create
counter
Catalogus: : pagina 18
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 18   Ga direct naar pagina: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
MSC; archiefdoos 3

Annotatie:
1. envelop met voetbalplaatjes.
2. ongedateerde krantenfoto Bal Masqu?.
3. Programma feestavond 16 april 1933 met Strijdlied.
4. Artiestenlied Mannenkoor 20-jarig jubileum MSC.
5. Originele foto's, programma slotlied uit album van de fam. Noorman te Heerenveen.
6. De MSC-er 28 februari 1931 en april 1946.
7. Diverse krantenartikelen.
8. Jubileumuitgave 1910-1985.
9. Paasbode 1986, 1989.
10. 80 jaar MSC, 85 jaar MSC.
11. Presentatiegidsen 1999/2000, 2000/2001, 2003/2004, 2005/2006.
12. Map met de MSC'er Jr.56.4, Jrg. 58.9, Jrg. 59.6, Jrg. 60.7 en het kampioennummer 4 mei 1989.
13. map met uitnodigingen 100 jr bestaan MSC
14. Aantekeningen elftalopstellingen tgv 85 jarig bestaan en 90-jarig bestaan
15. Programmaboekje Super Cup voor A-Teams 10 en 11 augustus 1991


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 doos 3

Zie ook:
A 6 Sport Algemeen
A 6, 2 FC Meppel
A 7 Quick


Titel
Print deze titel
MULDERS, Bouwmaterialen, archiefdoos

Annotatie:
1. Notulenboek van 12-6-1922 (oprichtingsvergadering) t/m 27-11-1958 (jaarvergadering).
2.Ansichtkaart van het motorschip Frieda met een lading hout van Zweden voor de NV Bouwmaterialen H. Mulders te Meppel, in de haven van Amsterdam.
3. Brieven van H. Mulders aan Egbert Wigbolders te Garmerwolde van 26-5-1886 t/m 31-12-1923 waarmee Mulders in 1886 een vennootschap is aangegaan voor de bouw van de kalkovens en de handel in kalk.
4. Balansen Kalk vanaf 1898 t/m 31-12-1911.
5. Akte van Transport van vastgoed d.d. 22-10-1886 tussen verkoper Berend van Elp en koper fa. Mulders en Wigboldus van een huis met annex schuur en stalling "de oude Sluiswachterswoning" van in totaal 6300 m2 voor de prijs van f 3000,-.
In blauwe omslag
1. Historie over de oprichting van de kalkovens, de houthandel en handel in bouwmaterialen en de turfstrooiselfabriek van de firma Mulders / ten Hove
- Hendrik Bosch, werkzaam geweest bij de kalkovens te Meppel
- Stamboom van de familie Mulders (twee kladblaadjes)
- Twee overzichten over de geschiedenis van de de houthandel, kalkovens etc. geschreven door B.J. (Narda) Mulders in 1996 en 2003
- Geschiedenis van de de houthandel, kalkovens etc. geschreven door H.H. Mulders? (30 jan. 1942)
- Twee getypte verslagen over de oprichting van de kalkovens / kalkfabriek op briefpapier van Dhr. E.R. Wigboldus (niet gedateerd)
2. Akten en bijbehorende correspondentie (1884 - 1947)
3. Nalatenschap van Eltje Bastiaans (vrouw van Helprig Mulders) 1896/1897
4. Envelop met correspondentie en originele stukken over de turfstrooiselfabriek te Meppel van H.F. van de Griendt, The Griendtsveen Moss Litter Comp. Limited, Uit sphagnum geboren: een eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland, 1882 - 1983 door H.F. van de Griendt
5. Balansen kalkfabriek vanaf 1887 en houtfabriek vanaf 1889 tot 31 dec. 1911
6. Correspondentie van H. Mulders aan Dhr. Wigboldus van 26 mei 1886 tot 1 dec. 1886 en enkele brieven van Dhr. Wigboldus en H. Mulders (ca. 1900)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 31Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Doos I
1. mapje met vleeswarenzakje uit 1959
2. map met briefpapier; factuur; debiteurenvorderingen en briefpapier Keuringsdienst van Slachtdieren en Vlees
3.hoes met Commerci?el rapport 1963, Financieringsoverzicht 1963; Fiscaal rapport 1963 door L.J.Abercrombie, accountant
4. hoes met 2 rapporten fiscaal boekjaar 1964
5. hoes met 3 rapporten boekjaar 1965
6. hoes met 2 rapporten boekjaar 1965 en 1966
7. map met 4 enveloppen met grossierfacturen
8. boekje KNVB bedrijfsvoetbal v.v. Murris 9. map met stukken overname Slacht-en Vleesbedrijf Pouw door Murris
10. map corresp faillissement BV "Mustang"H en K 11. 4 boekjes Ned. Staatswetten, 27-II, 27-II, 98-I en 98-II
12. map met sollicitatiebrieven commercieel bedrijfsleider fa. Murris
13. envelop met notaboekjes ontsmetten en mapje met wegingen door waag Heino
14. notitieboekje met prijzen (datum onbekend)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 1

Zie ook:
A63-2 t/m A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Doos met bouwvergunningen jaren 1964 t/m 1995 Galgenkampsweg 10a Meppel

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 2

Zie ook:
A63-1, A63-3 t/m A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Algemeen handboek voor werknemers Murris Meppel bv 31-1-1994

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 3

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-4 t/m A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. map met corresp. rechtszaak ivm vervalsing keuringsstempels varkensvlees. gedaagden T. Murris en J. Bos
2. Handboek Min. Landbouw en Visserij voor vleesverwerkende bedrijven;
3. streekgids ZwDrenthe en NwOverijssel, er is meer dan Randstad alleen; blz 24 fa Murris
4. groene map met aanvr bouwvergunning nieuwbouw; geen doorgang, uitbreiding bestaande locatie Galgenkampsweg;
5. map met reclamemateriaal, boekje foto's slachtwijze vee, advertentiekosten Boom Pers, Oijslager en vv MSC;
6. 3 kasboeken jaren 1987 t/m 1990
7. CD met foto's TBD


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 4

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-5 t/m A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. ingelijste Certificaat milieumanagementsysteem 2004 nr. 661416 VION Meppel
2. ingelijste Erkenning PVE/IKB-varkensvlees 1995 Murris Meppel
3. ingelijste Certificaat IKB-erkenning 1999 Hendrix Meat Group CV
4. ingelijste Certificaat Duurzaam Drenthe 2001 Hendrix Meat Group CV
5. ingelijste foto vv Murris bedrijfsvoetbal TBD
6. bord Keuringsdienst van Vee en Vlees, bevind zich op zolder
7. 2 gelamineerde posters over CO2 verdoven .........
8. Ontruimingsplattegrond Slachthal en stal VION


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 5

Zie ook:
A 63-1, A63-2, A63-3 en A63-4
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. uitnod feestavond 29-5-1981 tgv pensioenering dhr. J. Bos.
2. uitnod. afscheidsfeest 28-3-1997 be?indiging werkzaamheden dir Jan Bos sr; kaarten met opgave deelname afscheidsfeest.
3. gekopieerd verslag De geschiedenis van exportslachterij Murris.
4. foto vrachtwagen Murris Exportslachterij; tbd
5. map schriftelijke waarschuwingen nav bedrijfinspectie sept/okt 1995 en jan 1997.
6. map Kwaliteitssysteem op basis van HACCP bij Murris bv. Afstudeerproject dec 1995 C. Booij en L. Keijzer Landbouwuniversiteit Wageningen
7. Statische berekening Bouwtech Adviesbur Ter Weer Prinsen tbv uitbr stal met losplaats Meppel mrt 1995.
8. TNO-rapport jan 1994 schatting geuremissie en geurimmissie varkensslachtbedrijf Murris bv
9. map uitnod 90jr bestaan en 50jr huwelijksfeest echtpaar A. Murris-Hogenkamp 1-12-1995, lijst genodigen, draaiboek avond, toespraken, bedankjes en donatie aan Diabetesfonds Ned
10. handboek GMP in de varkensslachterijen-en uitsnijderijen door Vakgr Voedingsmiddelen v Dierlijke Oorsprong 28-6-1996
11. Energie-en Milieuonderzoek Murris Meppel bv door RBK-groep Deventer april 1996
12. Eindrapportage RBK-groep Deventer over Afvalwaterzuivering Murris - Meppel, 3-10-1996
13. Drents Ondernemerskontakt 7e jrg nr. 43 .Openheid troef bij exportslachterij Murris Meppel bv, blz 28
14. verslag bijeenkomst 18-1-1996 te Lunteren over rol slachterijen in IBK-keten (Integrale Kwaliteitsbewaking) spreker Murris bv
15. map foto's personeel- en slachterij. tbd
16. map met stickers vervaardiging van diervoeder bestemd voor fa Teeuwissen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 6

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
1. witte multimap met sheets over samenwerkingsverband met Hendrix en Smits dd 27-4-1998
2. map met corr. bezoek Gemeentebestuur Meppel aan Murris bv op 10-9-1996
3. map met krantart diverse kranten over Murris bv /Hendrix Meat 1996 - 2004
4. doos met sheets over uitleg Wat we doen, wie we zijn: Hendrix Meat
5. tijdschrift Veehouder en Dierenarts 12e jrg, nr 1 met op blz 22 art over Varkensslachterij Murris; ontsmetten en reinigen
6. brieven van Smits Emmen bv over onderzoek samenwerking met Hendrix en Murris 15-4-1998
7. Bedrijfsreportage gemeente Meppel, art Openheid troef bij Murris Meppel bv,
8. 2 expl Hendrix X-flits; jrg 4, nr 1 en 2 1998
9. rapport Nutreco over HSEQ Audit bij Hendrix Meat Group; 30,31-8 en 1-9-1999
10. Map bedrijf Nutreca over werkwijze bedrijf
11. map met tek betreft Hoofdgebouw en deel bijgebouwen, situatie enz 15-1-1999 Hendrix Meat Group
12. map met tek bereft overzicht rioleringssysteem vuil water en schoon water; kadastertek; layout elektra; milieuverg begane grond en 1e verd. 2004/2005


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 7

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-8, A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
witte multimap met personeelsblad van Hendrix Meat Group genaamd MEATteam, jrg 1(1999) nrs 4; jrg 2 (2000) nrs 1-5; jrg 3 (2001) nrs 1-4, jrg 4(2002) nrs 1-3; jrg 5 (2003) nrs 3 en 4; jrg 6(2004) nr 3 en 6.
witte multimap Murris Meppel IKB-informatie.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 8

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-7, A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
1. plasticmapje met foto's voor het personeelsblad (niet geplaatst) ; lijst werknemers VION
2. briefpapier(onbeschreven) Hendrix Meat Group, briefpapier ( onbeschreven) Dumeco; 2 visitekaartjes: Hendrix Meat Group en Dumeco beide op naam van Jan Bos
3. Brochure Meat our business; producent en verwerker van varkens(vleesproducten)
4. Brochure Experienced in farming, processing and marketing nav het samengaan van Hendrix, Murris en Smits. Folder Vakantiewerk bij Hendrix Meat Group
5. map met handleiding slachtwijze slachtvarkens juli 2002
6. map met voorstelling Hendrix Meat Group/Nutreco Agriculture Companies met titel; United for food safety (duitstalig)
7. Report Nutreco HSEQ Audit Hendrix Meat Group 7-9 juni 2004
8. Wijkkrant Kijk op de Wijk met aandacht voor de stankoverlast van de Hendrix Meat Group
9. map met onderzoek geursituatie Meppel door Witteveen+Bos iov gemeente Meppel 14-9-2007
10. map met Geuronderzoek VION Meppel door Witteveen+Bos iov gemeente Meppel 29-11-2007
11. 2 tek met bedrijfssituatie


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 9

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-7, A63-8
OM 33-4Titel
Print deze titel
MUZIEK: zangverenigingen, koren en muziekkorpsen; archiefdoos.

Annotatie:
1. Vijf boekjes Zangconcours.
2. Map verschillende muziekverenigingen.
3. Christelijk Mannenkoor. Krantenknipsels, Programmaboekjes, CD t.g.v. van 75-jarig bestaan (1926-2001), LP t.g.v. 55-jarig bestaan , LP "Ja, overal is God" van Chr. Mannenkoor Meppel, Meisjeskoor Hervormde MAVO Meppel (naast de archiefdoos in de kast)
4. Hoes met folders Meppeler Muziekfestival 2009, 1993, 2015 en 2019.
5. Hoes met muziektekst van Brocapharm mars voor div muziekinstrumenten tbv Brocapharm Harmonie.
6. Management Ebel Zandstra; overzicht van diverse muziekformaties voor bruiloften, P.O.V. avonden, achtergrondmuziek, dansmuziek etc.
8. Zangers-courant 15 april 1933 huis aan huis uitgegeven door Ring Zwolle Bond van Chr. Zang -en Oratoriumverenigingen met advertenties Meppeler bedrijven.
9. "Onze kroonprinses, spreekuren en zang door J.M. Overmeer.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 2

Zie ook:
A 106 Zang en vriendschap.
A9-5, A9-6

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 18   Ga direct naar pagina: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad