create
counter
Catalogus: : pagina 28
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 28   Ga direct naar pagina: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
WERELDOORLOG II MEDIA

Annotatie:
A2. Regionale kranten/uitgaven
- Diekpraot, uitgave van de Historische Vereniging Nijeveen.
* Jaargang 10 nr. 2 Belevenissen van een koerierster G. van Dijk.
* Het vliegveld bij Havelte, een cronologisch overzicht. Deel I en II.
* Ervaringen van een ex dwangarbeider.

- Drentsch Dagblad.
* 3e jaargang nr. 842 d.d. 6-4-1945.

- Luctor et Emergo, bevrijdingskrant die zich met name richt op bewoners van Zwolle.
* 2e jaargang nr. 26 d.d. 20-4-1945.

- Meppeler Courant.
* ontbrekende jaargangen 1921/1951/1997/2006.

- Nieuwe Drentsche Courant, het dagblad voor het Drentsche gezin.
* nr. 4 d.d. 19-5-1945.
* nr. 6 d.d. 23-5-1945
* nr. 7 d.d. 24-5-1945
* nr. 8 d.d. 25-5-1945
* nr. 13 d.d. 2-6-1945

- Nieuwsblad van het Noorden d.d. 3-5-1940.

- Ons Noorden, dagblad voor Groningen, Friesland en Drenthe.
* 32e jaargang nr. 201 d.d. 2-1-1946.

- Periodiek voor bevrijd Drenthe van de gezamenlijke voormalige illegale bladen.

- Provinciale Overijsselse en Zwolsche Courant d.d. 9-5-1940.

- Het Vrije Dagblad voor Zwolle e.o.
* nr. 36 d.d. 31-5-1945

- Winschoter Courant d.d. 2-9-1939

A3. Meppeler krantenknipsels/brochures/uitgaven/folders/foto's.
- "Een dwarsligger in de secretarie". Krantenknipsel Meppeler Courant door Thijs Rinsema over Hendrik Jan Grooters

- Herrezen Meppeler Courant nr. 47 d.d. 17-4-1945 met mededeling aan lezers

- Meppeler Courant:
* Nr. 48 d.d. 20-4-1945 met in memoriam Franklin D. Roosevelt
* d.d. 8-3-2000 met beschrijving vliegramp 23-3-1945 tussen de Blauwe Hand en Sint Jansklooster waarbij 14 Amerikaanse vliegers de dood vonden.
* diverse krantenartikelen over de luchtvaart
* artikel in 5 delen tussen 30-9-2011 en 14-10-2011 over een mysterieuze moordzaak. landwachter Jacob W. is spoorloos
* Proces in 1949 van de Duitsers Geigolath en Thummel over hun in Meppel gepleegde wandaden.
* Artikel over het "Engeland Spiel".

- Briefkaart dochter van Burgemeester Mackay.

A4. Buitenlandse en (foute) Nederlandse kranten/uitgaven/foto's.
- "Adolf Hitler, zijn leven zijn werk", propagandabrochure
- Agrarisch Nieuwsblad (propaganda voor NSB)
* 4e jaargang nr. 778 d.d. 25-10-1939
* 4e jaargang nr. 782 d.d. 30-10-1939

- Arbeid, weekblad van het Nederlandsche arbeidsfront (uitgave van een nationaal socialistische vakcentrale)
* 3e jaargang nr. 12 d.d. 30-4-1943

- De Courant, het nieuws van den dag. Duitsch Wehrmachtbericht
* 52e jaargang nr. 14975 d.d. 8-9-1944

- "Das geschieht in eurem namen" artikel uit Duitse krant met foto's van mensen die opgehangen worden.

- Deutsche Zeitung.
* 5e jaargang nr. 256 d.d. 27-3-1945

- Lidmaatschapskaart NSDAP op naam van Klaas Kremer, Ezingerweg 26, Meppel

- Landverraders, boekje met inleiding van N. Oosterbaan en verhalen van Max Blokzijl, radiomaker en journalist bij Algemeen Handelsblad. Max Blokzijl was collaborateur die na de oorlog ter dood werd veroordeeld en is gefusilleerd.

- Het Nationale Dagblad (uitgave NSB)
* 7e jaargang nr. 276 d.d. 28-9-1943. Artikel over "De beweging moet bewapend worden".

- Pamflet met oproep tot aansluiting bij NSB

- De Stormvlag (strijdblad van den Nationale Jeugdstorm)
* 1e jaargang nr. 12 d.d. juli 1942.

- Volk en Vaderland, nationaal socialistische weekblad
* 11e jaargang nr.25 d.d. 25-6-1943

- Volkischer Beobachter
* Norddeutsche ausgabe d.d. 9-6-1940

- "Was die Woche zeigt, und was die verschweigt

- Die Wehrmacht. Ausgabe Berlin 8-7-1942

A5. Brochures/uitgaven e.d. geallieerden
- Pamflet "Achtung Lebensgefahr", reactie op verslag van Hitler dat Capitulatie Vernichtung bedeurtet.

- Aus einer F?hrerrede, stenografisch aufgenomen am 8-1-1942

- Brochure "strijd om de Atlantische Oceaan nadert de beslissing". Uitgever informatiedienst der Verenigde Staten

- Fotobeelden van het Oostfront, doden in Stalingrad, verhoor van Generaal Paul, gevangen en uberlebenden

- Groeten uit Engeland

- Kijk, uitgave van de Amerikaanse Voorlichtingsdienst met het doel Nederland van het wereldnieuws in woord en beeld te voorzien.

- De Luchtpost, verspreid door vrienden van de RAF
* nr. 1 d.d. 1942

- Pamflet (Geallieerd Oppercommando) van Dwight D. Eisenhower waarin hij de Nederlanders laat weten dat hij sinds zijn radio-oproep van 24-3 geen enkele bekendmaking tot het Nederlandse volk heeft gericht.

- Pamflet als reactie op verslag van Hitler over aantal Russiche slachtoffers die in strijd is met werkelijke aantal (Hitlers verlustziffern).

- Pamflet "Tag und Nacht, mit vereinten Kr?ften", uitgestrooid door Amerikaanse bommenwerpers.

- Pamflet om bezetters (Hitler kan den Krieg nicht mehr gewinnen) te overtuigen van het feit dat oorlog niet te winnen is.

- Pamflet (Weitere k?rzungen) over de voedselvermindering/kortingen in Duitsland nu de Ukraine niet Duitsers kan voorzien, het zwijnenbestand aanzienlijk is verminderd en 12 miljoen ton aardappelen zijn bevroren.

- Propaganda (vermoedelijk) van de geallieerden gericht op Duitse soldaten.
* Angriff met pen gedateerd november 1943
* Von Feindfahr nicht zur?ckgekehr. Met pen gedateerd 1943

- Strooibiljet van Britse Air Marshall A.T. Harris voor het Duitse volk (in duitse taal).

- Verslag van de toespraak Churchill in de Franse, Duitse, Poolse en Nederlandse taal over de wederopbouw van Europa d.d. 21-3.

- Uitzendingen (melding van) de BBC (Britisch Broadcasting Corporation) in de Duitse taal.

- De Vliegende Hollander, nieuwsblad dat door de geallieerde vliegers boven Nederland werd uitgeworpen
* nr. 15 d.d. 24-11-1943
* september 1944
* nr. 61 d.d. 18-10-1944
* nr. 68 d.d. 3-11-1944
* nr. 75 d.d.17-11-1944
* nr. 124 d.d. 6-4-1945
* laatste nummer d.d. 10-5-1945

- De wervelwind, maandblad voor vrijheid, waarheid en recht. Verspreid door de RAF
* 1e jaargang d.d. 1-4-1942
* nr. 8 d.d. december/januari 1943.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 doos 3Titel
Print deze titel
WERELDOORLOG II MEDIA

Annotatie:
A6. Diverse krantenknipsels/brochures/uitgaven/folders/foto's.
- Blanco formulier van Aanhouding
- Het Avondnieuws, stencils 1e jaargang nr. 82 d.d. 17-1-1945 en nr. 139 d.d. 11-3-1945 waarin de stand van zaken wordt beschreven in de wereld.

- "Betere weerstand". Een niet te herleiden afkomst van een brochure dat het Nederlands Nationaal Socialisme niet hetzelfde is als het Duits Nationaal Socialisme.

- Berichten in de vorm van een rouwkaart over Adolf Hitler en Jozef Gobbels waarbij op een satirische wijze melding wordt gemaakt van hun overlijden.

- Diverse foto's van de koninklijke familie.

- Doorslag van een getypt opiniestuk d.d. 23-2-1945 met titel "Niets is ons te dol, uitlating van Wijnkoop" (hier wordt vermoedelijk bedoeld de Nederlandse communistische voorman David Josep Wijnkoop.

- Doorslag getypte brief d.d. 27-6-1940 van Generaal Opperbevelhebber der Land en zeemacht H. Winkelman aan A.H.K. waarin kritiek wordt geuit over de door Seys Inquart tijdens zijn bezoek aan Rotterdam gevoerde rede waarin de schuld van de vernietiging van Rotterdam wordt gelegd bij Nederland.

- Doorslag getypte brief d.d. 3-6-? van Nederlandse artsen aan de Rijkscommissie waarin zorgen worden geuit over de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking.

- Dagorder van Hitler aan de soldaten van het oostelijk front d.d. 10-10-1941.

- Folder SDAP met vorming politieke partijen nu oorlog voorbij is.
- Krantenartikel met fotogalerij Duitsers die ter beschikking zijn gesteld van de sub-commissie oorlogsmisdrijven.

- Krantenartikel met foto Adolf Hitler van zijn bezoek aan gewonden in ambulance-treinen Oostelijk front.

- Krantenartikel met foto's van Serajewo 1914 tot de 2e wereldoorlog 1939 d.d. 29-2-1939.

- Krantenknipsel Dagblad van het Noorden d.d. 2-5-1995 over het in de archieven van de Rijksvoorlichtingsdienst gevonden beeldmateriaal van o.a. Prins Bernhard, waaronder een fragment over de Zuiderbrug te Meppel.

- "Ons kind in gevaar. Een niet te herleiden afkomst van deze brochure waarin gewaarschuwd wordt voor het nationaal Socialisme.

- "Gek en wijs tijdens Seyss", boekje waarin op ironische wijze in beeld wordt gebracht een aantal dagelijkse beslommeringen.

- "Samen op weg" een boekje als begeleiding bij de film van Otto van Nijenhoff.

A7. Oproepen/berichten/bekendmakingen van Gemeente Meppel aan bevolking.
- Aanwijzingen Burgemeester Mackay d.d. januari 1940 ingeval van ontruiming delen van de Gemeente.

- Aanwijzing voor werkzaamheden t.b.v. Duitse weermacht d.d. 16-2-1944, 8-7-1944 en 8-8-1944 verleend aan H.G. Zwikker te Meppel.

- Bekendmaking Gemeente Meppel aan een ieder van 15 jaar en ouder, met uitzondering van degenen van Arische bloede, de Duitsche nationaliteit of de nationaliteit van het protectoraat Bohemen en Moravi? bezitten, om met ingang van 1-10-1941 in het bezit te zijn van een persoonsbewijs.

- Bericht Gemeente Meppel van de percelen die vallen binnen de gevaarlijke zones in de gemeente.

- Brief d.d. 24-1-1941 van de Luchtbeschermingsdienst Meppel aan H.G. Zwikker te Meppel om brugdienst over te nemen van A.Loos.

- Gemeentelijk Jeugdregistratie. Bekendmaking d.d. 13-11-1940 aan werkgevers in de Gemeente Meppel van de registratie van de mannelijk schoolvrije jeugd.

- Instructie d.d. 15-1-1944 van de Luchtbeschermingsdienst Meppel voor de leiders en leden van de Evacuatiedienst met daarbij evacuatiedienst per post.

- Instructies personeel Luchtbeschermingsdienst afdeling Waarneming en Alarmeringsdienst.

- Krantenknipsel met en oproep van de Commandant van de Politieke Opsporingsdienst District Meppel om melding te maken van personen zodat de zuiveringstaak van deze dienst uitgeoefend kan worden.

- Oproep voor een keuring voor den dienstplicht op 12-5-1931 in het gymnastieklokaal te Meppel aan J.M. van Tiel.

- Oproep loco-Burgemeester Meppel namens gevolmachtigde voor de provincie Drenthe van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied aan mannelijke ingezetenen in leeftijd 17 t/m 55 jaar om zich op 3-10-1944 te melden met schep bij de Kalkovens aan den Steenwijkerstraatweg.

- Richtlijnen van hoofd Luchtbeschermingsdienst Gemeente Meppel in geval van luchtgevaar.

- Rooster maand januari 1941 Luchtbescherming Meppel wijk 7.

- Brief d.d. 27-12-1940 van de Luchtbeschermingsdienst Meppel waarin H.G. Zwikker namens Burgemeester van Meppel wordt aangewezen om politiedienst te verrichten en wordt hij verzocht om voor nadere instructies te verschijnen op zaterdagmiddag 16.00 uur bij zaal Slot aan het Zuideinde.

- Blanco standaardbrief van afd. Politieke Recherche van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging
A8. Bekendmakingen Duitse bezetter.
- Folder en brief "Nederlanders in den Nederlandschen arbeidsdienst" van januari 1941 van de commandant Opbouwdienst aan jonge mannen van de lichting 1941.

- 10 verboden/aanwijzingen en maatregelen die onder de aandacht worden gebracht bij de bevolking.

- Gemeentelijk Jeugdregistratie. Bekendmaking d.d. 13-11-1940 aan werkgevers in de gemeente Meppel van de registratie van de mannelijk schoolvrije jeugd.

- Openbare bekendmaking Verduistering d.d. 12-9-1944. Dagelijks moet worden verduisterd van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsondergang.

- Briefkaart aan G. Remmelts met melding dat van de Duitse autoriteiten Het Liberaler Weekblad voorlopig niet kan verschijnen.

A9. Bekendmakingen Overheid.
- Bericht van de Burgemeester van de Gemeente Soest met aanwijzingen als evacuatie nodig is.

- Bericht van Nederlandsche regeling over verzwaring van luchtbombardementen.

- Bulletin van het ochtendnieuws waarin melding wordt gemaakt van de capitulatie van het Duitse leger om 8.00 uur op 5-5-1945.

- Commentaar, uitgave van den Regeringsvoorlichtingsdienst. 1e jaargang nr. 20 d.d. 29-10-1945.

- Extra dienstorder van de Nederlandse Spoorwegen aan haar personeel waarbij men o.a. "wordt bedankt voor de voorbeeldige wijze waarop onder moeilijke omstandigheden en veelal onder levensgevaar uw taak is verricht".

- Luchtgevaar, officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming. 7e Jaargang nr. 1 d.d. januari 1944. Prijs 10 cent.

- Proclamatie van de Vertrouwensmannen der Regering: "Nederland herwint zijn vrijheid".

A10. (Anti-)propaganda. Uitgaven/folders/knipsels/foto's.
- Kaartje met Adolf op de pot.

- kaartje met uitnodiging lijkplechtigheid Adolf Hitler

- Brochure "Achter de sigarenwolk". Uitgereikt in krijgsgevangenkampen.

- Briefkaart met daarop een vertoning van een Nederlandse dame die sigaret krijgt van een bevrijder.

- Groeten uit Engeland, publicatie over aanstaande overwinning op Duitsland.

- Hitler kan den Krieg nicht mehr gewinnen.

- Im Westen/im Osten, pamflet in Duits gesteld om Duitsers te overtuigen van nederlaag.

- Kritische knipsels met kritiek op communisten en de spot drijven met Mussolini, de NSB en de nazi's met tweespraak tussen Thomasvaer en Pieternel.

- Nach Hitlers St?tz, propaganda-pamflet.

- Enveloppe met overlijdensbericht Adolf Hitler, foto van een krantenknipsel oktober 1940 met foto van Juliana en Bernhard en een gedicht.

- "Nagekomen kerstcadeautjes" is een uitgave (vermoedelijk 1939) van de organisatie Plan van de Arbeid waarbij op een satirische wijze kritiek wordt geuit op Mussolini, Hitler,Goering en het Nationaal Socialisme.

- Satirische spottekeningen op Goring, Mussolini, Hitler en duitse/italiaanse gebruiken.

- De rekening voor onze beulen. Rijmdicht op gebeurtenissen/handelingen voor Duitsers en kritiek op diegenen die tijdens de oorlog met de moffen vrijden en na de oorlog met Canadezen lopen.

- "Waarvoor vechten wij?". Een woord van bezinning gericht tot de illegaliteit. Uitgave door een lid van de driehoek en een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

- Wij laten ons niet provoceren door de NSB.

- Vel papier "Zoek het zwijn". Door te vouwen zien we in plaats van varkens het portret van Hitler.Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 doos 4Titel
Print deze titel
WERELDOORLOG II VOEDSELVOORZIENING

Annotatie:
B1. Bonnen/kaarten.
- (Geplastificeerde) blanco Tweede distributiekaart + inlegvel afkomstig van distributiekantoor Smilde overvallen door de Knokploeg Meppel op 27-12-1943
- Bonnen t.b.v. voedsel, benzine, textiel, tabak, brandstof.

- Bonnen en distributiestamkaart van G.J. van Dijk, geplakt op achterzijde foto Brouwerstraat Meppel.

- Bonboekje E.Woudman nr.2165/7.

- Brandstoffenkaart 6 nr.2467 voor huisbrand t.b.v. Lolke de Boer te Vledder.

- Diverse krantenartikelen over uitgifte bonnen.

- Offici?le Bonnenlijst voor Drenthe.

B2. Distributie.

- Oorlogskookboek
- Distributiestamkaarten op naam van:
* Lourens van Antwerpen (nr. 000170)
* Lolke de Boer (nr. 001148).
* Foekje de Boer-Ritsema (nr.009219).
* Folkert Cuperus (nr.002138).
* Aaltje Cuperus-Wijnands (nr. 12461).
* Berend Doorten (nr.002457 + nr.641).
* Annechien Doorten-Boers (nr. 001164 + nr. 4295).
* Maurits Johannes ter Horst (nr. 018582).
* Grada Johanna ter Horst-Jolink (nr. 005233).
* Adriaan Juliaan ter Horst (nr. 004784).
* Dirk van der Kamp (nr. 7867).
* Albert Kreulen (nr. 3372).
* Jantje Mulder-van der Veen (nr.012314).
* Engelina Geziena de Noord (nr. 14725).
* Joseph Rotteveel (nr. 2581).
* Pieter Willem Rotteveel (nr. 009968).
* Hendrika Aleida Rotteveel-Jans (nr. 005097).
* Johanna ter Wal-Kel (2 stuks nr 005368 en 6715)
* Jan ter Wal (2 stuks nr 013157 en nr 2748)
* Berend Johan ter Wal (nr 018499)
* Hendrik Jan ter Wal (2 stuks nr 013151 en nr 14171)

- Blanco lijst "Winterhulp Nederland" afd. Meppel.
- Brief d.d. 5-1-1940 van de afdeling Distributie van de Gemeente Meppel aan de fa. E. Woudman te Meppel over de distributie van bruine bonen t.b.v. zieken en daarmee gelijkgestelden.

- Distributie (uitreiking) aardappelenkaarten Gemeente Meppel aan bewoners bepaalde straten gedurende periode 2 t/m 7-5-1941.

- Distributie (uitreiking) diverse distributiekaarten Gemeente gedurende periode van 23 t/m 28-6-1941 aan bewoners Gemeente Meppel waarvan geboortejaar ligt voor of na bepaald jaartal.

- Distributie (uitreiking) Brandstoffenkaarten tijdvak 26 tot en met 31 mei.

- Brief Centraal Belang aan Burg van Meppel over uitbetaling Centrale Keuken 3-7-1942.

- Plaatsing bericht Gemeente Meppel in div kranten over groenteteelt door landbouwers 10-1-1944.

B3. Vergunningen.
- Luistervergunning voor het jaar 1942 voor een radio-ontvangsttoestel verleend aan J. Pouwels te Meppel.

- Speciale vergunning van de Gemeente Meppel d.d. 19-5-1942 verleent aan H.Klein te Meppel voor het recht op koop met inlevering van punten van de textielkaart voor een zomermantel.

- Speciale vergunning van de Gemeente Meppel d.d. 15-10-1943 verleent aan A. Mulder te Meppel voor de koop, met inlevering van punten van de textielkaart, van een tweed-mantel.

- Speciale vergunning van de Gemeente Meppel d.d. 21-10-1943 vereent aan A. Witvoet te Meppel voor de koop, met inlevering van punten van de textielkaart, voor een tweed-jas.

B4. Diversen.
- Aanvraag voor toerrijwielbanden door mevrouw A. Witvoet-Mulder te Meppel voor het gebruik van een fiets voor het verrichten van werkzaamheden voor de Ambachtsschool voor Meppel e.o.

- Aerztliche Bescheinigung waarbij A. Kreulen op 6 november is onderzocht en arbeidsongeschikt wordt beschouwd voor 4 dagen.

- Belastingkaart nr. 106 uitgereikt aan C. Tolhoek te Meppel. Geldend voor de periode 19-1-1946 tot 18-1-1947.

- Bewijs van inschrijving d.d. 25-7-1942 van het Departement van Landbouw en Visserij verleent aan A. Witvoet te Meppel als houder van een volkstuin.

- Klantenregister. Bewijs van inschrijving d.d. 19-4-1944 in het klantenregister van schoenmakerij D. Spijkerman te Meppel van het gezin A. Witvoet met 2 personen.

- Klantenregister van A. Poelstra, schoenmagazijn Woldstraat 33, Meppel van de personen J.van Veen, H.J. van Veen en J. van Veen-Slot.

- Krantenknipsels met meldingen wanneer en welke voedselbonnen ingeleverd kunnen worden voor verschillende voedselproducten.

- Krantenknipsel met melding van Gemeentelijk Gasbedrijf Meppel dat aan bestaande gasuren uitbreiding wordt gegeven (ontbreekt aan datum/jaartal).

- Rantsoenering gas per 1-6-1940 gebruikers Gemeente Meppel.

- Kaartjes waarop aangegeven wordt de voedingsmiddelen die zorgen voor vitamines C en D.

- Zilverbon ter waarde van een gulden, aangeboden door Geertje Jansen.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 5Titel
Print deze titel
WERELDOORLOG II. BEVRIJDING/HERDENKINGEN MEPPEL E.O.

Annotatie:
G2. Krantenartikelen
- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 15-10-2008 over het overlijden van de Meppeler verzetsvrouw Tante Sien (Fransina Thalen-Dingstee).

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 16-4-2007 waarin aandacht wordt besteed aan de verleende koninklijke onderscheiding aan Fransina Thalen-Dingstee voor haar inzet voor de samenleving.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. mei 2002 waarin aandacht wordt besteed aan de verzetsactiviteiten van Toon en Sientje Thalen.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 3-4-1996 waarin aandacht wordt besteed aan het overlijden van "Old soldier" Eppie Dijkstra.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 4-11-1994 waarin mevrouw Doorten-Spraakman haar gesneuvelde vader Majoor-machinist Derk Willem Spraakman herdenkt.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 1988 aandacht wordt besteed aan de Engelandvaarder Piet Kwint.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 11-5-1990 waarin herdacht wordt dat het 50 jaar geleden is dat sergeant Andries Willem Swart is gesneuveld.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d.19-11-1940 onthulling gedenkteken sergeant Swart.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 5-5-2010 over Evalina van de Werf-Stad waarin verslag wordt gedaan van haar oorlogservaringen en haar vrijwilligerswerk bij kamp Westerbork, Stichting Joods Monument en het vertellen van haar ervaringen aan de schooljeugd.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 15-10-2010 waarin Gerrit Gunnink verslag doet van de liquidatie van de Rotterdamse onderduiker Pieter Hoppen.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 13-4-2011 over de herdenkingsdienst bij het graf van Pieter Hoppen in Staphorst.
- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 04-5-2012 De staatsgreep en andere waargebeurde verhalen. Hommage aan Jan en Jin Gunnink
- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 7-4-1995 waarin de broers Hendrik en Willem Troost verslag doen van hun oorlogservaringen.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d.3-10-1969 waarin herdacht wordt dat 27 jaar geleden "het grote sterven begon" maar 15 Meppeler joden de oorlog overleefden.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 5-5-1999 waarin de dames Conny Mackay en Daisy Stork herinneringen ophalen aan hun vaders de burgemeesters van de plaatsen Meppel en Dwingeloo, de heren Daan Mackay en Bob Stork.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 19-1-1968 waarin een oproep wordt geplaatst om in contact te komen met de Meppeler familie Wildeboer om informatie te verstrekken over de Duitse Kononel St?hle wiens moeder Wildeboer heet. Kolonel St?hle heeft mede aanslag gepleegd op Hitler en is in 1945 door de Gestapo vermoord.

- Diverse krantenartikelen over de niet-joodse Willem Kel die verloofd was met de joodse Carla en haar zelfs tot kamp Westerbork begeleidde. Beiden vonden de dood.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 5-5-2004 waarin het bombardement op het Meppeler station van 8-4-1945 wordt herdacht.

- Krantenartikel Meppeler Courant (speciale editie) d.d. 11-4-2005 "60 jaar vrij".

- Krantenartikel geplakt op groot wit vel papier met namen van Meppelers die zijn gevallen zijn aan de Grebbeberg, op zee en in de Oost.

- Krantenknipsel waarin aandacht wordt besteed aan de begrafenis van dr. R.J. Roelfzema, chirurg in het Diaconessenziekenhuis te Meppel, die in 1943 is vermoord (vergeldingsmoord).

- Krantenknipsel over de herbegrafenis van 5 illegale werkers (Gerard Jansen, Jan Dani?l Rijkmans, Fokko Jagersma uit Meppel, Hendrik Drogt uit Dedemsvaart en Jacob Kraal uit Ruinerwold op de Algemene begraafplaats te Meppel.

- (Diverse) krantenartikelen in de jaren 1960 t/m 2015 in de Meppeler Courant over de bevrijding van Meppel, het verzet, haar bevrijders, gevallenen en herdenkingen.

- (Diverse) krantenartikelen in de jaren 1990 t/m 1997 in Nieuwsblad van het Noorden, Algemeen Dagblad, De Telegraaf, Dedemvaartse Courant over de bevrijding, het verzet, gevallenen en herdenkingen.

H.Diversen
- 2 (niet bij elkaar behorende) bladen gekregen van L.S.-antiquariaat Meppel met daarbij de toelichting dat het betreft uittreksels uit een inventarisatielijst van gevangen. Het betreft een in het frans opgesteld registratiesysteem met gegevens van personen die in 1941 zijn geregistreerd.

- Briefkaart met daarop de Engelse, Amerikaanse en Nederlandse vlag.

- Foto's van Prinses Juliana met 2 kinderen en Koningin Wilhelmina.

- Grondwet van de Gemeenschap van oud illegale werkers Nederland.

- (Diverse) naoorlogse brieven van Amerikaanse (girls)scouts met zaden.

- Plattegrond vliegveld Havelte t.b.v. de RAF en krantenartikel Meppeler Courant d.d. 24-9-2012 over lezing Flugplatz Steenwijk.

- Ons Staatsbestel na de bevrijding.

- Paraat jaargang 1945 nr. 104 d.d. 2-5-1945 waarin de naoorlogse toestand wordt beschreven in Nederland, het verre oosten en Engeland.
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 8Titel
Print deze titel
WERELDOORLOG II. MEDIA

Annotatie:
A1. Landelijke kranten/uitgaven.
-Algemeen Handelsblad (Nieuwe Amsterdamse Courant)
* 113e jaargang nr. 37104 d.d. 10-5-1940
* 114e jaargang nr. 37362 d.d. 26-1-1941
* 114e jaargang nr. 37364 d.d. 28-1-1941
* 114e jaargang nr. 37369 d.d. 02-2-1941

- Antirevolutionair Dagblad voor Nederland. De Standaard.
* 69e jaargang nr. 20878 d.d. 15-5-1940
* 69e jaargang nr. 20875 d.d. 10-5-1940

- Bevrijdingskrant, behorende bij Libelle nr. 18.

- Distributie Courant.
* 8e jaargang nr. 26 d.d. 29-12-1948. Uitgave St. Voorlichting Haarlem.
-De Graafschap.
* nr. 1 d.d. 31-3-1945

- De Groene, onafhankelijk weekblad voor Nederland.
* Herinneringsalbum 1940-1945

- De Kerkpost, orgaan samenwerkende protestantse kerken t.b.v. tewerkgestelde in het buitenland.
* 1e jaargang nr. 25 d.d. juli 1945

- Je Maintiendrai.
* 1e extra nummer voor Oost Nederland
* nr. 8 d.d. 17-8-1945 (Drentse editie)
* nr. 42 d.d. 17-7-1943
* 5e jaargang nr. 21 d.d. mei 1945

- Nederland Herrijst onder Neerlands Jeugd
* nr. 4 (ongedateerd)

- De Nieuwe dag. Verenigde Katholieke pers.
* 48e jaargang nr. 17555 d.d. 10-5-1940

- Nieuwe Rotterdamsche Courant.
* 97e jaargang nr. 218 d.d. 10-5-1940

- Ons Volk.
* nr. 4 d.d. januari 1944

- Ons Vrije Nederland
* Bevrijdingsnummer
* 4e jaargang nr. 15 d.d. begin augustus 1944
* 5e jaargang nr. 9 d.d. 16-6-1945
* 5e jaargang nr. 19 (ongedateerd)
* Begeleidende brief van Directie en Hoofdredactie aan abonnees waarin melding wordt gemaakt dat de Persraad heeft beslist dat alle weekbladen eenmaal in de 14 dagen moeten verschijnen.

- De Pen Gun, weekblad voor de Nederlandsche strijdkrachten.
* uitgave d.d. 29-6-1981 ter gelegenheid ZKH Prins Bernhard.

- De Vrije Pers (diverse illegale bladen)
* 1e jaargang nr. 8 d.d. 14-4-1945
* 1e jaargang nr. 11 d.d. 17-4-1945
* 1e jaargang nr. 13 d.d. 19-4-1945
* 1e jaargang nr. 14 d.d. 20-4-1945
* 1e jaargang nr. 15 d.d. 21-4-1945
* 1e jaargang nr. 16 d.d. 23-4-1945
* 1e jaargang nr. 17 d.d. 24-4-1945
* 1e jaargang nr. 18 d.d. 25-4-1945
* 1e jaargang nr. 19 d.d. 26-4-1945
* 1e jaargang nr. 20 d.d. 27-4-1945
* 1e jaargang nr. 21 d.d. 28-4-1945
* 1e jaargang nr. 22 d.d. 30-4-1945 (prinsesse-nummer)
* 1e jaargang nr. 25 d.d. 4-5-1945
* 1e jaargang nr. 26 d.d. 5-5-1945
* 1e jaargang nr. 27 d.d. 7-5-1945
* 1e jaargang nr. 29 d.d.10-5-1945
* 1e jaargang nr. 30 d.d. 11-5-1945
* 1e jaargang nr. 31 d.d. 12-5-1945
* 1e jaargang nr. 33 d.d. 16-5-1945
* 1e jaargang nr. 34 d.d. 18-5-1945
* 1e jaargang nr. 38 d.d. 26-5-1945
* Stencils nr. 1,2,4,5,6, (oorsprong en datering onbekend)

- Het Parool.
* nr. 1 d.d. 25-7-1940
* nr. 6 d.d. 09-04-1941 (gestencild blad)
* nr. 69 d.d. 8-8-1944
* nr. 97 d.d. 1-5-1945
* nr. 102 d.d. 9-5-1945
* nr. 103 d.d. 10-5-1945
* nr. 106 d.d. 14-5-1945
* nr. 108 d.d. 16-5-1945
* nr. 109 d.d. 17-5-1945
* nr. 110 d.d. 18-5-1945

* Speciaal bulletin d.d.3-10-1944 - Strijdend Nederland (stencils).
* Radio-overzicht nr. 64 d.d. 24-6-1944
* Radio-overzicht nr. 65 d.d. 27-6-1944
* Radio-overzicht nr. 69 d.d. 6-7-1944
* Radio-overzicht nr. 74 d.d. 18-7-1944

- De Telegraaf.
* jaargang nr. ????? d.d. 15-3-1939
* 48e jaargang nr. 17753 d.d. 14-1-1940
* 48e jaargang nr. 17785 d.d. 15-2-1940
* 48e jaargang nr. 17792 d.d. 22-2-1940
* 48e jaargang nr. 17793 d.d. 23-2-1940 (Ochtendblad)
* 48e jaargang nr. 17793 d.d. 23-2-1940 (Avondblad)
* 48e jaargang nr. 17794 d.d. 24-2-1940
* 48e jaargang nr. 17800 d.d. 01-3-1940
* 48e jaargang nr. 17811 d.d. 12-1940
* 48e jaargang nr. 17829 d.d. 31-3-1940
* 48e jaargang nr. 17836 d.d. 07-4-1940
* 48e jaargang nr. 17857 d.d. 28-4-1940
* 48e jaargang nr. 17869 d.d. 10-5-1940
* 50e jaargang nr. 18793 d.d. 31-12-1942


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 doos 1Titel
Print deze titel
WERELDOORLOG II. MEDIA

Annotatie:
Vervolg A1.Landelijke kranten/uitgaven
- Trouw.
* Onze politiek in de toekomst
* Speciale uitgave voor het Gooi
* 1e jaargang nr. 8 d.d. 20-7-1943
* 2e jaargang nr. 4 d.d. eind april 1944
* 2e jaargang nr. 7 d.d. midden juli 1944
* 3e jaargang Bevrijdingsnummer
* 3e jaargang nr. 4 d.d. midden april 1944
* 3e jaargang nr. 5 d.d. 27-4-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 6 d.d. 4-5-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 7 d.d. 11-5-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 8 d.d. 18-5-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 9 d.d. 25-5-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 10 d.d. 1-6-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 46 d.d. 15-6-1945
* 3e jaargang nr. 147 d.d. 3-10-1945
* 3e jaargang d.d. 6-1-1945

- De Uitkijk, onafhankelijk weekblad voor Nederland
* 1e jaargang nr. 25 d.d. 11-8-1945

- Vrij Nederland
* Bevrijdingsnummer. Gooi editie
* Bulletin nr. 4 d.d. 28-6-1940 * Bulletin nr. 151 d.d. 8-5-1945
* Bevrijdingsnummer voor Meppel d.d. april 1945
* 2e Bevrijdingsnummer voor Meppel d.d. april 1945
* 4e jaargang nr. 14 d.d. 29-7-1944
* 5e jaargang nr. 1 d.d. 19-8-1944
* 5e jaargang d.d. 9-5-1945
* 5e jaargang d.d. 16-5-1945
* 5e jaargang d.d. 24-5-1945
* 5e jaargang nr. 25 d.d. 2-6-1945
* 5e jaargang nr. 26 d.d. 9-6-1945
* 5e jaargang nr. 28 d.d. 23-6-1945
* 5e jaargang nr. 29 d.d. 30-6-1945
* 5e jaargang nr. 30 d.d. 7-7-1945
* 5e jaargang nr. 31 d.d. 14-7-1945
* 5e jaargang nr. 36 d.d. 18-8-1945
* 5e jaargang nr. 37 d.d. 25-8-1945
* 6e jaargang nr. 2 d.d. 8-9-1945
* 6e jaargang nr. 3 d.d. 15-9-1945 * Internationale informatiebladen van Vrij Nederland nr. 6 d.d. juni 1944

- De waarheid
* De waarheid: uitgave van de vrijheidsstrijders nr. 7 (maart 1941)
* 5e jaargang nr 364 d.d. 6-6-1946
* 5e jaargang nr. 80 d.d. 22-6-1945
* De Daad, uitgave met een oproep aan arbeiders van Meppel e.o.
* Bevrijdingsmanifest


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 doos 2Titel
Print deze titel
WERELDOORLOG II. PERSOONLIJKE BELEVENISSEN/EIGENDOMMEN

Annotatie:
C1. Algemeen.
- Brief d.d. 25-2-1942 van een viertal inwoners van Meppel gericht aan Burgemeester Wigman te Meppel waarin zij kritiek leveren op en door de Burgemeester in de Meppeler Courant van 24-2-1942 geplaatste oproep aan de burgers voor het inleveren van kolen.

- Foto van groep van 16 personen met een bord "Mobilisatie 9-8-1939".

- Foto's gemaakt van een kaart waarop melding wordt gemaakt van het vertrek naar het werkkamp Westerbork en mensen worden bedankt voor hun goedheid en met de hoop in vrede elkaar te ontmoeten. Groeten van J.Sanders, B. Stern, J. Wolff, Ph.v.d. Rhoer, M.van Zuiden.

- Krantenartikel met verplichtingen voor houder van een persoonsbewijs.

- Rijwielplaatje 1940-1941.

- Twee lege pakjes uitgeworpen sigaretten met opschrift "Nederland zal herrijzen" en "31 augustus 1941".

- Plastic doosje met een pakje sigaretten met opschrift "Nederland zal herrijzen"en "31 augustus 1941", afkomstig van Harry Keyl die het zijn hele leven heeft bewaard.

- Verslag van de gebeurtenissen in Meppel gedurende de periode vanaf juli 1940. Onbekend is de schrijver van het stuk.
C2. Personen/onderwerpen van A t/m G.
- Ausweis opgemaakt op 1-3-1943 te Oldenburg door het Verbindingskantoor van het Nederlandsche arbeidsfront in het D.A.F. t.b.v. Arent Dalsem.

- Ballpointpen van de XII Manitoba Dragoons gepantserd regiment van het Canadese leger en bevrijders van Meppel. In 1970 is de pen gegeven door een oud militair aan een cafe-eigenaar in De Stapel.

- Bewijs van inlevering van Rijksgoederen verleend aan Pieter van Echten voor het inleveren van goederen na groot verlof van de lichting 126.

- Brief d.d. 5-5-1988 van Rie van Dee gericht aan dhr. De Wolde, bestuurslid van Oud Meppel waarin zij haar ervaringen beschrijft van een aanstaand bombardement op het ziekenhuis te Meppel in de nacht van 9 op 10 mei 1940 waarin zij als verpleegkundige werkzaam was.

- (Halve) Rijksdaalder geschonken aan Oud Meppel die deel uitmaakt van een afspraak tussen de schenker en Henk Bartelds die na de oorlog beide helften van de rijksdaalder weer bijeen zou brengen.

- Stoffen embleem USA voor op sportkleding.

- Verlofpas. De commandant van de 11e verbandplaatsafdeling verleent op 27-5-1940 groot verlof aan P.van Echten van de lichting 1926.

- Verlofpas. De commandant van de 11e verbandafdeling verleent aan J.van Echten, geboren 15-3-1906, 4 dagen periodiek verlof ingaande 1-12-1939.

- Verlofpas. De commandant van de 11e verbandplaatsafdeling verleent aan P. van Echten, geboren 15-3-1906, gedurende 2 dagen periodiek verlof ingaande 7-1-1940.

- Verlofpas. Handgeschreven toestemming van de commandant van I-IIvb.A verleent aan Pieter van Echten toestemming het Prot.Militair Tehuis te Doorn na diensttijd te bezoeken. Deze toestemming ontheft betrokkene niet van de vastgestelde app?ls.

C3. Personen/onderwerpen H t/m N.
- Duikkaarten van A.J. ter Horst, M.J.Ph.T. ter Horst, Wiebe van der Knokke,G.J.A. Jolink en blanco exemplaar verstrekt door de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers.

- Bladzijden uit het boek "De dag dat mijn vader huilde" van Dick Hendrikse.

- Bewijs van vrijstelling behorende bij rijwiel van Boekhandel f.a. A. Huigma voor die bestuurder van het rijwiel die deze voor de uitoefening van beroep nodig heeft.

- Brief d.d. 15-1-1945 van Koningin Wilhelmina aan mevrouw Jagersma waarin het medeleven wordt betuigt vanwege de moord door de Duitsers op haar zoon Fokko op 14-4-1945.

- Brief d.d. 13-4-1944 van Fokko Jagersma gericht aan familieleden waarin afscheid wordt genomen en verslag wordt gedaan van het doodsvonnis en de aanstaande fusillade.

- Brief van een onbekende medegevangene van Fokko Jagersma en Gerard Jansen die verslag doet van de laatste dagen voorafgaande an de fusilleerden.

- Brief (ongedateerd) van Gerard Jansen gericht aan familieleden en kennissen waarin afscheid wordt genomen en verslag wordt gedaan van het doodsvonnis en de aanstaande fusillade.

- (Kranken) Ausweis voor geneeskundige en tandheelkundige behandeling (of hulp van een vroedvrouw) op naam van A. Koops, geboren 13-5-1984 te Ruinerwold, woonachtig te Meppel aan de Emmastraat 6.

- Herinneringen aan de oorlogsjaren van Rie en Toos Kuiper van het Hoedenpaleis in de Hoofdstraat/hoek Prinsenstraat met kopie?n uit het fotoarchief.

- Brief d.d. 29-4-2016 van Rint Massier uit Duitsland over zijn in de oorlog vermiste vader Jan Massier uit Meppel.

- Aanstellings-en legitimatiebewijs luchtbescherming op naam van S. Mulder (nr.005922).

- Ausweis opgemaakt op 16-8-1943 door het Gewestelijk Arbeidsbureau te Leeuwarden t.b.v. Warner Mink.

- Brief Gemeente Meppel waarbij melding wordt gemaakt van het intrekken van de kostwinnersvergoeding vanwege het groot verlof van S. Mulder.

- Brief d.d. 6-1-1940 van Benthem's kledingmagazijn te Meppel gericht aan het Ministerie van Defensie waarin wordt verzocht zakenverlof toe te kennen aan S. Mulder.
- Bewijs van inlevering van Rijksgoederen verleend aan Siemen Mulder na groot verlof van de lichting 1927.

- Dankbetuiging en verklaring ontheffing verbintenis bij de Bijzonderen Vrijwillige Landstormkorps Drenthe van S. Mulder.

- Legitimatiebewijs voor Siemen Mulder t.b.v. opkomst bij de afdeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te Meppel.

- Verlofpas (groot) verleent aan S. Mulder d.d. 26-5-1940.

- Verlofpas verleent aan S. Mulder om 3 dagen de stad te verlaten.

- Oorlogszakboekje van J. Mulder, geboren 20-1-1907 te Meppel.

- Sonderausweis waarbij S. Mulder, geboren 20-1-1907 is vrijgesteld van Arbeitseinsatz.

- Verwijzing naar archiefdoos A57 met gegevens en ervaringen van Roel ter Heide en Nel Stefens te Meppel die samen de mobilisatie en de bezettingstijd hebben meegemaakt.

- Krantenartikel in het Dagblad van het Noorden d.d. 15-11-2014 waarin de familiegeschiedenis wordt beschreven van de familie Postma die bij het Emmer treinstation een hotel runden. De zoons vlogen in de oorlog alle kanten op en maakten totaal verschillende keuzes.

- Oorkonde van President Dwight D. Eisenhower en certificaat van de Air Chief Marshal uitgereikt aan Klaas B. Reitsma voor de hulp gegeven aan matrozen, soldaten en vliegers van het Britsch Commanwealth Nations.

- Pas (nr. BS-kaart 725) afgegeven door Gemeente Meppel aan Jan Rozendal, 1e Hoofdstraat 64, Meppel om te verblijven in de open lucht na avondklok ter uitoefening van zijn dienst bij de B.S.

- Krantenartikel uit de Meppeler Courant d.d. 12-5-1967 waarin een oproep wordt gedaan aan diegenen die in de oorlog bekend zijn geweest met de Canadese bevrijder Clifford M. Smith.

- Briefkaart van familie Tankink te Coevorden met verzoek aan wed. J. Jonker te Meppel om alsnog brandstofbonnen te sturen.

- Foto's en correspondentie van een tweetal Canadese soldaten (Frank Wilson en Ross ? Journey) die betrokken waren bij de bevrijding van Meppel op 13-4-1945.

- Doos uit de nalatenschap van J. de Wolde met knopen, handleiding voor den militaire ziekenverzorger, boekje 'voor het te laat is', distributiebonnen, boekje "opdat wij niet vergeten', schrift met aantekeningen over medische handelingen, foto Juliana met 2 kinderen.

- Oorlogservaringen in het Engels op schrift gezet door de toentertijd 13 jarige Bernardus (Ben) Smit.

- "Terug uit de hel van Buchenwald" door K.R. van Staal. Gangen nr. 22046 concentratiekamp Buchenwald.

- Verzameling afkomstig van mevrouw L.Engberts over Ritse Vos, verzetsman, leerling van Meppeler Kweekschool en strijder met W.F. Jonkman. Tussen de stukken bevindt zich:
* een rapport van het Gemeentebestuur van Sleen gericht aan de Commissaris der Provincie Drenthe met verslag van een schietpartij op 19-5-1944.
* een handgeschreven verslag van bevindingen uit het NIOD waarin activiteiten worden beschreven van Ritse Vos, knokgroep/distributiekantoor Smilde e.d.. Krantenknipsel uit Nieuwsblad van het Noorden d.d. 27-11-1984 over de bevrijding uit Asser gevangenis.
* "Terdege" reformatorisch gezinsblad d.d. 9-5-1990 met daarin aandacht aan een overdenking van Ds. P.M. Breugem, bevrijding van 30 ter dood veroordeelden.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 6Titel
Print deze titel
WERELDOORLOG II. VERZET/BEVRIJDING

Annotatie:
D.Verzet
- Materiaal van verzet in Friesland, waaronder o.a. voorlichtingsmateriaal van Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten, onderduikkaarten LO Friesland, programma tentoonstelling Strijdend Friesland, radiorede Mr. G.J. Van Heuven Goedhart.

- Poster gericht aan alle burgers van Nederland, afkomstig van de gezamenlijke verzetsorganisaties waarop melding wordt gemaakt dat de onderdrukking ten einde is en Nederland vrij.

- Voorlichting boeren en tuinders van het N.C., waarin instructies worden gegeven voor de levering van vee, granen, aardappels, melk en peulvruchten.

- Veiligheidsregels voor iedere illegale werker.

E. Verzetsactiviteiten Meppel
- Informatie en gegevens van Cor Kraal te Meppel die tijdens de oorlog actief is geweest in de bestrijding van de NSB en in het gewapend verzet.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 2-4-1980 met als kop "Meppel bakermat van het verzet".

- Krantenartikel Meppeler Courant 1979 met als kop "Laatste offensief Meppeler knokploeg. Deel 2 en 3.

- Krantenartikel over de KP-overval op het bureau van politie te Meppel.

- Krantenartikel over 32 Meppeler OD-leden die in de nacht van 24 en 25 mei 1944 tijdens een razzia zijn gearresteerd en waarvan 16 in Duitse concentratiekampen om het leven zijn gekomen. Van 10 personen is een foto in het artikel opgenomen.

- Krantenartikel Meppeler Courant onder de kop "Het laatste offensief van de Meppeler knokploeg" waarin aandacht wordt besteed aan Peter van den Hurk en zijn verloofde Mimi en de mishandelingen die hen zijn toegebracht door de SD tijdens het verhoor.

- IJlbericht d.d. 25-9-1944 van N.105 (=Poortman) met gegevens van bewoners op diverse adressen in Meppel.

- IJlbericht d.d. 27-9-1944 van N.105(=Poortman) met melding aankomst Gr?ne Polizei in Meppel, de invordering van huizen en het inrichten van een militair hospitaal in Hotel Ogterop.

- Verzetsheldin Mientje Nip overleden.

F. Bevrijding/herdenkingen.

F1. Algemeen.
- Aankondiging bezoek Koningin aan Zeeland en Brabant op 13-3-1945.

- Affiche van het Airborne Museum te Oosterbeek met aandacht voor de 60 jaar geleden plaatsgevonden luchtlanding door de Franse geallieerden in Drenthe in april 1945.

- Ansichtkaart waarop kinderen en soldaten staan met de tekst "Jan loopt de uitlaatgassen na en Piet vindt een peukje voor papa.

- De Band 3e jaargang n. 4 d.d. 31-7-1948 orgaan van de band Nederland-Indi?.

- Bevrijdingslied op tekst van de melodie "Ik zoek een meisje".

- Boekwerkje met liedtekst Den Vaderlant Ghetrouwe ter herinnering aan oorlogsjaren 1940-1945.

- Dagblad van het Noorden.
* Speciale editie bevrijding d.d. 30-4-2005

- Foto van Canadese legerauto op de Dam in Amsterdam met Nederlandse jongens en meisjes.

- Hekeldicht op Mussert juni 1943.

- Houten lijst met kaart "Nederland ons vaderland"

- Klokken voor Amerika. Een oproep om een bijdrage te leveren aan het geschenk dat door Nederland wordt gegeven aan het Amerikaanse volk als uiting van dank

- Liedboek uitgegeven door de Stichting tot verbetering van het geestelijk lied ten behoeve van de dankdienst in de kerken op 5 mei 1946

- Nederlandse leeuw op blanco papier met daarbij de tekst "Dispereert niet"

- Nederlands Jongelings Verbond (voorloper Padvinderij) herdenkt haar gevallen bondsleden door de publicatie van een erelijst als bijlage van het blad De Jongeman d.d. 15-11-1945.

- Plankje ter herinnering aan de bevrijding op 5 mei 1945 met o.a. de tekst "Triomfe volgt het lijden voor hen die wettig strijden"

- poster landkaart Nederland van de Stichting 40-45 met daarop de in beeld gebrachte diverse oorlogsactiviteiten

- Vrij, boekje uitgegeven door Uitgeverij De Branding, geschreven door P. de Zeeuw voor de Nederlandse jeugd opdat de herinnering ook bij volgende geslachten levendig blijft.

- Vrijheidsmars "Wees blij want Holland is weer vrij" in woorden en muziek

- Witboek betreffende het gebeurde in de Nederlandse Internerings-en Bewakingskampen in de jaren na de bevrijding. Uitgeverij De Nieuwe Post te Amsterdam.

F2.Krantenartikelen
- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 3-10-1969 waarin herdacht wordt dat 27 jaar geleden 15 Meppeler joden de oorlog overleefden.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 23-6-1986 waarin het drama wordt herdacht dat in 1942 250 joodse mannen, vrouwen en kinderen uit Meppel werden afgevoerd waarvan slechts enkelen de bevrijding hebben kunnen ervaren.

- Krantenartikel, geplakt op groot wit vel papier, over de Joodse gemeente in Meppel in de twintiger jaren geschreven door Dr. Steven Derksen.

- Krantenartikelen over de voltrokken doodvonnissen en een in memoriam van de in Den Haag terechtgestelden Hendrik Drogt en Gerard Jansen te Dedemsvaart, Fokke Jagersma en Jan Rijkmans te Meppel, Gerrit Jan van den Berg te Arnhem, Wiepke Timmersma te Wehe, Jacob Kraal te Ruinerwold en Johannes Kippers te Oud Schoonebeek

- Speciale bijlage "Mei 1940"van Tijls Bladen (Wegener) d.d. 28-4-1990

- 5 krantenartikelen over de mobilisatie

- De Volkskrant * Speciale editie bevrijding d.d. 5 en 6 mei 2005.

Bevrijding/herdenkingen Meppel e.o.
G1. Algemeen
- De week van de bevrijding van Meppel door E.Nander, uitgave van M. Stenvert & Zoon te Meppel

- Brochure Gemeente Meppel over herdenking bevrijding Meppel na 50 jaar op 13-4-1995

- Geschrift gericht aan leden van de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging te Meppel met oproep om partij opnieuw vorm te geven

- In memoriam van de uit Meppel afkomstige en gefusilleerden Carel Frederik Kwant, Jan Dani?l Rijkmans, Fokko Jagersma, Jacob Kraal en Jan ten Cate

- Liedtekst op de wijze van "Piet Hein" met verwijzing naar het Duitsch Comit? van Meppel

- Meppel rond de bevrijding. Belevenissen in de periode 4-4 t/m 17-4-1945 uit G.A. Bontekoe Drentsche Kroniek van het bevrijdingsjaar

- Prinsenbuurt. Lied waarin een aantal bewoners van Meppel (Vrielink, Zandberen, Nooy, ter Heide enz.) en bekende plekken in Meppel worden bezongen.

- Programma herdenkingssamenkomsten op 13-4-1945 en 4-5-1945 georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Meppel

- Terugblik, aangeboden bij de jaarwisseling 1945/1946 aan de leden van C.J.M.V. Theofilus Meppel

- Affiches (2x) als aankondiging van de uitgave van het boek "Meppel rond de bevrijding 1945" door J. Poortman.

- Pamflet van een groep sociaal-democratische Meppelers die oproepen tot herstructuering van de overheid.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 7Titel
Print deze titel
WIJNHANDEL De Moor.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Drukplaat voor plastic tassen.
2. Twee plastic tassen.
3. Oorkonde in lijst "best shop in town"
4. Map met advertenties.
5. Map met krantenartikelen.
6. Rode map met brieven.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 88Titel
Print deze titel
WILHELMINAPARK, archiefdoos.

Annotatie:
1. Kopie?n uit OM.5.1 en 5.4. (Voogd)
2. Kopie uit OM16.1. (Ter Heide) en kopie OM.31.3 blz.53
3. Groen in de stad; wandelboekje 2012.
4. Wandeling rond het hertenkamp; lespakket.- Speurtocht door het Wilhelminapark.- Pad door het park.
5. Kopie bomenbestellijst L.Springer met brief 26-12-19,, ook getypte lijst Boomen en struiken met prijzen.
6. Het Wilhelminapark in jaartallen, 3x A4.
7. Gerooide bomen; krantenartikel
8. Kleine speurtocht of wandeling zonder prijzen
9. Literatuurlijst
10. Kopie artikel Meppeler Courant 2-11-1907 (ook in L2.14)
11. Map met kleine artikelen, o.a.gedicht S.Russchen.
12. Opgevouwen Plan wandelpark; 3e blad behoorende bij de Nieuwe Meppeler Courant van 29 Juni 1917. Ten Brink. Gescand KPWAND01
13. Literade in 75- jarig Wilhelominapark., programma 19 juni 1994 In map met meer over het 75-jarig bestaan: nieuws van de commissies, foto-expositie MC.12-10-94, fuchsiatentoonstelling, kunstwerk, teaparty
14. Overdruk NDVA 1989; door H.de Zwaan. (ook aanw. als J2.1969, blz. 129.
15. Wilhelminapark Meppel; geschiedenis van het park; door Albers adviezen,Utrecht , in opdracht gemeente Meppel. 2002. Geringde band,, 72 blz.,afbn.
16. Pad door 't park..75 jaar.door afd.groen, water, wegen, gemeente 10 blz., afbn. Ook getypt zonder afbn.. met plattegrond
17. Meppeler Courant Wilhelminapark 75 jaar. Plusbijlage.
18. Uit: Informatiegids; 1997door Jan Houdel en uit Informatiegids 2003 door L.Albers en A. Guin?e
19. Bouwbestek woonhuis Wilhelminapark 26, 23 juli 1932; architectenbureau G. Otten & zoon.
20. Meppeler Courant 31 januari 1975; door T.Boom- Fransen.
21. Snelhechter met kopie?n uit het Gemeentearchief tgv 75 jaar park (oa foto's van de Literade
22. . MC. 6-1-2007 - Jubileumfeest13-4-1994, 15 juni 1994 en 30 december 1994.MC.- Schoffelen in geschiedenis park 25-1-1984, Nieuwe Meppeler.- Het Dagblad 16-4-83 (65 jaar).- verschillende artikelen met bezwaren tegen hoge flat .- kap bomen. 1976.- Wilhelminapark 100 MC. 7juni 2019 en 14 augustus
23. Naamgeving park in 1930. MC.18-7-1994.
24. Beheersplan; Albers adviezen/ A.Guin?e. 2002 in opdracht van de Gemeente Meppel. Geringde band, 57 blz,, afbn, uitsl.krtn.
25. Folder wandelroute Wilhelminapark 100 jr bestaan; art MC 28-6-2019
26. Het ontstaan van het park en de damherten van prins Hendrik; MC-ZW 20-01-1984.
27. Kopie: art in Groen 2003 door dr Lucia Albers en ir Anja Guin?e over Een rondgang door het Wilhelminapark; over vroeger en de toekomst. .

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 152

Zie ook:
L 2. 14
Titel
Print deze titel
WORST, Hendrik, archiefstukken.

Annotatie:
1. Mapje met rapportboekje H. Worst Nijkerk.
2. Map met aanmeldingsformulieren tewerkstelling te Dessau bij Junkers Flugzeugwerke 1942-1944.
3. Mapje met treinkaart en Urlaubbschein Utrecht-Dessau 1944.
4. Mapje met kaart voor kleding ivm vertrek naar Duitsland door Distributiedienst Nijkerk 1942, lidmaatschap levensmiddelen werkheim Kornhaus 1943, kontrollkarte briefverkeer 1944.
5. Mapje met 2 stamkaarten Hendrik Worst, geboren 31-12-1921.
6. Plastic map met flyer R.A.F. bombardementen op Keulen, kaartje "In memoriam" Adolf Hitler.
7. Map met archiefstukken Roelofje Worst-Arp; trouwboekje Jan Arp-Berentje van der Vegt, rapportboekje Roelofje Arp OLS A, stamkaart Roelofje Arp geb 7-2-1922, kopie overlijdensverz. Jan Arp 25-3-1895 Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 171Titel
Print deze titel
ZANG en vriendschap; archiefdoos..

Annotatie:
1. Jaarverslagen in dik schrift. vanaf 1961- 1992..
2. Map met diverse artikelen. reglement, brandpolis en 3 diploma's.
3.17-ringsband met knipsels en foto's.
4. Schrift met handgeschreven teksten van liederen..
5. Zilverkleurige versiering in doos, soort eikenblad met strik. Met gedicht van R.Kunnekes over het afscheid van Zang en Vriendschap.
6. 2 kasboeken folio
7. Contributieboek, lang, smal
8. Adres- en absentielijst
9. a en b. Die lustige Witwe, Lehar. Programmaboekje 2x
10. Groen schrift ledenlijst
11. Feestgids 31 augustus 1945

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 106

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 28   Ga direct naar pagina: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad