In hoes.
3. Folders : Kalkovens, Stationsrestauratie. In hoes.
4. Uitnodigingen : Caf? "k Hebbeurd", Bar Dancing Lord Nelson, Club "La Grande Moustache", "Caf?-Bar 't Luifeltje" In hoes.
5." 't Schellinkje jubileert!". Folder, 1986. Geel papier, met foto's. Briefpapier 2 ex.
6. verwijderd.
7."Horeca Meppel 75 jaar : 12 tot 18 juni 1995". Uitg. Koninklijk Horeca Nederland, afd. Meppel, ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Blad in kleur, met vele foto's, 36 blz.
8. Diverse krantenartikelen Meppeler Courant 1959-2011. In rode map.
9. Lijst met hotels in Drenthe ws 1928 met in Meppel: Hotel Neuf, Ogterop en Voorthuis.
10. Hotel Caf? Restaurant "Centrum" prijslijst van consumpties
11. Schouwburg Ogterop (eigenaar R. de Vries): kaartje voor reservering.
12. Folder 't Olde Koetshuis, Steenwijkerstraatweg 10.
13. Insteekhoes met 2 folders van Caf? Restaurant Slot


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 142

Zie ook:
Br M 369
Br M 450Titel
Print deze titel
HOSPICE EESINGE

Annotatie:
1.Hoes met de vestiging Hospice Eesinge in het Reestdal
2. Nieuwsbrieven: Nr.: 1 (april 2014), 2 (oktober 2014), 3 (april 2015), 4 (oktober 2015), 5 (april 2016), 6 (oktober 2016), 7 (april 2017), 8 (oktober 2017), 9 (april 2018), 10 (oktober 2018), 11 (april 2019), 12 (november 2019), 13 (april 2020)14 (november 2020), 15 (april 2021), 16 (november 2021), 17 (april 2022), 18 (november 2022),19 (april 2023)
3. In groene map: De pracht van Eesinge; door E. van der Bilt (Het Drentse Landschap; juni 2013, nr. 78)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 212

Zie ook:
M 374
Titel
Print deze titel
HOUTHANDEL voorheen Wiliam Pont, Zaandam. Archiefdoos

Annotatie:
1. Aandelenboek 1933 (overgenomen door "Teka").
2. Balansboek Houthandel "Teka" (uitgave Huisman) 1933-1954 (Teengs en Kaptein)
3. blocnote Pontmeyer met logo.
4. Jaarverslag over het boekjaar 1954 NV Houthandel vh William Pont.
5. Map met foto's.gebouw Prins Hendrikkade.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 87Titel
Print deze titel
HULP IN LIJDEN, archiefdoos

Annotatie:
1. Artikelen ten geleide van archiefstukken door het bestuur aangeboden aan de Stichting Oud Meppel. Fotokopie?n in een ringband.
2. Reglement voor het Fonds Hulp in Lijden opgericht 1-1-1838; gewijzigd in Algemene Ledenvergadering 25-3-1915.
3. Statuten en Huishoudelijk Reglement voor Vereniging Hulp in Lijden per 1-11-1925; vastgesteld in algemene vergadering 23-10-1925.
4. Statuten en Huishoudelijk Reglement per 31-3-1939.
5. Diverse krantenartikelen MC, 1987-1998.
6. Geschiedenis "Hulp in Lijden", krantenart MC maart 1950.
7. In hoes Verkoopakte van 5 woningen en 2 bouwterreinen aan de Wilhelminastraat door de Ver.Hulp in Lijden aan de gemeente Meppel. 16 mei 1951, 5 blade, kopie?n.
8. In hoes bewijs van lidmaatschap Hulp in Lijden, origineel 1939 tnv H. Schuring.
9. In hoes bewijs van lidmaatschap Hulp in Lijden, tnv H. Fredriks, lidno: 28 (2x) en brief over uitbetaling overlijdensuitkering.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 207Titel
Print deze titel
IMMANU?L; Christelijke gemengde zangvereniging; archiefdoos.

Annotatie:
De Christelijke gemengde Zangvereniging Immanu?l, opgericht in 1913 was het oudste gemengde zangkoor in Meppel. Op 1 mei 2016 opgeheven.
1. Jaarverslagen in ordner. 1983-2015 en posters of programma's door de jaren heen op A-4 formaat.
2. Doos met mappen.
2.1. Plannen, krantenknipsels, "smoelenblad"
2.2. Nog meer programma's
2.3. Groot formaat posters
2.4 Notulen
2.5 Blad Vocaal, 100-jarig bestaan Jan./febr. 2013
2.6. Zak collecteplan Anjerfonds
2.7. .Rode map met Nieuwsbrieven, draaiboek jubileumconcert 2013, krantenart. 70- jarig en 75- jarig , bestaan, Huishoudelijk reglement, folder KCZB,kopie foto voor de Meppeler toren.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 115 1-2

Zie ook:
Q 66
Titel
Print deze titel
INDISCHE buurt; 3 ordners.

Annotatie:
Informatie over de renovatie circa 1978, verkregen van Samenlevingsopbouw.
1. Buurtkrant Jrg.1-5
2. Informatiebladen, notulen, akte van oprichting 1978.
3. Landelijke aktie woningnood.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 81 1-3

Zie ook:
A 81 (4) archiefdoos.
Titel
Print deze titel
INDISCHE buurt; archiefdoos.

Annotatie:
1. Informatiemateriaal over de renovatie en de aktie uit de buurt
2. Hoes met bouwtekeningen buurt
3. Hoes met bouwtekeningen huizen afzonderlijk
4. Map notulen bouwvergaderingen en andere artikelen
5. Enveloppe met originele foto's
6. Tekening van Erik Krom 1979 van de Bankastraat met bijgeschreven namen van bewoners. 6. Extra uitgave "De papiermolen er uit .....de betonmolen erin" 4 okt. 1978 (groen).
7. Petitie Indische buurt (groen)
8. Ringband presentielijst
9. Hoes HTS studenten
10. Blauwe omslag met diverse papieren
11. 2 exemplaren Huurders-krant Jrg.3.3 12. Tekening Indische buurt door Erik Krom '79
13. Poster presentatie 29 april
14. Buurtkrant Jrg. 4.3
15. Blauwe map met afbeeldingen
16. Hoes met art MC 24 januari 1968; Deel Indische Buurt gaat verdwijnen. Met aantekeningen.
tbd 17. Toelichting van de gemeente op het plan tot verbetering van de woonomgeving "Indische Buurt"
Zie ook M 273 deel 1 - 3

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 81 4

Zie ook:
A 81, 1-3 ordners.
Titel
Print deze titel
IVN . Instituut voor Natuurbeschermingseducatie:afd. Meppel e.o.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met Meander kwartaalblad,.formaat A5 uit nov. 1978, mrt en sept. 1979, april, juli en dec. 1980, mei, juli en dec. 1981, mei/juni, sept. en dec. 1982, mrt 1983 2. Blauwe map met Meander kwartaalblad A4 juni 1983 -1986 . 3. Hoes krantenknipsel MC. 1983. 4. Hoes jaarverslag 1982-'83. 5. Hoes betreffende opheffing 1988.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 24Titel
Print deze titel
JAARKALENDERS Oud Meppel

Annotatie:
Jaargang1982 Kalender Oud Meppel
Oud Meppel kalender jaargangen 1983-1987
Kalender 1990 Oud Meppel (A5)
Oud Meppel kalender anno 1991
Drukkerij Kleen wenst u een voorspoedig 1994-
Oud Meppel kalender jaargangen 1995-2008; uitgave FC.Meppel
Jaarkalender St. Oud Meppel 2009-2012
Jaarkalender 2014, 2015
Jaarkalender 2017- 2019
Jaarkalender 2020 - 2021
Jaarkalender 2022 - 2023

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 151

Zie ook:
K 133
Titel
Print deze titel
JANS, Hendrikus; archiefstukken; geboren 29 januari 1922

Annotatie:
1. rapportboekje Wilhelminaschool 1928 - 1936,
2. lidmaatschap voetbalvereniging MSC 1945 - 1946
3. internationaal rijbewijs afgegeven 1956
4. Staat van dienst afgegeven 11 oktober 1940
5. div documenten werkstelling in Duitsland 1940-1945
6. corr. van mede arbeiders in Duitsland
7. corr. alimentatie verpleegkosten vader P.G. Jans

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 156Titel
Print deze titel
Jantje Elizabeth HAASJES-Schoemaker

Annotatie:
1. Overlijdenskaart Jantje Elizabeth Haasjes-Schoemaker met geboortedatum 23-12-1923 en overlijdensdatum 2-8-1995
2. Overlijdenskaart Arend Haasjes met geboortedatum 4-5-1915 en overlijdensdatum 27-8-2004, drager van de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in goud.
3. Rapportboekje Rijkskweekschool te Meppel periode september 1940- augustus 1944
4. Akte van bekwaamheid als onderwijzeres d.d. 15-6-1944 (+ afschrift 2x)
5. Akte van bekwaamheid voor Lager Onderwijs d.d. 23-12-1923
6. Diploma Vakbekwaamheid Kruideniersbedrijf d.d. 23-12-1923
7. Besluit Gemeente Meppel om op verzoek van mevr. Jantje Elizabeth Schoemaker om haar dienstverband als onderwijzeres in vaste dienst aan de openbare lagere Vledderschool met ingang van 1-8-1983 te be?indigen i.v.m. de regeling vrijwillig vervroegd uittreden.
8. Puntenlijst examen nuttige handwerken te Groningen in 1943 door mej. J.E. Schoemaker
9. Puntenlijst Kruideniersexamen d.d. 8-11-1949,Br> 10. Puntenlijst Rijkskweekschool te Meppel afgelegd op 9 en 10 mei en 14 eb 15 juni 1944
11. Distributie Stamkaart op naam van Jantje E. Schoemaker afgegeven 15-9-1930 in Gemeente Diever
12. Kopie van bladzijde nr 119 van het boek verzetsherdenkingskruis (zie boek X 141)
13. Schetsboek met daarin foto's van zowel de familie van Arend Haasjes als Schoemaker tbd
14. Bewijs van Nederlanderschap afgegeven door de Burgemeester der Gemeente Meppel aan Arend Haasjes d.d. 6-8-1949
15. Stencil met gedichten van Frederik van Eeden, Alice Nahon, Martien Beversluis t.b.v. declamatieconcours d.d.4-1-1942.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 201Titel
Print deze titel
JODEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map van alles wat.
2. Hoes met 6 artikelen van Derksen, MC 1986, compleet.
3. Map met namenlijsten, uit Derksen M118, Lijst van de 226 Meppeler joden van W. Bakker, Lijst van aangeslagenen voor de belasting van 1813., uit kranten en artikel Rinsema 10-2002 .
4. Map met artikelen over de joodse begraafplaats.
5. Map over het Joods monument in het Slotplantsoen.
6. Lesbrief in hoes, 1998.
7. Hoes met artikelen Willem Kel.
8. Briefpapier fa, Wolff, de Hes en Meijer L. Wolff (zie ook A 16, 1 nummer 11.
9. Map plannen joods caf?.
12. Map krantenartikelen herdenking Auschwitz 2015.
13. Blauw map artikelen Th.J. Rinsema, recensie boek, programmafolder en uitnodiging.
14. Map personen afzonderlijk, waaronder Wolff en trouwkaart met foto van Alide Levi en Eliazer Content, 1942.
15. Groene map met toponymische gegevens en wandelingen. 16. In hoes boekje De tweede wereldoorlog en de joden in Meppel door Th.J.Rinsema. Meppel, Stichting Historie in perspectief, 2002.
17. Kaart in hoes Joods bezit 1940, gekocht door de gemeente Meppel in 1956.
18. Map Beschrijving akten van overlijden 1951.
19. Hoes met originele briefkaart A. Klein (gescand).
20. Hoes met fotoafdruk brief Joodse raad 1942.
21. Waardeel; artikel over Zaligman, blz. 16; door T.J.Rinsema.
22. Map met foto-kopie?n van foto's van:
- Eddy Roos
- Ali Wolf
- Fam. vd. Rhoer bij hun nieuwe Citro?n 1937
- Hedwig VeldmanM
- Sophie Kan-Ennsta
- Bram Roos achterop tandem a.s. Ezingerweg
- Anna Roos voor hun huis Ezingerweg
- Tine Wolf-van de Rhoer
- brief van I Sanders die aankondigt dat ze vertrekken naar Westerbork en bedankt voor de goedheid die u ons heeft bewezen
- briefkaart van A.Klein,handel in handwerken, kousen en garens aan de Kruistraat 5
- brief van Hendrine van de Rhoer.
23. Plastic map met namen van alle mensen die staan genoteerd op het Joods Monument en zijn gedeporteerd en in concentratiekampen zijn omgebracht.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 18

Zie ook:
A 56
A 16, 1 nummer 11

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 13   Ga direct naar pagina: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad