create
counter
Catalogus: : pagina 3
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 3   Ga direct naar pagina: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
Archief R. ter Heide; voornamelijk betreffende zijn boek "Breken en bouwen", M 61.

Annotatie:
1. Serie van 24 kleine foto's gemaakt op 20-3-1953.
2. Plattegrond gedeelte binnenstad waarop de afgebroken opstallen bij de foto's.
3 Tekening omgeving Grote Oever met afgebroken panden in kleur.
4. Specificaties van de foto's gemaakt in het gemeentearchief 1992-'95.
5. Specificatie van de door de Gemeente gekochte en afgebroken panden.
6. Specificatie van de afgebroken opstallen in de periode 1948-'83
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 1

Zie ook:
A 57 2-6
M 61Titel
Print deze titel
Archief Roelof ter Heide, ordner met artikelen en kopie?n..

Annotatie:
1. Fotoarchief.
2. Sanering Binnenstad / Kraton / Grote Oever / Kerkplein.
3. Tabaksfabriek Jacobs; van L. Schut.
4. Uitbreidingsplan.
5. Grenswijzigingen.
6. Industrieterrein Oevers.
7. Pakhuis Houwink Drukkerijmuseum.
8. Parkhoeve. Jeugdherberg
9. Slingenberg.
10. Verschillende kaarten van Meppel.
11. Meppelerdiep.
12. Trappertoer.
13. Meppel en het water.
14. Correcties "Leven rond de Meppeler toren".
15. Wonen.1
16. Timmer.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 5

Zie ook:
A 57 1-4 ; A 57, 3
M 61
K 328


Titel
Print deze titel
Archief Roelof ter Heide; ordner met diverse onderwerpen, krantenknipsels en aantekeningen.

Annotatie:
Nrs. 1 en 2 vervallen.
3. Stukje kanaal Prinsengracht.
4. Fietsverbinding naar campus Ezinge, onderwijspark (zie ook onder 9)
5. Gegevens over erven Harm Pol.
6 .TV Meppel omgeving Oude Boazstraat.
7. Over Jo v.d.Vegt.
8. Doorbraak Brouwersstraat Kromme Elleboog-
9. Rapport over de Hoeven op Ezinge (zie ook 4) foto's. 10. Ontbreekt
11.Hans Nieuwenhuis Den Haag over Werkhorst en Hesselingen.
12. Markthal.
13. Stukken over Joods bezit, zie ook boek Derksen.
14 . 555 jaar Meppeler toren.
15. Grenspaal 2005; met tekst.
16. Reeststouwe 2004.
17. ontbreekt.
18. Sluisbrug.
19. Overzicht bijdragen in OM van R.ter Heide.
20. Aankopen Oosterboer 1972- '73.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 57 4

Zie ook:
A 57 1-3
A 57, 5-6
M 61


Titel
Print deze titel
Archief Thijs Rinsema; ordners, geringde banden en aflegmappen.

Annotatie:
1, OM A-K
2. OM L-Z
3. OM krantenknipsels.
4 a-d Joden
5. J diversen buiten Meppel
6. J. diversen, o.a. Goldsteen
7. J. diversen familie Wolff
8. J/GA Industrie
9. J. Politiemaatregelen en aanmeldingsplicht
10. Maatregelen
11. J/GA Onderwijs.
12. 3 bruggen
13. Wilhelminapark
14-15 Familie Wolff
16-17. Erfgoed
18. Houthandel Zwikker
19. Kunst
20. Meppel en Oranje
21. WO II NSB
22. WO II Diversen
23. Ordner Klaas van Buiten
24. Inventaris van de archieven van de Gemeente Meppel
25. Archief Romke Bloksm; registera < br> 26. Kadastrale kaarten
27. Wilhelminapark; beheersplan
28. Wilhelminapark; geschiedenis
29. Meppel en het water
30. De stad met het lege hart.; maak van dat hart...
31. G.C.Weide. Afscheid van Meppel? De invloed van de Kamer van Koophandel...
32. Correspondence of Jenny Blasbalg Rosendahl with her father Fritz Jakob David Blasbalg... 1937-1941
33. Ingebonden: Register der begraafplaats van de Israelitische Gemeente Meppel. 1856.
34. Stamboom familie Schaap, met originele foto; uitgezocht door A.K.Kobes
35. Verklaringen omtrent personen.
36. Agentschapen Nederlandsche Bank, getypt
37. Aflegmappen met kopie?n in doos over: Sinterklaas in Meppel / Geruchtmakende moorden / Speeltuinfederatie Meppel / Wandelsport in Meppel / Aids / Centrale werkplaats - Reestmond / Christelijk historische unie / Wandelver. 't Meugien
38. Aflegmappen met kopie?n in doos over: Geruchtmakende moorden (zie ook vorige nummer) / Reclame rond millennium / Cooperatieve bakkerij De Eendracht / Aids (zie ook vorige nummer) / folders over het millennium.
39. Zwarte map met felicitaties, reclame en artikelen millennium.
40. Map diverse artikelen over de gemeente Meppel.
41. Archiefdoos met mappen.Map met diverse artikelen, o.a. Jaaroverzichten / Koninginnnedag in Hoogeveen 2002 / Ruimtevaart / Koninginnedag 2002 / Map allerlei

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 116Titel
Print deze titel
Archiefdoos Hervormde CANTORIJ.

Annotatie:
materiaal mw C.Spijkerman. 1. zwarte map met div muziekbladen, kerstliederen enz.
2. Bundel kerstliederen "In de Kerstdagen".
3. Volksliederen in cijferaccoorden door J. de Heer.
4. Zwart boekje met de Mattheus Passie.
5. Liederenboek voor Jong Holland.
6. Boekje de Matth?us Passion met inleiding, toelichting en tekst.
7. Programmaboekje Jubileum-concert 2-10-1993 met Nico Verrips.
8. Plastic hoesje met plaatsbewijzen Meppel en Zwolle.
9. Boekje met de Matth?us Passion 11de druk van C. Spijkerman.
10. Duettenboek door K. en J. Veldkamp. van( I. Spijkerman-v.d.Belt).
11. Vocaal avontuur boek over Elly Ameling.
12. Hoesje met programma's uitvoeringen Chr. Zangver. Immanu?l.
13. Langspeelplaat Mattheus Passion.
14. Langspeelplaten Liedboek voor de kerken mmv Hervormde Cantorij.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 182 2

Zie ook:
A 182
OM 43-39
M 113 - L9


Titel
Print deze titel
ARCHIEFDOOS Het nieuwe archief.

Annotatie:
Geschiedenis, planning en opening. 1. Map Hulsplan en bouwbevrijf Hokse.
2. Map Voorbereiding werkgroep Bibliotheek..
3. Map documentatie ne reactie Jaap Veen.
4. Resultaten van een opgraving aan de Sluisgracht 21/22 door de Archeologische Ver. okt. 2001.
5. Map neerslag besprekingen, e-mails, correspondentie. Aanjaagbudget.
6. De opening 14 maart 2018 door de heer C. Bijl.
7. Afbeelding Sluisgracht Meppel met sneeuw. Foto Hans Giethoorn (ongedateerd, A5 formaat)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 66Titel
Print deze titel
ARCHIEFDOOS Joh. Dragt geb. 3 november 1910 wonende B. Schuurmanstr. 25 en later Woldstr. 77

Annotatie:
1. Legitimatiebewijs B.V.L.1926 2x (Bijzondere Vrijwillige Landstorm)
2. Offici?le Duitse papieren
3. Groene map:Notari?le akten 1x d.d. 21-12-1962 en 1x d.d. 8-2-1962; papieren Vestigingswet; inentingsbewijs pokken 1913; Aanvraag afkoopsom invaliditeitswet 1969; papieren Ouderdomswet;
4. Overzicht geschiedenis van regiment Genietroepen en 3 originele beschadigde foto's
5. Oorlogszakboekje; paspoort en 2 Distributie Stamkaarten en onvermelde papieren;
6. Vragen en antwoorden Wereldoorlog II

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 127Titel
Print deze titel
Archiefdoos met nota's van de firma Nip in Staphorst, huishoudelijke artikelen. uit de jaren 1920 - 1922 van Meppeler bedrijven

Annotatie:
Geschonken door kleinzoon Nip, Meppel. Ook; een boekje van de Nederl;.herv. schoolvereeniging U.L.O.school Julianastraat van W.G.van de Hulst Er op of er onder.;3de dr.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 149Titel
Print deze titel
Archiefdoos OOSTERBOERSCHOOL.

Annotatie:
1. Bruine map met formulieren statistieken lager onderwijs +/- 1922 -1962.
2. Map met kopie?n corr eigendommen, gebouw school te Oosterboer 1907-1918.
3. Map met leerplan 1938/1939.
4. Vaccinatie art 17,1e lid KB 17-1-1930. Lijsten 1930-1940.
5. Map over Lichamelijke opvoeding 1941.
6. Map met serie wandplaten naar schilderijen van A.H. Gouwe.
7. Ordner met administratie 1919 - 1959.
8. Ordner met administratie 1960 - 1969.
9. Ordner met administratie 1970 - 1974.
10. Ordner met administratie 1976 - 1983.
11. Ordner met administratie 1984 - 1994.
12. EHBO-geslaagden Oosterboerschool (Meppeler Courant ongedateerd)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 47 2

Zie ook:
OM 13-2, OM 22-1, OM 29-1
Titel
Print deze titel
ASBAKKEN. van Meppeler bedrijven; archiefdoos.

Annotatie:
1. Radiocentrum (glas)
2. Jac.de Wit Pzn 2 x
3. Torenbosch
4. Herenkapsalon Hemme, Zuideinde (glas)
5. Rijwielen & Bromfietsen Lambert Pot
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 100Titel
Print deze titel
BASIS ONDERWIJS; archiefdoos.

Annotatie:
1.In hoes Programma 50 jarig bestaan Geref. School 1912
2. Gele map met vouwwerkvoorbeelden
3. Hoes met rapportboekjes Groen van Prinstererschool 1938 Scheper, Gemeente Meppel 1910 Kreulem en1920 Kremer.
4. Notulenboek Ver. Van Schoolverzuim
5. Gele map met (beschadigd) Getuigschrift Wilhelminaschool 1941.- Atlas perspectief, door F.C. de Graaff Hz.. Arnhem, Heuvelink z.j. .- Prent. S.Russchen.
6. Aflegmap Groen van Prinstererschool, aangelegd door Th. Rinsema
7. Weekjournaal Wilhelminaschool jrg. 5.1932. Omslag Radioprogramma Techn. bureau Radio centrum Hoofdstraat 24 8. Blauwe map met krantenartikelen, waaronder Brede school
9. Blauwe map Schoolkranten Zuiderschool 1946 en Jonkmanschool 11.1, 1964, 1.3 en 2e jrg.
10. Rode map met diverse artikelen, o.a benoeming T. van Steenwijk, 1927.
11. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. De school van Boschoord; leesboekje voor de vierde klas. Dl.1. Assen, Van Gorcum, 1962.
11a. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. Het botenhuis in de duinen; leesboekje voor de vijfde klas Dl.3. Assen, Van Gorcum, 1965.
11b. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. Voorlopertje A; leesboekje voor de derde klas basisschool. Assen, Van Gorcum, 1972
11c. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. Voorlopertje B; leesboekje voor de derde klas basisschool. Assen, Van Gorcum, 1973
12. a, b en c. Van hunebed tot heden, door van der Werff en Woudsma. Eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school. Groningen, Wolters, 1964.
13. Envelop uit Japan aan J. Zwikker met correspondentie m.b.t. een re?nie van de Wilhelminaschool in 1985.
14. Uitnodiging aan ouders leerlingen Zuiderschool 9, 10 oktober 1948 paddenstoelententoonstelling ism Rijkskweekschool.
15. Getuigschrift (blanco) openbaar lager onderwijs.
16. Weet u? brochure bazardagen 9 t/m 11 april 19....over Kleuterschool en voorgangers.
17. Verordening voor de Plaatselijke School-commissie te Meppel d.d.21-7-1858

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 47

Zie ook:
Br M 198
A 156
K 155


Titel
Print deze titel
Basisonderwijs HET PALET

Annotatie:
1. Jaarverslagen Oudercommissie.
2. Uitnodigingen en verslagen ouderavonden.
3. Verslagen vergaderingen personeel en oudercommissie.
4. Personeelsblad "Het Penseel".
5. Krantenartikelen.
6. Correspondentie Het Palet met ouders/verzorgers.
7. Correspondentie Gemeente Meppel/ Medezeggenschapsraden en ouders.
8. Afscheid. Herinneringen aan Het Palet.
9. Adressenlijst Oudercommissies, medewerkers.
10. Teksten afscheid juf Zweep en huwelijk Henk en Marian

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 47 3