create
counter
Catalogus: : pagina 25
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 25   Ga direct naar pagina: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN, OUDE;waarschijnlijk allen uit het bezit van Hendrikjen Klaas Rumpt, ook wel genoemd Runt, Oosterboer.

Annotatie:
1. Rekenschrift, Regel van drie?n, handgeschreven.
2. Werkschrift, Reductio cassarekening, handgeschreven. (.1806)
3. Vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer (1877,54e druk) 5. Eenvoudig onderwijs in den godsdienst. 1877.
6. Gezangen. 1798. 7. Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen. 1845.
8. Biblia. Dat is de gansche H. Schrifture... Dordrecht, Staten generaal,1794. O.T. en N.T.. Met psalmen en gezangen, cathechismus.
9. De geschiedenis van Jezus; uit. door de Maatschappij tot Nut van 't algemeen. Leijden enz.,Kortier en zn.,enz.,1805. Bijbelse historien
10. Gods wijsheid en goedheid in de Schepping. Leesboek naar het Hoogduitsch van K.A. Wagner door L.S.P.Meyboom(1846)
11. Bredow, G.G., en A.Fokke. Bijbelsche verhalen (1839)
12. De Algemeene historie in themata; naar het Hoogduitsch door A. Fokke Simonsz. Amsterdam, C. Timmer, 1808.
13. Sammlung Geschichten und Erzahlungen; hrsg. von G.F.B.W. Frederiks. Nimwegen, Thieme,1808.
14. a. Deken, Daan. Moeder Nelleke Groningen, Noordhof, 1953 (Met stempel van de Vledderschool).
14 b. Boer, J., en K. van der Geest. Op de drempel. Meppel, ten Brink, 1955. Met stempel van de Noorderschool.
15. Bijbelsche historien. Zonder band en titelbladf.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3

Zie ook:
A 3, 1
Titel
Print deze titel
SCHOOLSCHRIFTEN

Annotatie:
1.Schoolschriften Femmie Robaard. Vakken: Voedingsleer II, Naaien, Kinderverzorging, Gezondheidsleer, Koken.
2. Schoolschrift Jaap Klinkers: Aardrijkskunde Jonkmanschool


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 199Titel
Print deze titel
SCHUTTEVAER; schippersvereniging.

Annotatie:
1. Agenda's en verslagen van de Algemeene jaarlijkse vergadering der Schippersvereeniging Schutteva?r (1878, 1880 en 1934)
2. Map van het bestuur van Afdeling Meppel met ingekomen stukken (1884 - 1967)
3. Map van het bestuur van de Afdeling Meppel met uitgaande stukken (1935 - 1967).
4.Map met correspondentie en vergaderstukken van Ver. Schuttevaer afdeling Meppel (1946-1947)
5. Map met diverse stukken waaronder exemplaren van het Weekblad Schuttevaer (november 1900 en november 1985), kranten(knipsels), personele stukken (1884, 1890), lijst met openstelling objecten rijkskanalen in Drenthe (1962), Rijnvaartpolitiereglement (1951), overzicht bestuursleden en donateurs, Waterwegenwet (1950)
6. Gele map met topografische en thematische kaarten en kaarten van waterwegen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 5

Zie ook:
M142
M 145Titel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; archiefdoos

Annotatie:
Vanaf 1940- ongeveer 1975; ingebracht door H.Dingst?.
1. Kasboek, oblong vanaf 1 mei 1956- .
2. Schrift kasboek Impeesastam 1970-
3. Schrift Safari 1961.
4. Logboek Patrouille "Leeuwen" , br> 5. Schrift met Verslagen 1955-1960 van de groepsraad
6. De Ardennen 7-14 aug. 1965
7. Safari logboek 1961
8. Ordner Impeesa stam
9. 17- ringsband informatie Impeesastam

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 1

Zie ook:
A 117, 2
Titel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; archiefdoos.

Annotatie:
1. Snelhechter met info, o.a. vel met pasfoto's en naamlijst voortrekkers.
2. Woord van welkom t.g en meer .v. 50- jarig bestaan van de Impeesastam, 1961-2011.
3. a en b. Schriften met Hike opdrachten
4. Schoolschriften met opmerkingen van de Horde en 5. van de RVM groep
6. Lege rode band met strik
7. Plattegrond nieuwbouw clubhuis
8. Jaarverslag 1971
9. Adreslijst
10. Rode hoes met reststukken.
11. Logboek Impeesa-stam
12.Plastic zak met logo
13. Zakje met rood dier
14. Stempel Roelof van Munstergroep.
15. Appellijst en lijst van bijdragen
16. Lederen "wapen" .
17. Kledingmerkje Roelof van Munster.
18. Blanco voorstellen tot verkrijgen van insigne.
19. De Vigilie 5-4-1975.
20. Mapje met deelnamebiljet Jamboree de la Paix en tekening J. van Ooijen.
21. Mapje met Programma Padvinders-Revue november 1946.
22. Aantekenboekje en hand,-nieuweling-en vingerkaart van kabouter Greetje Lentermans.
23. Programma Padvinders-avond Roelof van Munster-Groep 23 mei 1946.
24. Verslag van W. Klunder met herinneringen aan Verkennersgroep.
25. Volmacht "de Nederlandse Padvinders" nr 3283 voor Baron D. Mackay en P.H. v.d. Veen om op te treden als plaatselijke commissie 1-3-1946.
26. De geschiedenis en de maatschappelijke functie van Scouting Meppel, profielwerkstuk van Harm van Veen, leerling HAVO 5 van CSG Dingstede.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 2Titel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; ordners.

Annotatie:
3. Informatie vanaf 1966
4. Informatie vanaf 1969, waaronder Periodieken voor en door voortrekkers en pioniers 1966- '69
5. Informatie vanaf 1972.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 3-5

Zie ook:
A 117, 1-2
Titel
Print deze titel
SECRETARIE, De; Meppeler kunstencentrum; ordner met informatie vanaf de opening op 11 juni 1993 tot de sluiting op 1 juli 1995 en de voorafgaande geschiedenis na de sluiting van het MEC in 1991

Annotatie:
Dl.1. Het doek valt voor het MEC (blauwe ordner)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 93 dl.1

Zie ook:
A 93 dl.2-4.
Titel
Print deze titel
SERVICEPUNT vrijwilligerswerk Meppel; ordner..

Annotatie:
1. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel nummer 1, mei 2002
2. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel, nummer 2, februari 2003.
3. Vrijwilligersmeppel.nl; de eerste vrijwilligerskrant voor Meppel e.o. juni 2003, jrg. 2.2
4. Informatie; bewaarexemplaar.
5. Tips voor vrijwilligers A4
6.Vrijwilligersbeleid. A4

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 133Titel
Print deze titel
SERVICEPUNT vrijwilligerswerk Meppel; ordner..

Annotatie:
1. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel nummer 1, mei 2002
2. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel, nummer 2, februari 2003.
3. Vrijwilligersmeppel.nl; de eerste vrijwilligerskrant voor Meppel e.o. juni 2003, jrg. 2.2
4. Informatie; bewaarexemplaar.
5. Tips voor vrijwilligers A4
6.Vrijwilligersbeleid. A4

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 133Titel
Print deze titel
Skim Stichting Kunst in Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met inhoud oude ordner M231. Bevat o.a.:
- Take 5; Wervingsfolder (?) van 5 kunstenaars te weten Jan van Os (1954), Mark van der Staay (1970), Robert Terenstra (1963), Peter van der Veen (1958) en Zhongnai ( 1972). Zij beschikken over een gezamenlijk atelier in de Cultuurfabriek
- Waterwerken; Catalogus van 3 kunstwerken op en aan het water in Meppel; In vervolg op het project "Gracht in beeld" zorgde SKIM, Stichting Kunst in Meppel in samenwerking met gemeente en provincie voor de plaatsing van drie kunstwerken van Johannes van Laer, Gerlof Hamersma en Henk.van Gerner..
- Stichting Kunst In Meppel; Concept notitie om te komen tot cultureel beleid.
2. Map met Literade, onderdeel van Skim sinds 1996 verzelfstandigd, in samenwerking met de bibliotheek, Dingstede en de boekhandel. O.a folders, poster en enqu?te
3. Lieterarade in 75- jarig Wilhelminapark; zondag 25 juni 1995. Programma.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 112

Zie ook:
M 74
Titel
Print deze titel
SLAGERSVERENIGING MEPPEL e.o.

Annotatie:
Ordner met rekeningen en afschriften Slagersvereniging en Varkensfonds 1964-1973.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 170 1

Zie ook:
A 170
Titel
Print deze titel
SLAGERSVERENIGING MEPPEL eo. archiefdoos

Annotatie:
1. Blauwe map met rek en bankafschriften 1974-2001.
2. Blauwe map met rek en bankafschriften 1994-2007.
3. Map met presentielijst 14-5-2007;uitnodiging verg. 21-1-1978; bee?ndiging lidmaatschap R. Stapel.
4. Map met 3 spaarbankboekjes NMS; envelop met postcheque's; envelop met postcheque's ING.
5. Oranje kasboek 1964-1973.
6. Kasboek Slagersvereniging 1964-1973.
7. Kasboek Varkensfonds 1958-1983.
8. Correspondentie Slagerij Lantinga, Wanneperveen.
9. Vakblad Slagersambacht nr. 4 febr 1987.
10. Keurslager Lantinga 50 jaar

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 170

Zie ook:
A 170-1


Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 25   Ga direct naar pagina: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad