create
counter
Catalogus: : pagina 23
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 277 titels gevonden, op 24 pagina's.    Dit is pagina 23   Ga direct naar pagina: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
VERENIGINGEN; archiefdoos..

Annotatie:
1. Map van de secretaris Openbaar Schoolfeest comite
1945 - '65 met plattegronden, W.A. van Tellingen, met reglement. ,.br>
2. Open.

3. Hoes. Nederlandse Christen Vrouwenbond .

4. Blauwe map met enkele stukken van afzonderlijke verenigingen, o.a. foto woningbouwver., naamlijst leden 't Nut.

5. Hoes met 2 enveloppen met lidmaatschapskaarten en diversen van J.Hemme.

6. Kasboek ver. Zuideinde 1945-'70.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 21

Zie ook:
A 9, 2-3
A 6
A 7


Titel
Print deze titel
VERZAMELING KNIPMEIJER; archiefdoos.

Annotatie:
Uitgeknipte artikelen, voornamelijk uit de Meppeler Courant op losse genummerde vellen papier geplakt en tussen twee planken gelegd. Uit ongeveer de jaren 1930 - 1936.. Enkele nummers ontbreken.

Afzonderlijk ook enkele kaarten en overlijdensadvertenties van o.a. :
- Albertus Knipmeijer, 54 jaar in 1927, Oude Boazstraat en
- C.R. Knipmeijer, gehuwd met van Blanken, dochter geboren 30 mei 1925

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 59Titel
Print deze titel
Vrouwen Advies Commissie; ordner met Informatie voor nieuwe VAC leden.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 84 1

Zie ook:
A 78 - A 80
A 82
A 84, 2


Titel
Print deze titel
Vrouwen advies commissie; ordner PR.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 84 2

Zie ook:
A 78-80
A 82
A 84, 1


Titel
Print deze titel
VROUWENARBEIDSCHOOL Prinsenplein 31; archiefdoos.

Annotatie:
1. Notulenboek ledenvergaderingen vanaf 4 februari 1920 tot oprichting der Vereeeniging Vrouwenarbeidschool voor Meppel en Omstreken in Hotel Voorthuis.

2. Notulenboek bestuur 1920- 1928

3. Knipselboek met ook (originele) foto 's vanaf de opening op 12 november 1924

4. Grote map met strikken met allerhande stukken tussen vellen karton; deels opgeplakt omstreeks 1970; map brieven; enkele folders; map viering 60-jarig bestaan Oldemaaten; Harm Smeengefonds; originele foto mej. Voorthuis; kopie brief aanbieding van de 'pastorie aan de Gemeente dd.13-1-1923.

5. 23-ringsband met originele foto's van (de bouw en) eerste paal 17 april 1974 van de nieuwe school door 3 generaties leerlingen

6. Fotoalbum met sticker Huisman, Zuideinde 26. Originele foto's met bijschriften c.1925 en enkele losse foto's.

7.Ilford-doosje met losse originele foto's, ook van andere objecten in Meppel.

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 48 2

Zie ook:
A 48 (1)
Titel
Print deze titel
VROUWENARBEIDSCHOOL; archiefdoos.

Annotatie:
1. Foto in lijst van bestuur? en docenten? 1926?

2. Losse grote originele foto's op losse vellen, voor een tentoonstelling? 1926- '27 en 1967. Verg. ook het fotoalbum uit A 48 (2).

3. Foto gelakt op lijst van molen op huis met houtopslag. en hout in het water.

4. Enkele vellen met kopieë van advertenties c.1930.

5. Foto 'alternatieve'Open dag Popgrtoep in de koele 28-11-1991 in enveloppe

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 48 3

Zie ook:
A 48 (1)
A 48 (2)Titel
Print deze titel
WATER; archiefdoos.

Annotatie:
NB. Overstromingen en dempen van de grachten apart! 1.Blauwgrijze omslag met Kadastrale kaart waterschap beneden de Dedemsvaart blad 303 en 304 uit 1979

2. Hoes met Open dag waterrecreatie april 1991, kopieën van krantenknipsels Meppeler Courant 27-5-1991.

3. Rode map met knipsels, w.o Stroinkgemaal, 1969.

4. Groene map met artikelen:

Waterhuishouding, jrg.1.1 uitg. Waterschap Meppelerdiep, 1995.

Water door J. Houdel uit Informatiegids 1999.

Meppel heeft iets met water, door H.Janssen uit Informatiegids 2008.

Water in Meppel 1900-2000 door R.ter Heide.

Waterwegen in en rond Meppel globaal overzicht z.j.

Houdt Meppel wel droge voeten door L. van der Voort van der Kleij. Gemeentegids 2015.

Water water en nog eens water. 1995 Met lit.opg.

Map met artikelen bezoek koningin okt/nov. 1988

Artikel De watersnoodramp van 1825 Hist. ver Zwartsluis.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 61

Zie ook:
A 26, 1-2
A 27, 1-2
K 44


Titel
Print deze titel
WIJNHANDEL De Moor.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Drukplaat voor plastic tassen.

2. Twee plastic tassen.

3. Oorkonde in lijst 'best shop in town'

4. Map met advertenties.

5. Map met krantenartikelen.

6. Rode map met brieven.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 88Titel
Print deze titel
WILHELMINAPARK, archiefdoos.

Annotatie:
1. Kopieën uit OM.5.1 en 5.4. (Voogd)

2. Kopie uit OM16.1. (Ter Heide) en kopie OM.31.3 blz.53

3. Groen in de stad; wandelboekje 2012.

4. Wandeling rond het hertenkamp; lespakket.- Speurtocht door het Wilhelminapark.- Pad door het park.

5. Kopie bomenbestellijst L.Springer met brief 26-12-19,, ook getypte lijst Boomen en struiken met prijzen.

6. Het Wilhelminapark in jaartallen, 3x A4.

7. Gerooide bomen; krantenartikel

8. Kleine speurtocht of wandeling zonder prijzen

9. Literatuurlijst

10. Kopie artikel Meppeler Courant 2-11-1907 (ook in L2.14)

11. Map met kleine artikelen, o.a.gedicht S.Russchen.

12. Opgevouwen Plan wandelpark; 3e blad behoorende bij de Nieuwe Meppeler Courant van 29 Juni 1917. Ten Brink. Gescand KPWAND01

13. Literade in 75- jarig Wilhelominapark., programma 19 juni 1994 In map met meer over het 75-jarig bestaan: nieuws van de commissies, foto-expositie MC.12-10-94, fuchsiatentoonstelling, kunstwerk, teaparty

14. Overdruk NDVA 1989; door H.de Zwaan. (ook aanw. als J2.1969, blz. 129.

15. Wilhelminapark Meppel; geschiedenis van het park; door Albers adviezen,Utrecht , in opdracht gemeente Meppel. 2002. Geringde band,, 72 blz.,afbn.

16. Pad door 't park..75 jaar.door afd.groen, water, wegen, gemeente 10 blz., afbn. Ook getypt zonder afbn.. met plattegrond

17. Meppeler Courant Wilhelminapark 75 jaar. Plusbijlage.


18. Uit: Informatiegids; 1997door Jan Houdel en uit Informatiegids 2003 door L.Albers en A. Guinée

19. Bouwbestek woonhuis Wilhelminapark 26, 23 juli 1932; architectenbureau G. Otten & zoon.

20. Meppeler Courant 31 januari 1975; door T.Boom- Fransen.

21. Snelhechter met kopieën uit het Gemeentearchief tgv 75 jaar park (oa foto's van de Literade

22. . MC. 6-1-2007 - Jubileumfeest13-4-1994, 15 juni 1994 en 30 december 1994.MC.- Schoffelen in geschiedenis park 25-1-1984, Nieuwe Meppeler.- Het Dagblad 16-4-83 (65 jaar).- verschillende artikelen met bezwaren tegen hoge flat .- kap bomen. 1976.- Wilhelminapark 100 MC. 7juni 2019 en 14 augustus

23. Naamgeving park in 1930. MC.18-7-1994.

24. Beheersplan; Albers adviezen/ A.Guinée. 2002 in opdracht van de Gemeente Meppel. Geringde band, 57 blz,, afbn, uitsl.krtn.

25. Folder wandelroute Wilhelminapark 100 jr bestaan; art MC 28-6-2019

26. Het ontstaan van het park en de damherten van prins Hendrik; MC-ZW 20-01-1984

.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 152

Zie ook:
L 2. 14
Titel
Print deze titel
WORST, Hendrik, archiefstukken.

Annotatie:
1. Mapje met rapportboekje H. Worst Nijkerk.

2. Map met aanmeldingsformulieren tewerkstelling te Dessau bij Junkers Flugzeugwerke 1942-1944.

3. Mapje met treinkaart en Urlaubbschein Utrecht-Dessau 1944.

4. Mapje met kaart voor kleding ivm vertrek naar Duitsland door Distributiedienst Nijkerk 1942, lidmaatschap levensmiddelen werkheim Kornhaus 1943, kontrollkarte briefverkeer 1944.

5. Mapje met 2 stamkaarten Hendrik Worst, geboren 31-12-1921.

6. Plastic map met flyer R.A.F. bombardementen op Keulen, kaartje 'In memoriam' Adolf Hitler.

7. Map met archiefstukken Roelofje Worst-Arp; trouwboekje Jan Arp-Berentje van der Vegt, rapportboekje Roelofje Arp OLS A, stamkaart Roelofje Arp geb 7-2-1922, kopie overlijdensverz. Jan Arp 25-3-1895 Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 171Titel
Print deze titel
ZANG en vriendschap; archiefdoos..

Annotatie:
1. Jaarverslagen in dik schrift. vanaf 1961- 1992..

2. Map met diverse artikelen. reglement, brandpolis en 3 diploma's.

3.17-ringsband met knipsels en foto's.

4. Schrift met handgeschreven teksten van liederen..

5. Zilverkleurige versiering in doos, soort eikenblad met strik. Met gedicht van R.Kunnekes over het afscheid van Zang en Vriendschap.

6. 2 kasboeken folio

7. Contributieboek, lang, smal

8. Adres- en absentielijst

9. a en b. Die lustige Witwe, Lehar. Programmaboekje 2x

10. Groen schrift ledenlijst

11. Feestgids 31 augustus 1945

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 106Titel
Print deze titel
ZIEKENFONDSEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Rode map nota's De Voorzorg.1933 en 1937

2. Gele map met bestektekeningen 'Kantoorgebouw met woningen te Staphorst aan de straatweg naar Meppel' (nu Werkhorst) ; verkregen van G. Vaartjes, Boskoop 1 t/m 12 (11 2 x) en een situatietekening werk S 250, 1958, 2 tekn. met details I 12 en I 13. Dit gebouw werd geopend onder de naam De Beukhorst op 13 april 1962. Het Algemeen ziekenfonds en plattelandsfonds Zwolle en het Algemeen ziekenfonds voor Drenthe betrokken dit pand.

3. Verzekeringsvoorwaarden voor de Vrijwillige verzekering. 20 blz. getypt, geniet.

4. Algemeen maatschappij ziekenfonds 'Plattelandsfonds Zwolle, juli1952. Losmaking.

5. Accountantskantoor Enklaar. Rapport aan het bestuur van het Algemeen ziekenfonds Drenthe en aangrenzende gebieden over het boekjaar 1959.

6. Correcties en weekstanden (?)

7. Toelichting op de indeling der kaarten..., getypt, geniet.

8. Beplantingsplan 1-9-1961 voor gebouw Werkhorst

9. 2 art. MC.11 en 16 april 1962. opening De Beukhorst en aantk. van Wim de Vries.

10. Hoes met 2 personeelsorgaan Beukeblad nr 3, okt 1988 en nr 3, nov 1989.

11. Sociaal jaarverslag 1988. Onderlinge Waarborgmaatschappij. Ziekenfonds Drenthe-NoordOverijssel.

12. Nieuwsbrief DNO en RZZ info over voorgenomen fusie mei en juni 1989. Brief dienstbond FNV en dienstenbond CNV over de fusie.

13. Memo Personeels-ontspanningvereniging. 3-daagse busreis naar Parijs mei 1990.

14. Boekje 40 jaar POV M.E.M.O. verhalen, foto's, M.E.M.O-lied.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 14 doos 1

Zie ook:
Br M 227
Br M 397 en 390
Br M 542