create
counter
Catalogus: : pagina 22
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 22   Ga direct naar pagina: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
RIJKSSCHOLENGEMEENSCHAP; map.

Annotatie:
Map met strikken. Jaarverslagen 1881-1936. Ontbreken: 8. 1888-1889 44. 1924-1925 48.1928-1929 56-65. 1936-1946.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 46 2

Zie ook:
A 46,1
A 72
T 14


Titel
Print deze titel
RIJKSWEG 37 en 32; archiefdoos.

Annotatie:
Ontvangen van de Meppeler Courant.. Opening 25 januari 1979. 1. Boekje File tussen Staphorst en Meppel opgelost. project van de Juniorkamer. 1979?
2. Kaarten Rijksweg 32 ged.omlegging Meppel.- Beplantingsplan 32 en 37, blad 2 en blad 5.-
3. Map met krantenknipsels, brieven over de aansluiting.- Speciale uitgave Meppeler Courant 25 januari 1979 2x
4. Twee originele foto's
5. I bruine enveloppe: Nota Rijkswaterstaat vaststelling trac? novemebr1972..- Kaart variant II.-Commissie van overleg van de wegen.1974.-Samenvatting reacties..1974.
6. Kaart landinrichtingsdienst;recreatieve voorzieningen.1970. .-Aantn.hr.Boom, Groene plan deelnota III.- Concept landschapsplan, kaart.1979. In bruine enveloppe
7. Statenstuk no. 477. Secundaire wegverbinding.1978.
8. Powerpoint gemeentewerken mei 1979
presentatie R. van Veen, onderwijzer Nijeveen, lesmateriaal. Na 1945 de stad zit klem
9. Overzichtskaart externe wegenstructuur
10. Reacties ter visielegging verbinding Rogat-Meppel 6 blz.-A4
11. plastic map met krantenart. Grond- en kunstwerken bij Meppel. aanleg rijksweg 37.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 147Titel
Print deze titel
RODE KRUIS

Annotatie:
1. "Onze afdeling door de jaren heen". Boekje (...) samengesteld vanwege het 100 jarig jubileum van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Meppel-Nijeveen, 2012. 36 blz. plus kaft. Met kleurenfoto's, glanspapier.
2. Uitnodiging Re?nie, 2012. Dubbelgevouwen gekleurd glanskarton, met plattegrond en foto's.
3. 75 jaar colonne Meppel-Nijeveen. Rode Kruis Korps 24-10-87. Vaantje, witte stof met rode opdruk. In hoes
4. Medaille Nederlandsche Roode Kruis, met rood en geel lintje. Medaille Pro Merito, met rood/wit/blauw lintje. Van Dhr. Hartkamp. In hoes.
5. Het Nederlandse Rode Kruis. Draagtas, wit katoen met rood/grijze opdruk "We kunnen niet zonder, geen minuut". In groene map.
6. Krantenartikelen Rode Kruis Meppel/Nijveen, 2 artikelen Meppeler Courant, 2012. In hoes.
7. Twee verstevigde foto's van medewerkers in actie.Afkomstig van K. Dozeman, 2008. tbd
8. Krantenart Het Dagblaqd 21-4-1976, afscheid commandant dr. O.C. Frentzen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 158Titel
Print deze titel
Rooms Katholieke Toneelvereniging INTERNOS;

Annotatie:
rode doos; 1. Envelop met contributieboek 1951 t/m 1968 en spaarbankboekjes.
2. Envelop met verslagen en aantekeningen 1959 - 1969.
3. Envelop met kasboeken 1951 - 1969.
4. Plastic map met lege enveloppen.
5. Plastic map met stempelkussen en 3 stempels.
6. Donateurskaart mw. A. Hemme-Bentum.
7. Handleiding Ned. Bibliotheek voor het Amateurtoneel; kenmerk ver. is M36.
8.Het Voetlicht, 3 expl culturele agenda voor Meppel 1968-1969.
9. Groene map met programma's voorstellingen.
10. Gele map met correspondentie 1963-1968.
11. Oranje map met reglementen, leden- en donateurlijst.
12. Statuten Internos.
13. Roze map met jaar- en financi?le verslagen 1968-1969.
14. Groene map met statuten, verslagen toneelgroep Pitten.
15. Oranje map met nota's.
16. hoes met Donateurs- en vrijkaarten Toneelver "Internos"

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 166

Zie ook:
OM 28-1; Om 28-2
Titel
Print deze titel
ROUW- en trouwkaarten van Meppeler inwoners; map..

Annotatie:
Oudste (bij inwerken) kaart uit 1941.
Geert Broekman 4 december 1957
P. Broekman 9 april 1941
Harm Ems 30 april 1968
Roelofje Koops 1 april 1980
Bertus Worst x Fietje Keizer 13 juni 1947
Berend Ulrich x Mensina Alberdina Lameijer 21 juli 1948

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 103Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN voor lagere- en middelbare scholen

Annotatie:
1. Leesboek Onder vriendjes, met vermelding voor trouw schoolbezoek en goed gedrag, Herhalingsschool Gr. Akkerstraat Meppel, 5 maart 1918.
2. Lot Mertens, leesboek eigendom A. van Echten met sticker Boek-en muziekhandel A. Huisman Meppel.
3. Schoolatlas deel 3 Nederland in de wereld door A.J. Grijpma en P.A. van. Meurs (2e herz. dr. Meppel : Ten Brink, ca. 1962)
4. Landbouw-Boekhouden schooljaar 1931/1932, 1932/1933, 1935/1936, 1936/1937 van Genootschap ter bevordering van den landbouw in Drenthe.
5. Handleiding behorende bij de doos van Pandora 1948. Twee houten kisten met 121 plaatjes als hulpmiddel bij mens-, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde Europa enz. uitgegeven door M. Stenvert & Zoon te Meppel.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3 doos 2

Zie ook:
A3, A3-1
Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN voor lagere- en middelbare school;

Annotatie:
1. Taalboek deeltje N-10 door J.P. Paulusse en J. Voorwinden met kaft boekhandel van Straaten; Vledderschool
2. Leesboek Lichtende Verten door H.Boelmans en A. Posma met kaft van boekhandel van Straaten; Vledderschool
3. Atlas van Europa en werelddelen door G. Prop; Beatrixschool
4. Schoolatlas deel 2 Europa en de werelddelen door H. Boelmans, P.A. v. Meurs enz
5. Rekenboekje Het Dagelijkse Leven door O.A. van Loghem en Aug. Weiss gedrukt door M. Stenvert & Zn te Meppel in 1954, was bezit van Jacob Brinkman
Op brede Basis, serie voor Lager Technisch Onderwijs: gedrukt door N.V.H. Ten Brink Uitg. te Meppel
6a. And now ...English door J.D. van der Bent; Eerste deeltje. 5e dr.
6b. And now ...English door J.D. van der Bent; Tweede deeltje. 3e dr.
6c. And now ...English door J.D. van der Bent; Derde deeltje. 2e dr.
7a. Aardrijkskunde A door J.D. van der Bent. 3e dr., 1958
7b. Aardrijkskunde I door H. Balster. 4e dr.
7c. Aardrijkskunde II door H. Balster. 3e dr.
8a. Geschiedenis en maatschappijleer A door C. Eegdeman. 3e dr.
8b. Geschiedenis en maatschappijleer I door C. Eegdeman. 3e dr.
8c. Geschiedenis en maatschappijleer II door C. Eegdeman. 2e dr, 1959
9a. Biologie I door G.A. Lintvelt. 2e dr., 1957
9b. Biologie II door G.A. Lintvelt. 3e dr., 1959
10a. Natuur- en werktuigkunde I door J.M. Visser. 3e dr.
11a. Meetkunde I (hout) door A. Visser. 2e dr.
12a. Exacte vakken A I door A. Visser. 2e dr., 1957
12b. Exacte vakken A II door A. Visser. 2e dr., 1957
13a. Rekenen en algebra I door A.C.J. Wamsteeker Jr. 3e dr.
13b. Rekenen en algebra a3 door A.C.J. Wamsteeker Jr.
14a. Nederlandse taal I door J.J. Borger en A.C.J. Wamsteeker Jr. 2e dr., 1957
14b. Nederlandse taal A door J.J. Borger en G.J. van der Meer. 2e drl., 1957
15. Ons lager Nijverheidsonderwijs onder red. van M.F.J. Wolters: 15a. Schilderen, deel I door J.A.P. Meere. 3e dr., 1957
15b. Schilderen, deel II door J.A.P. Meere. 3e dr., 1958

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3 doos 1

Zie ook:
A 3
Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN, OUDE;waarschijnlijk allen uit het bezit van Hendrikjen Klaas Rumpt, ook wel genoemd Runt, Oosterboer.

Annotatie:
1. Rekenschrift, Regel van drie?n, handgeschreven.
2. Werkschrift, Reductio cassarekening, handgeschreven. (.1806)
3. Vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer (1877,54e druk) 5. Eenvoudig onderwijs in den godsdienst. 1877.
6. Gezangen. 1798. 7. Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen. 1845.
8. Biblia. Dat is de gansche H. Schrifture... Dordrecht, Staten generaal,1794. O.T. en N.T.. Met psalmen en gezangen, cathechismus.
9. De geschiedenis van Jezus; uit. door de Maatschappij tot Nut van 't algemeen. Leijden enz.,Kortier en zn.,enz.,1805. Bijbelse historien
10. Gods wijsheid en goedheid in de Schepping. Leesboek naar het Hoogduitsch van K.A. Wagner door L.S.P.Meyboom(1846)
11. Bredow, G.G., en A.Fokke. Bijbelsche verhalen (1839)
12. De Algemeene historie in themata; naar het Hoogduitsch door A. Fokke Simonsz. Amsterdam, C. Timmer, 1808.
13. Sammlung Geschichten und Erzahlungen; hrsg. von G.F.B.W. Frederiks. Nimwegen, Thieme,1808.
14. a. Deken, Daan. Moeder Nelleke Groningen, Noordhof, 1953 (Met stempel van de Vledderschool).
14 b. Boer, J., en K. van der Geest. Op de drempel. Meppel, ten Brink, 1955. Met stempel van de Noorderschool.
15. Bijbelsche historien. Zonder band en titelbladf.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3

Zie ook:
A 3, 1
Titel
Print deze titel
SCHOOLSCHRIFTEN

Annotatie:
1.Schoolschriften Femmie Robaard. Vakken: Voedingsleer II, Naaien, Kinderverzorging, Gezondheidsleer, Koken.
2. Schoolschrift Jaap Klinkers: Aardrijkskunde Jonkmanschool


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 199Titel
Print deze titel
SCHUTTEVAER; schippersvereniging.

Annotatie:
1. Agenda's en verslagen van de Algemeene jaarlijkse vergadering der Schippersvereeniging Schutteva?r (1878, 1880 en 1934)
2. Map van het bestuur van Afdeling Meppel met ingekomen stukken (1884 - 1967)
3. Map van het bestuur van de Afdeling Meppel met uitgaande stukken (1935 - 1967).
4.Map met correspondentie en vergaderstukken van Ver. Schuttevaer afdeling Meppel (1946-1947)
5. Map met diverse stukken waaronder exemplaren van het Weekblad Schuttevaer (november 1900 en november 1985), kranten(knipsels), personele stukken (1884, 1890), lijst met openstelling objecten rijkskanalen in Drenthe (1962), Rijnvaartpolitiereglement (1951), overzicht bestuursleden en donateurs, Waterwegenwet (1950)
6. Gele map met topografische en thematische kaarten en kaarten van waterwegen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 5

Zie ook:
M142
M 145Titel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; archiefdoos

Annotatie:
Vanaf 1940- ongeveer 1975; ingebracht door H.Dingst?.
1. Kasboek, oblong vanaf 1 mei 1956- .
2. Schrift kasboek Impeesastam 1970-
3. Schrift Safari 1961.
4. Logboek Patrouille "Leeuwen" , br> 5. Schrift met Verslagen 1955-1960 van de groepsraad
6. De Ardennen 7-14 aug. 1965
7. Safari logboek 1961
8. Ordner Impeesa stam
9. 17- ringsband informatie Impeesastam

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 1

Zie ook:
A 117, 2
Titel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; archiefdoos.

Annotatie:
1. Snelhechter met info, o.a. vel met pasfoto's en naamlijst voortrekkers.
2. Woord van welkom t.g en meer .v. 50- jarig bestaan van de Impeesastam, 1961-2011.
3. a en b. Schriften met Hike opdrachten
4. Schoolschriften met opmerkingen van de Horde en 5. van de RVM groep
6. Lege rode band met strik
7. Plattegrond nieuwbouw clubhuis
8. Jaarverslag 1971
9. Adreslijst
10. Rode hoes met reststukken.
11. Logboek Impeesa-stam
12.Plastic zak met logo
13. Zakje met rood dier
14. Stempel Roelof van Munstergroep.
15. Appellijst en lijst van bijdragen
16. Lederen "wapen" .
17. Kledingmerkje Roelof van Munster.
18. Blanco voorstellen tot verkrijgen van insigne.
19. De Vigilie 5-4-1975.
20. Mapje met deelnamebiljet Jamboree de la Paix en tekening J. van Ooijen.
21. Mapje met Programma Padvinders-Revue november 1946.
22. Aantekenboekje en hand,-nieuweling-en vingerkaart van kabouter Greetje Lentermans.
23. Programma Padvinders-avond Roelof van Munster-Groep 23 mei 1946.
24. Verslag van W. Klunder met herinneringen aan Verkennersgroep.
25. Volmacht "de Nederlandse Padvinders" nr 3283 voor Baron D. Mackay en P.H. v.d. Veen om op te treden als plaatselijke commissie 1-3-1946.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 2

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 22   Ga direct naar pagina: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad