create
counter
Catalogus: : pagina 23
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 23   Ga direct naar pagina: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
QUICK gymnastiekvereniging; archiefdoos.

Annotatie:
1. 4 notulenboeken uit 1928-,1943-, 1966- en 1989.
2. Penning in doosje 75 jaar Quick.
3. Enveloppe met medailles en badge.
4. Map met kaarten, knipsels en artikelen.
5. Enkele clubbladen, info en flits.
6. Aflegmap 75-jarig bestaan.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 7 1

Zie ook:
BrM 52
A 7, 2Titel
Print deze titel
QUICK; archiefdoos.

Annotatie:
Vlag

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 7 2

Zie ook:
A 7,1
Titel
Print deze titel
RE$GIONAAL seniorenorkeest; ordner.

Annotatie:
Comprotectstukken 2006-2008.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 73 4Titel
Print deze titel
RECHTEREN SCHOOL; archiefdoos.

Annotatie:
1. 5 bruine 23-ringsbanden Fotoarchief met originele foto 's en enkele knipsels
1. juni 1977 - december 1979
2. december 1979 - oktober 1980
3. 1980 - 1982 )schoolkamp/viswedstrijd'
4. juli 1982 - juni 1983
5. juli 1983 - 1985 ?uitbreiding'
2. - Oblong boek met informatie over 751 leerlingen geboren in 1961 - 2005
3. Blauwe map met los plakboek van leerlingen schooljaren 1999 - 2002 < br> 4. Geringde A4 map, Nederlands kampioenschap 4 x 4 27 mei 2005
5. Op board geplakte klasse foto met leraar (Klamer?)
-6. Snelhechter schoolkamp ma 17 juni ... Hummelo, verslagen en foto?s.
7. Geringde band groep 1 en 2 foto 's en verslagen 1999- 2002. leerlingen.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 67 1

Zie ook:
A 67 , 2
F 5Titel
Print deze titel
RECHTERENSCHOOL; archiefdoos.

Annotatie:
Bevat uitsluitend originele (school-) foto's. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 67 2

Zie ook:
A 67, 1
Titel
Print deze titel
Regionaal senioren orkest; archiefdoos.

Annotatie:
Opgericht 1983, nu opgeheven, minstens bewaren tot 2021..
1 - 5. Plakboeken.
1. (met wapen) 1983-1999
2. 1984.-
3. 1990-
4 en 5. Plakboek3en vanJ.Konstapel.
6. Blauwe map met losse stukken
7. MAP met groene strikken, gevuld met losse stukken, waaronder huishoudelijk reglement.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 73 1Titel
Print deze titel
REGIONAAL SENIOREN ORKEST; archiefdoos.

Annotatie:
1. Notulen bestuursvergaderingen 1983 (oprichting) -1997 in bruine 23-ringsband
2. Zwarte 23-ringsband vervolg tot 2010
3. Aflegmap 1e lustrum, 1988.
4. Snelhechter festivals
5. Enveloppe met Unive vlag
6.. Aflegmap kasstukken
7. Blad Shopuklanken mei/juni 2004.
8. Map KNFM verzekeringen AON.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 73 2Titel
Print deze titel
REGIONAAL SENIOREN ORKEST; archiefdoos.

Annotatie:
1. Ringband Plakboek met originele foto's
2. Ledenlijst, dik schrift
3. Calalogus muziek, dik schrift
4. Blauw schrift
5. DVD met foto's.
6. Map met 4 gescande foto's op 4-2-88 van het 50- jarig huwelijk Anne Kisten en Geertruida van Veen plus een kopie met namen. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 73 3Titel
Print deze titel
REGIONAAL Seniorenorkest; 9 ordners.

Annotatie:
1. Gemeente Meppel; zomeraktiviteiten
2. Subsidie
3. Correspondentie (wit)
4. Correspondentie (zwart)
5. Jaarstukken (blauw)
6. KNFM
7. Optredens
8 en 9. Twee blauwe ordners.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 73 5Titel
Print deze titel
REMONSTRANTSE KERK; Archiefdoos

Annotatie:
1. Insteekhoes met brochure 'Reglement der Remonstrantsch Gereformeerde gemeente te Meppel', 1917.
2. Insteekhoes met 2 brochures 'Beknopt overzicht ...50-jarig bestaan', verschillende grootte, 1929.
3. Insteekhoes met vertrouwelijke informatie van Ds. van Nooten over de (Christen-)Joden, 1940.
4. Brochure 'De Remonstrantse Gemeente te Meppel 100 jaar', 1979.
5. Blauwe map met documentatie over oorlogsschade kerk en heropbouw; verzekeringspapieren van de Remonstrantse gemeente zelf over de schade; losse krantenartikelen over de schade; losse krantenartikelen over de heropbouw van de kerk, 1945 - 1951.
6. Gele map met 3 krantenartikelen, waarvan 2 terugblikken -1957 en 1965- en 1 over de 50-jarige herdenkingsdienst van de oorlogsramp, 1995.
7. Insteekhoesje met brochure 'Orden van Dienst Vormen van Belijden en Gebeden', 1976.
8. Insteekhoesje met brochure 'Remonstrantse Broederschap', 1982.
9. Insteekhoes met kerkbladen 'Ons eigen blad' (1945) en 'Remonstrants Weekblad' (1984).
10. Geel programmabrochure over de 50-jarige herdenkingsdienst oorlogsramp, 1995.
11. Insteekhoesje met meerdere krantenart. MC, over de afstoot van het Remonstrantse kerkgebouw en instroming bij de Doopsgezinde gemeente, 2007 - 2008.
12. Blauwe map met brochure met vesrschillende losse religieuze illustraties, datum onbekend.
13. Insteekhoesje met jaargidsjes1932 - 1941.
14. Insteekhoesje met toespraken van Remonstrantse dominees voor 25-jarig bestaan, 1904.
15. Insteekhoesje met toespraak van Ds. P. Heering 'de School met den Bijbel', 1884.
16. Insteekhoes met 2 krant. art. van de MC, waarvan 1 over het 100 jarige bestaan van de Remonstrantse gemeente in Hoogeveen (1994) en 1 over het 125 jarige bestaan van de Remonstrantse gemeente in Meppel (2004).
17. Insteekhoes met programmaboekje van de herdenkingsavond ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de ambtsvervulling van Ds. Beijerman in de Remonstrantse gemeente in Meppel, datum onbekend.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 5

Zie ook:
A 13, A13 2, A13 3, A13 4.
Titel
Print deze titel
Restauratie Kolderveense Westergrift; ordner.

Annotatie:
Grote originele foto's, kaart, informatie en krantenartikelen..Bevat ook een mapje kleinere foto's . De feestelijke overdracht vond plaats op 21 april 2006.. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 107

Zie ook:
A 157
Titel
Print deze titel
REUMAPATIENTENVERENIGING; archiefdoos.

Annotatie:
1. . Map met verklaring van oprichting 1982, statuten en wijzigingen, verklaring Kamer van Koophandel, 7 stuks
2. Openingstoespraak b 15- jarig bestaan van de voorzitter.
3. Voorzittershamer met gedenkplaatje 30 jaar
4. Twee receptieboeken, wit 10-jarig bestaan 1992 en bruin ongedateerd.
5. Doosje met bondspenning van mw.Westenbrink.
6. Jubileumblad 1982- 2007 met toespraak D.Huisman.
7. Twee blaadjes Kontakt jrg. 4.4, 1987 en Contact, jrg. 23.1, 2007.
8. Twee schriften met notities secretariaat 2000-2001.
9. Snelhechter Oprichtingsvergadering 6-10-1982
10. Map met krantenknipsels, waaronder MC.8 april 2005 met originele foto en nog een mapje met diverse originele foto's en uitnodiging 10-jarig bestaan. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 155

Zie ook:
Di 17
Cd 34
Cd 35
Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 23   Ga direct naar pagina: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad