create
counter
Catalogus: : pagina 16
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 16   Ga direct naar pagina: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
Markten: archiefdoos

Annotatie:
1. Groene map met Artikel H.Janssen. De markt in Meppel. Uit: Activiteitengids Meppel 2012.
2. Groene map met diverse krantenknipsels.
3. Hoes met oude briefkaart (\uurstelle), gescand.
4. MC. 14-5-1954
5. Poster 500 jaar markt 2 x in hoes.en velletje stickers.
6. Meppel van vele markten thuis;achtergrondrapportage
Marktvisie.; lnbo.
7. Programma EK 1960, 500 jaar markt.
8. Getypt artikel over 350 jaar markt, niet? gepubliceerd in de Meppeler Courant, uit de collectie van P. G.Jans.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 110Titel
Print deze titel
MEMATO

Annotatie:
1. Officieel programma Memato tentoonstelling 17 t/m 22 mei 1954
2. De landbouw in en om Meppel; Ter gelegenheid van de Memato van 17 t/m 22 mei 1954
3.14 tekeningen/plattegronden voor de markthallen van 1954
4. Drents Landbouwblad d.d. 13 mei 1954; 35 e jaargang nr. 19
5. Deelnemerskaart Memato van 17 t/m 22 mei 1954 ten name van F. Cuperus
6. Verklaring van de St. Meppeler Markttentoonstellingen d.d. 31 mei 1954 dat A. Boxem van 9 april t/m 29 mei 1954 op het kantoor van Memato werkzaam is geweest
7. Overdruk uit het Mematornummer van de MXC d.d. 14 mei 1954 "Van Veenkolonie tot handelsstad"
8. 11 mini Meppeler Couranten Memato nieuws
9. Beelden van en rond de Memato MC d.d. 21 mei 1954
10. Memato-stad verrijst in het hart van Meppel, MC d.d. 14 mei 1954
11. Bijdrage van "de vrouw"aan de memato MC d.d. 14 mei 1954
12. Reglement en voorwaarden Memato 1954
13. Memato Meppel 1954. Tekening in kopie van het Tolhuis aan de Reggersweg, druk Bremen Assen.
14. Brochure EK (Energie en Kracht) welke wordt gehouden op 21 t/m 28 mei 1960 tijdens de expositie vanwege het 500 jarig bestaan van de Meppeler markt.
15. Programma Memato '58 en '67
16. MC d.d. 14 mei 1954 Artikel t.g.v. de Memato 1954
17. Tentoonstellingsnieuws t.g.v. Feestweek 1949 +Programmaboekje 1949


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 209Titel
Print deze titel
MEPPELER BRIDGE CLUB

Annotatie:
1. Map Algemeen 1996-1999
2. Statuten en huishoudelijk reglement 2-11-1965, 15-10-1968, 7-9-1982. Huishoudelijk reglement Nederlandse Bridge Bond d.d. 31-5-1969, concept Statuten Nederlandse Bridge Bond District Drenthe d.d. 22-11-1986. Wedstrijdreglement Meppeler Bridge Club 1-9-2000.
3. Financi?le verslagen 1967-1983.
4. Ledenlijsten.
5. Correspondentie/ingekomen stukken 1985-1995.
6. Correspondentie/ingekomen stukken 1982-1983.
7. Correspondentie/ingekomen stukken 1998-2002.
8. Correspondentie/ingekomen stukken 1954-1964.
9. Correspondentie/ingekomen stukken 1973-1986.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 192Titel
Print deze titel
MEPPELER BRIDGE CLUB doos 2

Annotatie:
1. Map Krantenartikelen 1999.
2. Map Krantenartikelen 1991-1999.
3. Map Krantenartikelen 1984-1990.
4. Map Krantenartikelen 1978-1984.
5. Map Krantenartikelen 1967-1977.
6. Competitiereglement/arbitrage/Wedstrijdreglement.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 192 2Titel
Print deze titel
MEPPELER BRIDGE CLUB doos 3

Annotatie:
1. 60 jaar stoeien met zwaarden, bekers, munten, stokken.
2. 50 jaar jong.
3. Statuten 1992.
4. Statuten 1948.
5. Statuten 1965.
6. Statuten 1992.
7. Mededelingenblad 11-10-2016.
8. Bridge Kroegentocht Meppel 1989 t/m 2004

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 192 3Titel
Print deze titel
MEPPELER Courant; archiefdoos met jubileum nummers 125 , 150 en 175 jaar

Annotatie:
1. Kamper Nieuwsblad; volgens MC 175 j. bestaan uitgave van de Boompers.
2. Jubileumnummer 175 jaar, 29 juni 2016, 2 katerns.
3 Stencil voorlopige inhoud jubileumnummer 125 jaar MC.
4. Jubileumnummer 125 jarig bestaan 1967. 3 katerns.
5. Jubileumnummer 150 jarig bestaan 6 katerns. 19 september 1991.
6. In plastic mapje: Folder Meppeler Courant 150 en sticker Meppeler Kabelkrant goed bekeken!
7. Boom Pieper extra (30-08-1996)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 22Titel
Print deze titel
MEPPELER Couranten;archiefdoos.Bijzondere bijlagen.

Annotatie:
1. Ommekeer; millenniumkrant 21-12-1999 tot 1-1- 2000.
2. Oranje bijlage 30-4-2001
3. Oranje bijlage 24-4-2002
4. Fantastisch ! 30-4-2002
5. Oranje Klassenkrant Koninginnedag 2002
6. Beatrix 25 jaar onze koningin, 30-4-2005.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 25Titel
Print deze titel
MEPPELER DIEP; archiefdoos

Annotatie:
en de actie tegen de komst van een asfaltcentrale langs het Meppeler diep door Sterk Meppel.
1. Groene ordner met documentatie, brieven 2005- 2007.
2. Gele snelhechter.info Raad van State.
3. Hoes met Persbericht e.d.
4. Insteekhoes met Beantwoording ingediende vragen e.d.
5. (Beschadigde) bruine enveloppe van J.A.Nip aan P.C.Jans, bevattende artikelen uit de Meppeler Courant over het Meppelerdiep. 2-1-63 en Vier eeuwen water-ellende, vijf afleveringen januari 1962.
6. Ruilverkaveling "Meppelerdiep" brief over ter inzageligging stukken ingevolge artikel 58 lid 2.
7. Vijf artikelen Vier eeuwen water-ellende rond Meppel. MC.15-1 1962, 17-1, 22-1 24-1 en 26-1-1962. 8. Het Meppelerdiep en zijn betekenis als scheepvaartweg voor Meppel en voor Drenthe; door C. Vermolen, Assen in: Tijdschrift voor economische en sociale geographie. Jrg.40, no.7.15 juli 1949.
9. Knipsels: Scheepvaart in Meppel 1931.
10. Knipsels MC brug Meppelerdiep
11. Plastic mapje met afbn. uit tijdschriften, ansichtkaarten
12. Plastic map met fotokopie?n van een plattegrond met Meppelerdiep, Waterschap Meppelerdiep (Sector Water en Werken, maart 1999 en een blz. Vergadering van het Natuurkundig Genootschap te Meppel op 12-03-1878
13. Plastic map kopie Meppeler Diep naar een aquarel van A. Torie en Meppelerdiepsluis: de gouden poort van het Noorden (Nieuwsbrief Rijkswaterstaat; november 2011)
14. Waterschap Meppelerdiep uit de startblokken (Waterhuishouding; jrg. 1,nr. 1)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 125

Zie ook:
M 157
Titel
Print deze titel
Meppeler Handels Vereniging, MHV en de Grote trek; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met documenten.
2. Roze aflegmap met diverse krantenknipsels DMD en Grote trek..
3. Kopie artikel Oud Meppel 17.4 door A.Lakke Meppeler Handelsvereniging 1921-1996
4. Programmaboekje MM'70
5. Gids voor Meppel, Z.W.Drenthe en N.W. Overijssel 1960-1961, De Grote Trek, MHV
6. Programmaboekje 2e Braderie van 17-9/20-9-1951
7. Uitnodiging 75 jaarfeest Meppeler Handels Vereniging op 27-1-1996.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 50Titel
Print deze titel
Meppeler Hockey Vereniging

Annotatie:
1.Statuten en huishoudelijk reglement
2.Recepten vooraf kunstgras toe
3. Diverse boekjes van toernooien, tussen1972 en 1999

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 doos 4

Zie ook:
M103
M126Titel
Print deze titel
MEPPELER Huurders Vereniging (MHV)

Annotatie:
Bevat correspondentie, verslagen m.b.t.:
1. Statuten, oprichting, doelstelling, krantenknipsel Jaarvergadering
2. Contacten, vergaderingen met Meppeler Woningstichting
3. Contacten, vergaderingen met Meppeler Woningstichting en Gemeentebestuur
4. Contacten etc. met het personeelsorgaan van de Meppeler Woningstichting
5. Contacten met het Stadskantoor
6. Contacten met diverse politieke partijen
7. Kandidaatstelling Dhr. A.G.J. Kuiper als bestuurslid Meppeler Woningstichting, uitnodiging t.g.v. 20-jarig jubileum, brief van bestuur van Partij van de Arbeid aan Dhr. A.G.J. Kuiper, kaart van de Bondsraad 1979 van Dhr. A.G.J. Kuiper
8. Huurders-krant:diverse jaargangen, vaak niet compleet (1977, 3 nrs.; 1978, 1 nr.; 1979, 4 nrs.; 1980, 2 nrs.) + Noodkrant (1980)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 203

Zie ook:
M 123 ; M 185, 1-7
Br M 620 folio
K 285


Titel
Print deze titel
MEPPELER MANNENKOOR, archiefdoos

Annotatie:
1. In map Krantenknipsels Meppeler Mannenkoor.
2. Hoes met programma Galaconcert 9 en 10-12-1955 in zaal Slot.
3. Hoes met programmaboekje Galaconcert met advertenties met voorwoord burgemeester Kleyn en W. Jans.
4. Hoes met Brochure vanwege 50 jarige bestaan 1926-1976
5. CD t.g.v. van 75-jarig bestaan (1926-2001)
6. Kalender 1986 t.g.v 60 jaar bestaan. Jubileumkalender met 5 kunstwerken en informatie plus een foto van het koor voor de Oosterboerschool. Voorplaat schilderij van Torie, van de toren.. Folio naast archiefdossier A9,6
7. LP t.g.v. 55-jarig bestaan. Folio naast archiefdoos A9,6.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 6

Zie ook:
A9 - 2


Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 16   Ga direct naar pagina: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad