create
counter
Catalogus: : pagina 27
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 27   Ga direct naar pagina: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
Soci?teitsvereniging "TIVOLI"

Annotatie:
Tivolicontact informatiegids over de soci?teit. Jaargang 1980 t/m jaargang 2010.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 206 doos 2

Zie ook:
A206-1,A 206-3, A188, Fa 61
Titel
Print deze titel
Soci?teitsvereniging "TIVOLI"

Annotatie:
1. Kasboek omzet bar/keuken tot 1987.
2. Kasboek 1976 - mei 1978. 3. Kasboek ledenadministratie 1976 - 1979.
4. Diverse bouwtekeningen ongedateerd.
5. Bouwtekening/bestektekening nr 58-09-01, maart 1959.
-Schetsontwerp september 1957.
- Rapport herbouwplannen februari 1956 met bouwtekeningen.
- Begroting 1956
-Bestek en voorwaarden nr 58-09 april 1959.
- Bestek en voorwaarden Heineken Bouwbureau, Algemene voorwaarden volgens GBV 1962, tekeningen 28-6, 8-8 en 2 oktober 1968.
-Bouwvergunning en tekening 1980 teknr. 45-326.
-Bouwtekening en interieurvoorstel Heineken Bouwbureau 9-7-1987.
-Bouwtekening Heineken Bouwbureau 23-6-1987.
-Bouwtekening uitbreiding 19-12-1988.
-Bouwtekeningen Kegelhuis 7-7 en 13-7-1993.
6. Map met opzeggingen, verhuis- en overlijdensberichten 1967 - 2005.
7. a. Receptieboek 100jr Soci?teit 19-11-1983.
b. Receptieboek 100jr Soci?teit 19-11-1983.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 206 doos 5

Zie ook:
A 206 1-6, A 188, M 24, M 159, Fa 61
Titel
Print deze titel
Soci?teitsvereniging "TIVOLI".

Annotatie:
1. Jaarverslagen 1963 - 1974.
2. Jaarrekeningen, financi?le overzichten van 1975 - 2005.
3. Ordner met ledenbestand en mutaties.
4. Map met rekeningen en afschriften e.d.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 206 doos 4

Zie ook:
A206-1,2,3, A188, Fa 61
M 24, M 159Titel
Print deze titel
Soci?teitsvereniging "TIVOLI".

Annotatie:
1. Uitnodiging eerste steenlegging 12-5-1960. Uitnodiging opening nieuwe Tivoli 20-1-1961. Receptiealbum opening 20-1-1961.
2. Feestnummer 100jaar "Tivoli"1883-1983.
3. Map met conceptprogramma, begroting, uitnodiging etc jubileum-en afscheidsfeest C. van Asselt en J. van Brussel 19-5-2000.
4. Jubileumuitgave en uitnodiging lustrumfeest 125jr 22-11-2008.
5. Exploitatiemij Tivoli, documenten, aandelen, schuldbekentenissen etc 1935 - 2002.
6. Diverse vergunningen, oa drank- en kapvergunningen. 1884-2002.
7. Arbeidsovereenkomsten, taakbeschrijvingen en reglementen g?rant. (1929 - 1999).
8. Hoes met krantenknipsels div kranten.
9. Correspondentie, sponsorplan en bespreking met Tivoli Tennis Club.
10. Almanak Tivoli Tennisclub 1982 en 1983, 2000 t/m 2004, 2007 t/m 2009.
11. Hoes met medewerkersavonden en vrijwilligersbeleid.
12. Hoes met diverse correspondentie o.a. airmilesoverzicht.
13. Hoes met financi?le correspondentie.
14. Snelbinder met overeenkomst, bouwvergunning etc soci?teit bij kegelbaan. 1968/1969.
15. Hoes met correspondentie opening 1969 soci?teit.
16. Hoes met Commissie nieuwe kegelbanen. Voortgangscontrole 2001.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 206 doos 6

Zie ook:
A 206 1-5, M24, M159, A 188, Fa 61
Titel
Print deze titel
SPEUREN naar de wortels van Meppel.

Annotatie:
wandeling door Meppel aan de hand van foto's van toen voor leerlingen basisscholen van Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 183

Zie ook:
Br M 558, Br M 637
Titel
Print deze titel
SPORT

Annotatie:
1a. Foto-album en 1b. album met knipsels over judo-vereniging M.O.T.O. (Meegeven Om Te Overwinnen), 1958-1965; schenking van G.J. Van Dijk
2. Het sportboek door J.A.H.J. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, z.j. (c.1930?)
3. Groene map met diverse sporten, waaronder de korfbalclub.
4. open
5. Map M.J.V. (Horsham).
6. Map MLTC met jubileumuitgave 50 jaar, 2 clubboekjes 1981 en 1982 ,Ledenlijst 1982, Statuten 1977
7. Hoes de Knalpiepe. Bevat ook: Reglement van de K.N.M.V. Clubritten-Competitie voor het uitzetten en uitrijden van ori?nteringsritten
8. Hoes Meppeler IJsclub.
9. Snelhechter wandelvereniging 't Meugien..
10. Map dansen.
11. Map Sparta. tbd
12. Supportersvereniging der Meppeler Zwem- en Poloclub "De Reest": Programma van de feestavond op 2 febr. 1954 en Bewijs van lidmaatschap 1954 en 1955 van J. Hemme
13. Informatieboekje Volksdansgroep Banjaluka . Programmaboekje Festival Vol Vaart 1986. Programma Volksdansfeest in Meppel op 11 sept. 1993.
14. Programmaboekjes van het Grafisch Zaalvoetbal Toernooi ( 1e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 9e.)
15.Brochure Sportkennismakingsprogramma 2005-2006 Gemeente Meppel
16.Programmablad Basketball Vereniging "Red Giants".
17. Stadsvolleybalcompetitie 1e helft '91-'92
19. Zonnebloemtoernooi '94 - bedrijfsvoetbal
20. Programma Meppeler Sportweek '53
21.Programma der Groote Athletiek-Wedstrijden van het Kon.Ned. Gymn. Verbond
22. Oprichtingsacte van voetbalvereniging FC De Muggebeet (opgesteld door Mr. W.R. Panman, notaris te Meppel in 1980)
23. Reglement van de Sportraad Meppel (opgesteld door A. van der Velde, notaris te Staphorst ca. 1978)
24. Programma internationale topbasketballwedstrijd NN Dona-Borac (Joegoslavie) op 5 september ? en voorwedstrijd rolstoelbasketballdemonstratie Red Giants - Drents Gehandicaptenteam.
25. Kadernota Mee(r) doen met Sport in Meppel - 2007 - 2010
26. Programma 2- daags Waterpolotoernooi


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 doos 1

Zie ook:
A 7 QUICK gymnastiekvereniging
A 6, 2 FC Meppel A 6, 3 MSC
A70 Alcides.


Titel
Print deze titel
SPORT FC Meppel; archiefdoos

Annotatie:
1. Map met badge en vaantje Bertus Schuttoernooi 8 mei 1986.
2. FC journaal.Jrg.20 juni-juli, jrg. 30 nrs 4-6 en jrg.31 nrs 1-5.
3. "Plakboeken" van Bertus Schut 2006-2008.
4. Groene map mwt o.a. 50 jaar FC, Supportersblaadjes, krantenart en een lijst met 75 jaar data.
5. CD clublied FC Meppel.
6. Programma Turnbetoging 17 mei 1948 Meppel georganiseerd door Gymnastiekvereniging Sparta


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 doos 2

Zie ook:
M 37
M 75
A 6, 1


Titel
Print deze titel
STAD & ESCH, voorheen Rijksscholengemeenschap, voorheen Rijks Hogere Burger School

Annotatie:
1. Map met strikken; leerlingenlijsten t/m 1855
2. Kasboekje Openbaar Lyceum 1963
3. Programma cursus 1948-1949, Openbaar Lyceum ,afd Gymnasium
4. Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981
5. Programma cursus 1953-1954, Openbaar Lyceum, afd. gymnasium
6. Strafregister 1951
7. Meppeler Courant d.d. 19-9-1981. Extra re?nisten editie 8. Programma ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan van het Meppeler Lyceum 1956
9. Agenda uitgegeven door Stad & Esch met "visie: ik leer het meest van de fouten die ik maak
10. artikel MC d.d. 15-7-2016 afscheid directeur/projectleider H. van der Vlist: "wat is bedacht blijkt uitstekend te werken".
12. Infoboekje over Stad & Esch t.b.v. open dagen 30 en 31 januari 2015.
13.Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1920-1921
14. Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1936-1937
15. Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1937-1938
16. Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1938-1939
17. Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1940-1941
18. Programma Rijks Hoogere Burgerschool schooljaar 1942-1943
19. Programma Re?nistendag Rijks Hogere Burger School d.d. 19-9-1981
20. Overzicht rectoren Latijnse school Meppel van 1630-1852
21. Gedenkboek Rijkslerarenvereniging 1917 - 1967.
22. Reglement voor het gymnasium d.d. 15 junij 1852
23. Voorkeur voor ??n locatie scholengemeenschap (08-02-2006)
24. Onderwijspark Ezinge; speciale uitg. MC 19-11-2014 t.g.v. de opening van het Onderwijspark door Koning Willem-Alexander

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 72Titel
Print deze titel
STAD en ESCH; directeuren.

Annotatie:
6 ingelijste foto?s van directeuren / rectores van de 3-jarige HBS 1909 tot en met de RSG, achtergelaten na de verhuizing naar Ezinge.
1. W. de Hoog Azn., directeur der 3-jarige H.B.S. 1909-'12.. Directeur der 5- jarige H.B.S. 1912-'19.
2. Dr. P. Middel, directeur der Rijks Hogere Burgerschool 1919- '27.
3. Dr.G. Lindeijer, directeur der Rijks Hogere Burgerschool 1927- '46. Rector van het Openbaar lyceum 1946-'51
4. Dr. A. van Dop, rector van het Openbaar lyceum 1951- '56
5. Drs. W.J.de Vos, rector van de Rijksscholengemeenschap 1956- '76 < br> 6. J. Hoogeveen.vanaf 1976.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 68Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel de Parel; 3 23-ringsbanden, plakboeken van J. Bremer.

Annotatie:
In het eerste deel (A 69, 2) artikel Mijn hobby van 1965 tot 1992; door J. Bremer. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 2-4

Zie ook:
A 69, 1
A 69, 5Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; archiefdoos met orgelboek

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 1

Zie ook:
A 69, 2-5
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; ordner

Annotatie:
Plakboek van J. Bremer. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 3

Zie ook:
A 69, 2


Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 27   Ga direct naar pagina: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad