create
counter
Catalogus: : pagina 16
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 16   Ga direct naar pagina: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
KNOPPERSBRUG; archiefdoos.

Annotatie:
1. Gele map met krantenknipsels.
2. Notulen Gemeenteraad 13 juni 1934. Kopie. Naamgeving Knoppersbrug
. 3. Blauwgrijze map met informatie over de Knoppersbrug, met sheets
4. Oplevering reconstructie kruispunt. Arcadis Heidemij. 5-11-'99.
5. Toespraak wethouder Jansen tgv opnieuw aanbrengen van de naam Knoppersbrug.
6. Foto brug 1998 en opening 9 mei 2000.
7. Toespraak C. Knoppers, kleinzoon bij de opening 9 mei 2000
8. (Oude) Situatieschets, foto kruispunt met Knopperslaan en overzicht dempen grachten

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 131Titel
Print deze titel
KRUISSTRAAT 12; archiefdoos.

Annotatie:
1. Battjes & Ladrak Kruisstraat 12 te Meppel; bouwhistorische verkenning. Erica 2012. 34 blz., foto's, tekn.
2. 4 bouwvoorbereidingstekeningen Bv-01-02, Bv-04-05 B+O definitief
3. Gedrukte foto's bestaande toestand B+O10 blz- afbn.
4. Dantuma Wegkamp Constructie overzichten.6 blz.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 130Titel
Print deze titel
KUNSTROUTES

Annotatie:
1a. Kunstroute Meppel: open atelierroute 2001
1b. Kunstroute Meppel: open atelierroute 2001
2a. Wie, wat, waar: atelierroute Meppel en omstreken, 21 t/m 23 mei 2009
2b. Wie, wat, waar: atelierroute Meppel en omstreken, 2, 3 en 4 juni 2011
3. Open Atelier Meppel van 7 maart t/m 8 maart 2015
4. Open Atelierroute 2003
5. Atelierroute Meppel en omstreken op 5,6 en 7 mei 2005
6. Atelierroute Meppel op 17, 18 en 19 mei 2007
7. Kijk je ogen uit: kunstkijkdagen 2018

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 210Titel
Print deze titel
KUURMAN. Collectie Brandweer Meppel; 8 rode ordners met opgeplakte, gesorteerde krantenknipsels.

Annotatie:
1. 1965-1971.
2. Nader bericht, contactblad. 1967-1975. okt 1997
3. 1972-1975
4. 1976-1981
5. 1982-1984
6. 1984-1997
8. 1998-1999
9. 2000-

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 135 doos 1

Zie ook:
A 135, doos 2
K 95
Dv 11


Titel
Print deze titel
LEESBIBLIOTHEEKBOEKEN; archiefdoos..

Annotatie:
1 en 2. 2 exemplaren van Giethoorn's leesbibliotheek,' 1e Hoofdstraat 5 en 48
3 .Leesbibliotheek Speeltuinver. "Oostend" Papaverstraat.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 51Titel
Print deze titel
LIEDEREN EN TEKSTEN

Annotatie:
1. D?t zingt Nederland deel 2. ( Bundeltje liederen)
2.Schriftje met handgeschreven liederen
3. Metro's Radio Echo, deel 1 en 2 (Voor mandoline of gitaar, met volledige tekst )
4. Ca'e Ca'e (Tchi Tchi Chiquita),
5. De Kilima Hawaiians spelen....! Band 3


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 36 2Titel
Print deze titel
LIEDEREN EN TEKSTEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met schriftje uit c.1875.
2. Map oudejaarsrijmen MC 1959 -1964 door H. van Lingen (1962 ontbreekt)
3a. Schrift met ingeplakte liedjes 3b. "Vroolijke guit"; voordrachtenboek. Van Dijk, Groningen, c.1881.
4. "De opbodavond" door M. Kreuzen in lijst 5. Los blad met het gedicht "De nachtegaal" door J. Poortman.
6. Aflegmap met teksten, afkomstig van Mw. Herwig-ter Heide.
7. Snelhechter met teksten
8. Muziekblad "In 't mooie Giethoorn"; tekst en muziek Eugene Charmon; presentexemplaar voor voor Andr? Stahl.
9. Hoes met handgeschreven liedjes o.a. van Dirk Witte, afkomstig van Mw. Stulp-Kuik.
10. Groene map met liedboekjes, waaronder Jan Pierewiet en 50 liederen voor school en daarbuiten.
11. Rijmprent uitgereikt ter gelegenheid 50 jr reg.jub. Kon. Wilhelmina 31-8-1948 door Bertus Aafjes en Piet Worm.
12. Hulde en dank / tekst: J.M. Overmeer, muziek: R.G.J. Assendorp t.g.v. inhuldiging Koningin Beatrix; en tekst van liederen tijdens de aubade op 30 april 1980.
13. Hoes met 2 voordrachtboekjes nr 21 en nr 44 met oa "Eva heeft er schuld aan" en Marie de dikneus" van Dijk Groningen.
14. Hoes met handgeschreven vers over schutterij en getypt gedicht op Drenthe, beide ongedateerd.
15. Neerlands Volkslied, geillustreerd door G. Westermann en gecalligrafeerd door Tiny ten Have
16. Socialistische Liederenbundel.
17. Tekst der liederen te zingen door de Meppeler schoolkinderen bij het afscheid van Burgemeester D. Baron Mackay.
18. Hoes met "'t Oranje Boekje met liederen voor Janmaat en Soldaat voor School en Volk. Verzameld door H.C.C. Clockener Brousson.
19. Hoes met boekje Volkszang, 20 liederen gekozen door comit? voor eenheid in den volksmuziek.
20. Gitaaralbum met melodiepartij en vingerzettingen bewerkt door W. Gieskens. Bundel B.
21. Vrank en Vrij, verzameling van bekende vaderlandsche liederen.
22. Liedjes van toen, bundel samengesteld door mevrouw A.J. van Heuvelen-Ypey en mevrouw R. Kroon.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 36

Zie ook:
A 9, 1-3
Titel
Print deze titel
Markten: archiefdoos

Annotatie:
1. Groene map met Artikel H.Janssen. De markt in Meppel. Uit: Activiteitengids Meppel 2012.
2. Groene map met diverse krantenknipsels.
3. Hoes met oude briefkaart (\uurstelle), gescand.
4. MC. 14-5-1954
5. Poster 500 jaar markt 2 x in hoes.en velletje stickers.
6. Meppel van vele markten thuis;achtergrondrapportage
Marktvisie.; lnbo.
7. Programma EK 1960, 500 jaar markt.
8. Getypt artikel over 350 jaar markt, niet? gepubliceerd in de Meppeler Courant, uit de collectie van P. G.Jans.
9. Folder feestelijkheden 500 jaar markt en Energie en Kracht 1960.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 110

Zie ook:
A 209
Titel
Print deze titel
MEMATO

Annotatie:
1. Officieel programma Memato tentoonstelling 17 t/m 22 mei 1954
2. De landbouw in en om Meppel; Ter gelegenheid van de Memato van 17 t/m 22 mei 1954
3.14 tekeningen/plattegronden voor de markthallen van 1954
4. Drents Landbouwblad d.d. 13 mei 1954; 35 e jaargang nr. 19
5. Deelnemerskaart Memato van 17 t/m 22 mei 1954 ten name van F. Cuperus
6. Verklaring van de St. Meppeler Markttentoonstellingen d.d. 31 mei 1954 dat A. Boxem van 9 april t/m 29 mei 1954 op het kantoor van Memato werkzaam is geweest
7. Overdruk uit het Mematornummer van de MXC d.d. 14 mei 1954 "Van Veenkolonie tot handelsstad"
8. 11 mini Meppeler Couranten Memato nieuws
9. Beelden van en rond de Memato MC d.d. 21 mei 1954
10. Memato-stad verrijst in het hart van Meppel, MC d.d. 14 mei 1954
11. Bijdrage van "de vrouw"aan de memato MC d.d. 14 mei 1954
12. Reglement en voorwaarden Memato 1954
13. Memato Meppel 1954. Tekening in kopie van het Tolhuis aan de Reggersweg, druk Bremen Assen.
14. Brochure EK (Energie en Kracht) welke wordt gehouden op 21 t/m 28 mei 1960 tijdens de expositie vanwege het 500 jarig bestaan van de Meppeler markt.
15. Programma Memato '58 en '67
16. MC d.d. 14 mei 1954 Artikel t.g.v. de Memato 1954
17. Tentoonstellingsnieuws t.g.v. Feestweek 1949 +Programmaboekje 1949


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 209Titel
Print deze titel
MEPPELER BRIDGE CLUB

Annotatie:
1. Map Algemeen 1996-1999
2. Statuten en huishoudelijk reglement 2-11-1965, 15-10-1968, 7-9-1982. Huishoudelijk reglement Nederlandse Bridge Bond d.d. 31-5-1969, concept Statuten Nederlandse Bridge Bond District Drenthe d.d. 22-11-1986. Wedstrijdreglement Meppeler Bridge Club 1-9-2000.
3. Financi?le verslagen 1967-1983.
4. Ledenlijsten.
5. Correspondentie/ingekomen stukken 1985-1995.
6. Correspondentie/ingekomen stukken 1982-1983.
7. Correspondentie/ingekomen stukken 1998-2002.
8. Correspondentie/ingekomen stukken 1954-1964.
9. Correspondentie/ingekomen stukken 1973-1986.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 192Titel
Print deze titel
MEPPELER BRIDGE CLUB doos 2

Annotatie:
1. Map Krantenartikelen 1999.
2. Map Krantenartikelen 1991-1999.
3. Map Krantenartikelen 1984-1990.
4. Map Krantenartikelen 1978-1984.
5. Map Krantenartikelen 1967-1977.
6. Competitiereglement/arbitrage/Wedstrijdreglement.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 192 2Titel
Print deze titel
MEPPELER BRIDGE CLUB doos 3

Annotatie:
1. 60 jaar stoeien met zwaarden, bekers, munten, stokken.
2. 50 jaar jong.
3. Statuten 1992.
4. Statuten 1948.
5. Statuten 1965.
6. Statuten 1992.
7. Mededelingenblad 11-10-2016.
8. Bridge Kroegentocht Meppel 1989 t/m 2004

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 192 3

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 16   Ga direct naar pagina: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad