create
counter
Catalogus: : pagina 14
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 14   Ga direct naar pagina: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
KAMER VAN KOOPHANDEL

Annotatie:
1. In hoes Kort historisch Overzicht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe. Door de Secretaris, 1975. Drie getypte bladen.
2. In hoes: Inhoud uit : Kamer van Koophandel 1852-1952. Historisch Overzicht, H.K. de Langen. Vier bladen, kopie?n.
3. In hoes: Historische schets Kamer van Koophandel. Drie kopie?n uit "Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe".
4. In groene map: Brief aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel. The Netherlands Chamber of Commerce in London, 1905. Kopie.
5. In blauwe map. Alphabetische lijst van de namen van handelaren en fabrikanten in Meppel en omgeving, januari 1906. Zes kopie?n.
6. Een stuk historie van 125 jaar Kamer v. Koophandel : Meppel won discussies over zetel. Artikel Meppeler Courant, 1977. Half blad met foto. In hoes.
7. In hoes: "Zonder bloeiende economie geen florerende maatschappij", Uitgangspunten Kamer van Koophandel in 150 jaar nauwelijks veranderd, door Bert Jansen. Artikel Meppeler Courant, 2002. Heel blad, met diverse foto's, bronnenmateriaal.
8. Gecorrigeerd artikel over 10 jaar Kamer van Koophandel op 1 april 1932, in enveloppe van de Meppeler Courant, afkomstig van P.G.Jans.
9. Afscheid van Meppel; de invloed van de Kamer van Koophandel op de industrialisatie in Meppel gedurende de periode van 1852 tot 1922, afstudeerscriptie van G.C. Weide.
10. In hoes: Nieuwjaarsrede 6-1- 1993 en 5-1-1994 door voorzitter KvK in Schouwburg Ogterop .
11. In hoes: De nieuwe regeling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken, 3e druk door Mr. W.F. Lichtenauer.
12. In hoes; Jaarverslagen 1920, 1924 t/m 1929.
13. In hoes: Jaarverslagen 1930 t/m 1940.
14. In hoes: Jaarverslagen 1952 t/m 1954 en 1956.
15. "Sla dit boekje na !", uitgave van de KvK Drenthe


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 213 doos 1

Zie ook:
A 213-2, Br M 706
Titel
Print deze titel
KAMER VAN KOOPHANDEL

Annotatie:
1. Jaarverslagen 1970 t/m 1978.
2. Jaarverslag 1992.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 213 doos 2

Zie ook:
A 213-1, Br M 706
Titel
Print deze titel
Katholieke Kerk, archiefdoos.

Annotatie:
1. Plastic hoes met Huisnummerplaat v. d. oude RK Kerk.
2. Plastic hoes met Documentatie Herdenkingsraam St. Stephanuskerk.
3. Blauwe map meerdere Krantenartikelen. Bijv. MC 31-10-'86 H. Stephanus parochie bestaat 125 jaar (1986-2019).
4. Insteekhoesje met 5 kerkbladen, 5 parochiegidsen (1971, 1975 - 1999) en 1 parochieblad (2006) en een luchtfoto van de St. Stephanus kerk
5. Insteekhoesje met groene brochure 'De Parochie Meppel, voor en na de Reformatie', ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum v. d. Parochie, 1911.
6. Insteekhoesje met rode brochure 'Vormselviering', datum onbekend.
7. Insteekhoesje met brochure 'R. K. kerken in Meppel', 2001.
8. Diverse boekjes met Liturgie, gebedenboekjes en voorbereidingsboekjes voor de eerste communie.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 2

Zie ook:
A 13 1, A13 3, A13 4, A13 5.
Titel
Print deze titel
KEGELCLUB "Gooi em om"

Annotatie:
1. Kasboek, sept 1955 - dec 1959, bevat ook ledenlijst.
2. Kasboek, apr 1959 - dec 1987, bevat ledenlijst 1959.
3. Kasboek, jan 1988 - 2020.
4. Kegelboek, met ranglijsten, huisnummers etc 1950 - 1955.
4. a Kegelboek met ranglijsten en adressen etc ongedateerd.
5. Kegelboek, met ranglijsten op naam seizoen 1977-1978, 1978-1979 en 197 -1980.
6. Kegelboek, resultatenoverzicht 1980-1994.
7. Schrift met resultaten 10 ballen 1995 -2003.
8. Plastichoes met financi?le jaarverslagen, afschriften bank.
9. Leden- en contributielijsten 1963-1994.
10. Plastic hoes met contactgegevens Tivoli, Tivoli Partyjournaal.
11. Plastic map met techniek van het kegelen, spelregels, wedstrijden ed.
12. Groene map met bouw nieuwe kegelbaan bij Soci?teit Tivoli, G. Otten Janszn, architect Meppel 1913, kopie.
13. Afschrift akte houdende opheffing stichting Exploitatie Kegelhuis Tivoli. 1977.
14. Snelhechter met correspondentie ballenkastjes 2002-2003.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 188 1

Zie ook:
A 206, M 24, M 159, Fa 61
Titel
Print deze titel
KEGELCLUB "Gooi em om"

Annotatie:
1. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 1959-1991.
2. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 1992-1997.
3. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 1998-2000.
4. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 2001-2009.
5. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 2010-2014.
6. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 2015-2020.
7. Hoes met jaarverslagen Tivoli 1963 -1974.
8. Rapport voortgangscontrole tbv nieuwe Kegelbanen 2002.
9. Hoes met rapport automatische kegelbanen 1962. Clubkampioenschap 1967/1968.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 188 2

Zie ook:
A 188-1, A206, M24, M159, Fa 61
Titel
Print deze titel
KERKBLAADJE; archiefdoos met gebonden jaargangen.

Annotatie:
Jaargang 1 tot en met jaargang 16..
Doos 1: 1 tot en met 10.
Doos 2: 11 tot en met 16.
Jaargang 13 ontbreekt.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 108 1-2

Zie ook:
A 13,1
Titel
Print deze titel
KERSTZANG; archiefdoos.

Annotatie:
Map met voornamelijk post, kasboekje, notulenschrift en "Komt allen te zamen"; wegwijzer voor de volkskerstzang in Nederland.. Utrecht, 1983.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 89 2

Zie ook:
A 89, 1
Titel
Print deze titel
KERSTZANG; ordner met informatie over ( de organisatie van de ) kerstzangbijeenkomsten in de Markthallen, ook landelijk vanaf 1955 tot 1999.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 89 1

Zie ook:
A 89, 2
Titel
Print deze titel
KINDERDAGVERBLIJF 't Boemeltje; archiefdoos.

Annotatie:
Het nieuwe gebouw aan het Zuideinde 25 voor kleuters werd geopend op 29 november 1968. 't Boemeltje/ de Trekschuit .Nieuwbouw na verdwijnen boerderij Meeuwes aan de Werkhorst op 21 maart 1972.
1. Bouwtekeningen, Oostergetel , november 1967.
2. Bestek en voorwaarden , bijbehorend
3. Gescande foto van bedrijfspand Zuideinde 25, eigenaar J.Eleveld.
4. "De Barak" tegen de grond, artikeltje met foto in de MC 22/2 1974, een vnl. houten 100 jaar oud gebouw aan de Leonard Springerlaan, eerst in gebruik bij de NS, later ook bij het Boemeltje..
5. Uitnodiging voor de opening Zuideinde 25 op 29/11 1968
6. Map met stukken: aanvraag bouwvergunning 12 dec.1967 - bouwvergunning 28 dec.1967- concept statuten stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten - brief van 8-4-66 en 14-1-67 van G.Klamer. en Goedkeuring Volkshuisvesting veranderen woning 28-12 67 - kleine geschiedenis 2 blz
7. Brochure Geestelijk gehandicapt, mogelijkheden in de regio , van de ouderraad B-O- scholen. 24 blz.1971.
8. Jaarverslag over 1970.
9. Briefkaart met foto Boemeltje aan de Werkhorst hoek Reestlaan , uitnodinging voor de opening 21 maart 1972
9. Map met krantenartikelen: MC 20-9-72 - NM. 5-12-68 - MC 17-3-78 - MC. 4-2-74.
10. Ordner met Boemelkrant jrg.5 2 en 4 1975., originele foto van het nieuwe gebouw en brieven e.d. van de heer G. Klamer.( soms dubbel)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 138Titel
Print deze titel
KINDERTEHUIS Vereniging Kinderzorg der Ned. Herv. Kerk te Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Sollicitatiebrieven aan ds. A. Vos rond december 1945.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 75Titel
Print deze titel
KINDERWAGENFABRIEK Van Werven; archiefdoos.

Annotatie:
1. 18 ontwerpen 2..37 sjablonen 3. Aflegmap met brieven, o.a. jubileumlied - info Kinderwagenmuseum - artikel in origineel en kopie over de geschiedenis., 8 blz. - Handgeschreven boekje bij de oor het personeel aangeboden steen, 15 januari 1948, 25.- j. . bestaan, gelukstelegrammen en briefjes - vloeiblad Nijland's houtagenturen. - brief van bezitter kinderwagen met originele foto. Map krantenartikelen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 98Titel
Print deze titel
KLEERHANGERS van Meppeler bedrijven;

Annotatie:
Houten kleerhangers van:
Keizer, Hoofdstraat 14.
A.J. Keizer, Hoofdstraat 39 - Arend Keizer -
Evo, Hoofdstraat 43
Buining 2 x
Zwiers
W.Slot
C & A.
S.Kats, vh Khan.
R. Spijkervet Rzn.
Benthem's 3 x
E. Lakke 2 versch.
Egbert Volk Kruisstraat 10 en nog een, ander model
Chemische wasserij Meinen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 97

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 14   Ga direct naar pagina: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad