create
counter
Catalogus: : pagina 18
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 18   Ga direct naar pagina: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
NEDERLANDSE Vereniging van Huisvrouwen; afdeling Meppel en omstreken; archiefdoos.

Annotatie:
1. Programma ter gelegenheid van het 25-jarig jbileum van de Nederlandse vereniging van huisvrouwen;afdeling Meppel en omstreken. 22-3-1980 in schouwburg Ogterop.
2. Gele 23-ringsband met o.a Muggenspel;geschreven door R.ter Braake.
3. Knipselboek humor c. 1960.
4. Rood schrift.Jubileum ; gestencyld; script.
5. Blauwe map met krantenknipsels

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 119Titel
Print deze titel
NIEHAUS, Marinus; archiefstukken. Geboren 10 October 1872.

Annotatie:
1. Trouwboekje, 23 Mei 1908 met Jantje Tuin
2. Certificaat van goed gedrag Padang 1905.
3. Extract uit Stamboek van onderofficieren... 101-1905
4. Handgeschreven nota's uit 1817-1823 , ook B. Worst
5. Het 5 cents Nederlandsch spoorboekje; winterdienst 1 oct.1902 met kaartje Nederland
6. Ned.Centraal spoorweg Mij; uitgave 1 mei 1903
7. Trommeltje Uiltje met diverse papieren uit WO II
Gekregen via Herman Jansen van Diny Niehaus..

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 139Titel
Print deze titel
NIEUWE Meppeler, de

Annotatie:
Ingebonden jaargangen met Meppeler kluitjes (M190). 1. Jaargang 5; 4 januari t/m 28-12-1961.
2. Jaargang 6; 3 januari t/m 27 december 1962.
3. Jaargang 7; 2 januari t/m 31 december 1963.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 179

Zie ook:
M 190
Titel
Print deze titel
NIEUWVEENSE landen; archiefdoos.

Annotatie:
1. Ordner met Bestemmingsplan, adviesbureau RBOI, Rotterdam.c. 2010. 132 blz., fign.
2. Geringde band. OKRA landschapsarchitecten, Utrecht 2009. Scenariodocument nieuwveense landen Meppel. 23 blz, afbn.
3.Geringde band. Wonen tussen de weilanden; masterplan nieuwveense landen; OKRA landschapsarchitecten, Utrecht. 2004. 86 blz.,afbn.
4. Hoes met kaart IMOSS, stedenbouw, Zwolle.Verkavelingsplan.versie 1, 2011.
5. Map met knipsels, o.a. advies VAC.
6. Nieuwveense landen; resultaten scenariospel en conceptvorming.. Oblong (was Br M 201). 66 blz- afbn.
7. Cultuurhistorische inventarisatie. Gemeente 2003. (was BrM 288), 15 blz. met uitslaande krt en afz. bijlage 10 blz.
8. Autotunnel bij Nieuwveense Landen: gelijkvloerse overgang voor fietsers en voetgnagers. Knipsel uit de Meppeler Courant van 24-01-2007; foto
9. Aangenaam duurzaam wonen in Nieuwveense landen; Het nieuwe wonen Nieuwveense landen (Bouw & wonen; maart 2013)
10. In plastic opberghoes: diverse artikelen uit de Meppeler Courant (2007 en 2009)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 122Titel
Print deze titel
NND Noord Nederlandse drukkerij; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met personeelsorgaan "Ons contact' 1981- 1987 (incompleet)
2. Jubileumnummer ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan; 1935-1985.
3. Het komt wel goed: programma van de jubileum-revue ter gelegenheid van de N.V. Noord-Nederlandse Drukkerij

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 32 1

Zie ook:
Br M 118
A 32 2Titel
Print deze titel
NND Noord Nederlandse Drukkerij; archiefdoos.

Annotatie:
1. Boekje "Bembo"; monotype letterproef..Meppel, NND, z.j.
2. Brochure "Ludlow" letterproef. Meppel, NND, z.j. Met losse inleg: "Cijfers", aanvulling "Ludlow-letterproef".en een los blad hoofdletters.
3. Enveloppe met brief aan medewerkers 1969 met bouwtekening.
4. Brochure NND door D. de Vilder en E.J. Stenvert jaar 1955.
5. Statuten n.v. Noord Nederlandser Drukkerij Meppel jaar 1949.
6. Brochure informatie-avond jongeren-opleidings programma Plan2000.
7.Aandeel no. 4454 Noord Ned. Drukkerij


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 32 2

Zie ook:
A 32 1
Br M 118Titel
Print deze titel
NOTARIELE akten; archiefdoos.

Annotatie:
1. Gele map met notariele akten van notaris Krans, Westra, Kornelis en Brouwer.
2. Kopie?n van akten, in witte enveloppe (via J.Nefkens)
3.Dik schrift Vermogensbelasting 1920-1922,, door H.Wouda gevonden in het voormalig pand van notaris Westra (Zuideinde)
4. Personele belasting, map uit de nalatenschap van J. de Wolde, bevat Notari?le akten., o.a. van 1854.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 43Titel
Print deze titel
NOTULENBOEKEN van de RK Werkliedenvereniging St. Jozef (van c. 1900) Afdeling Meppel opgericht 5 mei 1932 samenwerkend met/opgegaan in de Katholieke Arbeidersbeweging KAB (1945?); archiefdoos.

Annotatie:
1. 15 mei 1932 - 18 november 1934
2. 25 juni 1935 - 6 april 1941 (KAB)
3. 6 april 1941 - 28 januari 1945
4. 27 juni 1945 - 29 oktober 1953 (St.Jozef)
5. 22 februari 1948 - 26 januari 1950 (KAB)
6. 12 maart 1950 - 18 november 1954 (KAB)
7. 26 januari 1955 - 1962 inclusief jaarversalg 1954 . Vergaderingen vonden meestal op zondag plaats na de hoogmis, in het Parochiehuis.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 40Titel
Print deze titel
Nut en genoegen; archiefdoos.

Annotatie:
Volledige naam Pluimvee- en pelsdierenfokvereniging; opgericht 13 jjuni 1973. Fusie van Nut en Sport; opgericht 01-03-1922 en Ons gernoegen; opgericht 29-01-1941,. Doos 1. 1.Tabellarisch kasboek. 1970. Groot. ,
2.Contributieboek. 1948. Groot.
3. Kasbnoek Nut en genoegen 1982- Groot., oblong rood.
4. Haasboek 1946 Nut en genoegen. groot.
5. Inkomsten Markthallen... groot. 9 november 1973.
6-8. Notulen Nut en sport 1927-1968.
9-18. Tien Notulenboeken Ons genoegen. 1941-1980..
Doos 2. 19-20. Presentie lijst Nut en genoegen 1945-19691945-1969.1969-1988 en 1970-1985.
21. Notulen Nut en genoegen5-3-1982-
22. Dagkasboek Nut en genoegen.1977- ' 86. Tentoonstellingen.
23. Kasboek Poort van Drenthe. Tot 1996.
24. Overzicht geschiedenis. 1 A-4 mdet krantenknipsel Regionale jubileumtentoonstelling 20-22 oktober Markthallen,
25. Schrift ledenlijst per 1 april 1975.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 163 1-2Titel
Print deze titel
OGTEROP; archiefdoos.

Annotatie:
1. Het geslacht Ogterop; schouwburg; de geschiedenis; brochure geschenk ter gelegenheid van het 35-j.huwelijk van Mr.J.J.Wanrooy en A.L. Ogterop.
2. OM 15.1
3. Groene map met artikelen en kopie?n..
4. 150 jaar schouwburg Ogterop jubileum seizoen 17-18 Meppel.
5. Kopie folder Hotel - caf?- restaurant -bar Ogterop
6. Brief dhr. Vorstman met uittrekbare afstandenkaart Ogterop, in hoes.
7. Schouwburg Ogterop; jubileum magazine, januari t/m mei 2018.
8.Gemeente Meppel; uitgave ter gelegenheid van de offici?le opening van de nieuwe schouwburg,11 oktober 1971. recensies.
9. Het voetlicht;culturele agenda voor Meppel. Jrg.1 1 november 1968. Kopie. 10. Uit - uitgave van Prov. VVV Drenthe, sept. 1971, blz. 12 een artikel over Schouwburg Ogterop


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 109Titel
Print deze titel
ONDERLINGE MEPPELER SPIEGELGLASVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ

Annotatie:
1. Reglement laatstelijk gewijzigd in de vergadering van 6-5-1913.
2. Reglement laatstelijk gewijzigd in de vergadering van 25-4-1933
3. Notulen oprichtingsvergadering d.d. 4-2-1896 in het Hotel Bontekoe 's avonds 8 uur.
4. Notulen vergaderingen in 1896-1902
5. Notulen vergaderingen 1903-1910
6. Notulen vergaderingen 1911-1919
7. Akte van aandeel t.n.v. Joh. Schuurman ad f 575,86 d.d. 2-1-1923
8. Akte van aandeel t.n.v. B. Schuurman ad f 70,40 d.d. 1-3-1904

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 200Titel
Print deze titel
ONTSPANNING en vermaak; archiefdoos..

Annotatie:
1. Lidmaatschapskaart Chr. Oranjevereniging "Juliana van Stolberg".
2. Foto en brief Verkenners Padvinderij.
4. Protestbrief Kerkeraad kermis 1896.
5. Map wandelingen rond Meppel door J. Th. Timmer, met kaartjes.
6. Map Frysk Selski[p Waling Dijkstra.
7. Trommeltje met padvindersspulletjes van T. Westerhuis.
8. Schuifspel Gebr. Jakobs, stoom tabak sigarenfabriek. Vergelijk in A 99, andere uitgave.
9. Map programma's van feestavonden, volksfeesten, tentoonstellingen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 1

Zie ook:
A 9 (2)
A 9 (3)
A 10 1-3 DMD
Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 18   Ga direct naar pagina: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad