create
counter
Catalogus: : pagina 15
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 277 titels gevonden, op 24 pagina's.    Dit is pagina 15   Ga direct naar pagina: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
ONTSPANNING en vermaak; archiefdoos..

Annotatie:
1. Lidmaatschapskaart Chr. Oranjevereniging 'Juliana van Stolberg'.

2. Foto en brief Verkenners Padvinderij.

3. Notulenboek Dakajam.

3a. Dakajam '80 met reacties van kinderen. Uitg. van Krips Repro Meppel

4. Protestbrief Kerkeraad kermis 1896.

5. Map wandelingen rond Meppel door J. Th. Timmer, met kaartjes.

6. Map Frysk Selski[p Waling Dijkstra.

7. Trommeltje met padvindersspulletjes van T. Westerhuis.

8. Schuifspel Gebr. Jakobs, stoom tabak sigarenfabriek. Vergelijk in A 99, andere uitgave.

9. Map programma's van feestavonden, volksfeesten, tentoonstellingen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 1

Zie ook:
A 9 (2)
A 9 (3)
A 10 1-3 DMD


Titel
Print deze titel
OOSTERBOER.

Annotatie:
1. Map. De Oosterboer en Meppel; complete serie artikelen uit de Meppeler Courant door J. Poortman (04-1975 t.m. 06-1976)

2. 'Geschiedenis van de Oosterboer' - J. Poortman (1978) . Ook aanwezig als M 23.

3. Map met diverse krantenartikelen .

4. Meppel Buurtkrant Oosterboer (04-1996)

5. Stukken buurtvereniging Oosterboer: uitnodiging Culturele avond (1961); liedteksten; knipsels.

6. Kopieën van oude archiefstukken.

7. Kopieën haardstedenregister.

8. (Kadastrale-) kaarten.

9. Genealogie op naam: De Bloemen; Van Cuyck; Emmerick-van Rossum/ Hartsuiker-Esinge; Ramhorst; Santinge; Slot.

10. 'De groente en haar omgeving' - P.A. Derks (kopie)
11. Artikel Oud Meppel 1989, nr.3, door Herman Jansen 'De Oosterboer wilde in 1814 los van Meppel'.

12. Administratieve gegevens en aantekeningen m.b.t. o.a. grondschatting, boterpacht en burgermacht (1630-1807).

13. Tekeningen woningbouw Citroenvlinder (1994); tekeningen appartementencomplex Bouwkamp; Gemeentelijk besluit straatnaamgeving (1988).

14. Diverse stukken m.b.t. onderwijs en de geschiedenis van huizen en bewoners

15. Oosterboer troef; door L. de Boer; uit de nalatenschap van J. Poortman. Revue opgemaakt voor de Buurtvereniging op 20 februari 1948. Oblong

16. Nota Ontsluiting Oosterboer; situatie 1981???; de verkeerscommissie van de buurtbelangenver.. 22 blz.,afb.,krt. met aantn. van de heer J.H.Boom.

17. Vier gescande getekende kaartjes van de indeling van de Oosterboer uit 1980-'84.en een schets van het ringpark.

18. MC.11-7- '79 J.de Jong en W. Schouten openen Oosterboer-praktijk

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 4Titel
Print deze titel
OPEN MONUMENTEN DAG; archiefdoos.

Annotatie:
1.In blauwe mappen. Oude vlag (nieuwe sponsor)

2. 1987-1988 (eerst aanwezige info)

3. 1991 - 1994 puzzeltochten Meppeler Courant

4. 1995 puzzeltocht Meppeler Courant

5. 2002-2004 programma's.

6. Van af 2007 onder Oud Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 76

Zie ook:
M 274
Titel
Print deze titel
OPENBARE leeszaal en bibliotheek; archiefdoos.

Annotatie:
1. Goedkeuring Statuten (1920) en statuten (1969)

2. Bouwplan (ongedateerd) en bouwtekening (1977)

3. Jaarrekeningen (1922-1945)

4. Begrotingen (1967-1979) en accountantsverklaringen (1969-1971)

5. Agenda's en notulen bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen (1969-1971)

6. Tijdschriftenadministratie (1927) en Aanwinstencatalogus (1966-1968, 1971 en 1979)

7. Correspondentschappen (1923-1926)

8. Statistiekboek: statistische gegevens bezoekers en uitleen (1924-1938)

9. Uitgave Onze Leeszaal (1921, 1923), advertentie (1938), brochure Bibliotheek informatie (1969) en folders (ongedateerd); uitnodiging Boekenavond (ongedateerd); Gebruiksmaterialen; Huisstijl; Aantekenschrift catalogiseren

10. Uitgaven en artikelen over de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Meppel w.o. Bibliotheekreis door Nederland (1968); jeugdcatalogus De Wegwijzer


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 1Titel
Print deze titel
ORDNER met documentatie voor Open Monumentendag, verzorgd door Oud Meppel.van J.Dolsma.

Annotatie:
O. a De Koloniën van weldadigheid; een uitzonderlijk experiment; 2e dr. Assen, 2017. - Drentse mode.-
Fotokopieën van openingen..-

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 124Titel
Print deze titel
ORDNERS met beschrijvingen op straatnaam diaseries B. SCHUT

Annotatie:
ordner 1 = A t/m H;

ordner 2 = I t/m M;

ordner 3 = N t/m T;

ordner 4 = U t/m Z.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 160 1-4

Zie ook:
Di 16
Titel
Print deze titel
Originele stukken; archiefdoos.

Annotatie:
Brieven, stukken en akten van o.a. notariskantoor Van Holthe tot Echten, Carsten en Tonckens; gecatalogiseerd door R. Walker. Verdeeld over twee dozen met inhoudsopgave. .

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 35 1-2Titel
Print deze titel
Oude MEPPELER Couranten; originele exemplaren; archiefdoos.

Annotatie:
Niet alle kranten zijn compleet.
1. Map met MC 's uit 1869, 20-3;1888, 21/6 - 1896 3 en 17/10 - 1903 25/3. 1905 24/6 en19/7

1 a. Map met Meppeler Couranten van 1902, 6 aug., 1903 17 juni en 1904,22 juni.

2. Map met MC 's uit 1912 27/4 -1916 6/5 - 1918 23/11 - 1919 6/9 - 1921 20/4.

3. 1927 18/3 en 1929 6/1 4. 1930 11/3 - 1934 24/7 en 23/10 - 1935 25/10, 23/12 en 31/12

5. 1936 20/3, 15/5 en 18/9 - 1937 12/1, 2/4, 6/8, 14/12 en 17/12 - 1938 30/9 - 1939 10/3, 17/3, 24/3, 14/4, 25/4, 16/6, 23/6, 30/9 en 17/12.

6. 1940 14, 17, 21, 24 en 28 mei, 2/9 20/8.

7. 1942 2 en 12/6.

8. 1945 17 en 20/4 eerste nummer na de oorlog, 27/4,1/5,4/5 11/5,18/5, 1/6, 5/6, 13/7,17/7, 28/9,16/10 en 30/10, 20/11 en 28/12.

9. 1946. 8/3, 29/3, 5/4, 9/4,19/4,12/4, 26/4, 30/4, 8/5, 10/5, 14/5, 18/5, 21/5, 23/5, 29/5, 31/5, 19/7 en 30/1

10. 1947.18 en 21/2, 26/11, 1/12. 1948 6/9 en 10/9. 1949. 28/2, 4/3, 4 en 11/7. Ook (wrsch.) Reclameblad.22/6.

11.1951 13/6, 19/12 - 1953 21/9 en 6/11 1954 7/5. 1955 25/11. 1956 25/11.

12. Map met Stadsnieuws nr 1 van 1843 ter Boekdrukkerij van Hamel & Boom.; MC van 3-1-1846 nr. 1. (zijn gescand).


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 34

Zie ook:
A 11 (1)
Titel
Print deze titel
OVERSTROMING 1960; archiefdoos.

Annotatie:
1. Rapport overstroming aan Gedeputeerde Staten. 2. Map met kranten van 5 tot en met 9 december.

3. Map met kranten van buiten Meppel.

4. Map knipsels met herinneringen aan Meppel uit later jaren.

5. Plakboek van Rein Schut met ingeplakte artikelen..

6. 1-2. Twee knipselboeken van Knipmeijer.

7. Schrift met uitgeknipte, ingeplakte artikelen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 26 1Titel
Print deze titel
OVERSTROMING 1998; archiefdoos.

Annotatie:
1. Kijk op Meppel nr. 2, 1998.

2. Hoes met Meppeler Couranten van 28 en 30 oktober en 2 november.

3. Hoes met Drentse Couranten van 29, 30 en 31 oktober.

4. Hoes met. kleine artikelen uit verschillenden bladen.

5 Hoes met A3 kopieën van Nieuwsbrief van de Noordelijke mediagroep, 31-12 en Zwolse Courant., 31-1`2.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 26 2Titel
Print deze titel
PERSOONSBEWIJZEN.; map.

Annotatie:
Jochem Bakker.
Wiltje Bakker
Aaltje Bos.
Lammigje Drogt.
Hendrikus Nijenhuis.
Jan Rozendal.

Hendrikje van den Berg
Clazina (van der Veen- ) 1879 Perdok
Jaantje Dekker. 1917

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 102Titel
Print deze titel
PHILADELPHIA/ Dit Koningskind; archiefdoos.

Annotatie:
1. Fotoalbum 25- jarig bestaan.1981. Originele foto's

2. 3 notulenboeken 30 juli 1961
3. 8 juni 1966- '73.
4. 17 oktober 1966- '71.

5. Nieuwskrant Zuid West Drenthe. 2005.

6. ./Mogelijkheden in de regio. Aug.1986 2 x

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 60