create
counter
Catalogus: : pagina 14
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 277 titels gevonden, op 24 pagina's.    Dit is pagina 14   Ga direct naar pagina: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
NEDERLANDSE Spoorwegen; NS Meppel.

Annotatie:
1. Krantenart Mc 20-3-1978; automatisering treinverkeer

2. Krantenart afscheid niet-automatisch tijdperk

3.Uitnod. afscheidsbijeenkomst personeel Meppel

brief afscheidsavond ivm bijdrage kosten

4. Gele map met fotoreportage werkterrein mrt 1978

5. Boek 20 jr geschiedenis van Ver. v Vervoerspersoneel door F. Landskroon 1936-1956

6. Gele map met cursus Engels voor treinpersoneel aug. 1973

7. Map met tekeningen uit 1971 spoorcomplex Reest en splitsing Steenwijk/Hoogeveen met zijsporen naar NCZ en van Gend en Loos

8. Map met rapportage bijzonder voorval; bevoegdheidsverklaring; werkrooster; werkrooster na invoering CVL

9. Krantenart MC door J. Poortman 16-5-1952; Meppel en de Spoorwegen, over feestelijkheden op 1-5-1870

10. Feestelijke opening der spoorweglijn Meppel-Assen-Groningen. Meppel, 21 april 1870

11. Nederlandsche Staatsspoorwegen: zomerdienstregeling, ingaande 15 mei 1931

12. Trein verdrong diligence Zwolle-Meppel. Meppeler Courant 04-06-1982

13. Een stoomtrein loopt het station van Meppel binnen. Kopie van een (kranten)foto

14. Beschrijving van de waterbezorging met toebehoren op het station van de Staatsspoorwegen te Meppel. 2 blz., dubbelzijdig

15a. Spoorlijn Meppel-Groningen 100 jaar. Meppeler Courant 29-04-1970

15b. Ondertunneling spoorwegovergang bij de Knoppersbrug. Meppeler Courant 23-09-1970

15c. Meppeler blij met spoorlijn in 1870. Nieuwsblad van het Noorden 11-04-1980

15d. Daar rolt hij aan, die wonderwegen. De Nieuwe Meppeler 09-04-1980

15e. Meppel volledig opnemen in intercity-systeem. Meppeler Courant 04-06-1982

15f. NS laat Meppel links liggen. Meppeler Courant 28-11-1988

15g. Spoorlijn Meppe-Zwolle al 125 jaar in gebruik. Meppeler Courant 30-09-1992

15h. Spoorwegongeval en een slapende brugwachter. Meppeler Courant 27-10-1999

15i. Treinongeluk; door Martin Alblas. Meppeler Courant 26-01-2000

15j. Motie aangenomen tegen spoorlijn Reestda. Meppeler Courant 16-02-2007

16a. Spoorwegovergangen bij/in Meppel (Reeststouwe, Allee, Blankensteinweg). Kopieën van 4 (kranten)foto's

16b. Foto van werkzaamheden aan de voorkant van het Stationsgebouw

16c. Meppel toen: Zaturdag, den 1 Oct. 1864. Meppeler Courant 02-10-1992

16d. Bericht uit de krant over een spoorwegongeluk te Ruinerwold (1888). Meppeler Courant 07-05-1982

16e. Afbeeldingen: Het spoorwegongeval bij Meppel (1928) en De Leeuwarder exprestrein met vertraging door Zuidwesterstorm (1916)

16f. Verlaging der spoorwegpensioenen, art Prov Overijsselsche en Zwolse Courant. 12-1-1935.

17a. Staatsspoorwegen: Lijn A-Sectie No. 3 (Koopacte en Staat behoorende bij de koopacte No. 10). 20 November 1865)

17b. Staatsspoorwegen: Lijn A-Sectie No. 2c (Koopacte en Staat behoorende bij de koopacte No. 14). 19 Julij 1865)

17c. Staatsspoorwegen: Lijn A-Sectie No. ?(Koopacte en Staat behoorende bij de koopacte No. 21). 26 Mei 1868)

17d. Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van de Gemeente Meppel. 5 September 1867

17e. Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van de Gemeente Meppel. 19 Mei 1925

17f. Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van de Gemeente Staphorst. 18 Mei 1925.

18. Map met 2 certificaten; 25jr dienstvervulling 1905-1930 en 40jr dienstvervulling 1905-1945 tnv H. Bekkering, stationschef 1e klasA.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 143Titel
Print deze titel
NEDERLANDSE Vereniging van Huisvrouwen; afdeling Meppel en omstreken; archiefdoos.

Annotatie:
1. Programma ter gelegenheid van het 25-jarig jbileum van de Nederlandse vereniging van huisvrouwen;afdeling Meppel en omstreken. 22-3-1980 in schouwburg Ogterop.

2. Gele 23-ringsband met o.a Muggenspel;geschreven door R.ter Braake.

3. Knipselboek humor c. 1960.

4. Rood schrift.Jubileum ; gestencyld; script.

5. Blauwe map met krantenknipsels

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 119Titel
Print deze titel
NIEHAUS, Marinus; archiefstukken. Geboren 10 October 1872.

Annotatie:
1. Trouwboekje, 23 Mei 1908 met Jantje Tuin

2. Certificaat van goed gedrag Padang 1905.

3. Extract uit Stamboek van onderofficieren... 101-1905

4. Handgeschreven nota's uit 1817-1823 , ook B. Worst

5. Het 5 cents Nederlandsch spoorboekje; winterdienst 1 oct.1902 met kaartje Nederland

6. Ned.Centraal spoorweg Mij; uitgave 1 mei 1903

7. Trommeltje Uiltje met diverse papieren uit WO II

Gekregen via Herman Jansen van Diny Niehaus..

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 139Titel
Print deze titel
NIEUWE Meppeler, de

Annotatie:
Ingebonden jaargangen met Meppeler kluitjes (M190).
1. Jaargang 5; 4 januari t/m 28-12-1961.

2. Jaargang 6; 3 januari t/m 27 december 1962.

3. Jaargang 7; 2 januari t/m 31 december 1963.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 179

Zie ook:
M 190
Titel
Print deze titel
NIEUWVEENSE landen; archiefdoos.

Annotatie:
1. Ordner met Bestemmingsplan, adviesbureau RBOI, Rotterdam.c. 2010. 132 blz., fign.

2. Geringde band. OKRA landschapsarchitecten, Utrecht 2009. Scenariodocument nieuwveense landen Meppel. 23 blz, afbn.

3.Geringde band. Wonen tussen de weilanden; masterplan nieuwveense landen; OKRA landschapsarchitecten, Utrecht. 2004. 86 blz.,afbn.

4. Hoes met kaart IMOSS, stedenbouw, Zwolle.Verkavelingsplan.versie 1, 2011.

5. Map met knipsels, o.a. advies VAC.

6. Nieuwveense landen; resultaten scenariospel en conceptvorming.. Oblong (was Br M 201). 66 blz- afbn.

7. Cultuurhistorische inventarisatie. Gemeente 2003. (was BrM 288), 15 blz. met uitslaande krt en afz. bijlage 10 blz.

8. Autotunnel bij Nieuwveense Landen: gelijkvloerse overgang voor fietsers en voetgnagers. Knipsel uit de Meppeler Courant van 24-01-2007; foto

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 122Titel
Print deze titel
NND Noord Nederlandse drukkerij; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met personeelsorgaan 'Ons contact' 1981- 1987 (incompleet)

2. Jubileumnummer ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan; 1935-1985.

3. Het komt wel goed: programma van de jubileum-revue ter gelegenheid van de N.V. Noord-Nederlandse Drukkerij

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 32 1

Zie ook:
Br M 118
A 32 2Titel
Print deze titel
NND Noord Nederlandse Drukkerij; archiefdoos.

Annotatie:
1. Boekje 'Bembo'; monotype letterproef..Meppel, NND, z.j.

2. Brochure 'Ludlow' letterproef. Meppel, NND, z.j. Met losse inleg: 'Cijfers', aanvulling 'Ludlow-letterproef'.en een los blad hoofdletters.

3. Enveloppe met brief aan medewerkers 1969 met bouwtekening.

4. Brochure NND door D. de Vilder en E.J. Stenvert jaar 1955.

5. Statuten n.v. Noord Nederlandser Drukkerij Meppel jaar 1949.

6. Brochure informatie-avond jongeren-opleidings programma Plan2000.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 32 2

Zie ook:
A 32 1
Br M 118Titel
Print deze titel
NOTARIELE akten; archiefdoos.

Annotatie:
1. Gele map met notariele akten van notaris Krans, Westra, Kornelis en Brouwer.

2. Kopieën van akten, in witte enveloppe (via J.Nefkens)

3.Dik schrift Vermogensbelasting 1920-1922,, door H.Wouda gevonden in het voormalig pand van notaris Westra (Zuideinde)

4. Personele belasting, map uit de nalatenschap van J. de Wolde, bevat Notariële akten., o.a. van 1854.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 43Titel
Print deze titel
NOTULENBOEKEN van de RK Werkliedenvereniging St. Jozef (van c. 1900) Afdeling Meppel opgericht 5 mei 1932 samenwerkend met/opgegaan in de Katholieke Arbeidersbeweging KAB (1945?); archiefdoos.

Annotatie:
1. 15 mei 1932 - 18 november 1934

2. 25 juni 1935 - 6 april 1941 (KAB)

3. 6 april 1941 - 28 januari 1945

4. 27 juni 1945 - 29 oktober 1953 (St.Jozef)

5. 22 februari 1948 - 26 januari 1950 (KAB)

6. 12 maart 1950 - 18 november 1954 (KAB)

7. 26 januari 1955 - 1962 inclusief jaarversalg 1954 .
Vergaderingen vonden meestal op zondag plaats na de hoogmis, in het Parochiehuis.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 40Titel
Print deze titel
Nut en genoegen; archiefdoos.

Annotatie:
Volledige naam Pluimvee- en pelsdierenfokvereniging; opgericht 13 jjuni 1973. Fusie van Nut en Sport; opgericht 01-03-1922 en Ons gernoegen; opgericht 29-01-1941,.
Doos 1.
1.Tabellarisch kasboek. 1970. Groot. ,

2.Contributieboek. 1948. Groot.

3. Kasbnoek Nut en genoegen 1982- Groot., oblong rood.

4. Haasboek 1946 Nut en genoegen. groot.

5. Inkomsten Markthallen... groot. 9 november 1973.

6-8. Notulen Nut en sport 1927-1968.

9-18. Tien Notulenboeken Ons genoegen. 1941-1980..

Doos 2.
19-20. Presentie lijst Nut en genoegen 1945-19691945-1969.1969-1988 en 1970-1985.

21. Notulen Nut en genoegen5-3-1982-

22. Dagkasboek Nut en genoegen.1977- ' 86. Tentoonstellingen.

23. Kasboek Poort van Drenthe. Tot 1996.

24. Overzicht geschiedenis. 1 A-4 mdet krantenknipsel Regionale jubileumtentoonstelling 20-22 oktober Markthallen,

25. Schrift ledenlijst per 1 april 1975.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 163 1-2Titel
Print deze titel
OGTEROP; archiefdoos.

Annotatie:
1. Het geslacht Ogterop; schouwburg; de geschiedenis; brochure geschenk ter gelegenheid van het 35-j.huwelijk van Mr.J.J.Wanrooy en A.L. Ogterop.

2. OM 15.1

3. Groene map met artikelen en kopieën..

4. 150 jaar schouwburg Ogterop jubileum seizoen 17-18 Meppel.

5. Kopie folder Hotel - café- restaurant -bar Ogterop

6. Brief dhr. Vorstman met uittrekbare afstandenkaart Ogterop, in hoes.

7. Schouwburg Ogterop; jubileum magazine, januari t/m mei 2018.

8.Gemeente Meppel; uitgave ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe schouwburg,11 oktober 1971. recensies.

9. Het voetlicht;culturele agenda voor Meppel. Jrg.1 1 november 1968. Kopie.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 109Titel
Print deze titel
OLDEMAATEN, Scholengemeenschap met Vrouwenarbeidschool en daarna Huishoud- en industrieschool; archiefdoos.

Annotatie:
1. 17-ringsband met kleine handgeschreven geschiedenis van de Vrouwenarbeidschool (12 november 1924 geopend, werd zeker na 1956 Huishoud- en industrieschool en in 1976 Oldemaaten) en recepten

2. Groene map met informatie over de huishoudschool Prinsenplein en artikel G. van Dorsten- van Diermen, OM.20.4

3. Gele map met Jaarverslagen 1944 1946 1956 1960-'70 1972 1974 1980- '86.

4. Hoes met 2 programma's Prinsenplein. 1974

5. Blauwe map met Jubileumkrant 65 jaar, 1989 en Reünie 1985..Oproep voor de 60-j. reünie.

6. Hoes met Personeelslijsten 1973 1975 en 1985.

7. Vereeniging vrouwenarbeidschool voor Meppel en omstreken. Prospectus 10 blz., oblong, 2 foto's. Z.j.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 48 1

Zie ook:
A 48 (2)