create
counter
Catalogus: : pagina 27
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 27   Ga direct naar pagina: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
STAD en ESCH; directeuren.

Annotatie:
6 ingelijste foto?s van directeuren / rectores van de 3-jarige HBS 1909 tot en met de RSG, achtergelaten na de verhuizing naar Ezinge.
1. W. de Hoog Azn., directeur der 3-jarige H.B.S. 1909-'12.. Directeur der 5- jarige H.B.S. 1912-'19.
2. Dr. P. Middel, directeur der Rijks Hogere Burgerschool 1919- '27.
3. Dr.G. Lindeijer, directeur der Rijks Hogere Burgerschool 1927- '46. Rector van het Openbaar lyceum 1946-'51
4. Dr. A. van Dop, rector van het Openbaar lyceum 1951- '56
5. Drs. W.J.de Vos, rector van de Rijksscholengemeenschap 1956- '76 < br> 6. J. Hoogeveen.vanaf 1976.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 68Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel de Parel; 3 23-ringsbanden, plakboeken van J. Bremer.

Annotatie:
In het eerste deel (A 69, 2) artikel Mijn hobby van 1965 tot 1992; door J. Bremer. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 2-4

Zie ook:
A 69, 1
A 69, 5Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; archiefdoos met orgelboek

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 1

Zie ook:
A 69, 2-5
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; ordner

Annotatie:
Plakboek van J. Bremer. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 3

Zie ook:
A 69, 2
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; ordner met artikelen.

Annotatie:
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 5

Zie ook:
A 69, 1-4
Titel
Print deze titel
STADSWACHT, ordner.

Annotatie:
Zwarte ordner met documentatie over oa; Brieven over onderwijs (Kweekschool)
Masterplan Het Vledder.
Begeleidingscie Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie.
Nota cultureel erfgoed (WOS)
Brieven over Sluisbrug.
Leefbaar Nederland.
Brief over persberichten kantoorgebouw Blankenstein.
Open monumentendag 2002.
Startnotitie, Milieu effect rapportage. Woningbouwontwikkeling tussen Meppel en Nijeveen.
Brief communicatietraining.
Ontwikkelingen omgeving Slotplantsoen.
Stedebouwkundig opzet de Kraton.
Projectopdracht Samen over de Reest.
Boulevardblad 2003 JBV Sur la T?te.
Brieven stg de Abelaar over Keizersgracht 19, Keijzerstroom en Latijnse school.
Buurtonderzoek Ezingebuurt.
Protest tegen komst Asfaltcentrale.
Parkeergarage Prinsenplein.
Profielschets Burgemeester en uitnod afscheid Burgemeester.
Ontwerpfestival Nieuwveense Landen.
Uitnodiging opening Stadshuis Meppel.
Benoeming tot raadslid H.H.M. Jansen.
Diverse uitnodingen symposiums, tentoonstellingen enz.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 175 2

Zie ook:
A 175
A 175, 3Titel
Print deze titel
STADSWACHT; archiefdoos

Annotatie:
1. "Afschrift voor de vereniging : politieke vereniging "Stadswacht", gevestigd te Meppel."Notari?le akte notaris A. van der Velde te Staphorst, 1979, rep. nr. 7366. Kopie, 4 bladen. In groene map.
2. Stadswacht. Politieke vereniging "Stadswacht Meppel"Opgericht 2 februari 1978. Huishoudelijk Reglement (...). 3 stencils, 1979.
Stadswacht. Huishoudelijk reglement, fractiestatuut en redactiestatuut, 5 gestencileerde bladen, geniet, met oranje schutblad. In hoes
4.Verkiezingspubliciteit dubbele ansichtkaart, foto Meppeler Diep, wit karton. In hoes.
5."Sterk Meppel: stem staat voor (...) ". Met uitslagen van enqu?tes Haveltermade, Buitengebied, Koedijkslanden, Oosterboer. Vier folders gedrukt op glanspapier, geel/wit/rood, met kleurenfoto's, A4 3v.
6. "Stadswacht Meppel". Publiciteitsstickers, oranje/zwart papier, 1 ronde twee vierkante.
7. Krantenartikelen, diverse kranten, 1978-2018.
8. Verkiezings-snuffelboekje, programma van de Stadswacht ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen. Lijst 2, 1994. Lijst 1 1997, 2002. A3, 23 blz. met foto's. Lijst 1 7-3-2006 In hoes;
9. Rode map met div tekeningen door Roel de Lange, leraar biologie, tekenaar en schilder tbv de Stadswachter.
10. Mapje met Stadswachter herfst 2005, Lente en winter 2006.
11. Mapje met jaarverslagen Sterk Meppel, 2002, 2005.
12. Mapje met Sterk nieuws 3de jrg nr 2, 3; 4de jrg nr 1, 6de jrg nr 2 en7de jrg nr 2.
13. Hoes met Wie laat u de kar trekken, profiel van Sterke Kandidaten 2006-2010.
14. Hoes met Nieuwjaarwens Sterk Meppel 2002; 2 kaarten Vergeet niet te stemmen.
15. Hoes met Sterk Meppel en vrijwiliigers; Sterk Meppel en enqu?te leefomgeving 2006.
16. Hoes met jaarvergadering 18 mei en 22 juni 2022.
17. Stadswacht Meppel: niet de grachten alleen: politiek programma (ongedateerd, 18 blz.)
18. Hoes met jaarverslag 19 april 2023 en boekje met reglementen Sterk Meppel.
19. Beleidsprogramma 1994 - 1998; Aktief, Kritisch en Betrokken.
20. Verkiezings-snuffelboekje Lijst 1. Verkiezing 6 maart 2002
21. In plastic maoje: SteMbokaal is weer terug (Pagina Facebook 26-02-2015). Hospice ontvangt SteM Bokaal (MC 16-08-2019)
22. In groene map:
- Sterk Meppel: Jaarvergadering 6 oktober 2021 (36 blz.) met Nieuwsbrief oktober 2021
- Sterk Meppel: Vaststelling verkiezingsprogramma in de Algemene Ledenvergadering 26 januari 2022 (17 blz.)
- Sterk Meppel: Verkiezingsprogramma 2022 (33 blz.)
- Folder: Sterk Meppel: Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 16 maart 2022
- Brochure: Sterk Meppel: Verkiezingsprogramma 2022-2026

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 175

Zie ook:
A 175, 2
A 175, 3Titel
Print deze titel
STADSWACHTER, De. Uitgave van de politieke vereniging Stadswacht, later Sterk Meppel.

Annotatie:
1. Vanaf Jaargang 8 ,1989 incompleet aanwezig.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 175 3

Zie ook:
A 175
A 175, 2Titel
Print deze titel
Stichting Het PADVINDSTERSCLUBHUIS; Oliab-groep

Annotatie:
1. Envelop met akte notaris J. Snippe oprichting Het Padvindstersclubhuis 18-6-1952.
2. Blauw mapje met doorslagen statuten en oprichtingakte.
3. Blauw mapje met MC art nieuw clubhuis Oliab-groep 19-11-1952
4. Envelop met aanvraag bouwvergunning, bouwtekening en besluit gemeente Meppel nieuw clubhuis.
5. Plastic hoes met schuldbekentenis; gift echtpaar Kleijn; toekenning subsidie gem Meppel.
6. Blauw mapje met brief J. Bos met bedankzegging ddelname bestuur; brief bestuur 22-12-1952 over afwikkening zaken.
7. Blauw mapje met diverse rekeningen ivm de bouw nieuw clubhuis.
8. Plastic hoes met reacties op uitnodiging opening nieuw clubhuis; oa van gemeentebestuur Meppel, gemeentepolitie Meppel, het Ned. Padvindersgilde.
9. Envelop met vergunning herbergen kampeergasten in clubhuis en huisregels 8-6-1953.
10. Blauw mapje met corr verhuur clubhuis aan oa Hopman Kwantgroep, Tamboer-en pijperscorps Sparta
11. Plastic hoes met vergunningen horeca en tot exploitatie verlof B 21-12-1954. Brief over intrekking inschrijving exploitatie verlof B 17-10-1961.
12. Envelop A. Kornelis, notaris met brief, nota, copie en afschrift statutenwijziging 22-12-1959.
13. Plastic hoes met rekening 1959 en begroting 1960, brief april 1965 vrijw bijdrage Roelof van Munstergroep.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 176

Zie ook:
A 117
OM 21-2 blz 95
OM 23-3 blz 69


Titel
Print deze titel
Stichting MEPPELER VROUWENRAAD, ordner.

Annotatie:
Ordner met Akte van oprichting 4-12-1989.
Verslagen, krantenart, foto's en geschiedenis.
Bijlagen bij werkplan, draaiboek, foto's Multiculturele dag 13-5-1995.
Reacties op De Leefomgeving in Meppel.
Vrouwendag 8-3-1999 Kledingshow, krantart, foto's.
Vrouwendag 8-3-2000 Parade 20ste eeuw, krantart, foto's.
Verslagen ledenvergadering 2001.
Vrouwenmars ivm huiselijk geweld,verslagen, krantart, foto's, bijlagen enz.
Verslagen ledenvergadering 2003.
Opheffing Stichting Meppeler Vrouwenraad.
Losse bundeling De Leefomgeving van Meppel. 2001.
(tbd)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 172

Zie ook:
Br M 175
Titel
Print deze titel
Stichting WAARBORGFONDS Meppel; Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.

Annotatie:
1. Correspondentie betreft overdracht documentatie aan Stichting Oud Meppel door Stichting Brandwaarborgfonds.
3. Notulenboek Ned. Chr. AannemersBond, 1940 - 1951.
4. Kasboek Ned. Chr. Aannemers Bond. 1946 - 1981.
5. map met foto's; Ned. Chr. Aannemers Bond, reisje 1950 nr PGNCAB0, foto POAMBA01; foto OMBV PBOMBV02
6. Boek met presentielijst directievergaderingen 1890-1961 en 1978-1985 Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.
7. Boek presentatielijst Alg. Vergaderingen O.M.B.V. 1928-2000 (behalve 1945 en 1949).
8. Mapje met uitnodingen Alg Verg OMBV 1923 en 1933.
9. Groene map met krantenart OMBV.
10. Boek met staat van bezittingen OMBV jaren 1937-1954, overgedragen aan Stg Waarborgfonds OMBV 28-12-1937.
per 1-1-2001 Univ?.
11. Horoscoop uit namen van het Bestuur 1 aug. 1942


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 168 1

Zie ook:
K250, M250, Br M 254, Br M 496
OM 11-3, OM 11-4Titel
Print deze titel
Stichting WAARBORGFONDS Meppel; Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.

Annotatie:
1. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvangend 7-12-1877 eindigend 28-1-1897.
2. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvang 2-2-1897 eindigend 27-2-1912.
3. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvang 11-4-1912 eindigend 23-3-1936. Ingevoegd div krantenartikelen, agenda's en correspondentie.
4. Map met agenda Alg. Vergadering 23-3-1936 met agendapunt oprichten stichting Brandwaarborgfonds der OMBV. Bijgevoegd voorstel agendapunt 7 en 8. Concept-statuten Stg Brandwaarborgfonds.
5. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvang 23-10-1936 eindigend 14-9-1972. Ingevoegd krantenart, agenda's en foto's. tbd
per 1-1-2001 Univ?

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 168 doos 2

Zie ook:
K 250, M 250, Br M 254, Br M 496
OM 11-3, OM 11-4

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 27   Ga direct naar pagina: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad