create
counter
Catalogus: : pagina 26
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 26   Ga direct naar pagina: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; archiefdoos.

Annotatie:
1. Snelhechter met info, o.a. vel met pasfoto's en naamlijst voortrekkers.
2. Woord van welkom t.g en meer .v. 50- jarig bestaan van de Impeesastam, 1961-2011.
3. a en b. Schriften met Hike opdrachten
4. Schoolschriften met opmerkingen van de Horde en 5. van de RVM groep
6. Lege rode band met strik
7. Plattegrond nieuwbouw clubhuis
8. Jaarverslag 1971
9. Adreslijst
10. Rode hoes met reststukken.
11. Logboek Impeesa-stam
12.Plastic zak met logo
13. Zakje met rood dier
14. Stempel Roelof van Munstergroep.
15. Appellijst en lijst van bijdragen
16. Lederen "wapen" .
17. Kledingmerkje Roelof van Munster.
18. Blanco voorstellen tot verkrijgen van insigne.
19. De Vigilie 5-4-1975.
20. Mapje met deelnamebiljet Jamboree de la Paix en tekening J. van Ooijen.
21. Mapje met Programma Padvinders-Revue november 1946.
22. Aantekenboekje en hand,-nieuweling-en vingerkaart van kabouter Greetje Lentermans.
23. Programma Padvinders-avond Roelof van Munster-Groep 23 mei 1946.
24. Verslag van W. Klunder met herinneringen aan Verkennersgroep.
25. Volmacht "de Nederlandse Padvinders" nr 3283 voor Baron D. Mackay en P.H. v.d. Veen om op te treden als plaatselijke commissie 1-3-1946.
26. De geschiedenis en de maatschappelijke functie van Scouting Meppel, profielwerkstuk van Harm van Veen, leerling HAVO 5 van CSG Dingstede.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 2Titel
Print deze titel
SCOUTING Meppel; Roelof van Munstergroep; ordners.

Annotatie:
3. Informatie vanaf 1966
4. Informatie vanaf 1969, waaronder Periodieken voor en door voortrekkers en pioniers 1966- '69
5. Informatie vanaf 1972.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 117 3-5

Zie ook:
A 117, 1-2
Titel
Print deze titel
SECRETARIE, De; Meppeler kunstencentrum; ordner met informatie vanaf de opening op 11 juni 1993 tot de sluiting op 1 juli 1995 en de voorafgaande geschiedenis na de sluiting van het MEC in 1991

Annotatie:
Dl.1. Het doek valt voor het MEC (blauwe ordner)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 93 dl.1

Zie ook:
A 93 dl.2-4.
Titel
Print deze titel
SERVICEPUNT vrijwilligerswerk Meppel; ordner..

Annotatie:
1. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel nummer 1, mei 2002
2. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel, nummer 2, februari 2003.
3. Vrijwilligersmeppel.nl; de eerste vrijwilligerskrant voor Meppel e.o. juni 2003, jrg. 2.2
4. Informatie; bewaarexemplaar.
5. Tips voor vrijwilligers A4
6.Vrijwilligersbeleid. A4

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 133Titel
Print deze titel
SERVICEPUNT vrijwilligerswerk Meppel; ordner..

Annotatie:
1. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel nummer 1, mei 2002
2. Nieuwsbrief Servicepunt vrijwilligerswerk Meppel, nummer 2, februari 2003.
3. Vrijwilligersmeppel.nl; de eerste vrijwilligerskrant voor Meppel e.o. juni 2003, jrg. 2.2
4. Informatie; bewaarexemplaar.
5. Tips voor vrijwilligers A4
6.Vrijwilligersbeleid. A4

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 133Titel
Print deze titel
Skim Stichting Kunst in Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met inhoud oude ordner M231. Bevat o.a.:
- Take 5; Wervingsfolder (?) van 5 kunstenaars te weten Jan van Os (1954), Mark van der Staay (1970), Robert Terenstra (1963), Peter van der Veen (1958) en Zhongnai ( 1972). Zij beschikken over een gezamenlijk atelier in de Cultuurfabriek
- Waterwerken; Catalogus van 3 kunstwerken op en aan het water in Meppel; In vervolg op het project "Gracht in beeld" zorgde SKIM, Stichting Kunst in Meppel in samenwerking met gemeente en provincie voor de plaatsing van drie kunstwerken van Johannes van Laer, Gerlof Hamersma en Henk.van Gerner..
- Stichting Kunst In Meppel; Concept notitie om te komen tot cultureel beleid.
2. Map met Literade, onderdeel van Skim sinds 1996 verzelfstandigd, in samenwerking met de bibliotheek, Dingstede en de boekhandel. O.a folders, poster en enqu?te
3. Lieterarade in 75- jarig Wilhelminapark; zondag 25 juni 1995. Programma.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 112

Zie ook:
M 74
Titel
Print deze titel
SLAGERSVERENIGING MEPPEL e.o.

Annotatie:
Ordner met rekeningen en afschriften Slagersvereniging en Varkensfonds 1964-1973.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 170 1

Zie ook:
A 170
Titel
Print deze titel
SLAGERSVERENIGING MEPPEL eo. archiefdoos

Annotatie:
1. Blauwe map met rek en bankafschriften 1974-2001.
2. Blauwe map met rek en bankafschriften 1994-2007.
3. Map met presentielijst 14-5-2007;uitnodiging verg. 21-1-1978; bee?ndiging lidmaatschap R. Stapel.
4. Map met 3 spaarbankboekjes NMS; envelop met postcheque's; envelop met postcheque's ING.
5. Oranje kasboek 1964-1973.
6. Kasboek Slagersvereniging 1964-1973.
7. Kasboek Varkensfonds 1958-1983.
8. Correspondentie Slagerij Lantinga, Wanneperveen.
9. Vakblad Slagersambacht nr. 4 febr 1987.
10. Keurslager Lantinga 50 jaar

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 170

Zie ook:
A 170-1
Titel
Print deze titel
SLUISBRUG; 2 ordners.

Annotatie:
Twee ordners met stukken van de Stichting Oud Meppel voor het behoud van de sluisbrug, rond 1996.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 20 2 en 3

Zie ook:
A 20, 1
Titel
Print deze titel
Sluisje Nijeveense grift; ordner.

Annotatie:
1. Bestek en voorwaarden waarnaar het bestuur van het Waterschap Nijeveen-Kolderveen zal trachten aan te besteden: schutsluisje. 1911.
2. Algemene uitnodiging ter bespreking herstel sluisje, brief van Stichting Oud Meppel, 1991,1 blad. Notulen van de bespreking door R. ter Heide, 1991, 2 bladen geniet. Copie brief sponsorwerving,1992, 1 blad.
3. TU Delft bijzondere onderdelen na bezoek 1991
4. Opdracht restauratie aan Kloosterziel. 1994
5. Stichting restauratie sluisje.met diverse stukken (o.a. Anjerfonds) c. 1993.
6. Sluisje watertoren, bestektekening 1994
7. Over opdrachtvoering restauratie sluisje in de Nijeveense grift, brief van Stichting Restauratie Sluisje Nijeveense Grift (opgericht 1993) aan Stichting Oud Meppel, 1994, 1 blad. Uitstel restauratie, brief van Provincie Drenthe aan Stichting Restauratie Sluisje Nijeveense grift, 1994.
8. Beschikking bijdragen sportvisserij, juni 1980.
9. Evaluatieverslag hoogwater 1998 Waterschap Meppelerdiep. Hoogeveen 16 maart 1999.
10. Mailwisseling F.Benning- H.Janssen
11. OM 15.2, blz.55 e.v. G.A.Coert met aanvulling van R. ter Heide. Restauratie.
10. MC mei 1995. restauratie sluisje nu of nooit.
11. MC. Restauratie komt dichterbij. MC. 7-9-94.
12. Uitnodiging opening, 1995, wit karton, blauwe opdruk aan binnenkant. In hoes.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 157

Zie ook:
A 107
A 61Titel
Print deze titel
Soci?teitsvereniging "TIVOLI".

Annotatie:
1. Notulenboek 14-1-1921 tot 9-7-1936.
2. Notulenboek 22-7-1936 tot 25-1-1964.
3. Notulenboek Vereniging Soci?teit "Tivoli" 13-10-1950 tot 10-10-1973.
4. Ordner met notulen directie- en aandeelhoudersvergaderingen 1964 - 1974.
5. Ordner met notulen 1974 - 1986.
6. Ordner met notulen 1987 - 2000.
7. Ordner met notulen 2001 - 2006.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 206 doos 3

Zie ook:
A 206-1, A 206-2
Titel
Print deze titel
Soci?teitsvereniging "TIVOLI"

Annotatie:
1. Roze map met splitsing akte Tivoli, 1939-1963
2. Bruine map met pachterskwesties, 1958-1963.
3. Roze map met documentatie vereniging 1954-1959, bulletins 1960-1962.
4. Roze map met Aandeelhoudersvergaderingen, financi?n 1958-1963.
5. Blauwe map met Statuten en Huishoudelijke Reglementen 1950-1985.
6. Bruine hoes met statutenwijziging lidmaatschap.
7. Hoes met ontwerpakte van overdracht tbv Handelsver v/h W. Beijer.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 206 doos 1

Zie ook:
A 206-2-6, A 188, M 24, M 159, Fa 61


Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 26   Ga direct naar pagina: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad