create
counter
Catalogus: : pagina 24
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 24   Ga direct naar pagina: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
STAD & ESCH, voorheen Rijksscholengemeenschap, voorheen Rijks Hogere Burger School

Annotatie:
1. Map met strikken; leerlingenlijsten t/m 1855
2. Kasboekje Openbaar Lyceum 1963
3. Programma cursus 1948-1949, Openbaar Lyceum ,afd Gymnasium
4. Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981
5. Programma cursus 1953-1954, Openbaar Lyceum, afd. gymnasium
6. Strafregister 1951
7. Meppeler Courant d.d. 19-9-1981. Extra re?nisten editie 8. Programma ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan van het Meppeler Lyceum 1956
9. Agenda uitgegeven door Stad & Esch met "visie: ik leer het meest van de fouten die ik maak
10. artikel MC d.d. 15-7-2016 afscheid directeur/projectleider H. van der Vlist: "wat is bedacht blijkt uitstekend te werken".
11. artikel MC december 1981 86ste Vester-spektakel met musical "Van weerloze waarden".
12. Infoboekje over Stad & Esch t.b.v. open dagen 30 en 31 januari 2015.
13.Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1920-1921
14. Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1936-1937
15. Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1937-1938
16. Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1938-1939
17. Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1940-1941
18. Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1942-1943
19. Programma Re?nistendag Rijks Hogere Burger School d.d. 19-9-1981
20. Overzicht rectoren Latijnse school Meppel van 1630-1852
21. Gedenkboek Rijkslerarenvereniging 1917 - 1967.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 72Titel
Print deze titel
STAD en ESCH; directeuren.

Annotatie:
6 ingelijste foto?s van directeuren / rectores van de 3-jarige HBS 1909 tot en met de RSG, achtergelaten na de verhuizing naar Ezinge.
1. W. de Hoog Azn., directeur der 3-jarige H.B.S. 1909-'12.. Directeur der 5- jarige H.B.S. 1912-'19.
2. Dr. P. Middel, directeur der Rijks Hogere Burgerschool 1919- '27.
3. Dr.G. Lindeijer, directeur der Rijks Hogere Burgerschool 1927- '46. Rector van het Openbaar lyceum 1946-'51
4. Dr. A. van Dop, rector van het Openbaar lyceum 1951- '56
5. Drs. W.J.de Vos, rector van de Rijksscholengemeenschap 1956- '76 < br> 6. J. Hoogeveen.vanaf 1976.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 68Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel de Parel; 3 23-ringsbanden, plakboeken van J. Bremer.

Annotatie:
In het eerste deel (A 69, 2) artikel Mijn hobby van 1965 tot 1992; door J. Bremer. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 2-4

Zie ook:
A 69, 1
A 69, 5Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; archiefdoos met orgelboek

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 1

Zie ook:
A 69, 2-5
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; ordner

Annotatie:
Plakboek van J. Bremer. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 3

Zie ook:
A 69, 2
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; ordner met artikelen.

Annotatie:
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 5

Zie ook:
A 69, 1-4
Titel
Print deze titel
STADSWACHT, ordner.

Annotatie:
Zwarte ordner met documentatie over oa; Brieven over onderwijs (Kweekschool)
Masterplan Het Vledder.
Begeleidingscie Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie.
Nota cultureel erfgoed (WOS)
Brieven over Sluisbrug.
Leefbaar Nederland.
Brief over persberichten kantoorgebouw Blankenstein.
Open monumentendag 2002.
Startnotitie, Milieu effect rapportage. Woningbouwontwikkeling tussen Meppel en Nijeveen.
Brief communicatietraining.
Ontwikkelingen omgeving Slotplantsoen.
Stedebouwkundig opzet de Kraton.
Projectopdracht Samen over de Reest.
Boulevardblad 2003 JBV Sur la T?te.
Brieven stg de Abelaar over Keizersgracht 19, Keijzerstroom en Latijnse school.
Buurtonderzoek Ezingebuurt.
Protest tegen komst Asfaltcentrale.
Parkeergarage Prinsenplein.
Profielschets Burgemeester en uitnod afscheid Burgemeester.
Ontwerpfestival Nieuwveense Landen.
Uitnodiging opening Stadshuis Meppel.
Benoeming tot raadslid H.H.M. Jansen.
Diverse uitnodingen symposiums, tentoonstellingen enz.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 175 2

Zie ook:
A 175
T7Titel
Print deze titel
STADSWACHT; archiefdoos

Annotatie:
1. "Afschrift voor de vereniging : politieke vereniging "Stadswacht", gevestigd te Meppel."Notari?le akte notaris A. van der Velde te Staphorst, 1979, rep. nr. 7366. Kopie, 4 bladen. In groene map.
2. Stadswacht. Politieke vereniging "Stadswacht Meppel"Opgericht 2 februari 1978. Huishoudelijk Reglement (...). 3 stencils, 1979.
Stadswacht. Huishoudelijk reglement, fractiestatuut en redactiestatuut, 5 gestencileerde bladen, geniet, met oranje schutblad. In hoes
4.Verkiezingspubliciteit dubbele ansichtkaart, foto Meppeler Diep, wit karton. In hoes.
5."Sterk Meppel: stem staat voor (...) ". Met uitslagen vqn enqu?tes Haveltermade, Buitengebied, Koedijkslanden, Oosterboer. Vier folders gedrukt op glanspapier, geel/wit/rood, met kleurenfoto's, A4 3v.
6. "Stadswacht Meppel". Publiciteitsstickers, oranje/zwart papier, 1 ronde twee vierkante.
7. Krantenartikelen, diverse kranten, 1978-2018.
8. Verkiezings-snuffelboekje, programma van de Stadswacht ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen. Lijst 2, 1994. Lijst 1 1997, 2002. A3, 23 blz. met foto's. Lijst 1 7-3-2006 In hoes;
9. Rode map met div tekeningen door Roel de Lange, leraar biologie, tekenaar en schilder tbv de Stadswachter.
10. Mapje met Stadswachter herfst 2005, Lente en winter 2006.
11. Mapje met jaarverslagen Sterk Meppel, 2002, 2005.
12. Mapje met Sterk nieuws 3de jrg nr 2, 3; 4de jrg nr 1, 6de jrg nr 2 en7de jrg nr 2.
13. Hoes met Wie laat u de kar trekken, profiel van Sterke Kandidaten 2006-2010.
14. Hoes met Nieuwjaarwens Sterk Meppel 2002; 2 kaarten Vergeet niet te stemmen.
15. Hoes met Sterk Meppel en vrijwiliigers; Sterk Meppel en enqu?te leefomgeving 2006.
16. Hoes met jaarvergadering 18 mei en 22 juni 2022.
17. Stadswacht Meppel: niet de grachten alleen: politiek programma (ongedateerd, 18 blz.)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 175

Zie ook:
T 7
Titel
Print deze titel
Stichting Het PADVINDSTERSCLUBHUIS; Oliab-groep

Annotatie:
1. Envelop met akte notaris J. Snippe oprichting Het Padvindstersclubhuis 18-6-1952.
2. Blauw mapje met doorslagen statuten en oprichtingakte.
3. Blauw mapje met MC art nieuw clubhuis Oliab-groep 19-11-1952
4. Envelop met aanvraag bouwvergunning, bouwtekening en besluit gemeente Meppel nieuw clubhuis.
5. Plastic hoes met schuldbekentenis; gift echtpaar Kleijn; toekenning subsidie gem Meppel.
6. Blauw mapje met brief J. Bos met bedankzegging ddelname bestuur; brief bestuur 22-12-1952 over afwikkening zaken.
7. Blauw mapje met diverse rekeningen ivm de bouw nieuw clubhuis.
8. Plastic hoes met reacties op uitnodiging opening nieuw clubhuis; oa van gemeentebestuur Meppel, gemeentepolitie Meppel, het Ned. Padvindersgilde.
9. Envelop met vergunning herbergen kampeergasten in clubhuis en huisregels 8-6-1953.
10. Blauw mapje met corr verhuur clubhuis aan oa Hopman Kwantgroep, Tamboer-en pijperscorps Sparta
11. Plastic hoes met vergunningen horeca en tot exploitatie verlof B 21-12-1954. Brief over intrekking inschrijving exploitatie verlof B 17-10-1961.
12. Envelop A. Kornelis, notaris met brief, nota, copie en afschrift statutenwijziging 22-12-1959.
13. Plastic hoes met rekening 1959 en begroting 1960, brief april 1965 vrijw bijdrage Roelof van Munstergroep.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 176

Zie ook:
A 117
OM 21-2 blz 95
OM 23-3 blz 69


Titel
Print deze titel
Stichting MEPPELER VROUWENRAAD, ordner.

Annotatie:
Ordner met Akte van oprichting 4-12-1989.
Verslagen, krantenart, foto's en geschiedenis.
Bijlagen bij werkplan, draaiboek, foto's Multiculturele dag 13-5-1995.
Reacties op De Leefomgeving in Meppel.
Vrouwendag 8-3-1999 Kledingshow, krantart, foto's.
Vrouwendag 8-3-2000 Parade 20ste eeuw, krantart, foto's.
Verslagen ledenvergadering 2001.
Vrouwenmars ivm huiselijk geweld,verslagen, krantart, foto's, bijlagen enz.
Verslagen ledenvergadering 2003.
Opheffing Stichting Meppeler Vrouwenraad.
Losse bundeling De Leefomgeving van Meppel. 2001.
(tbd)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 172

Zie ook:
Br M 175
Titel
Print deze titel
Stichting WAARBORGFONDS Meppel; Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.

Annotatie:
1. Correspondentie betreft overdracht documentatie aan Stichting Oud Meppel door Stichting Brandwaarborgfonds.
3. Notulenboek Ned. Chr. AannemersBond, 1940 - 1951.
4. Kasboek Ned. Chr. Aannemers Bond. 1946 - 1981.
5. map met foto's; Ned. Chr. Aannemers Bond, reisje 1950 nr PGNCAB0, foto POAMBA01; foto OMBV PBOMBV02
6. Boek met presentielijst directievergaderingen 1890-1961 en 1978-1985 Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.
7. Boek presentatielijst Alg. Vergaderingen O.M.B.V. 1928-2000 (behalve 1945 en 1949).
8. Mapje met uitnodingen Alg Verg OMBV 1923 en 1933.
9. Groene map met krantenart OMBV.
10. Boek met staat van bezittingen OMBV jaren 1937-1954, overgedragen aan Stg Waarborgfonds OMBV 28-12-1937.
per 1-1-2001 Univ?.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 168 doos 1

Zie ook:
K250, M250, Br M 254, Br M 496
OM 11-3, OM 11-4Titel
Print deze titel
Stichting WAARBORGFONDS Meppel; Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.

Annotatie:
1. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvangend 7-12-1877 eindigend 28-1-1897.
2. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvang 2-2-1897 eindigend 27-2-1912.
3. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvang 11-4-1912 eindigend 23-3-1936. Ingevoegd div krantenartikelen, agenda's en correspondentie.
4. Map met agenda Alg. Vergadering 23-3-1936 met agendapunt oprichten stichting Brandwaarborgfonds der OMBV. Bijgevoegd voorstel agendapunt 7 en 8. Concept-statuten Stg Brandwaarborgfonds.
5. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvang 23-10-1936 eindigend 14-9-1972. Ingevoegd krantenart, agenda's en foto's. tbd
per 1-1-2001 Univ?

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 168 doos 2

Zie ook:
K 250, M 250, Br M 254, Br M 496
OM 11-3, OM 11-4

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 24   Ga direct naar pagina: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad