create
counter
Catalogus: : pagina 23
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 23   Ga direct naar pagina: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
REGIONAAL SENIOREN ORKEST; archiefdoos.

Annotatie:
1. Ringband Plakboek met originele foto's
2. Ledenlijst, dik schrift
3. Calalogus muziek, dik schrift
4. Blauw schrift
5. DVD met foto's.
6. Map met 4 gescande foto's op 4-2-88 van het 50- jarig huwelijk Anne Kisten en Geertruida van Veen plus een kopie met namen. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 73 3Titel
Print deze titel
REGIONAAL Seniorenorkest; 9 ordners.

Annotatie:
1. Gemeente Meppel; zomeraktiviteiten
2. Subsidie
3. Correspondentie (wit)
4. Correspondentie (zwart)
5. Jaarstukken (blauw)
6. KNFM
7. Optredens
8 en 9. Twee blauwe ordners.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 73 5Titel
Print deze titel
REMONSTRANTSE KERK; Archiefdoos

Annotatie:
1. Insteekhoes met brochure 'Reglement der Remonstrantsch Gereformeerde gemeente te Meppel', 1917.
2. Insteekhoes met 2 brochures 'Beknopt overzicht ...50-jarig bestaan', verschillende grootte, 1929.
3. Insteekhoes met vertrouwelijke informatie van Ds. van Nooten over de (Christen-)Joden, 1940.
4. Brochure 'De Remonstrantse Gemeente te Meppel 100 jaar', 1979.
5. Blauwe map met documentatie over oorlogsschade kerk en heropbouw; verzekeringspapieren van de Remonstrantse gemeente zelf over de schade; losse krantenartikelen over de schade; losse krantenartikelen over de heropbouw van de kerk, 1945 - 1951.
6. Gele map met 3 krantenartikelen, waarvan 2 terugblikken -1957 en 1965- en 1 over de 50-jarige herdenkingsdienst van de oorlogsramp, 1995.
7. Insteekhoesje met brochure 'Orden van Dienst Vormen van Belijden en Gebeden', 1976.
8. Insteekhoesje met brochure 'Remonstrantse Broederschap', 1982.
9. Insteekhoes met kerkbladen 'Ons eigen blad' (1945) en 'Remonstrants Weekblad' (1984).
10. Geel programmabrochure over de 50-jarige herdenkingsdienst oorlogsramp, 1995.
11. Insteekhoesje met meerdere krantenart. MC, over de afstoot van het Remonstrantse kerkgebouw en instroming bij de Doopsgezinde gemeente, 2007 - 2008.
12. Blauwe map met brochure met vesrschillende losse religieuze illustraties, datum onbekend.
13. Insteekhoesje met jaargidsjes1932 - 1941.
14. Insteekhoesje met toespraken van Remonstrantse dominees voor 25-jarig bestaan, 1904.
15. Insteekhoesje met toespraak van Ds. P. Heering 'de School met den Bijbel', 1884.
16. Insteekhoes met 2 krant. art. van de MC, waarvan 1 over het 100 jarige bestaan van de Remonstrantse gemeente in Hoogeveen (1994) en 1 over het 125 jarige bestaan van de Remonstrantse gemeente in Meppel (2004).
17. Insteekhoes met programmaboekje van de herdenkingsavond ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de ambtsvervulling van Ds. Beijerman in de Remonstrantse gemeente in Meppel, datum onbekend.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 5

Zie ook:
A 13, A13 2, A13 3, A13 4.
Titel
Print deze titel
Restauratie Kolderveense Westergrift; ordner.

Annotatie:
Grote originele foto's, kaart, informatie en krantenartikelen..Bevat ook een mapje kleinere foto's . De feestelijke overdracht vond plaats op 21 april 2006.. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 107

Zie ook:
A 157
Titel
Print deze titel
REUMAPATIENTENVERENIGING; archiefdoos.

Annotatie:
1. . Map met verklaring van oprichting 1982, statuten en wijzigingen, verklaring Kamer van Koophandel, 7 stuks
2. Openingstoespraak b 15- jarig bestaan van de voorzitter.
3. Voorzittershamer met gedenkplaatje 30 jaar
4. Twee receptieboeken, wit 10-jarig bestaan 1992 en bruin ongedateerd.
5. Doosje met bondspenning van mw.Westenbrink.
6. Jubileumblad 1982- 2007 met toespraak D.Huisman.
7. Twee blaadjes Kontakt jrg. 4.4, 1987 en Contact, jrg. 23.1, 2007.
8. Twee schriften met notities secretariaat 2000-2001.
9. Snelhechter Oprichtingsvergadering 6-10-1982
10. Map met krantenknipsels, waaronder MC.8 april 2005 met originele foto en nog een mapje met diverse originele foto's en uitnodiging 10-jarig bestaan. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 155

Zie ook:
Di 17
Cd 34
Cd 35


Titel
Print deze titel
RIJKSKWEEKSCHOOL, nadien PABO

Annotatie:
1. Tweeloo, 1956 Buiten tekenles o.l.v. tekenleraar Jaap van de Meij
2. Provinciaal Drents Maandblad, officieel orgaan van het Drents Genootschap. Jaargang 31 nr. 5. mei 1960
3. Briefpapier Pedagogische Academie Rijksopleiding voor onderwijzer
4. Promoties, advertenties etc.
5. schoolkranten (krijtridder) uit de jaren 50
6.krantenknipsels jaren 1957 t/m 1988
7.Jubileum en afscheid
8. Re?nies
9. Plannen en Idee?n.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 96 2Titel
Print deze titel
RIJKSKWEEKSCHOOL; Pabo; archiefdoos.

Annotatie:
1. Rode map met 150 jaar onderwijzersopleiding in Meppel; persinformatie en andere info
2. Rode map Leerlingenlijsten 1973-1983. Met foto's 1980-'81
3. Personeelslijsten.
4. Foto ijspret voor de school Heerengracht.
5. VEVO (Van en voor ons) Huishoudelijk reglement.
6. Didactische handleiding Roel de Lange. en richtlijnen.
7. Toneelproduktie 150 jaar Reynaert de vos
8. Informatiefolder 1996
9. De Krijtridder; afscheid concierge
10. Foto's KLOS in enveloppe
11. Enveloppe met foto directeur 1949-1976.
12. Advies aan de Raad van B&W inzake nieuwbouw. 20-1-1955.
13. Artikel Meppeler 5 0ct.1949. 25 jaar Rijkskweekschool te Meppel
14. Verslag verg 24-12-1977 docenten en bestuursleden KLOS ivm klachten, voorvallen en functioneren directie; verslag 26-6-1978 J.Th. Sorensen nav problemen op de KLOS.
15. Roze map met 125jr Onderwijzersopleiding MC maart 1973 herdenkingsart J. Poortman.
16. Hoes met bouwtekening Rijkskweekschool, gymlokaal en noodscholen 1961, 1973 uitbreiding 1974.
17. Lo-Ko-motief nr 11-1983. Instituutkrant KLOS en PA.
18. Afscheid direkteur Toren dvm Torentocht.
19. Wervingsfolder P.A.
20. Programma gezamenlijke kerstviering 1979.
21. Programma re?nie Rijks Pedagogische Academie 9-10-1982.
22. Hoes met programma, deelnemerslijst en krantenart re?nie Onderwijzersopleiding Heerengracht op 6-10-1984.
23. Programma projectweek Op je gezondheid. 1977/1978.
24. Gele snelhechter met Ship Show Meppel mei 1987.
25. Rode snelhechter met div krantenart 1986 - 1987; oa afscheid dir Toren, dir Sorensen, KLOS en PA, staking 1982, PABO 1983, computers en afscheid Gerrie Manak 1984.
26. Groene hoes met oa schoolkrant PA&HAVO 1978; Special uitgave Dag juf, dag meester 1980; PA-polis 1982; brief benoeming J. Sorensen; VEVO-lied; corr. Min Onderwijs en Wetenschappen over regeling onderwijsbevoegdheid PABO; 300jr en 1 dag Bach; Infobulletin.
27. Schrift van kweekschoolleerlingen uit de hoogste klas. Ze schrijven elkaar hoe het met ze gaat in het jaar 1945 aan het eind van WO II. Ook opgenomen in het "Kwartaalblad Oud Meppel" (Jrg. 18, nr. 3, blz. 55-82, 1996)
28. Catalogus der bibliotheek van de Rijkskweekschool voor onderwijzers(essen) te Meppel (z.j. 43 blz.) 29. Thomasvaer en Pieternel door J. Poortman bij het afscheid van dhr Verdenius.
30. Programma van het onderwijs aan de Rijksdagnormaalschool te Meppel cursus 1920-1921
31. Persinformatie lustrumactiviteiten; 150 jaar onderwijsopleiding in Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 96

Zie ook:
A 113
M 59 ; M 59, 1Titel
Print deze titel
RIJKSLANDBOUWSCHOOL: Orgaan van de Vereeniging Van Oud-leerlingen der Rijks Landbouwschool.; archiefdoos

Annotatie:
Jaargang 1 t/m 7 (1888 t/m 1894)
Ingebonden jaargangen ooit eigendom van J.Z. Ten Rodengate Marissen, penningmeester, Wageningen. Bij het Historische centrum bezorgd door sloopbedrijf Bork te Stuifzand.
Zie ook archiefdoos A 44 (2)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 44 1Titel
Print deze titel
RIJKSLANDBOUWSCHOOL: Orgaan van de Vereeniging Van Oud-leerlingen der Rijks Landbouwschool; archiefdoos.

Annotatie:
Jaargang 8 t/m 13 (1896 t/m 1901
Ingebonden jaargangen ooit eigendom van J.Z. Ten Rodengate Marissen, penningmeester, Wageningen. Bij het Historische centrum bezorgd door sloopbedrijf Bork te Stuifzand.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 44 2

Zie ook:
A 44.1 en 3-4
Titel
Print deze titel
RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met Declaratiestukken vanaf 1922
2. Album voor knipsels (uit de Meppeler Courant)
3. Map Sollicitaties

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 44 3

Zie ook:
A 44, 1-2
A 44,4Titel
Print deze titel
RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map cursussen (in Paardenkennis e.d.)
2. Map vervolgcursussen voor landbouwonderwijzers.
3. Lijsten vaccine.
4. Kasstukken
5. Verslagen vacantiecursus Wageningen. Inhoud gevonden en bezorgd bij het HCM door sloopbedrijf Bork te Stuifzand.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 44 4

Zie ook:
A 44, 1-3
Titel
Print deze titel
RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map Vergaderingen met hoofden en onderwijzers landbouwonderwijs.
2. Map met informatie .
3. Hoes met originele foto's uit het album van familie Noorman, R revue 50 jaar RMLS, 2 en 3 november 1959.
4. Plastic hoes met krantenart 4-11-1959 over 50 jaar RMLS.
tbd 5. Diploma d.d. 12-11-1925 van de Rijks-Landbouwwinterschool te Meppel op naam van Gerrit Jan van de Streek, geboren te Oldebroek op 12 november 1925

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 44 5

Zie ook:
A 44, 1-4
M 304, M 236
Br M 422
Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 23   Ga direct naar pagina: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad