create
counter
Catalogus: : pagina 18
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 18   Ga direct naar pagina: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. uitnod feestavond 29-5-1981 tgv pensioenering dhr. J. Bos.
2. uitnod. afscheidsfeest 28-3-1997 be?indiging werkzaamheden dir Jan Bos sr; kaarten met opgave deelname afscheidsfeest.
3. gekopieerd verslag De geschiedenis van exportslachterij Murris.
4. foto vrachtwagen Murris Exportslachterij; tbd
5. map schriftelijke waarschuwingen nav bedrijfinspectie sept/okt 1995 en jan 1997.
6. map Kwaliteitssysteem op basis van HACCP bij Murris bv. Afstudeerproject dec 1995 C. Booij en L. Keijzer Landbouwuniversiteit Wageningen
7. Statische berekening Bouwtech Adviesbur Ter Weer Prinsen tbv uitbr stal met losplaats Meppel mrt 1995.
8. TNO-rapport jan 1994 schatting geuremissie en geurimmissie varkensslachtbedrijf Murris bv
9. map uitnod 90jr bestaan en 50jr huwelijksfeest echtpaar A. Murris-Hogenkamp 1-12-1995, lijst genodigen, draaiboek avond, toespraken, bedankjes en donatie aan Diabetesfonds Ned
10. handboek GMP in de varkensslachterijen-en uitsnijderijen door Vakgr Voedingsmiddelen v Dierlijke Oorsprong 28-6-1996
11. Energie-en Milieuonderzoek Murris Meppel bv door RBK-groep Deventer april 1996
12. Eindrapportage RBK-groep Deventer over Afvalwaterzuivering Murris - Meppel, 3-10-1996
13. Drents Ondernemerskontakt 7e jrg nr. 43 .Openheid troef bij exportslachterij Murris Meppel bv, blz 28
14. verslag bijeenkomst 18-1-1996 te Lunteren over rol slachterijen in IBK-keten (Integrale Kwaliteitsbewaking) spreker Murris bv
15. map foto's personeel- en slachterij. tbd
16. map met stickers vervaardiging van diervoeder bestemd voor fa Teeuwissen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 6

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
1. witte multimap met sheets over samenwerkingsverband met Hendrix en Smits dd 27-4-1998
2. map met corr. bezoek Gemeentebestuur Meppel aan Murris bv op 10-9-1996
3. map met krantart diverse kranten over Murris bv /Hendrix Meat 1996 - 2004
4. doos met sheets over uitleg Wat we doen, wie we zijn: Hendrix Meat
5. tijdschrift Veehouder en Dierenarts 12e jrg, nr 1 met op blz 22 art over Varkensslachterij Murris; ontsmetten en reinigen
6. brieven van Smits Emmen bv over onderzoek samenwerking met Hendrix en Murris 15-4-1998
7. Bedrijfsreportage gemeente Meppel, art Openheid troef bij Murris Meppel bv,
8. 2 expl Hendrix X-flits; jrg 4, nr 1 en 2 1998
9. rapport Nutreco over HSEQ Audit bij Hendrix Meat Group; 30,31-8 en 1-9-1999
10. Map bedrijf Nutreca over werkwijze bedrijf
11. map met tek betreft Hoofdgebouw en deel bijgebouwen, situatie enz 15-1-1999 Hendrix Meat Group
12. map met tek bereft overzicht rioleringssysteem vuil water en schoon water; kadastertek; layout elektra; milieuverg begane grond en 1e verd. 2004/2005


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 7

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-8, A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
witte multimap met personeelsblad van Hendrix Meat Group genaamd MEATteam, jrg 1(1999) nrs 4; jrg 2 (2000) nrs 1-5; jrg 3 (2001) nrs 1-4, jrg 4(2002) nrs 1-3; jrg 5 (2003) nrs 3 en 4; jrg 6(2004) nr 3 en 6.
witte multimap Murris Meppel IKB-informatie.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 8

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-7, A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
1. plasticmapje met foto's voor het personeelsblad (niet geplaatst) ; lijst werknemers VION
2. briefpapier(onbeschreven) Hendrix Meat Group, briefpapier ( onbeschreven) Dumeco; 2 visitekaartjes: Hendrix Meat Group en Dumeco beide op naam van Jan Bos
3. Brochure Meat our business; producent en verwerker van varkens(vleesproducten)
4. Brochure Experienced in farming, processing and marketing nav het samengaan van Hendrix, Murris en Smits. Folder Vakantiewerk bij Hendrix Meat Group
5. map met handleiding slachtwijze slachtvarkens juli 2002
6. map met voorstelling Hendrix Meat Group/Nutreco Agriculture Companies met titel; United for food safety (duitstalig)
7. Report Nutreco HSEQ Audit Hendrix Meat Group 7-9 juni 2004
8. Wijkkrant Kijk op de Wijk met aandacht voor de stankoverlast van de Hendrix Meat Group
9. map met onderzoek geursituatie Meppel door Witteveen+Bos iov gemeente Meppel 14-9-2007
10. map met Geuronderzoek VION Meppel door Witteveen+Bos iov gemeente Meppel 29-11-2007
11. 2 tek met bedrijfssituatie


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 9

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-7, A63-8
OM 33-4Titel
Print deze titel
MUZIEK: zangverenigingen, koren en muziekkorpsen; archiefdoos.

Annotatie:
1. Vijf boekjes Zangconcours.
2. Map verschillende muziekverenigingen.
3. Meppeler Mannenkoor. Krantenknipsels, Programmaboekjes, CD t.g.v. van 75-jarig bestaan (1926-2001), LP t.g.v. 55-jarig bestaan , LP "Ja, overal is God" van Chr. Mannenkoor Meppel, Meisjeskoor Hervormde MAVO Meppel (naast de archiefdoos in de kast)
4. Hoes met folders Meppeler Muziekfestival 2009, 1993, 2015 en 2019.
5. Hoes met muziektekst van Brocapharm mars voor div muziekinstrumenten tbv Brocapharm Harmonie.
6. Management Ebel Zandstra; overzicht van diverse muziekformaties voor bruiloften, P.O.V. avonden, achtergrondmuziek, dansmuziek etc.
8. Zangers-courant 15 april 1933 huis aan huis uitgegeven door Ring Zwolle Bond van Chr. Zang -en Oratoriumverenigingen met advertenties Meppeler bedrijven.
9. "Onze kroonprinses, spreekuren en zang door J.M. Overmeer.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 2

Zie ook:
A 106 Zang en vriendschap.
A9-5, A9-6Titel
Print deze titel
NATIONAAL-SOCIALISTISCHE BEWEGING; NSB.

Annotatie:
1. Programma met toelichting nr 1 en 2. NSB dec. 1931.
2. Kaderblad voor functionarissen NSB, nr 8 10-3-1944.
3. Oranje map met 4 pamfletten; wochenspruch der NSDAP; nrs 14, 25, 26 en 27.
4. Blauwe map met 4 naamloze oorkondes met gelofte van trouw aan de NSB.
5. Weekblad Germaansche SS in Nederland "Storm SS", 12-2-1943.
6. Maandafrekeningstaat Groep aan Kring, gewest 4, district 2, kring 6, groep 8 van in totaal 48,48 gld. NSB Strijd en Vierduitenfonds.
7. Rode map met 3 beschadigde expl Volk en Vaderland; 25-9-1942, 7-5-1943, 2-3-1945.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 167

Zie ook:
D 506
Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Landelijk / Gewest Drenthe

Annotatie:
1. Vrouwenbond groeit en bloeit tegen de verdrukking in (Trouw 25-09-1964) ; Programma van de Landdag van het gewest Groningen-Drenthe op 27-06-1939 te Hooghalen
2. Correspondentie van overheidsinstanties en politie tijdens WO II m.b.t. restricties tijdens vergaderingen van de NCVB, afd. Meppel
3. Statuten en reglementen (1938) ; Statuten, huishoudelijk reglement, instructies (1958) ; Statuten, huishoudelijk reglement, instructies , model-statuten afdelingen (1992)
4. Kerstliturgie van de NCVB (1961, 1962, 1964 t/m 1967 en 1974)
5. Christusfeest 1972 ; Deklamatorium voor de Adventstijd (1969) ; Declamatorium voor de Advents- en Kersttijd (1971) ; Adventsliturgie (1975 en 1976)
6. Snelhechter met: Voorstel voor fusie NCVB en de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond en Programma van de Vergadering Ledenraad NCVB op 09-11-1998 (Fusievergadering)
7. Plastic tasje van Passage (Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging)
8. Bestuursvergaderingen Gewest Drenthe (1947-1964)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 1Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Centrum

Annotatie:
1. Notulen bestuursvergaderingen 16-07-1936 tot 08-03-1947
2. Notulen bestuursvergaderingen 21-04-1949 tot 11-09-1957
3. Notulen bestuursvergaderingen 11-09-1963 tot 12-06-1973
4. Notulen bestuursvergaderingen 30-08-1973 tot 25-10-1982
5. Notulen bestuursvergaderingen 29-11-1982 tot 01-10-1991
6. Notulen bestuursvergaderingen 05-11-1991 tot 09-05-1995
7. Notulen bestuursvergaderingen 03-01-1995 tot 22-12-1997
8. Notulen bestuursvergaderingen 1977-1984 (ook gezamenlijke vergaderingen met afdelingen Haveltermade en Oosterboer)
9. Verslagen van ledenvergaderingen 25-01-1943 tot 22-03-1954
10. Verslagen van ledenvergaderingen 12-04-1954 tot 20-04-1964
11. Verslagen van ledenvergaderingen 25-05-1964 tot 27-09-1972

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 2Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Centrum

Annotatie:
1. In plastic hoes twee exx. in oblong formaat: krantenknipsels van juni 1959 - juni 1969 en van december 1969 - december 1985
2. Rood schrift met krantenknipsels van januari 1986 - november 2010
3. Plastic hoes met Maandbericht nr. 44 (april 1982), Uitnodiging voor de ledenvergadering op 16 april 1987, Kennismaking/informatieavond op 12 maart 1987
4. In plastic hoes: Aankondiging van de eerste uitgave van een Meppeler adresboek van de VVV Meppel en Drukkerij Veenstra & De Vries, Programma van de Jubileum-avond op 20 mei 1946 t.g.v. het 10-jarig bestaan van de NCVB, afd. Meppel en Jaarprogramma 1984/1985
5. In snelhechter: Jaarvergaderingen, Maandberichten 1955 - 1969 etc.
6.In plastic hoes: Ledenlijsten
7. In zwarte ringband: Jaarverslagen van 1936 - 2016
8. In blauwe ringband: Notulen bestuursvergaderingen Passage van 26-01-1998 tot 04-12-2000
Folio

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 3Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Haveltermade

Annotatie:
1. Notulen bestuursvergaderingen van 26-01-1961 tot 04-01-1966
2. Notulen bestuursvergaderingen van 01-02-1966 tot 28-02-1977
3. Notulen bestuursvergaderingen van 30-01-1985 tot 10-09-1985
4. Notulen bestuursvergaderingen van 25-11-1985 tot 28-11-1992
5. Notulen bestuursvergaderingen van 07-01-1993 tot 03-11-1998 en 2 brieven n.a.v. de opheffing van de afd. Meppel Haveltermade
6. Jaarprogramma's: 1983-1984; 1984-1985; 1991/1992 t/m 1997/1998
7. In rood schrift: Gegevens (sprekers, kosten etc.) m.b.t. de opzet van Jaarprogramma's (september 1986 t/m december 1998)
8. Foto's van ??n van de bijeenkomsten
9. In schrift met blauwe en paarse blokken: Enkele verslagen van de Feestcommissie i.v.m. het 25-jarig bestaan in 1986 (maart 1985 - februari 1986)
10. Kerstvieringen: 1974t/m1976, 1978, 1981, 1985 t/m 1991+ Kerstspel "Anna" (1997, samen met afd. Centrum en Oosterboer)
11. Bruin kasboek (1961 t/m 1994)
12. Blauw schrift Grootboek (1994 t/m 1998)
13. In envelop: Financi?le jaarverslagen (1983 t/m 1998)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 4Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Haveltermade

Annotatie:
1. In plastic hoes twee exx. in oblong formaat: krantenknipsels van oktober 1961 - oktober 1982 en december 1982 - december 1998
2. In snelhechter met grijze rug: Jaarverslagen ledenvergaderingen, bondsdagen, intekenformulieren voor leden (1964 - 1998)
3. In snelhechter met gele rug: Jaarverslagen van de secretaresse en Convocaties, notulen ledenvergaderingen (1992 - 1998)
4. In blauw schrift: Notulen ledenvergaderingen (13 maart 1961 - 21 april 1966) en aan de keerzijde: Notulen van gewestelijke vergaderingen (1961 - 1962)
5. In zwart notulenboek: Notulen van ledenvergaderingen 20-oktober?-1966 - 19 november 1980
6. In zwart notulenboek (groot formaat): Notulen ledenvergaderingen (21 januari 1981 - 17 april 1985)
7. In snelhechter met groene rug: Notulen ledenvergaderingen (18 september 1985 - 15 april 1992)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 6Titel
Print deze titel
NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond); Meppel Haveltermade (Cassette)

Annotatie:
Ledenbladen februar? 1962 t/m april 1992 (Jrg. 1964 t/m 1966 ontbreken)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 214 doos 5

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 18   Ga direct naar pagina: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad