create
counter
Catalogus: : pagina 17
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 17   Ga direct naar pagina: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
MEPPELER SLUIS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met krantenartikelen 1976-2007
2. Snelhechter m.b.t de brugwachterswoning.
3. Bundel Oostergetel betreffende de sluiswachterswoning.
4. Kopieen van foto's. in hoes.
5. "Sluis en sluisbrug, oud of nieuw? Artikel door Herman Jansen, in Oud Meppel 16.3.
6. Raadsvoorstel nr. XI/8 inzake de toekomst van de Sluisbrug, 2 bladen, 1999. Besluit, 199, 1 blad. In hoes.
7. Over het al of niet kappen van de kastanjebomen bij de sluisbrug. Handgeschreven tegen uitspraak Herman Jansen, door buurtbewoner. 2 bladzijden, in hoes.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 20 1

Zie ook:
A 20 2-3
Titel
Print deze titel
MOES, J; Stouwe nr 1, Meppel; diverse archiefstukken

Annotatie:
1. plastic map met diverse bonnenboekjes; zgn overlijdensadv en oranje boekje de week van de bevrijding van Meppel
2. Brief Bureau Voedselcommissaris voor Drenthe, wijz grens tussen Meppel en Staphorst
3. map met art NvhN 6-12-1960, NvhN 7-12-1960, MC 7-12-1960, Hoog water in Drenthe en in Meppel
4. art NvhN 12-8-1965 en MC 11-8-1965; brand RK kerk aan het Zuideinde
5. Jubileumnummer MC 1967 (tbd)
6. advertentiepagina Jubileumnr 1967
7. potloodtekening Kolderveen 1962 maker Derk M

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 165Titel
Print deze titel
MOLEN De Vlijt; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map krantenartikelen.
2. Snelhechter over Herbouw molen de Vlijt met folder van R. ter Heide, ook correspondentie met de gemeente
3a en 3b. Mappen restauratie molen de Vlijt van L. Schut. nov. 1995-'99 en 1999-2000.
4. gescande foto en begeleidende brief d.d. 31-1-1991.
5. Nieuwbrieven stadsmosterdmolen "de Vlijt".

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 19 Doos 2

Zie ook:
A 19, 1
Titel
Print deze titel
MOLENS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met artikelen en boekje "Molens in Nederland" door C.P. Braay. Koog a/d Zaan, Kooijman, z.j.
2. Hoes met "Stellingnieuws", molenstichting Drenthe, nummers 15 dec. 1987 en 22 mei 1991.
3. Notulen in snelhechter bestuur molen De Weert i.o.
4. Rode map krantenknipsels "De Weert".
5. Hoes Agenda verg.7 maart 1996.
6. Folder en informatie Molen de Weert.
7. De Eekmolen: restauratie en herbestemming van de Eekmolen / G. Eisma. 31 blz., afbn.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 19 Doos 1

Zie ook:
A 19, 2
M 218Titel
Print deze titel
MONUMENTEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Lijsten van monumenten.
2. Snelhechter met Hoofdlijnen (en voorlichtingsbijeenkomst gemeentelijk en provinciaal monumentenbeleid, 23 april 1991
3. Vaststelling meerjarenprogramma restauratie monumenten 1989. Raadsvoorstel.
4. Aanwijzingsvoorstel beschermd stadsgezicht Oud-Zuid. 2 maart 2009 (Rijksdienst voor archeologie...)
5. Snelhechter oranje met MSP Monumenten selectie project 7-10 1994.Concept van de Provincie.
6. Blauwe map met krantenartikelen ; waaronder van Piet de Groot in de MC 1-12-1975 en de restauratie- wisselprijs; Harm Smeengemonument
7. Gedenkteken 1940-1945, verzetsmonument.
8. Hoes Nieuwsbrieven WVC, Monumentenbeleid 1985.
9. Boekje sheets t.b.v. MSP-informatiebijeenkomst. 17 blz., afbn.
10. Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel II. Meppel. (zie D 535)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 121Titel
Print deze titel
MSC; archiefdoos 3

Annotatie:
1. envelop met voetbalplaatjes.
2. ongedateerde krantenfoto Bal Masqu?.
3. Programma feestavond 16 april 1933 met Strijdlied.
4. Artiestenlied Mannenkoor 20-jarig jubileum MSC.
5. Originele foto's, programma slotlied uit album van de fam. Noorman te Heerenveen.
6. De MSC-er 28 februari 1931 en april 1946.
7. Diverse krantenartikelen.
8. Jubileumuitgave 1910-1985.
9. Paasbode 1986, 1989.
10. 80 jaar MSC, 85 jaar MSC.
11. Presentatiegidsen 1999/2000, 2000/2001, 2003/2004, 2005/2006.
12. Map met de MSC'er Jr.56.4, Jrg. 58.9, Jrg. 59.6, Jrg. 60.7 en het kampioennummer 4 mei 1989.
13. map met uitnodigingen 100 jr bestaan MSC
14. Aantekeningen elftalopstellingen tgv 85 jarig bestaan en 90-jarig bestaan
15. Programmaboekje Super Cup voor A-Teams 10 en 11 augustus 1991


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 doos 3

Zie ook:
A 6 Sport Algemeen
A 6, 2 FC Meppel
A 7 Quick


Titel
Print deze titel
MULDERS, Bouwmaterialen, archiefdoos

Annotatie:
1. Notulenboek van 12-6-1922 (oprichtingsvergadering) t/m 27-11-1958 (jaarvergadering).
2.Ansichtkaart van het motorschip Frieda met een lading hout van Zweden voor de NV Bouwmaterialen H. Mulders te Meppel, in de haven van Amsterdam.
3. Brieven van H. Mulders aan Egbert Wigbolders te Garmerwolde van 26-5-1886 t/m 31-12-1923 waarmee Mulders in 1886 een vennootschap is aangegaan voor de bouw van de kalkovens en de handel in kalk.
4. Balansen Kalk vanaf 1898 t/m 31-12-1911.
5. Akte van Transport van vastgoed d.d. 22-10-1886 tussen verkoper Berend van Elp en koper fa. Mulders en Wigboldus van een huis met annex schuur en stalling "de oude Sluiswachterswoning" van in totaal 6300 m2 voor de prijs van f 3000,-.
In blauwe omslag
1. Historie over de oprichting van de kalkovens, de houthandel en handel in bouwmaterialen en de turfstrooiselfabriek van de firma Mulders / ten Hove
- Hendrik Bosch, werkzaam geweest bij de kalkovens te Meppel
- Stamboom van de familie Mulders (twee kladblaadjes)
- Twee overzichten over de geschiedenis van de de houthandel, kalkovens etc. geschreven door B.J. (Narda) Mulders in 1996 en 2003
- Geschiedenis van de de houthandel, kalkovens etc. geschreven door H.H. Mulders? (30 jan. 1942)
- Twee getypte verslagen over de oprichting van de kalkovens / kalkfabriek op briefpapier van Dhr. E.R. Wigboldus (niet gedateerd)
2. Akten en bijbehorende correspondentie (1884 - 1947)
3. Nalatenschap van Eltje Bastiaans (vrouw van Helprig Mulders) 1896/1897
4. Envelop met correspondentie en originele stukken over de turfstrooiselfabriek te Meppel van H.F. van de Griendt, The Griendtsveen Moss Litter Comp. Limited, Uit sphagnum geboren: een eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland, 1882 - 1983 door H.F. van de Griendt
5. Balansen kalkfabriek vanaf 1887 en houtfabriek vanaf 1889 tot 31 dec. 1911
6. Correspondentie van H. Mulders aan Dhr. Wigboldus van 26 mei 1886 tot 1 dec. 1886 en enkele brieven van Dhr. Wigboldus en H. Mulders (ca. 1900)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 31Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Doos I
1. mapje met vleeswarenzakje uit 1959
2. map met briefpapier; factuur; debiteurenvorderingen en briefpapier Keuringsdienst van Slachtdieren en Vlees
3.hoes met Commerci?el rapport 1963, Financieringsoverzicht 1963; Fiscaal rapport 1963 door L.J.Abercrombie, accountant
4. hoes met 2 rapporten fiscaal boekjaar 1964
5. hoes met 3 rapporten boekjaar 1965
6. hoes met 2 rapporten boekjaar 1965 en 1966
7. map met 4 enveloppen met grossierfacturen
8. boekje KNVB bedrijfsvoetbal v.v. Murris 9. map met stukken overname Slacht-en Vleesbedrijf Pouw door Murris
10. map corresp faillissement BV "Mustang"H en K 11. 4 boekjes Ned. Staatswetten, 27-II, 27-II, 98-I en 98-II
12. map met sollicitatiebrieven commercieel bedrijfsleider fa. Murris
13. envelop met notaboekjes ontsmetten en mapje met wegingen door waag Heino
14. notitieboekje met prijzen (datum onbekend)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 1

Zie ook:
A63-2 t/m A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Doos met bouwvergunningen jaren 1964 t/m 1995 Galgenkampsweg 10a Meppel

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 2

Zie ook:
A63-1, A63-3 t/m A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Algemeen handboek voor werknemers Murris Meppel bv 31-1-1994

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 3

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-4 t/m A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. map met corresp. rechtszaak ivm vervalsing keuringsstempels varkensvlees. gedaagden T. Murris en J. Bos
2. Handboek Min. Landbouw en Visserij voor vleesverwerkende bedrijven;
3. streekgids ZwDrenthe en NwOverijssel, er is meer dan Randstad alleen; blz 24 fa Murris
4. groene map met aanvr bouwvergunning nieuwbouw; geen doorgang, uitbreiding bestaande locatie Galgenkampsweg;
5. map met reclamemateriaal, boekje foto's slachtwijze vee, advertentiekosten Boom Pers, Oijslager en vv MSC;
6. 3 kasboeken jaren 1987 t/m 1990
7. CD met foto's TBD


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 4

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-5 t/m A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. ingelijste Certificaat milieumanagementsysteem 2004 nr. 661416 VION Meppel
2. ingelijste Erkenning PVE/IKB-varkensvlees 1995 Murris Meppel
3. ingelijste Certificaat IKB-erkenning 1999 Hendrix Meat Group CV
4. ingelijste Certificaat Duurzaam Drenthe 2001 Hendrix Meat Group CV
5. ingelijste foto vv Murris bedrijfsvoetbal TBD
6. bord Keuringsdienst van Vee en Vlees, bevind zich op zolder
7. 2 gelamineerde posters over CO2 verdoven .........
8. Ontruimingsplattegrond Slachthal en stal VION


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 5

Zie ook:
A 63-1, A63-2, A63-3 en A63-4


Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 17   Ga direct naar pagina: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad