create
counter
Catalogus: : pagina 21
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 21   Ga direct naar pagina: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
OOSTERBOERSCHOOL; archiefdoos

Annotatie:
1. Bruine map met formulieren statistieken lager onderwijs +/- 1922 -1962.
2. Map met kopie?n corr eigendommen, gebouw school te Oosterboer 1907-1918.
3. Map met leerplan 1938/1939.
4. Vaccinatie art 17,1e lid KB 17-1-1930. Lijsten 1930-1940.
5. Map over Lichamelijke opvoeding 1941.
6. Map met serie wandplaten naar schilderijen van A.H. Gouwe.
7. Ordner met administratie 1919 - 1959.
8. Ordner met administratie 1960 - 1969.
9. Ordner met administratie 1970 - 1974.
10. Ordner met administratie 1976 - 1983.
11. Ordner met administratie 1984 - 1994.
12. EHBO-geslaagden Oosterboerschool (Meppeler Courant ongedateerd)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 47 doos 2

Zie ook:
OM 13-2, OM 22-1, OM 29-1
Titel
Print deze titel
OPEN MONUMENTEN DAG; archiefdoos.

Annotatie:
1.In blauwe mappen. Oude vlag (nieuwe sponsor)
2. 1987-1988 (eerst aanwezige info)
3. 1991 - 1994 puzzeltochten Meppeler Courant
4. 1995 puzzeltocht Meppeler Courant
5. 2002-2004 programma's.
6. Van af 2007 onder Oud Meppel.
7. Plekken van plezier, Landelijke uitgave van 2019.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 76

Zie ook:
M 274
Titel
Print deze titel
OPENBARE leeszaal en bibliotheek; archiefdoos

Annotatie:
1. Correspondentie van Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken, NBLC, Ministerie van CRM m.b.t. subsidieverlening (1955-1974)
2. Portefeuille met Begrotingen, rekeningen (1941-1960)
3. Map met correspondentie m.b.t. onderzoek tot oprichting, steunbetuigingen van maatschappelijke groeperingen etc. in de periode 1919-1922. Bevat ook o.a. brieven van/aan Mej. Briegleb (de eerste bibliothecaresse van OLB Meppel)
4. Plakboek met o.a. uitnodiging voor een vrijwilligersavond (17-01-1985) met namen van deelnemers en programma. Bevat ook 2 showmappen met ansichtkaarten, rouw- en bedankkaartje van Mevr. Meindersma
5. Plakboek met kaartjes, foto's. Bevat ook 1 showmap met trouw- en geboortekaartjes (vanaf 1974)
6. Kartonnen map met brieven, bouwtekeningen, offertes etc. m.b.t. de verbouwing van de bibliotheek in het Wheemgebouw (ca. 1955 - 1966)
7. Aanwinstencatalogus van romans 1966 - juni 1968; Peebeeceepraot (april 1983) met o.a. bijdragen van medewerkers van de Openbare Bibliotheek Meppel
8. Voorloopige lijst van Boeken en Tijdschriften aanwezig in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Meppel


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 1 doos 2

Zie ook:
A 1, 1
A 1, 3Titel
Print deze titel
OPENBARE leeszaal en bibliotheek; archiefdoos

Annotatie:
1. Openbare Bibliotheekvoorziening in Drenthe (1965)
2. Jaarverslagen (1965 t/m 1983). Vanaf 1981 was de Openbare Bibliotheek Meppel aangesloten bij de Provinciale Bibliotheek Centrale voor Drenthe.
3. Krantenknipsel Het Dagblad 22-09-83
4.Krantenknipsel Nieuwe Meppeler 29-09-93 Opening Bieb
5. Verslag bespreking tuin bibliotheek 19-07-1982


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 1 doos 3

Zie ook:
A 1, 1
A 1, 2Titel
Print deze titel
OPENBARE leeszaal en bibliotheek; archiefdoos.

Annotatie:
1. Goedkeuring Statuten (1920), statuten (1969) en statuten (1981)
2. Bouwplan (ongedateerd) en bouwtekening (1977)
3. Jaarrekeningen (1922-1945)
4. Begrotingen (1967-1979) en accountantsverklaringen (1969-1971), begroting 1988 en extra opening leeszaal na goedkeuring begroting van 1991
5. Agenda's en notulen bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen (1969-1971)
6. Tijdschriftenadministratie (1927) en Aanwinstencatalogus (1966-1968, 1971 en 1979)
7. Correspondentschappen (1923-1926)
8. Statistiekboek: statistische gegevens bezoekers en uitleen (1924-1938)
9. Uitgave Onze Leeszaal (1921, 1923), advertentie (1938), brochure Bibliotheek informatie (1969) en folders (ongedateerd); uitnodiging Boekenavond (ongedateerd); Gebruiksmaterialen; Huisstijl; Aantekenschrift catalogiseren
10. Uitgaven en artikelen over de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Meppel w.o. Bibliotheekreis door Nederland (1968); jeugdcatalogus De Wegwijzer
11. Twee krantenknipsels (MC 18-04-1956 en 16-11-1970), Drie contributiekaarten (1934, 1960,1971), ??n boekkaartje, ?en reserveringsbericht, Twee folders m.b.t. Expositie in de bibliotheek (1965/'67 en 1970)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 1 doos 1

Zie ook:
A 1, 2
A 1, 3Titel
Print deze titel
ORDNER met documentatie voor Open Monumentendag, verzorgd door Oud Meppel.van J.Dolsma.

Annotatie:
O. a De Koloni?n van weldadigheid; een uitzonderlijk experiment; 2e dr. Assen, 2017. - Drentse mode.- Fotokopie?n van openingen..-

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 124Titel
Print deze titel
ORDNERS met beschrijvingen op straatnaam diaseries B. SCHUT

Annotatie:
ordner 1 = A t/m H;
ordner 2 = I t/m M;
ordner 3 = N t/m T;
ordner 4 = U t/m Z.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 160 1-4

Zie ook:
Di 16
Titel
Print deze titel
Originele stukken; archiefdoos.

Annotatie:
Brieven, stukken en akten van o.a. notariskantoor Van Holthe tot Echten, Carsten en Tonckens; gecatalogiseerd door R. Walker. Verdeeld over twee dozen met inhoudsopgave. .

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 35 1-2Titel
Print deze titel
Oude MEPPELER Couranten; originele exemplaren; archiefdoos.

Annotatie:
Niet alle kranten zijn compleet. 1. Map met MC 's uit 1869, 20-3;1888, 21/6 - 1896 3 en 17/10 - 1903 25/3. 1905 24/6 en19/7
1 a. Map met Meppeler Couranten van 1902, 6 aug., 1903 17 juni en 1904,22 juni.
2. Map met MC 's uit 1912 27/4 -1916 6/5 - 1918 23/11 - 1919 6/9 - 1921 20/4.
3. 1927 18/3 en 1929 6/1 5. 1936 20/3, 15/5 en 18/9 - 1937 12/1, 2/4, 6/8, 14/12 en 17/12 - 1938 30/9 - 1939 10/3, 17/3, 24/3, 14/4, 25/4, 16/6, 23/6, 30/9 en 17/12.
6. 1940 14, 17, 21, 24 en 28 mei, 2/9 20/8.
7. 1942 2 en 12/6.
8. 1945 17 en 20/4 eerste nummer na de oorlog, 27/4,1/5,4/5 11/5,18/5, 1/6, 5/6, 13/7,17/7, 28/9,16/10 en 30/10, 20/11 en 28/12.
9. 1946. 22/1, 1/2, 8/3, 29/3, 5/4, 9/4,19/4,12/4, 26/4, 30/4, 8/5, 10/5, 14/5, 18/5, 21/5, 23/5, 29/5, 31/5, 19/7, 24/8 en 30/1
10. 1947.18 en 21/2, 26/11, 1/12. 1948: 23/1, 6/9 en 10/9. 1949. 28/2, 4/3, 4 en 11/7. Ook (wrsch.) Reclameblad.22/6.
11.1951 13/6, 19/12 - 1953 21/9 en 6/11 1954 7/5. 1955 25/11. 1956 25/11.
12. Map met Stadsnieuws nr 1 van 1843 ter Boekdrukkerij van Hamel & Boom.; MC van 3-1-1846 nr. 1. (zijn gescand) en drie plastic mapjes met Stads Nieuws nr. 34, 50 en 84 (1844).
13. deel MC 1899 (ws okt) gevonden onder dakbeschot boerderij Binnenweg 5, Meppel.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 34

Zie ook:
A 11 (1)
Titel
Print deze titel
OVERSTROMING 1960; archiefdoos.

Annotatie:
1. Rapport overstroming aan Gedeputeerde Staten. 3. Map met kranten van buiten Meppel.
4. Map knipsels met herinneringen aan Meppel uit later jaren.
5. Plakboek van Rein Schut met ingeplakte artikelen..
6. 1-2. Twee knipselboeken van Knipmeijer.
7. Schrift met uitgeknipte, ingeplakte artikelen.
8. Rood pamflet met daadwerkelijke hulpverlening aan getroffen wijken. Oproep van gezamenlijke kerken aan alle burgers om zich beschikbaar te stellen voor hulpverlening.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 26 1Titel
Print deze titel
OVERSTROMING 1998; archiefdoos.

Annotatie:
1. Kijk op Meppel nr. 2, 1998.
2. Hoes met Meppeler Couranten van 28 en 30-10 en 2-11-1998. Extra uitgave 30-12-1998 Het jaar van het water.
3. Hoes met Drentse Couranten van 29, 30 en 31 oktober.
4. Hoes met. kleine artikelen uit verschillenden bladen.
5 Hoes met A3 kopie?n van Nieuwsbrief van de Noordelijke mediagroep, 31-12 en Zwolse Courant., 31-12-1998.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 26 2

Zie ook:
D 521
Titel
Print deze titel
PERSOONSBEWIJZEN.; map.

Annotatie:
Antoon van Aalderen, *1884.
Egbert Akkerman, *1924.
Jochem Bakker, *1896
Wiltje Bakker, *1896
Hendrikje van den Berg, *1922
Aaltje Bos, * 1929
Johannes Brouwer, *1898.
Jaantje Dekker, *1917.
Lammigje Drogt, *1915.
Johanna Kel, *1913.
Klaas Kremer, *1928.
Maria Kroeskop, *1906.* wonende Weerdstraat 62, Meppel. Uit bijgevoegde correspondentie tussen Jos Botter te Meppel en bestuurslid Wiecher Ponne blijkt dat het bewijs is gevonden zonder wetenschap wie zij was. Uit onderzoek is gebleken dat zij de echtgenote was van toneelspeler Seine de Vries die lid was van Excelsior.

Jentje Wilhelmina Mulder, *1893.
Siemen Mulder, *1907.
Hendrikus Nijenhuis, *1927.
Clazina Perdok, *1879 Jan Rozendal, *1914.
Jantje van der Veen, *1906.
Jan ter Wal, *1907.
Jantje Wijnands, *1919.
Aaltje Wijnands, *1912.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 102

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 21   Ga direct naar pagina: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad