create
counter
Catalogus: : pagina 20
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 20   Ga direct naar pagina: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
NEDERLANDS HERVORMDE DIACONESSENINRICHTING

Annotatie:
1.Brochure AFA systeem. Symposium1969. Transportsysteem onder het Diaconessenhuis, Reggersoord en Schiphorst door.
2. Brochure Bond der Ned. Diaconessenhuizen, over het werk in een diaconessenhuis. 1970
3. Interne telefoonlijst 1973 ( beschadigd )
4. Informatie over Opening Vernieuwde Ziekenhuis, april 1974, o.a. correspondentie.
5. Brochure Diaconessenhuis Meppel, over de verbouwing 1974.
6. Brochure Uw kind in ons ziekenhuis, ong. 1975.
7. Brochure Ziekenhuizen branden niet.1979. Een brandpreventiefilm, film niet aanwezig.
8. Brochure Diaconessenhuis: mededelingen, informatie en bezoektijden.1980
9. Klapper: Handboek Verplegingsdienst dec. 1983
10. 50 jaar Diaconessenhuis Meppel: Programma Feestavond, Programma Bezinningsdiens, Toelichting ziekenhuisfilm 1951.
11. Mapje met ansichtkaarten Diaconessenhuis, in zwart/wit en kleur
12. Krantenknipsels over het Oude Stadsziekenhuis in de Havenstraat. 1986/1987.
13. Blauwe brochure met informatie over bezoektijden ect.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 204 doos 6

Zie ook:
Fa 53, Fa 59, Fa 17, M301, A204 doos 1,2,3,4,5,7 , Dv 15, Di 56, Cd 45
Titel
Print deze titel
NEDERLANDS HERVORMDE DIACONESSENINRICHTING

Annotatie:
1. Brochure Re?nie Meppel 23 april 1992
2. Medisch Aanzien Meppel en omstreken, klapper met informatie over medisch personeel en huisartsen uit de omgeving van het NHDI
3. Medisch Gezicht, informatie over de organisatie van Noorderboog
4. Ringband met richtlijnen handboek verplegingsdienst 2000. Folio
5. Strategisch Beleidsplan 2001-2005
6. Toelichting Kunstwerk De Hond op het voorterrein 2002
7. Brochure Clipping Report Bedplassen 7 mei 2002
8. Brochure Opening Droogbedcentrum NHDI 15 mei 2003
9. 2 Lijkwades, volwassene en kind
10. Kleurplaat 75 jaar Diaconessenhuis 2 maart 2013
11. Uitnodiging Re?nie 75 jaar Diaconessenhuis, en informatie
12. Boekje afscheid 85 jaar Diaconessenhuis 2023, 4 getekende ansichtkaarten bijgevoegd
13. Raambiljet HCM tentoonstelling Gezondheidszorg in Meppel door de jaren heen 2015.
14. Jubileum magazine 2012: Verleden, heden en toekomst in de schijnwerpers 75jaar Diaconessenhuis
15. Brief donaties en opening Stiltecentrum 18-5-2004.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 204 doos 7

Zie ook:
Fa 53, Fa 59, Fa 17, M301, A204 doos 1,2,3,4,5,6 , Dv 15, Di 56, Cd 45
Titel
Print deze titel
NEDERLANDS HERVORMDE DIACONESSENINRICHTING.

Annotatie:
1. Oudste overleg voor het tot stand komen van het nieuwe ziekenhuis. 1929 - 1933.
2. Notulenboek van 28-8-'33 tot 31-1-1935 van de Diaconessenhuis- commissie en de Vereniging Nederlands Hervormde Diaconesseninrichting te Meppel, opgericht 18-12-1933.
3. Notulen van de bijzondere vergaderingen N.H.D.I. van 2-2-1934 tot 7-9-1934.
4. Vermelding van de Vereniging N.H.D.I. in de Staatscourant van 16 en 17 maart 1934.
5. Concept Raadsadvies en definitieve brief voor het stichten van een N.H.D.I. sept. 1934.
6. Schrift met bouwschema N.H.D.I. met losse papieren.14-2-1935.
7. Grondplan Hoogeveense Vaart en correspondentie over de aanloop van de bouw, 1935
8. Aanbevelingen Prospectus.1935
9. Aanbesteding, bestek en contract verwarmingsinstallatie en warmtevoorziening 1936
10. Inzamelingsactie nieuw te bouwen ziekenhuis.1934 en 1936.
11.Uitnodiging bijeenkomst artsen van Meppel en omgeving omtrent advies over de bouwplannen.1935
12. Boekje met notities Bouwcommissie 1936-1937.
13. Foto maquette 16 mei '36. TBD
14. Uitnodiging Eerste Steenlegging 16 mei 1936 + foto TBD
15.Uitnodiging voor de Opening aan de Huisartsen 5 april 1937
16. Brief afzegging aanwezigheid Koningin Wilhelmina bij opening, 10 april 1937
17.Uitnodiging offici?le opening en programma, 22 april 1937
18. Statuten en Huishoudelijk reglement 18 maart 1937
19. Verslagen van de Algemene Vergadering van de Nederlandsche Algemeene Ziektekundige Vereeniging uit 1934 en 1938.
20. Proefschrift van J.C.J. Burkens (geneesheer-Directeur), 1934
21. Publicaties van ziektebeelden van Geneesheer-Directeur J.C.J. Burkens, 1931 tot 1947
22. Kopie Nota Verpleging 9 april t/m 20 april 1939 ( nr 3299)
23. Begroting verbeteren tuin Diaconessenhuis van de Nederlandsche Heide Maatschappij, 8 nov. 1940
24. Reglement en richtlijnen van de Federatie van Ziekenhuisvereenigingen 1940/1941
25. Vacature Hoofdzuster in Meppel, gericht aan andere Diaconessenhuizen
26. Openingslied t.g.v. het 5-jarig bestaan van N.H. D. I. te Meppel, 22 april 1942.
27. Brief aan het Bestuur en de Raad van Diaconie?n 20 april 1945
28. Correspondentie en tekeningen Afbouw Noodziekenhuis Havelte sept.-nov. 1945
29. Brief 22 jan, 1947 over Centrale Verwarming
30. Gelukstelegram aan Koninklijk Huis t.g.v. geboorte Marijke Febr. 1947
31. Rapport CBS, 12e Volkstelling 31 mei 1947
32. Verslagen van predikanten 1940-1942
33. Beknopt overzicht van het NHDI, 1940-1945
34. Spreekuren specialisten NHDI , ong. jaren '40 - '50
35. Verslag Personeelsbezetting 1948
36. Duplicaat nota voor verpleging in NHDI 21 febr. 1948
37. Statuten NHDI 1934.
38. Folder van Zon en Zorg, info over prijzen e.d. ongedateerd.
39. Ontvangstbewijs van 1,00 gulden van J. Poortman als begunstiger jaar 1934.
40. Nota t.n.v. Roelof Saadhoff t.b.v. 4 dagen verpleging van 29 maart t/m 1 april 1947 totaalbedrag f 73,25.
41. Prentbriefkaart 1937 met afb directrice en zusters Diaconessenhuis.
42. Kopie?n brief 5-2-1946 van Koningin Wilhelmina aan mw H. Roelfsema-van Rossem met deelneming ivm de moord op dr Roelfsema 29-9-1943. En gekopieerde brief van de fam. Roelfsema 12-10-1943.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 204 doos 1

Zie ook:
M 301, CD 45, Dv 15, Di 56, Fa 17, Fa 53, Fa 59, doos A 204 2 t/m 7
Titel
Print deze titel
NEDERLANDS HERVORMDE DIACONESSENINRICHTING.

Annotatie:
1. Briefkaarten met verzoek voor speldjesdag 1950.
2. Inzamelingsactie en bazaar van de linnenkamer en vriendendagen comit? op 13 maart 1951
3. Getypte toelichting op de ziekenhuisfilm uit 1951, en doorslag.
4. 7 schriften met specificatie opnames specialisten en huisartsen 1951-1957,
5. Uitnodiging voor de bevestiging van 13 zusters tot diaconessen op 10 juni 1954, en bedankkaartje
6. Mej. Lassche uit Vollenhove vraagt om plaatsing als leerling verpleegster, bijgevoegd vragenlijst april 1955, en uitnodiging tot gesprek
7. Uitnodiging voor de opening van het vergrote en geheel vernieuwde Diaconessenhuis op 12 nov. 1956 en verslag daarover.
8. Gebruiksaanwijzing en folder van Anus Praeter Naturalis Bandage (stoma) 1956
9. Programmaboekje van de Bazar op 10,11 en 12 april 1956 in Ogterop
10. Overgangsexamenvragen 1956-1957
11. Diverse documenten, 0.a. bladwijzer Kerst 1937, spreekuren specialisten, bezoekuren, menu kerstdiner '57, balletuitvoering in de Huiskamer '57, Gelofte diaconessen?
12. Brochure en begeleidend schrijven (met lakzegel op envelop) over de Ziekenhuisorganisatie in buitengewone omstandigheden.
13. Brochure richtlijnen bescherming ziekenhuizen met het oog op buitengewone omstandigheden.
14. Correspondentie Speldjesdagen jaren 40, 50 en 60 , foto en spaarboekje TBD
15 .Catalogus van het gezamenlijk boekenbezit van de medische staf 1961
16. Brochure 25 jr. bestaan NHDI en herdenkings bijeenkomst 24 april 1962 in de Geref. Kerk Groenmarkt < br > 17. Agenda Alg. Ledenverg. 30 mei 1963, jaarverslag in doos 204. 3
18. Twee prospectussen van 1969 van de NHDI.
19. Foto's, brochures en rapportboekje van de opleiding verpleegkunde.TBD
20. Bestellijsten foto's en enkele foto's 1962 en 1963 TBD
21. Krantenart 9-4-1954 met aantekeningen.
22. Bouwtekeningen(6) behorende bij uitbreiding 1954.
23. Getypte lijst statistische gegevens NHDI 1937 - 1953.
24. Zandloper, sleutelhanger en speld kinderverpleging. (in vitrine ontvangstruimte)
25. Boekje Hommage aan een bijzondere vrouw (zr Koopmans)
26. Geplasticifeerde gedrukte lijst van spreekuren en telefoonnummer NHDI.
27. Statuten en Huishoudelijk Reglement d.d. 10 december 1964.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 204 doos 5

Zie ook:
Fa 53, Fa 59, Fa 17, M301, A204 doos 1,2,3,4,6,7 , Dv 15, Di 56, Cd 45
Titel
Print deze titel
NEDERLANDSE Spoorwegen; NS Meppel.

Annotatie:
1. Krantenart Mc 20-3-1978; automatisering treinverkeer
2. Krantenart afscheid niet-automatisch tijdperk
3.Uitnod. afscheidsbijeenkomst personeel Meppel
brief afscheidsavond ivm bijdrage kosten
4. Gele map met fotoreportage werkterrein mrt 1978
5. Boek 20 jr geschiedenis van Ver. v Vervoerspersoneel door F. Landskroon 1936-1956
6. Gele map met cursus Engels voor treinpersoneel aug. 1973
7. Map met tekeningen uit 1971 spoorcomplex Reest en splitsing Steenwijk/Hoogeveen met zijsporen naar NCZ en van Gend en Loos
8. Map met rapportage bijzonder voorval; bevoegdheidsverklaring; werkrooster; werkrooster na invoering CVL
9. Krantenart MC door J. Poortman 16-5-1952; Meppel en de Spoorwegen, over feestelijkheden op 1-5-1870
10. Feestelijke opening der spoorweglijn Meppel-Assen-Groningen. Meppel, 21 april 1870
11. Nederlandsche Staatsspoorwegen: zomerdienstregeling, ingaande 15 mei 1931
12. Trein verdrong diligence Zwolle-Meppel. Meppeler Courant 04-06-1982
13. Een stoomtrein loopt het station van Meppel binnen. Kopie van een (kranten)foto
14. Beschrijving van de waterbezorging met toebehoren op het station van de Staatsspoorwegen te Meppel. 2 blz., dubbelzijdig
15a. Spoorlijn Meppel-Groningen 100 jaar. Meppeler Courant 29-04-1970
15b. Ondertunneling spoorwegovergang bij de Knoppersbrug. Meppeler Courant 23-09-1970
15c. Meppeler blij met spoorlijn in 1870. Nieuwsblad van het Noorden 11-04-1980
15d. Daar rolt hij aan, die wonderwegen. De Nieuwe Meppeler 09-04-1980
15e. Meppel volledig opnemen in intercity-systeem. Meppeler Courant 04-06-1982
15f. NS laat Meppel links liggen. Meppeler Courant 28-11-1988
15g. Spoorlijn Meppe-Zwolle al 125 jaar in gebruik. Meppeler Courant 30-09-1992
15h. Spoorwegongeval en een slapende brugwachter. Meppeler Courant 27-10-1999
15i. Treinongeluk; door Martin Alblas. Meppeler Courant 26-01-2000
15j. Motie aangenomen tegen spoorlijn Reestda. Meppeler Courant 16-02-2007
16a. Spoorwegovergangen bij/in Meppel (Reeststouwe, Allee, Blankensteinweg). Kopie?n van 4 (kranten)foto's
16b. Foto van werkzaamheden aan de voorkant van het Stationsgebouw
16c. Meppel toen: Zaturdag, den 1 Oct. 1864. Meppeler Courant 02-10-1992
16d. Bericht uit de krant over een spoorwegongeluk te Ruinerwold (1888). Meppeler Courant 07-05-1982
16e. Afbeeldingen: Het spoorwegongeval bij Meppel (1928) en De Leeuwarder exprestrein met vertraging door Zuidwesterstorm (1916)
16f. Verlaging der spoorwegpensioenen, art Prov Overijsselsche en Zwolse Courant. 12-1-1935.
17a. Staatsspoorwegen: Lijn A-Sectie No. 3 (Koopacte en Staat behoorende bij de koopacte No. 10). 20 November 1865)
17b. Staatsspoorwegen: Lijn A-Sectie No. 2c (Koopacte en Staat behoorende bij de koopacte No. 14). 19 Julij 1865)
17c. Staatsspoorwegen: Lijn A-Sectie No. ?(Koopacte en Staat behoorende bij de koopacte No. 21). 26 Mei 1868)
17d. Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van de Gemeente Meppel. 5 September 1867
17e. Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van de Gemeente Meppel. 19 Mei 1925
17f. Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van de Gemeente Staphorst. 18 Mei 1925.
18. Map met 2 certificaten; 25jr dienstvervulling 1905-1930 en 40jr dienstvervulling 1905-1945 tnv H. Bekkering, stationschef 1e klasA.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 143Titel
Print deze titel
NEDERLANDSE Vereniging van Huisvrouwen; afdeling Meppel en omstreken; archiefdoos.

Annotatie:
1. Programma ter gelegenheid van het 25-jarig jbileum van de Nederlandse vereniging van huisvrouwen;afdeling Meppel en omstreken. 22-3-1980 in schouwburg Ogterop.
2. Gele 23-ringsband met o.a Muggenspel;geschreven door R.ter Braake.
3. Knipselboek humor c. 1960.
4. Rood schrift.Jubileum ; gestencyld; script.
5. Blauwe map met krantenknipsels

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 119Titel
Print deze titel
NIEHAUS, Marinus; archiefstukken. Geboren 10 October 1872.

Annotatie:
1. Trouwboekje, 23 Mei 1908 met Jantje Tuin
2. Certificaat van goed gedrag Padang 1905.
3. Extract uit Stamboek van onderofficieren... 101-1905
4. Handgeschreven nota's uit 1817-1823 , ook B. Worst
5. Het 5 cents Nederlandsch spoorboekje; winterdienst 1 oct.1902 met kaartje Nederland
6. Ned.Centraal spoorweg Mij; uitgave 1 mei 1903
7. Trommeltje Uiltje met diverse papieren uit WO II
Gekregen via Herman Jansen van Diny Niehaus..

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 139Titel
Print deze titel
NIEUWE Meppeler, de

Annotatie:
Ingebonden jaargangen met Meppeler kluitjes (M190). 1. Jaargang 5; 4 januari t/m 28-12-1961.
2. Jaargang 6; 3 januari t/m 27 december 1962.
3. Jaargang 7; 2 januari t/m 31 december 1963.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 179

Zie ook:
M 190
Titel
Print deze titel
NIEUWVEENSE landen; archiefdoos.

Annotatie:
1. Ordner met Bestemmingsplan, adviesbureau RBOI, Rotterdam.c. 2010. 132 blz., fign.
2. Geringde band. OKRA landschapsarchitecten, Utrecht 2009. Scenariodocument nieuwveense landen Meppel. 23 blz, afbn.
3.Geringde band. Wonen tussen de weilanden; masterplan nieuwveense landen; OKRA landschapsarchitecten, Utrecht. 2004. 86 blz.,afbn.
4. Hoes met kaart IMOSS, stedenbouw, Zwolle.Verkavelingsplan.versie 1, 2011.
5. Map met knipsels, o.a. advies VAC.
6. Nieuwveense landen; resultaten scenariospel en conceptvorming.. Oblong (was Br M 201). 66 blz- afbn.
7. Cultuurhistorische inventarisatie. Gemeente 2003. (was BrM 288), 15 blz. met uitslaande krt en afz. bijlage 10 blz.
8. Autotunnel bij Nieuwveense Landen: gelijkvloerse overgang voor fietsers en voetgnagers. Knipsel uit de Meppeler Courant van 24-01-2007; foto
9. Aangenaam duurzaam wonen in Nieuwveense landen; Het nieuwe wonen Nieuwveense landen (Bouw & wonen; maart 2013)
10. In plastic opberghoes: diverse artikelen uit de Meppeler Courant (2007 en 2009)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 122Titel
Print deze titel
NND Noord Nederlandse drukkerij; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met personeelsorgaan "Ons contact' 1981- 1987 (incompleet) en in plastic mapje: een exemplaar van november 1978,nr. 3 met o.a. foto van personeelsreisje naar Schiphol 1958
2. Jubileumnummer ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan; 1935-1985.
3. Het komt wel goed: programma van de jubileum-revue ter gelegenheid van de N.V. Noord-Nederlandse Drukkerij

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 32 1

Zie ook:
A 32, 2
Titel
Print deze titel
NND Noord Nederlandse Drukkerij; archiefdoos.

Annotatie:
1. Boekje "Bembo"; monotype letterproef..Meppel, NND, z.j.
2. Brochure "Ludlow" letterproef. Meppel, NND, z.j. Met losse inleg: "Cijfers", aanvulling "Ludlow-letterproef".en een los blad hoofdletters.
3. Enveloppe met brief aan medewerkers 1969 met bouwtekening.
4. Brochure NND door D. de Vilder en E.J. Stenvert jaar 1955.
5. Statuten n.v. Noord Nederlandser Drukkerij Meppel jaar 1949.
6. Brochure informatie-avond jongeren-opleidings programma Plan2000.
7. Bewijs van gewoon aandeel, groot tien gulden van Noord-Nederlandse Drukkerij te Meppel ten name van E.J. Loman, onderwijzer te Nieuwe Pekela uitgegeven op 1-11-1952 (Aandeel no. 4454)
8. Om elf uur die fraaie septemberavond hoste half Meppel rond dat parkje: bezoek van Willy van der Heide aan Meppel. Gastheer was Jan Stenvert, uitgever van de NND (Nieuwe Meppeler, 24-12-1980)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 32 2

Zie ook:
A 32 1
Titel
Print deze titel
NOTARIELE akten; archiefdoos.

Annotatie:
1. Gele map met notariele akten van notaris Krans, Westra, Kornelis en Brouwer.
2. Kopie?n van akten, in witte enveloppe (via J.Nefkens)
3.Dik schrift Vermogensbelasting 1920-1922,, door H.Wouda gevonden in het voormalig pand van notaris Westra (Zuideinde)
4. Personele belasting, map uit de nalatenschap van J. de Wolde, bevat Notari?le akten., o.a. van 1854.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 43

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 20   Ga direct naar pagina: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad