create
counter
Catalogus: : pagina 25
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 25   Ga direct naar pagina: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
Rooms Katholieke Toneelvereniging INTERNOS;

Annotatie:
rode doos; 1. Envelop met contributieboek 1951 t/m 1968 en spaarbankboekjes.
2. Envelop met verslagen en aantekeningen 1959 - 1969.
3. Envelop met kasboeken 1951 - 1969.
4. Plastic map met lege enveloppen.
5. Plastic map met stempelkussen en 3 stempels.
6. Donateurskaart mw. A. Hemme-Bentum.
7. Handleiding Ned. Bibliotheek voor het Amateurtoneel; kenmerk ver. is M36.
8.Het Voetlicht, 3 expl culturele agenda voor Meppel 1968-1969.
9. Groene map met programma's voorstellingen.
10. Gele map met correspondentie 1963-1968.
11. Oranje map met reglementen, leden- en donateurlijst.
12. Statuten Internos.
13. Roze map met jaar- en financi?le verslagen 1968-1969.
14. Groene map met statuten, verslagen toneelgroep Pitten.
15. Oranje map met nota's.
16. hoes met Donateurs- en vrijkaarten Toneelver "Internos"

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 166

Zie ook:
OM 28-1; Om 28-2
Titel
Print deze titel
ROUW- en trouwkaarten van Meppeler inwoners; map..

Annotatie:
Oudste (bij inwerken) kaart uit 1941.
Geert Broekman 4 december 1957
P. Broekman 9 april 1941
Harm Ems 30 april 1968
Roelofje Koops 1 april 1980
Bertus Worst x Fietje Keizer 13 juni 1947
Berend Ulrich x Mensina Alberdina Lameijer 21 juli 1948

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 103Titel
Print deze titel
SCHERMVERENIGING Bras de Fer

Annotatie:
1.Map met :
- Naslagwerk "Handig boekje ..... "
- Privacy Policy
- Informatie Autoriteit Persoonsgegevens
- Marketingplan Bras de Fer
- Schermterminologie
- Infomapje
- Beleidsplannen 2005-2008 en 2010-2014
- Lijsten Gemeente Meppel - Jeugdsportsubsidie
- Kopie krantenartikel Sneek Ex-topschermer Bozijdar Welinow >br> - Mapje met administratieformulieren, ledenlijsten, statuten, Foto jeugdwinnaar.
2. Map met:
- Schermfoto's
- Blad met 16 afbeeldingen van schermhoudingen
- Nieuwsbrieven gebundeld 2005 - 2011
- Bundel aanwezigheidsformulieren 200 - 2009
- Brief van KNAS over contributiebedragen
- Bijlage met 13 aanbevelingen goed sportbestuur
- Sjabloon criteria en Beoordeling KNAS Cupwedstrijd
3. Map met:
- Brief met wijziging gegevens Kamer van Koophandel
- Voorbeeld oorkonde
- Voorbeelden Diploma's en bijbehorende eisen
- A4 met Art.641 - overtredingen en straffen
- Voorbeeld Schermdiploma
- Inschrijfformulier Bras de Fer - Sport kennismakingscursussen van de gemeente meppel
- Overzicht Sport - en aanverwante verenigingen in Meppel - Dienst Sport en Recreatie
- Folders Trim in Meppel 1981 - 1987
- Boekje Meppel Sportief 1985 - 1986
5. Mapje met:
- Blokjes met een verzameling van technische schermhandelingen
- Lesprogramma Degen
- Boekje Eerste Brassard Geel - Degen
- Boekje Tweede Brassard Rood - Floret
6. Map met belangrijke Scherminformatie, o.a. prijzen en kledingvoorschriften
7. Aparte ordner met: - Mailberichten naar leden en ouders van jeugdleden 2014 - 2021
- Brieven aan leden en ouders van jeugdleden
- Notulen Algemene Ledenvergaderingen
- Enqu?te en samenvatting 2004 en 2008
- persberichten met uitslagen toernooien 1986-2012
8. Aparte ordner met Krantenknipsels 1980-2017


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 216 2

Zie ook:
A 216 - 1
Titel
Print deze titel
SCHERMVERENIGING Bras de Fer.

Annotatie:
1. - Map met opstartgegevens van Schermvereniging Bras de Fer
- Lijst van voorzitters, secretarissen, en penningmeesters van 1981-2021 (Opheffing)
2. Administratie m.b.t. schermtoernooien 1984-2012 o.a.
- Uitnodigingen aan andere schermverenigingen
- Persberichten
- Kostenoverzichten
- Voorbeeld inschrijfformulier
- Aanplakbiljet
- Indelingslijsten
3. - Adressenlijst Dag- en weekbladen Meppel e.o.
- Krantenberichten
- Persberichten 2001-2005
4. Diskette met een verslag uit 2001
5. - Formulier betreffende Live-opname in Reestoord, 24 febr. 1983
- Draaiboek van de Live-opname in Reestoord
6. - K.N.A.S. - Statuten en Huishoudelijk Reglement - Boekje Verenigingsrecht
- Statuten Bras de Fer - Meppel
7. Diverse Folders
8. Formulieren Bras de Fer:
- Origineel inschrijfformulier - Origineel briefpapier
- Stamkaart Vereniging 25-10-1988
- Registratie Kamer van Koophandel
9. Cursusovereenkomsten 1980-1981 met Eerste Meppeler Sportschool
10. Administratie 1981 over opstarten Vereniging Bras de Fer
- Diverse administratie 1982- 2010.
11. Map met: Vaantjes 1988-2012
- Stickers
- Diverse flyers en wervingsfolders
- Aanplakbiljetten degentournooien
- Advertentiepagina voor degentournooi
- Embleem Bras de Fer Meppel


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 216 1Titel
Print deze titel
Schilderijenhandel Frans KWINT

Annotatie:
Klapper met documenten, foto's e.d. over schilderijen en schilders geschonken door Jan Dijkstra.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 223

Zie ook:
K152
Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN voor lagere en middelbare scholen

Annotatie:
1."Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. De school van Boschoord; leesboekje voor de vierde klas. Dl.1. Assen, Van Gorcum, 1962.
1a. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. Het botenhuis in de duinen; leesboekje voor de vijfde klas Dl.3. Assen, Van Gorcum, 1965
. 1b. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. Voorlopertje A; leesboekje voor de derde klas basisschool. Assen, Van Gorcum, 1972
1c. "Zwerfvogels", door van der Werff en Woudsma. Voorlopertje B; leesboekje voor de derde klas basisschool. Assen, Van Gorcum, 1973
2. a, b en c. Van hunebed tot heden, door van der Werff en Woudsma. Eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school. Groningen, Wolters, 1964.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3 doos 3Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN voor lagere- en middelbare scholen

Annotatie:
1. Leesboek Onder vriendjes, met vermelding voor trouw schoolbezoek en goed gedrag, Herhalingsschool Gr. Akkerstraat Meppel, 5 maart 1918.
2. Lot Mertens, leesboek eigendom A. van Echten met sticker Boek-en muziekhandel A. Huisman Meppel.
3. Schoolatlas deel 3 Nederland in de wereld door A.J. Grijpma en P.A. van. Meurs (2e herz. dr. Meppel : Ten Brink, ca. 1962)
4. Landbouw-Boekhouden schooljaar 1931/1932, 1932/1933, 1935/1936, 1936/1937 van Genootschap ter bevordering van den landbouw in Drenthe.
5. Handleiding behorende bij de doos van Pandora 1948. Twee houten kisten met 121 plaatjes als hulpmiddel bij mens-, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde Europa enz. uitgegeven door M. Stenvert & Zoon te Meppel.
6. Gijsbreght van Aemstel; uitgave tbv literatuuronderwijs met aantekeningen van E.F. van de Bilt. uitgave Malmberg.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3 doos 2

Zie ook:
A3, A3-1
Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN voor lagere- en middelbare school;

Annotatie:
1. Taalboek deeltje N-10 door J.P. Paulusse en J. Voorwinden met kaft boekhandel van Straaten; Vledderschool
2. Leesboek Lichtende Verten door H.Boelmans en A. Posma met kaft van boekhandel van Straaten; Vledderschool
3. Atlas van Europa en werelddelen door G. Prop; Beatrixschool
4. Schoolatlas deel 2 Europa en de werelddelen door H. Boelmans, P.A. v. Meurs enz
5. Rekenboekje Het Dagelijkse Leven door O.A. van Loghem en Aug. Weiss gedrukt door M. Stenvert & Zn te Meppel in 1954, was bezit van Jacob Brinkman
Op brede Basis, serie voor Lager Technisch Onderwijs: gedrukt door N.V.H. Ten Brink Uitg. te Meppel
6a. And now ...English door J.D. van der Bent; Eerste deeltje. 5e dr.
6b. And now ...English door J.D. van der Bent; Tweede deeltje. 3e dr.
6c. And now ...English door J.D. van der Bent; Derde deeltje. 2e dr.
7a. Aardrijkskunde A door J.D. van der Bent. 3e dr., 1958
7b. Aardrijkskunde I door H. Balster. 4e dr.
7c. Aardrijkskunde II door H. Balster. 3e dr.
8a. Geschiedenis en maatschappijleer A door C. Eegdeman. 3e dr.
8b. Geschiedenis en maatschappijleer I door C. Eegdeman. 3e dr.
8c. Geschiedenis en maatschappijleer II door C. Eegdeman. 2e dr, 1959
9a. Biologie I door G.A. Lintvelt. 2e dr., 1957
9b. Biologie II door G.A. Lintvelt. 3e dr., 1959
10a. Natuur- en werktuigkunde I door J.M. Visser. 3e dr.
11a. Meetkunde I (hout) door A. Visser. 2e dr.
12a. Exacte vakken A I door A. Visser. 2e dr., 1957
12b. Exacte vakken A II door A. Visser. 2e dr., 1957
13a. Rekenen en algebra I door A.C.J. Wamsteeker Jr. 3e dr.
13b. Rekenen en algebra a3 door A.C.J. Wamsteeker Jr.
14a. Nederlandse taal I door J.J. Borger en A.C.J. Wamsteeker Jr. 2e dr., 1957
14b. Nederlandse taal A door J.J. Borger en G.J. van der Meer. 2e drl., 1957
15. Ons lager Nijverheidsonderwijs onder red. van M.F.J. Wolters: 15a. Schilderen, deel I door J.A.P. Meere. 3e dr., 1957
15b. Schilderen, deel II door J.A.P. Meere. 3e dr., 1958

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3 doos 1

Zie ook:
A 3
Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN, OUDE;waarschijnlijk allen uit het bezit van Hendrikjen Klaas Rumpt, ook wel genoemd Runt, Oosterboer.

Annotatie:
1. Rekenschrift, Regel van drie?n, handgeschreven.
2. Werkschrift, Reductio cassarekening, handgeschreven. (.1806)
3. Vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer (1877,54e druk) 5. Eenvoudig onderwijs in den godsdienst. 1877.
6. Gezangen. 1798. 7. Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen. 1845.
8. Biblia. Dat is de gansche H. Schrifture... Dordrecht, Staten generaal,1794. O.T. en N.T.. Met psalmen en gezangen, cathechismus.
9. De geschiedenis van Jezus; uit. door de Maatschappij tot Nut van 't algemeen. Leijden enz.,Kortier en zn.,enz.,1805. Bijbelse historien
10. Gods wijsheid en goedheid in de Schepping. Leesboek naar het Hoogduitsch van K.A. Wagner door L.S.P.Meyboom(1846)
11. Bredow, G.G., en A.Fokke. Bijbelsche verhalen (1839)
12. De Algemeene historie in themata; naar het Hoogduitsch door A. Fokke Simonsz. Amsterdam, C. Timmer, 1808.
13. Sammlung Geschichten und Erzahlungen; hrsg. von G.F.B.W. Frederiks. Nimwegen, Thieme,1808.
14. a. Deken, Daan. Moeder Nelleke Groningen, Noordhof, 1953 (Met stempel van de Vledderschool).
14 b. Boer, J., en K. van der Geest. Op de drempel. Meppel, ten Brink, 1955. Met stempel van de Noorderschool.
15. Bijbelsche historien. Zonder band en titelbladf.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3

Zie ook:
A 3, 1
Titel
Print deze titel
SCHOOLSCHRIFTEN

Annotatie:
1.Schoolschriften Femmie Robaard. Vakken: Voedingsleer II, Naaien, Kinderverzorging, Gezondheidsleer, Koken.
2. Schoolschrift Jaap Klinkers: Aardrijkskunde Jonkmanschool


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 199Titel
Print deze titel
SCHUTTEVAER; schippersvereniging.

Annotatie:
1. Agenda's en verslagen van de Algemeene jaarlijkse vergadering der Schippersvereeniging Schutteva?r (1878, 1880 en 1934)
2. Map van het bestuur van Afdeling Meppel met ingekomen stukken (1884 - 1967)
3. Map van het bestuur van de Afdeling Meppel met uitgaande stukken (1935 - 1967).
4.Map met correspondentie en vergaderstukken van Ver. Schuttevaer afdeling Meppel (1946-1947)
5. Map met diverse stukken waaronder exemplaren van het Weekblad Schuttevaer (november 1900 en november 1985), kranten(knipsels), personele stukken (1884, 1890), lijst met openstelling objecten rijkskanalen in Drenthe (1962), Rijnvaartpolitiereglement (1951), overzicht bestuursleden en donateurs, Waterwegenwet (1950)
6. Gele map met topografische en thematische kaarten en kaarten van waterwegen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 5

Zie ook:
M142
M 145Titel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; archiefdoos

Annotatie:
Vanaf 1940- ongeveer 1975; ingebracht door H.Dingst?.
1. Kasboek, oblong vanaf 1 mei 1956- .
2. Schrift kasboek Impeesastam 1970-
3. Schrift Safari 1961.
4. Logboek Patrouille "Leeuwen" , br> 5. Schrift met Verslagen 1955-1960 van de groepsraad
6. De Ardennen 7-14 aug. 1965
7. Safari logboek 1961
8. Ordner Impeesa stam
9. 17- ringsband informatie Impeesastam

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 1

Zie ook:
A 117, 2


Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 25   Ga direct naar pagina: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad