create
counter
Catalogus: : pagina 14
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 14   Ga direct naar pagina: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
INDISCHE buurt; archiefdoos.

Annotatie:
1. Informatiemateriaal over de renovatie en de aktie uit de buurt
2. Hoes met bouwtekeningen buurt
3. Hoes met bouwtekeningen huizen afzonderlijk
4. Map notulen bouwvergaderingen en andere artikelen
5. Enveloppe met originele foto's
6. Tekening van Erik Krom 1979 van de Bankastraat met bijgeschreven namen van bewoners. 6. Extra uitgave "De papiermolen er uit .....de betonmolen erin" 4 okt. 1978 (groen).
7. Petitie Indische buurt (groen)
8. Ringband presentielijst
9. Hoes HTS studenten
10. Blauwe omslag met diverse papieren
11. 2 exemplaren Huurders-krant Jrg.3.3 12. Tekening Indische buurt door Erik Krom '79
13. Poster presentatie 29 april
14. Buurtkrant Jrg. 4.3
15. Blauwe map met afbeeldingen
16. Hoes met art MC 24 januari 1968; Deel Indische Buurt gaat verdwijnen. Met aantekeningen.
tbd 17. Toelichting van de gemeente op het plan tot verbetering van de woonomgeving "Indische Buurt"
Zie ook M 273 deel 1 - 3

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 81 4

Zie ook:
A 81, 1-3 ordners.
Titel
Print deze titel
IVN . Instituut voor Natuurbeschermingseducatie:afd. Meppel e.o.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met Meander kwartaalblad,.formaat A5 uit nov. 1978, mrt en sept. 1979, april, juli en dec. 1980, mei, juli en dec. 1981, mei/juni, sept. en dec. 1982, mrt 1983 2. Blauwe map met Meander kwartaalblad A4 juni 1983 -1986 . 3. Hoes krantenknipsel MC. 1983. 4. Hoes jaarverslag 1982-'83. 5. Hoes betreffende opheffing 1988.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 24Titel
Print deze titel
JAARKALENDERS Oud Meppel

Annotatie:
Jaargang1982 Kalender Oud Meppel
Oud Meppel kalender jaargangen 1983-1987
Kalender 1990 Oud Meppel (A5)
Oud Meppel kalender anno 1991
Drukkerij Kleen wenst u een voorspoedig 1994-
Oud Meppel kalender jaargangen 1995-2008; uitgave FC.Meppel
Jaarkalender St. Oud Meppel 2009-2012
Jaarkalender 2014, 2015
Jaarkalender 2017- 2019
Jaarkalender 2020 - 2021
Jaarkalender 2022 - 2023
Oud-Meppel kalender 1989 (Folio) t.b.d.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 151

Zie ook:
K 133
Titel
Print deze titel
JANS, Hendrikus; archiefstukken; geboren 29 januari 1922

Annotatie:
1. rapportboekje Wilhelminaschool 1928 - 1936,
2. lidmaatschap voetbalvereniging MSC 1945 - 1946
3. internationaal rijbewijs afgegeven 1956
4. Staat van dienst afgegeven 11 oktober 1940
5. div documenten werkstelling in Duitsland 1940-1945
6. corr. van mede arbeiders in Duitsland
7. corr. alimentatie verpleegkosten vader P.G. Jans

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 156Titel
Print deze titel
Jantje Elizabeth HAASJES-Schoemaker

Annotatie:
1. Overlijdenskaart Jantje Elizabeth Haasjes-Schoemaker met geboortedatum 23-12-1923 en overlijdensdatum 2-8-1995
2. Overlijdenskaart Arend Haasjes met geboortedatum 4-5-1915 en overlijdensdatum 27-8-2004, drager van de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in goud.
3. Rapportboekje Rijkskweekschool te Meppel periode september 1940- augustus 1944
4. Akte van bekwaamheid als onderwijzeres d.d. 15-6-1944 (+ afschrift 2x)
5. Akte van bekwaamheid voor Lager Onderwijs d.d. 23-12-1923
6. Diploma Vakbekwaamheid Kruideniersbedrijf d.d. 23-12-1923
7. Besluit Gemeente Meppel om op verzoek van mevr. Jantje Elizabeth Schoemaker om haar dienstverband als onderwijzeres in vaste dienst aan de openbare lagere Vledderschool met ingang van 1-8-1983 te be?indigen i.v.m. de regeling vrijwillig vervroegd uittreden.
8. Puntenlijst examen nuttige handwerken te Groningen in 1943 door mej. J.E. Schoemaker
9. Puntenlijst Kruideniersexamen d.d. 8-11-1949,Br> 10. Puntenlijst Rijkskweekschool te Meppel afgelegd op 9 en 10 mei en 14 eb 15 juni 1944
11. Distributie Stamkaart op naam van Jantje E. Schoemaker afgegeven 15-9-1930 in Gemeente Diever
12. Kopie van bladzijde nr 119 van het boek verzetsherdenkingskruis (zie boek X 141)
13. Schetsboek met daarin foto's van zowel de familie van Arend Haasjes als Schoemaker tbd
14. Bewijs van Nederlanderschap afgegeven door de Burgemeester der Gemeente Meppel aan Arend Haasjes d.d. 6-8-1949
15. Stencil met gedichten van Frederik van Eeden, Alice Nahon, Martien Beversluis t.b.v. declamatieconcours d.d.4-1-1942.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 201Titel
Print deze titel
JODEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map van alles wat.
2. Hoes met 6 artikelen van Derksen, MC 1986, compleet.
3. Map met namenlijsten, uit Derksen M118, Lijst van de 226 Meppeler joden van W. Bakker, Lijst van aangeslagenen voor de belasting van 1813., uit kranten en artikel Rinsema 10-2002 .
4. Map met artikelen over de joodse begraafplaats.
5. Map over het Joods monument in het Slotplantsoen.
6. Lesbrief in hoes, 1998.
7. Hoes met artikelen Willem Kel.
8. Briefpapier fa, Wolff, de Hes en Meijer L. Wolff (zie ook A 16, 1 nummer 11.
9. Map plannen joods caf?.
12. Map krantenartikelen herdenking Auschwitz 2015.
13. Blauw map artikelen Th.J. Rinsema, recensie boek, programmafolder en uitnodiging.
14. Map personen afzonderlijk, waaronder Wolff en trouwkaart met foto van Alide Levi en Eliazer Content, 1942.
15. Groene map met toponymische gegevens en wandelingen. 16. In hoes boekje De tweede wereldoorlog en de joden in Meppel door Th.J.Rinsema. Meppel, Stichting Historie in perspectief, 2002.
17. Kaart in hoes Joods bezit 1940, gekocht door de gemeente Meppel in 1956.
18. Map Beschrijving akten van overlijden 1951.
19. Hoes met originele briefkaart A. Klein (gescand).
20. Hoes met fotoafdruk brief Joodse raad 1942.
21. Waardeel; artikel over Zaligman, blz. 16; door T.J.Rinsema.
22. Map met foto-kopie?n van foto's van:
- Eddy Roos
- Ali Wolf
- Fam. vd. Rhoer bij hun nieuwe Citro?n 1937
- Hedwig VeldmanM
- Sophie Kan-Ennsta
- Bram Roos achterop tandem a.s. Ezingerweg
- Anna Roos voor hun huis Ezingerweg
- Tine Wolf-van de Rhoer
- brief van I Sanders die aankondigt dat ze vertrekken naar Westerbork en bedankt voor de goedheid die u ons heeft bewezen
- briefkaart van A.Klein,handel in handwerken, kousen en garens aan de Kruistraat 5
- brief van Hendrine van de Rhoer.
23. Plastic map met namen van alle mensen die staan genoteerd op het Joods Monument en zijn gedeporteerd en in concentratiekampen zijn omgebracht.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 18

Zie ook:
A 56
A 16, 1 nummer 11Titel
Print deze titel
KAMER VAN KOOPHANDEL

Annotatie:
1. In hoes Kort historisch Overzicht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe. Door de Secretaris, 1975. Drie getypte bladen.
2. In hoes: Inhoud uit : Kamer van Koophandel 1852-1952. Historisch Overzicht, H.K. de Langen. Vier bladen, kopie?n.
3. In hoes: Historische schets Kamer van Koophandel. Drie kopie?n uit "Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe".
4. In groene map: Brief aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel. The Netherlands Chamber of Commerce in London, 1905. Kopie.
5. In blauwe map. Alphabetische lijst van de namen van handelaren en fabrikanten in Meppel en omgeving, januari 1906. Zes kopie?n.
6. Een stuk historie van 125 jaar Kamer v. Koophandel : Meppel won discussies over zetel. Artikel Meppeler Courant, 1977. Half blad met foto. In hoes.
7. In hoes: "Zonder bloeiende economie geen florerende maatschappij", Uitgangspunten Kamer van Koophandel in 150 jaar nauwelijks veranderd, door Bert Jansen. Artikel Meppeler Courant, 2002. Heel blad, met diverse foto's, bronnenmateriaal.
8. Gecorrigeerd artikel over 10 jaar Kamer van Koophandel op 1 april 1932, in enveloppe van de Meppeler Courant, afkomstig van P.G.Jans.
9. Afscheid van Meppel; de invloed van de Kamer van Koophandel op de industrialisatie in Meppel gedurende de periode van 1852 tot 1922, afstudeerscriptie van G.C. Weide.
10. In hoes: Nieuwjaarsrede 6-1- 1993 en 5-1-1994 door voorzitter KvK in Schouwburg Ogterop .
11. In hoes: De nieuwe regeling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken, 3e druk door Mr. W.F. Lichtenauer.
12. In hoes; Jaarverslagen 1920, 1924 t/m 1929.
13. In hoes: Jaarverslagen 1930 t/m 1940.
14. In hoes: Jaarverslagen 1952 t/m 1954 en 1956.
15. "Sla dit boekje na !", uitgave van de KvK Drenthe


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 213 doos 1

Zie ook:
A 213-2, Br M 706
Titel
Print deze titel
KAMER VAN KOOPHANDEL

Annotatie:
1. Jaarverslagen 1970 t/m 1978.
2. Jaarverslag 1992.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 213 doos 2

Zie ook:
A 213-1, Br M 706
Titel
Print deze titel
Katholieke Kerk, archiefdoos.

Annotatie:
1. Plastic hoes met Huisnummerplaat v. d. oude RK Kerk.
2. Plastic hoes met Documentatie Herdenkingsraam St. Stephanuskerk.
3. Blauwe map meerdere Krantenartikelen. Bijv. MC 31-10-'86 H. Stephanus parochie bestaat 125 jaar (1986-2019).
4. Insteekhoesje met 5 kerkbladen, 5 parochiegidsen (1971, 1975 - 1999) en 1 parochieblad (2006) en een luchtfoto van de St. Stephanus kerk
5. Insteekhoesje met groene brochure 'De Parochie Meppel, voor en na de Reformatie', ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum v. d. Parochie, 1911.
6. Insteekhoesje met rode brochure 'Vormselviering', datum onbekend.
7. Insteekhoesje met brochure 'R. K. kerken in Meppel', 2001.
8. Diverse boekjes met Liturgie, gebedenboekjes en voorbereidingsboekjes voor de eerste communie.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 2

Zie ook:
A 13 1, A13 3, A13 4, A13 5.
Titel
Print deze titel
KEGELCLUB "Gooi em om"

Annotatie:
1. Kasboek, sept 1955 - dec 1959, bevat ook ledenlijst.
2. Kasboek, apr 1959 - dec 1987, bevat ledenlijst 1959.
3. Kasboek, jan 1988 - 2020.
4. Kegelboek, met ranglijsten, huisnummers etc 1950 - 1955.
4. a Kegelboek met ranglijsten en adressen etc ongedateerd.
5. Kegelboek, met ranglijsten op naam seizoen 1977-1978, 1978-1979 en 197 -1980.
6. Kegelboek, resultatenoverzicht 1980-1994.
7. Schrift met resultaten 10 ballen 1995 -2003.
8. Plastichoes met financi?le jaarverslagen, afschriften bank.
9. Leden- en contributielijsten 1963-1994.
10. Plastic hoes met contactgegevens Tivoli, Tivoli Partyjournaal.
11. Plastic map met techniek van het kegelen, spelregels, wedstrijden ed.
12. Groene map met bouw nieuwe kegelbaan bij Soci?teit Tivoli, G. Otten Janszn, architect Meppel 1913, kopie.
13. Afschrift akte houdende opheffing stichting Exploitatie Kegelhuis Tivoli. 1977.
14. Snelhechter met correspondentie ballenkastjes 2002-2003.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 188 1

Zie ook:
A 206, M 24, M 159, Fa 61
Titel
Print deze titel
KEGELCLUB "Gooi em om"

Annotatie:
1. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 1959-1991.
2. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 1992-1997.
3. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 1998-2000.
4. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 2001-2009.
5. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 2010-2014.
6. Snelhechter met correspondentie, resultatenoverzicht etc 2015-2020.
7. Hoes met jaarverslagen Tivoli 1963 -1974.
8. Rapport voortgangscontrole tbv nieuwe Kegelbanen 2002.
9. Hoes met rapport automatische kegelbanen 1962. Clubkampioenschap 1967/1968.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 188 2

Zie ook:
A 188-1, A206, M24, M159, Fa 61
Titel
Print deze titel
KERKBLAADJE; archiefdoos met gebonden jaargangen.

Annotatie:
Jaargang 1 tot en met jaargang 16..
Doos 1: 1 tot en met 10.
Doos 2: 11 tot en met 16.
Jaargang 13 ontbreekt.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 108 1-2

Zie ook:
A 13,1


Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 14   Ga direct naar pagina: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad