create
counter
Catalogus: : pagina 17
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:





Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 17   Ga direct naar pagina: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad



Titel
Print deze titel
MEPPELER Courant; archiefdoos met jubileum nummers 125 , 150 en 175 jaar

Annotatie:
1. Kamper Nieuwsblad; volgens MC 175 j. bestaan uitgave van de Boompers.
2. Jubileumnummer 175 jaar, 29 juni 2016, 2 katerns.
3 Stencil voorlopige inhoud jubileumnummer 125 jaar MC.
4. Jubileumnummer 125 jarig bestaan 1967. 3 katerns.
5. Jubileumnummer 150 jarig bestaan 6 katerns. 19 september 1991.
6. In plastic mapje: Folder Meppeler Courant 150 en sticker Meppeler Kabelkrant goed bekeken!
7. Boom Pieper extra (30-08-1996)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 22



Titel
Print deze titel
MEPPELER Couranten;archiefdoos.Bijzondere bijlagen.

Annotatie:
1. Ommekeer; millenniumkrant 21-12-1999 tot 1-1- 2000.
2. Oranje bijlage 30-4-2001
3. Oranje bijlage 24-4-2002
4. Fantastisch ! 30-4-2002
5. Oranje Klassenkrant Koninginnedag 2002
6. Beatrix 25 jaar onze koningin, 30-4-2005.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 25



Titel
Print deze titel
MEPPELER DIEP; archiefdoos

Annotatie:
en de actie tegen de komst van een asfaltcentrale langs het Meppeler diep door Sterk Meppel.
1. Groene ordner met documentatie, brieven 2005- 2007.
2. Gele snelhechter.info Raad van State.
3. Hoes met Persbericht e.d.
4. Insteekhoes met Beantwoording ingediende vragen e.d.
5. (Beschadigde) bruine enveloppe van J.A.Nip aan P.C.Jans, bevattende artikelen uit de Meppeler Courant over het Meppelerdiep. 2-1-63 en Vier eeuwen water-ellende, vijf afleveringen januari 1962.
6. Ruilverkaveling "Meppelerdiep" brief over ter inzageligging stukken ingevolge artikel 58 lid 2.
7. Vijf artikelen Vier eeuwen water-ellende rond Meppel. MC.15-1 1962, 17-1, 22-1 24-1 en 26-1-1962. 8. Het Meppelerdiep en zijn betekenis als scheepvaartweg voor Meppel en voor Drenthe; door C. Vermolen, Assen in: Tijdschrift voor economische en sociale geographie. Jrg.40, no.7.15 juli 1949.
9. Knipsels: Scheepvaart in Meppel 1931.
10. Knipsels MC brug Meppelerdiep
11. Plastic mapje met afbn. uit tijdschriften, ansichtkaarten
12. Plastic map met fotokopie?n van een plattegrond met Meppelerdiep, Waterschap Meppelerdiep (Sector Water en Werken, maart 1999 en een blz. Vergadering van het Natuurkundig Genootschap te Meppel op 12-03-1878
13. Plastic map kopie Meppeler Diep naar een aquarel van A. Torie en Meppelerdiepsluis: de gouden poort van het Noorden (Nieuwsbrief Rijkswaterstaat; november 2011)
14. Waterschap Meppelerdiep uit de startblokken (Waterhuishouding; jrg. 1,nr. 1)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 125

Zie ook:
M 157




Titel
Print deze titel
Meppeler Handels Vereniging, MHV en de Grote trek; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met documenten.
2. Roze aflegmap met diverse krantenknipsels DMD en Grote trek..
3. Kopie artikel Oud Meppel 17.4 door A.Lakke Meppeler Handelsvereniging 1921-1996
4. Programmaboekje MM'70
5. Gids voor Meppel, Z.W.Drenthe en N.W. Overijssel 1960-1961, De Grote Trek, MHV
6. Programmaboekje 2e Braderie van 17-9/20-9-1951
7. Uitnodiging 75 jaarfeest Meppeler Handels Vereniging op 27-1-1996.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 50



Titel
Print deze titel
Meppeler Hockey Vereniging.

Annotatie:
1.Statuten en huishoudelijk reglement
2.Recepten vooraf kunstgras toe
3. Diverse boekjes van toernooien, tussen1972 en 1999.
4. MHV opent nieuw clubhuis.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 doos 4

Zie ook:
M103
M126



Titel
Print deze titel
MEPPELER Huurders Vereniging (MHV)

Annotatie:
Bevat correspondentie, verslagen m.b.t.:
1. Statuten, oprichting, doelstelling, krantenknipsel Jaarvergadering
2. Contacten, vergaderingen met Meppeler Woningstichting
3. Contacten, vergaderingen met Meppeler Woningstichting en Gemeentebestuur
4. Contacten etc. met het personeelsorgaan van de Meppeler Woningstichting
5. Contacten met het Stadskantoor
6. Contacten met diverse politieke partijen
7. Kandidaatstelling Dhr. A.G.J. Kuiper als bestuurslid Meppeler Woningstichting, uitnodiging t.g.v. 20-jarig jubileum, brief van bestuur van Partij van de Arbeid aan Dhr. A.G.J. Kuiper, kaart van de Bondsraad 1979 van Dhr. A.G.J. Kuiper
8. Huurders-krant:diverse jaargangen, vaak niet compleet (1977, 3 nrs.; 1978, 1 nr.; 1979, 4 nrs.; 1980, 2 nrs.) + Noodkrant (1980)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 203

Zie ook:
M 123 ; M 185, 1-7
Br M 620 folio
K 285


Titel
Print deze titel
MEPPELER MANNENKOOR, archiefdoos

Annotatie:
1. In map Krantenknipsels Meppeler Mannenkoor.
2. Hoes met programma Galaconcert 9 en 10-12-1955 in zaal Slot.
3. Hoes met programmaboekje Galaconcert met advertenties met voorwoord burgemeester Kleyn en W. Jans.
4. Hoes met Brochure vanwege 50 jarige bestaan 1926-1976
5. CD t.g.v. van 75-jarig bestaan (1926-2001)
6. Kalender 1986 t.g.v 60 jaar bestaan. Jubileumkalender met 5 kunstwerken en informatie plus een foto van het koor voor de Oosterboerschool. Voorplaat schilderij van Torie, van de toren.. Folio naast archiefdossier A9,6
7. LP t.g.v. 55-jarig bestaan. Folio naast archiefdoos A9,6.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 6



Titel
Print deze titel
MEPPELER SLUIS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met krantenartikelen 1976-2007
2. Snelhechter m.b.t de brugwachterswoning.
3. Bundel Oostergetel betreffende de sluiswachterswoning.
4. Kopieen van foto's. in hoes.
5. "Sluis en sluisbrug, oud of nieuw? Artikel door Herman Jansen, in Oud Meppel 16.3.
6. Raadsvoorstel nr. XI/8 inzake de toekomst van de Sluisbrug, 2 bladen, 1999. Besluit, 199, 1 blad. In hoes.
7. Over het al of niet kappen van de kastanjebomen bij de sluisbrug. Handgeschreven tegen uitspraak Herman Jansen, door buurtbewoner. 2 bladzijden, in hoes.
8. Meppeler Sluis (1915) In intern fotoarchief fotocode WSWEST02

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 20 1

Zie ook:
A 20 2-3




Titel
Print deze titel
MOES, J; Stouwe nr 1, Meppel; diverse archiefstukken

Annotatie:
1. plastic map met diverse bonnenboekjes; zgn overlijdensadv en oranje boekje de week van de bevrijding van Meppel
2. Brief Bureau Voedselcommissaris voor Drenthe, wijz grens tussen Meppel en Staphorst
3. map met art NvhN 6-12-1960, NvhN 7-12-1960, MC 7-12-1960, Hoog water in Drenthe en in Meppel
4. art NvhN 12-8-1965 en MC 11-8-1965; brand RK kerk aan het Zuideinde
5. Jubileumnummer MC 1967 (tbd)
6. advertentiepagina Jubileumnr 1967
7. potloodtekening Kolderveen 1962 maker Derk M

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 165



Titel
Print deze titel
MOLEN De Vlijt; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map krantenartikelen.
2. Snelhechter over Herbouw molen de Vlijt met folder van R. ter Heide, ook correspondentie met de gemeente
3a en 3b. Mappen restauratie molen de Vlijt van L. Schut. nov. 1995-'99 en 1999-2000.
4. gescande foto en begeleidende brief d.d. 31-1-1991.
5. Nieuwbrieven stadsmosterdmolen "de Vlijt".

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 19 Doos 2

Zie ook:
A 19, 1




Titel
Print deze titel
MOLENS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met artikelen en boekje "Molens in Nederland" door C.P. Braay. Koog a/d Zaan, Kooijman, z.j.
2. Hoes met "Stellingnieuws", molenstichting Drenthe, nummers 15 dec. 1987 en 22 mei 1991.
3. Notulen in snelhechter bestuur molen De Weert i.o.
4. Rode map krantenknipsels "De Weert".
5. Hoes Agenda verg.7 maart 1996.
6. Folder en informatie Molen de Weert.
7. De Eekmolen: restauratie en herbestemming van de Eekmolen / G. Eisma. 31 blz., afbn.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 19 Doos 1

Zie ook:
A 19, 2
M 218



Titel
Print deze titel
MONUMENTEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Lijsten van monumenten.
2. Snelhechter met Hoofdlijnen (en voorlichtingsbijeenkomst gemeentelijk en provinciaal monumentenbeleid, 23 april 1991
3. Vaststelling meerjarenprogramma restauratie monumenten 1989. Raadsvoorstel.
4. Aanwijzingsvoorstel beschermd stadsgezicht Oud-Zuid. 2 maart 2009 (Rijksdienst voor archeologie...)
5. Snelhechter oranje met MSP Monumenten selectie project 7-10 1994.Concept van de Provincie.
6. Blauwe map met krantenartikelen ; waaronder van Piet de Groot in de MC 1-12-1975 en de restauratie- wisselprijs; Harm Smeengemonument
7. Gedenkteken 1940-1945, verzetsmonument.
8. Hoes Nieuwsbrieven WVC, Monumentenbeleid 1985.
9. Boekje sheets t.b.v. MSP-informatiebijeenkomst. 17 blz., afbn.
10. Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel II. Meppel. (zie D 535)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 121

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 17   Ga direct naar pagina: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad