create
counter
Catalogus: : pagina 29
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 29   Ga direct naar pagina: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1 a en 1b. 2 lange smalle presentielijsten 1918 en 1927.
2. Blauwe map met A5 boekjes waaronder Jaarverslagen 1974-'79, Claskrant pasen zomer en herfst 1988 (50 jaar), div. Statuten en reglementen en statuten fonds de Visser.
3 a en 3 b. Notulenboeken 1930 en 1940.
4. Blauwe map met 7 schoolboeken van H. Zweers.
5. Zwart-witte map met notulen Technische school.
6. 2 getuigschriften.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 1

Zie ook:
A 45, 2-5.
Titel
Print deze titel
TECHNISCH ONDERWIJS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Aflegmap documentatie fusie.1990.
2. Aflegmap gezamenlijke directievergaderingen LTS - MSG, 1991.
3. Oranje omslag 70 jaar LTS.
4. Enveloppe met lesmateriaal over het Nationaal socialisme, ook in braille.
5a. 5b en 5c. Jaarverslagen 1986, 1988 en 1989.
6. Verkenning naar samenwerking tussen LTS en de Mercurius scholengemeenschap. 1988.
7. Stappenplan inzake fusie 1991
8. Rode snelhechter O.O.G.vergadering
9. ITO notulenschrift.
10. Snelhechter O.O.G. vergadering 23-6-1985.
12. O.O.G.verg. 17-4-1989.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 2

Zie ook:
A 45 1
A 45 3-5Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1. Groene omslag met diverse artikelen
2. ITO snelhechter.
3. 17 ringsband Directievergaderingen 1886-'89.
4. Notulen A5 ITO vergaderingen.
5. Schrift 1951 verg.directie-leraren 1951.
6. Aantekeningen toelatingscommissie '81-'82.
7. SG. De Zuidrand Basisvorming...
8. Presentielijst van het bestuur Technische school Meppel e.o. (lang,smal) 1966 en
9. 1979.
10. Aflegmap originelen formatieplan.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 3

Zie ook:
A 45, 1-2
A 45, 4-5Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1. Originelen, afvloeiingsregeling e.d.
2. Correspondentie in blauwe map, 1977.
3 Gele hoes dingspil Diever. 1994.
4. Hoes Correspondentie offici?le opening Randweg, 10 september 1969, plus 50-j. bestaan.
5. Oranje map mooie foto's
6. Groene map met tekeningen.
7. Map met artikelen o.a."Technisch onderwijs in Drenthe uit "Drenthe" nov.1960 en Ver. techn.school Meppel door J.Snijders. 7. Geschiedenis vanaf 1915; door J.Snijders.
8. Beschrijving decoraties in koper Technische school; ontwerp Huib de Ru met tekening.
9. Het technisch onderwijs in Drenthe; door W.J.Haak. Uit "Drenthe" november 1960.
10. Instructie voor leerlingen van de Vereeniging Ambachtsschool voor Meppel e.o. d.d. 29-10-1918
11. Verslag van het Leerlingstelsel kalenderjaar 1938 van de Vereniging ter bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe
12. Brochure vanwege 25 jarig bestaan van de Stichting Vakonderwijs Drenthe

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 5

Zie ook:
A 45 1-4
Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
12 ( dikke) schriften van H.Otter van de Ambachtsschool, c. 1927.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 4

Zie ook:
A 45, doos 1-3
A 45, 5Titel
Print deze titel
TEN HOVE, HOUTIMPORT

Annotatie:
1. Notulen 21-9-1951 t/m 20-11-1967.
2. Notulen 10-10-1961 t/m 9-10-1964.
3. Bouwtekening verbouwing woonhuis fam Ten Hove, Stationsweg 16, Meppel.
4. Bijlage Nederlandse Staatscourant d.d. 22-8-1950 inzake oprichting NV Houtimport Corn. ten Hove N.V. en bijlage 19-4-1961 inzake oprichting NV Goudse Hout-en Heipalenhandel.
5. enveloppe met inentingsbewijs pokken C ten Hove, Internationaal Rijbewijs, Motor-en Rijwielbewijs A van C. ten Hove.
6. Engels registratiebewijs, engelse voedselbonnen, engelse werkvergunning, engels vervoersbewijs London-Hoek van Holland, ansichtkaart gericht aan Elly Mulders, enveloppe van Curtiss & Sons ltd. over de periode dat Elly als aupair in Engeland verbleef.
7. Kasboekje uit 1896.
8. Prijscourant d.d. 21-7-1913 van Houtwaren & Bouwmaterialen W. Vink verstrekt aan C. ten Hove, houtimport.
9. Interview van Menny Bakker met Elly-ten Hove-Mulders onder de titel "Mevrouw Elly ten Hove-Mulders op de praatstoel".

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 196Titel
Print deze titel
TIMMERMAN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Uit en thuis; een bundel liedjes; bew. door J.B.Kok.. Amsterdam, Zuylen, z.j.
2 en 3. Ons liedboek; door J.Pelser en G.J.van Zanten;16e dr.1921 en 15e dr.1933. Groningen enz.,Wolters,
4. Wie zingt mee? Uitg. Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam, 1954.
5. De grote klok; een bundel liederen, canons en volksspelen voor het feestjaar 1948. Amsterdam, NJG, 1948.
6. Zangbundel voor huisgezin en samenkomsten; titelblad ontbreekt.
7. Zangbundel ten dienste van het huisgezin en godsdienstige samenkomsten. Rotterdam, Joh. de Heer, 1905.
8. Jan Pierewiet, ook in A 36
9. Liederenbundel ten dienste van het Ned. Jongelingsverbond '; 8ste dr. Amstwrdam, NJV, 1939.
10. Com nu met sang; keur van geestelijke... liederen; verz. onder leiding van G. van Ravenzwaaij. Wageningen, |Keuning, z.j.
11. Oud-Nederlandsche liederen uit den "Nederlandtsche Gedenck-clanck" van A. Valerius (1626) ; 4de onveranderde dr.Amsterdam, Alsbach, 1941. Met toelichting door A.D. Loman en J.C.M. van Riermsdijk.1893.
12. Rode map met bladmuziek.
13. Blauwe map met 4 houten bordjes met spreuken
14. Bijbelsch dagboekje voor opvoeders; door J.C.Wirtz Czn. Amsterdam, Spruyt's , z.j.
15. Hoes met zegeltjes, plaatjes en kaartjes.
16. Kerstliedeken; in lijst (Maria die soude naar Bethlehem gaan)(kerst 1930).

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 42Titel
Print deze titel
TONEELVERENIGINGEN- EN TONEELBOEKJES; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met 6 tekstboekjes "Het minnespel der maagden door D.J. Eggengoor. Alkmaar, Vink,,z.j. "Je hebt 't of je hebt 't niet. en "Het muisje had een staartje", beide Toneelfonds Pieter Langendijk. "Lui van Standing". Alkmaar, Vink, z.j. en "Paul speelt het klaar." door H.van Hoek. Meppel, Neerlandia. "7 Schetsjes" door J. Schouten, Meppel Neerlandia
2. Toneelboekje "De Jantjes"met liedjes Louis Davids .
3. Hoes met 5 toneelboekjes Babysitters, juffr Eva, Als het lente wordt, Mr Pumps als hulp in de huishouding, Capriolen der liefde. Toneelver Rond de Watertoren.
4. Programma Chr. Oranjever. "Juliana van Stolberg"
5. Meppeler Courant; nachteditie. La fete du Saint Benoit Ladre.. 5 januari 1957. Gelegenheidsclubje van Meppeler Hockey Vereniging Internos
6. Twee toneelstukken door Uzip?tus (G.Broekhuizen). De heksenbrouwketel (Baumann, Meppel) en De professor van de heide.(Neerlandia)
7. Toneelboekje; klucht in ??n bedrijf Trouwen...tut straffe; in drents dialect, vert door J. Poortman
8. Toneelboekje; Bok,Bok, Hoeveul Horens?. Blijspel in ZuidOost Drents door Harm Dijkstra.
9. Toneelschets; De Piepe door J.G Duiven, drukkerij Neerlandia.
10. catalogus 1938-1939 van toneelwerken, spreekkoren etc Drukkerij Neerlandia.
11. 2 toneelboekjes drukkerij Neerlandia "Het nieuwe hoedje" en "Vrouw Zelder zal op portret".
12. Historische Revue van het 50 jarig bestaan van de vereniging Co?p. Stoomzuivelfabriek Eendracht te Zuidwolde.
13. De Dobbeltjes en het mannetje van de Maan of wel Het kleine Kunstmaancabaret door Jan A. Poortman.
14. 2 toneelboekjes "Harm's poletiek" in Drentsch dialect door W. Eisen, uitgeverij Neerlandia. 15. Toneelboekje "De pantalon" schets voor 3 dames en 1 heer. Drukkerij/uitgeverij Neerlandia.
16. Toneelboekje "Moeders Road", schets in 2 gedeelten voor 3 personen. Drukkerij/uitgeverij Neerlandia.
17.Toneelboekje (2x) "Te laat", toneelspel in twee bedrijven. Drukkerij/uitgeverij Neerlandia.
18. Toneelboekje "Mijnheer Kalman en de schoonmaak", komische schets in ??n bedrijf. Drukkerij/uitgeverij Neerlandia.
19. Toneelboekje "De kwetsbare plek", toneelspel in vier bedrijven voor 5 dames en 4 heren. Drukkerij/uitgeverij Neerlandia.
20. Toneelboekje "Drie jaren gingen voorbij", toneelspel in 3 bedrijven voor 4 dames en 6 heren. Drukkerij/uitgeverij Neerlandia.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 3Titel
Print deze titel
Twee kartonnen panelen samengesteld door Henk Boerwinkel; achtergebleven in het pand Hesselingen 15, waar het theater was..

Annotatie:
Plaats: Archief (niet in een doos!) Ingebracht door hr. Zandbergen, die een jaar in het pand heeft gewoond.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 128Titel
Print deze titel
Twee plaquettes STAD en ESGH; archiefdoos.

Annotatie:
Winnaar 'Op weg naar het lagerhuis' van de VARA door Stad en Esch
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 71Titel
Print deze titel
TWEELOO; archiefdoos.

Annotatie:
Archiefdoos met diverse materialen over de buurtschap Tweeloo en het verdwijnen ervan.
1. Tweeloo-rapport van de Tweeloo-commissie (1953)
2. Verslagen en brieven van en aan de Raad en Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meppel, de Raadscommissie en de Tweeloo-commissie (1954).
3. Krantenknipsels en artikelen. oa 2 kaarten Tweeloo ivm ledenwerving Oud Meppel
4. Liedtekst Sake Russchen.
5. "Tweeloo ..." Publicatie van de Tweeloo-commissie.
6. Knipsels en foto's op karton gebruikt bij een tentoonstelling over Tweeloo.
7. .Map afkomstig van de Meppeler Courant; doorslagen van brieven 1953, 1954
8. Artikel in Uilenspiegel Dorp zonder toekomst Jrg.5, nr.53 5-11-53
9. Map met varia ook afkomstig van de Meppeler Courant
10. Tweeloorapport zonder foto's met aantn. van de heer J.H.Boom. tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 2Titel
Print deze titel
VAC Vrouwen Advies Commissie

Annotatie:
1.Bouwtekeningen 24 luxe appartementen Irenelaan 1994.
2. Advies ontwerpbestemmingsplan Meppel-Berggierslanden, 6 stukken. 2005-2006. In hoes.
Zie ook A 79, A 80, A82 en A84

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 78

Zie ook:
A 79
A80
A82
Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 29   Ga direct naar pagina: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad