create
counter
Catalogus: : pagina 28
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 28   Ga direct naar pagina: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
STOLPERSTEINE; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met o.a. Gedenkboekje; DVD 11-2-11; Geschiedenis door K. van Dorp (gedigitaliseerd) en brochure plaatsing 20 april 2011 + uitnodiging.
2. blauwe map met div krantenart
3. uittreksel handelsreg Stg Stolpersteine Hoogeveen
4. map Stichting Gedenkstenen; krantenart MC 2-12-2019 overname plaatsing naamstenen. ontwerp van Wessel de Ruijter

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 56 2

Zie ook:
A 56, 1
Titel
Print deze titel
STOLPERSTEINE; ordner.

Annotatie:
1. Ordner met de namen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 56 1

Zie ook:
A 56, 2
Titel
Print deze titel
TAVENU, toneelvereniging - tot aangenaam vermaak en nuttige uitspanning

Annotatie:
1. Hoes met uitvoeringen 1929: "De Storm", "De bruiloft van Kloris en Roosje", en "Dat wat je niet hebt". 1930: "Sonna".
- 25 jr Jubileum uitvoeringen 1932 : "Avond van kleinkunst".
- brief 24-8-1933 aan dhr Poortman over te houden toneelwedstrijd voor Drentse toneelstukjes.
- Uitvoering 1936: "Boefje".
- Programma febr 1938: "In 't kwaaie geweten", nov 1938: "Ik heb den graag vermoord". Bijdrage van fl 2,30 als kunstlievend lid.
- Programma febr 1939: "Jeugd". 2. Hoes met programma mei 1946: "Geuzerwaard".
- Programma mrt 1951: "de Zondaar", nov 1951: "Vogel, vlieg de wereld in".
- Winterprogramma 1953-1954.
- Programma, krantenart.en foto's febr 1955: "de grote race" met ook opvoering voor personeel Smallingerland.
- Programma, krantenart en foto's okt/nov 1955: "Verdwijningen en verschijningen".
- Programma, krantenart en foto's febr 1956: "de kat moet dood".
- Programma, krantenart nov 1956: "heeft Constance gelijk", ook voor politiemuziekver Leeuwarden en personeel Smallingerland.
- Programma, krantenart en foto's 50-jarig jubileum mrt 1957: "The noble spaniard".
- Programma nov 1957: "in de schaduw van twijfel".
- Programma, foto's en progr Smallingerland mrt 1958: "Schatgravers".
3. Hoes met programma, krantenart mrt 1960: "Onder verdenking" en nov 1960 "George en Margaret".
- Programma, krantenart mrt 1963 "Sabrina".
- Programma apr 1964: "Boeing-Boeing".
- Programma okt 1966: "Mary, Mary".
- Programma nov 1968: "Hooikoorts".
- Programma mrt 1969: "De nieuwe weg.
- 2 Programma's zonder datum: "In de holte van je arm" en "Alles voor de tuin".
4. Hoes met : Brochure over 75 jaar Tavenu.
- Programma "Het huis van Bernarda Alba" 1987.
- Programma 80jr bestaan: 4 eenakters 1987.
- Programma mrt 1987: "Plotseling thuis".
- Programma en uitnod mrt 1988: "Soubrette".
- Programma okt 1989: "Rose".
- sticker Tavenu nov "Hotel Walibi".
5. Hoes met poster en programma mrt 1990: "Hoofdstuk twee".
- Programma en uitnod okt 1990: "Noem me geen Mams".
- Poster en programma okt 1991: "Dwaasheid heeft haar eigen recht".
- Poster, programma en uitnod mrt 1992: "Verwarringen".
- Poster en programma okt 1992: "Blithe Spirit".
- Poster, programma en uitnod okt 1993: "De eetkamer".
- Programma apr 1993: "Plaza Suite".
- Poster en programma mrt 1994: "Oud speelgoed".
- Programma okt 1994: "Dwazen".
- Programma nov 1995: "Vrijman & Co.".
- Jubileumkrant, programma en entreekaart 90jr bestaan nov 1997: "Deja Vu".
6. Hoes met krantenart MC.
7. Aankondiging Komedie "Pluchen Beertjes"
8. Jeugdtoneel Tavenu presenteert: "Verkeerde schoenen" op 7 en 8 mei in de Engelenbak Schouwburg Ogterop (Tavenu-Nieuwsbrief; jrg. 96, 27-04-2004)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 4Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; "Losse" boeken (niet in dozen A45).

Annotatie:
1 - 6. Witte ringbanden met knipsels..1.1962-'89/1990-''94/2001-/2004-1-8-2006-/aug.2007-
7. Stamboek leerlingen vanaf 1918.
8. Copieboek 1918, afschriften bestellingen.
9. Copijboek 1921-'28. Met alfabet achterin.
10.. Kasboek 1926, folioschrift.
11. Ontbreekt.
12. Kasboek Avondschool 1923.
13. Kasboek 1930-'46.
14. Kasboek 1922.
15. Notulenboeken. Afd. Meppel der Vereeniging van het Ambachtsonderwijs in Drenthe 1892-1944.
16. Ver. Ambachtsschool Meppel. Dl.1. 5 april 1917-8 februari 1923.
17. Dl.2. 19223-1930.
18. Dl.3 15 juli 1930-1942 (dik)
. 19. Notulen fonds de Visser 1926-1942.
20. Gecombineerde vergaderingen bestuur en leraren 1949 (heel dik).
21. Folioboek rapporten cursus 1966-c.'74.
22. Ordner notulen De Zuidrand 1991- '92.
23. Notulenboek rapportenvergaderingen 27-2-1970.
24. Absentielijst 1978-'79.
25. Lesroosterinformatie roodbruine 23-ringsband (andere inhoud?)
26. Blauwe ordner met publicaties. RSG.Stad+Esch.
27. 23-ringsband publicaties.
28.
29.
30. Rapportenboeken heel groot) 1934-'42.
31. 1942-'48
32. 1948-'49.
33. 1954.
34. 1855- '61.
35. 1961- '65.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45

Zie ook:
A45, 1-5
Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1 a en 1b. 2 lange smalle presentielijsten 1918 en 1927.
2. Blauwe map met A5 boekjes waaronder Jaarverslagen 1974-'79, Claskrant pasen zomer en herfst 1988 (50 jaar), div. Statuten en reglementen en statuten fonds de Visser.
3 a en 3 b. Notulenboeken 1930 en 1940.
4. Blauwe map met 7 schoolboeken van H. Zweers.
5. Zwart-witte map met notulen Technische school.
6. 2 getuigschriften.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 1

Zie ook:
A 45, 2-5.
Titel
Print deze titel
TECHNISCH ONDERWIJS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Aflegmap documentatie fusie.1990.
2. Aflegmap gezamenlijke directievergaderingen LTS - MSG, 1991.
3. Oranje omslag 70 jaar LTS.
4. Enveloppe met lesmateriaal over het Nationaal socialisme, ook in braille.
5a. 5b en 5c. Jaarverslagen 1986, 1988 en 1989.
6. Verkenning naar samenwerking tussen LTS en de Mercurius scholengemeenschap. 1988.
7. Stappenplan inzake fusie 1991
8. Rode snelhechter O.O.G.vergadering
9. ITO notulenschrift.
10. Snelhechter O.O.G. vergadering 23-6-1985.
12. O.O.G.verg. 17-4-1989.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 2

Zie ook:
A 45 1
A 45 3-5Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1. Groene omslag met diverse artikelen
2. ITO snelhechter.
3. 17 ringsband Directievergaderingen 1886-'89.
4. Notulen A5 ITO vergaderingen.
5. Schrift 1951 verg.directie-leraren 1951.
6. Aantekeningen toelatingscommissie '81-'82.
7. SG. De Zuidrand Basisvorming...
8. Presentielijst van het bestuur Technische school Meppel e.o. (lang,smal) 1966 en
9. 1979.
10. Aflegmap originelen formatieplan.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 3

Zie ook:
A 45, 1-2
A 45, 4-5Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1. Originelen, afvloeiingsregeling e.d.
2. Correspondentie in blauwe map, 1977.
3 Gele hoes dingspil Diever. 1994.
4. Hoes Correspondentie offici?le opening Randweg, 10 september 1969, plus 50-j. bestaan.
5. Oranje map mooie foto's
6. Groene map met tekeningen.
7. Map met artikelen o.a."Technisch onderwijs in Drenthe uit "Drenthe" nov.1960 en Ver. techn.school Meppel door J.Snijders. 7. Geschiedenis vanaf 1915; door J.Snijders.
8. Beschrijving decoraties in koper Technische school; ontwerp Huib de Ru met tekening.
9. Het technisch onderwijs in Drenthe; door W.J.Haak. Uit "Drenthe" november 1960.
10. Instructie voor leerlingen van de Vereeniging Ambachtsschool voor Meppel e.o. d.d. 29-10-1918
11. Verslag van het Leerlingstelsel kalenderjaar 1938 van de Vereniging ter bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe
12. Brochure vanwege 25 jarig bestaan van de Stichting Vakonderwijs Drenthe

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 5

Zie ook:
A 45 1-4
Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
12 ( dikke) schriften van H.Otter van de Ambachtsschool, c. 1927.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 4

Zie ook:
A 45, doos 1-3
A 45, 5Titel
Print deze titel
TEN HOVE, HOUTIMPORT

Annotatie:
1. Notulen 21-9-1951 t/m 20-11-1967.
2. Notulen 10-10-1961 t/m 9-10-1964.
3. Bouwtekening verbouwing woonhuis fam Ten Hove, Stationsweg 16, Meppel.
4. Bijlage Nederlandse Staatscourant d.d. 22-8-1950 inzake oprichting NV Houtimport Corn. ten Hove N.V. en bijlage 19-4-1961 inzake oprichting NV Goudse Hout-en Heipalenhandel.
5. enveloppe met inentingsbewijs pokken C ten Hove, Internationaal Rijbewijs, Motor-en Rijwielbewijs A van C. ten Hove.
6. Engels registratiebewijs, engelse voedselbonnen, engelse werkvergunning, engels vervoersbewijs London-Hoek van Holland, ansichtkaart gericht aan Elly Mulders, enveloppe van Curtiss & Sons ltd. over de periode dat Elly als aupair in Engeland verbleef.
7. Kasboekje uit 1896.
8. Prijscourant d.d. 21-7-1913 van Houtwaren & Bouwmaterialen W. Vink verstrekt aan C. ten Hove, houtimport.
9. Interview van Menny Bakker met Elly-ten Hove-Mulders onder de titel "Mevrouw Elly ten Hove-Mulders op de praatstoel".

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 196Titel
Print deze titel
TIMMERMAN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Uit en thuis; een bundel liedjes; bew. door J.B.Kok.. Amsterdam, Zuylen, z.j.
2 en 3. Ons liedboek; door J.Pelser en G.J.van Zanten;16e dr.1921 en 15e dr.1933. Groningen enz.,Wolters,
4. Wie zingt mee? Uitg. Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam, 1954.
5. De grote klok; een bundel liederen, canons en volksspelen voor het feestjaar 1948. Amsterdam, NJG, 1948.
6. Zangbundel voor huisgezin en samenkomsten; titelblad ontbreekt.
7. Zangbundel ten dienste van het huisgezin en godsdienstige samenkomsten. Rotterdam, Joh. de Heer, 1905.
8. Jan Pierewiet, ook in A 36
9. Liederenbundel ten dienste van het Ned. Jongelingsverbond '; 8ste dr. Amstwrdam, NJV, 1939.
10. Com nu met sang; keur van geestelijke... liederen; verz. onder leiding van G. van Ravenzwaaij. Wageningen, |Keuning, z.j.
11. Oud-Nederlandsche liederen uit den "Nederlandtsche Gedenck-clanck" van A. Valerius (1626) ; 4de onveranderde dr.Amsterdam, Alsbach, 1941. Met toelichting door A.D. Loman en J.C.M. van Riermsdijk.1893.
12. Rode map met bladmuziek.
13. Blauwe map met 4 houten bordjes met spreuken
14. Bijbelsch dagboekje voor opvoeders; door J.C.Wirtz Czn. Amsterdam, Spruyt's , z.j.
15. Hoes met zegeltjes, plaatjes en kaartjes.
16. Kerstliedeken; in lijst (Maria die soude naar Bethlehem gaan)(kerst 1930).

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 42Titel
Print deze titel
TONEELVERENIGINGEN- EN TONEELBOEKJES; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met 6 tekstboekjes "Het minnespel der maagden door D.J. Eggengoor. Alkmaar, Vink,,z.j. "Je hebt 't of je hebt 't niet. en "Het muisje had een staartje", beide Toneelfonds Pieter Langendijk. "Lui van Standing". Alkmaar, Vink, z.j. en "Paul speelt het klaar." door H.van Hoek. Meppel, Neerlandia. "7 Schetsjes" door J. Schouten, Meppel Neerlandia
2. Toneelboekje "De Jantjes"met liedjes Louis Davids .
3. Hoes met 5 toneelboekjes Babysitters, juffr Eva, Als het lente wordt, Mr Pumps als hulp in de huishouding, Capriolen der liefde. Toneelver Rond de Watertoren.
4. Programma Chr. Oranjever. "Juliana van Stolberg"
5. Meppeler Courant; nachteditie. La fete du Saint Benoit Ladre.. 5 januari 1957. Gelegenheidsclubje van Meppeler Hockey Vereniging Internos
6. Twee toneelstukken door Uzip?tus (G.Broekhuizen). De heksenbrouwketel (Baumann, Meppel) en De professor van de heide.(Neerlandia)
7. Toneelboekje; klucht in ??n bedrijf Trouwen...tut straffe; in drents dialect, vert door J. Poortman
8. Toneelboekje; Bok,Bok, Hoeveul Horens?. Blijspel in ZuidOost Drents door Harm Dijkstra.
9. Toneelschets; De Piepe door J.G Duiven, drukkerij Neerlandia.
10. catalogus 1938-1939 van toneelwerken, spreekkoren etc Drukkerij Neerlandia.
11. 2 toneelboekjes drukkerij Neerlandia "Het nieuwe hoedje" en "Vrouw Zelder zal op portret".
12. Historische Revue van het 50 jarig bestaan van de vereniging Co?p. Stoomzuivelfabriek Eendracht te Zuidwolde.
13. De Dobbeltjes en het mannetje van de Maan of wel Het kleine Kunstmaancabaret door Jan A. Poortman.
14. 2 toneelboekjes "Harm's poletiek" in Drentsch dialect door W. Eisen, uitgeverij Neerlandia.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 3

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 28   Ga direct naar pagina: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad