create
counter
Catalogus: : pagina 21
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 320 titels gevonden, op 27 pagina's.    Dit is pagina 21   Ga direct naar pagina: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
ROUW- en trouwkaarten van Meppeler inwoners; map..

Annotatie:
Oudste (bij inwerken) kaart uit 1941.
Geert Broekman 4 december 1957
P. Broekman 9 april 1941
Harm Ems 30 april 1968
Roelofje Koops 1 april 1980
Bertus Worst x Fietje Keizer 13 juni 1947
Berend Ulrich x Mensina Alberdina Lameijer 21 juli 1948

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 103Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN voor lagere- en middelbare scholen

Annotatie:
1. Leesboek Onder vriendjes, met vermelding voor trouw schoolbezoek en goed gedrag, Herhalingsschool Gr. Akkerstraat Meppel, 5 maart 1918.
2. Lot Mertens, leesboek eigendom A. van Echten met sticker Boek-en muziekhandel A. Huisman Meppel.
3. Schoolatlas deel 3 Nederland in de wereld door A.J. Grijpma en P.A. van. Meurs (2e herz. dr. Meppel : Ten Brink, ca. 1962)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3 2

Zie ook:
A3, A3-1
Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN voor lagere- en middelbare school;

Annotatie:
1. Taalboek deeltje N-10 door J.P. Paulusse en J. Voorwinden met kaft boekhandel van Straaten; Vledderschool
2. Leesboek Lichtende Verten door H.Boelmans en A. Posma met kaft van boekhandel van Straaten; Vledderschool
3. Atlas van Europa en werelddelen door G. Prop; Beatrixschool
4. Schoolatlas deel 2 Europa en de werelddelen door H. Boelmans, P.A. v. Meurs enz
5. Rekenboekje Het Dagelijkse Leven door O.A. van Loghem en Aug. Weiss gedrukt door M. Stenvert & Zn te Meppel in 1954, was bezit van Jacob Brinkman
Op brede Basis, serie voor Lager Technisch Onderwijs: gedrukt door N.V.H. Ten Brink Uitg. te Meppel
6a. And now ...English door J.D. van der Bent; Eerste deeltje. 5e dr.
6b. And now ...English door J.D. van der Bent; Tweede deeltje. 3e dr.
6c. And now ...English door J.D. van der Bent; Derde deeltje. 2e dr.
7a. Aardrijkskunde A door J.D. van der Bent. 3e dr., 1958
7b. Aardrijkskunde I door H. Balster. 4e dr.
7c. Aardrijkskunde II door H. Balster. 3e dr.
8a. Geschiedenis en maatschappijleer A door C. Eegdeman. 3e dr.
8b. Geschiedenis en maatschappijleer I door C. Eegdeman. 3e dr.
8c. Geschiedenis en maatschappijleer II door C. Eegdeman. 2e dr, 1959
9a. Biologie I door G.A. Lintvelt. 2e dr., 1957
9b. Biologie II door G.A. Lintvelt. 3e dr., 1959
10a. Natuur- en werktuigkunde I door J.M. Visser. 3e dr.
11a. Meetkunde I (hout) door A. Visser. 2e dr.
12a. Exacte vakken A I door A. Visser. 2e dr., 1957
12b. Exacte vakken A II door A. Visser. 2e dr., 1957
13a. Rekenen en algebra I door A.C.J. Wamsteeker Jr. 3e dr.
13b. Rekenen en algebra a3 door A.C.J. Wamsteeker Jr.
14a. Nederlandse taal I door J.J. Borger en A.C.J. Wamsteeker Jr. 2e dr., 1957
14b. Nederlandse taal A door J.J. Borger en G.J. van der Meer. 2e drl., 1957
15. Ons lager Nijverheidsonderwijs onder red. van M.F.J. Wolters: 15a. Schilderen, deel I door J.A.P. Meere. 3e dr., 1957
15b. Schilderen, deel II door J.A.P. Meere. 3e dr., 1958

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3 1

Zie ook:
A 3
Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN, OUDE;waarschijnlijk allen uit het bezit van Hendrikjen Klaas Rumpt, ook wel genoemd Runt, Oosterboer.

Annotatie:
1. Rekenschrift, Regel van drieën, handgeschreven.
2. Werkschrift, Reductio cassarekening, handgeschreven. (.1806)
3. Vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer (1877,54e druk) 5. Eenvoudig onderwijs in den godsdienst. 1877.
6. Gezangen. 1798. 7. Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen. 1845.
8. Biblia. Dat is de gansche H. Schrifture... Dordrecht, Staten generaal,1794. O.T. en N.T.. Met psalmen en gezangen, cathechismus.
9. De geschiedenis van Jezus; uit. door de Maatschappij tot Nut van 't algemeen. Leijden enz.,Kortier en zn.,enz.,1805. Bijbelse historien
10. Gods wijsheid en goedheid in de Schepping. Leesboek naar het Hoogduitsch van K.A. Wagner door L.S.P.Meyboom(1846)
11. Bredow, G.G., en A.Fokke. Bijbelsche verhalen (1839)
12. De Algemeene historie in themata; naar het Hoogduitsch door A. Fokke Simonsz. Amsterdam, C. Timmer, 1808.
13. Sammlung Geschichten und Erzahlungen; hrsg. von G.F.B.W. Frederiks. Nimwegen, Thieme,1808.
14. a. Deken, Daan. Moeder Nelleke Groningen, Noordhof, 1953 (Met stempel van de Vledderschool).
14 b. Boer, J., en K. van der Geest. Op de drempel. Meppel, ten Brink, 1955. Met stempel van de Noorderschool.
15. Bijbelsche historien. Zonder band en titelbladf.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3

Zie ook:
A 3, 1
Titel
Print deze titel
SCHUTTEVAER; schippersvereniging.

Annotatie:
1. Agenda's en verslagen van de Algemeene jaarlijkse vergadering der Schippersvereeniging Schuttevaêr (1878, 1880 en 1934)
2. Map van het bestuur van Afdeling Meppel met ingekomen stukken (1884 - 1967)
3. Map van het bestuur van de Afdeling Meppel met uitgaande stukken (1935 - 1967).
4.Map met correspondentie en vergaderstukken van Ver. Schuttevaer afdeling Meppel (1946-1947)
5. Map met diverse stukken waaronder exemplaren van het Weekblad Schuttevaer (november 1900 en november 1985), kranten(knipsels), personele stukken (1884, 1890), lijst met openstelling objecten rijkskanalen in Drenthe (1962), Rijnvaartpolitiereglement (1951), overzicht bestuursleden en donateurs, Waterwegenwet (1950)
6. Gele map met topografische en thematische kaarten en kaarten van waterwegen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 5

Zie ook:
M142
M 145Titel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; archiefdoos

Annotatie:
Vanaf 1940- ongeveer 1975; ingebracht door H.ingsté.
1. Kasboek, oblong vanaf 1 mei 1956- .
2. Schrift kasboek Impeesastam 1970-
3. Schrift Safari 1961.
4. Logboek Patrouille "Leeuwen" , br> 5. Schrift met Verslagen 1955-1960 van de groepsraad
6. De Ardennen 7-14 aug. 1965
7. Safari logboek 1961
8. Ordner Impeesa stam
9. 17- ringsband informatie Impeesastam

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 1

Zie ook:
A 117, 2
Titel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; archiefdoos.

Annotatie:
1. Snelhechter met info, o.a. vel met pasfoto's en naamlijst voortrekkers.
2. Woord van welkom t.g en meer .v. 50- jarig bestaan van de Impeesastam, 1961-2011.
3. a en b. Schriften met Hike opdrachten
4. Schoolschriften met opmerkingen van de Horde en 5. van de RVM groep
6. Lege rode band met strik
7. Plattegrond nieuwbouw clubhuis
8. Jaarverslag 1971
9. Adreslijst
10. Rode hoes met reststukken.
11. Logboek Impeesa-stam
12.Plastic zak met logo
13. Zakje met rood dier
14. Stempel Roelof van Munstergroep.
15. Appellijst en lijst van bijdragen
16. Lederen "wapen" .
17. Kledingmerkje Roelof van Munster.
18. Blanco voorstellen tot verkrijgen van insigne.
19. De Vigilie 5-4-1975.
20. Mapje met deelnamebiljet Jamboree de la Paix en tekening J. van Ooijen.
21. Mapje met Programma Padvinders-Revue november 1946.
22. Aantekenboekje en hand,-nieuweling-en vingerkaart van kabouter Greetje Lentermans.
23. Programma Padvinders-avond Roelof van Munster-Groep 23 mei 1946.
24. Verslag van W. Klunder met herinneringen aan Verkennersgroep.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 2Titel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; ordners.

Annotatie:
3. Informatie vanaf 1966
4. Informatie vanaf 1969, waaronder Periodieken voor en door voortrekkers en pioniers 1966- '69
5. Informatie vanaf 1972.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 3-5

Zie ook:
A 117, 1-2
Titel
Print deze titel
SECRETARIE, De; Meppeler kunstencentrum; ordner met informatie vanaf de opening op 11 juni 1993 tot de sluiting op 1 juli 1995 en de voorafgaande geschiedenis na de sluiting van het MEC in 1991

Annotatie:
Dl.1. Het doek valt voor het MEC (blauwe ordner)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 93 dl.1

Zie ook:
A 93 dl.2-4.
Titel
Print deze titel
SERVICEPUNT vrijwilligerswerk Meppel; ordner..

Annotatie:
1. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel nummer 1, mei 2002
2. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel, nummer 2, februari 2003.
3. Vrijwilligersmeppel.nl; de eerste vrijwilligerskrant voor Meppel e.o. juni 2003, jrg. 2.2
4. Informatie; bewaarexemplaar.
5. Tips voor vrijwilligers A4
6.Vrijwilligersbeleid. A4

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 133Titel
Print deze titel
SERVICEPUNT vrijwilligerswerk Meppel; ordner..

Annotatie:
1. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel nummer 1, mei 2002
2. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel, nummer 2, februari 2003.
3. Vrijwilligersmeppel.nl; de eerste vrijwilligerskrant voor Meppel e.o. juni 2003, jrg. 2.2
4. Informatie; bewaarexemplaar.
5. Tips voor vrijwilligers A4
6.Vrijwilligersbeleid. A4

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 133Titel
Print deze titel
Skim Stichting Kunst in Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met inhoud oude ordner M231. Met inhoudsopgave.
2. Map met Literade, onderdeel van Skim sinds 1996 verzelfstandigd, in samenwerking met de bibliotheek, Dingstede en de boekhandel. O.a folders, poster en enquète
3. Lieterarade in 75- jarig Wilhelminapark; zondag 25 juni 1995. Programma.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 112

Zie ook:
Br M 552
Br M 551