create
counter
Catalogus: : pagina 4
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 4   Ga direct naar pagina: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
BAZUIN, archiefdoos

Annotatie:
1. Map De Bazuin: krantenknipsels.
2. Hoes met formulier aanmelding donateur (ongedateerd).
3. Hoes met Statuten en Huishoudelijk reglement 1921.
4. Hoes met uitnodiging receptie 30-jarig bestaan 1-3-1947.
5. Jubileumuitgave ivm 90 jaar bestaan.
6. Hoes met balpen 100 jaar bestaan.
7. CD Christelijke Muziekvereniging De Bazuin:80 jaar muziek in Meppel
8. Brochure Bazuin vanwege 50 jarig bestaan met verzoek financi?le bijdrage te geven voor het vernieuwen van instrumenten.
9. Brief van H.F. Timmerman te Zwolle over zijn herinneringen als lid van De Bazuin en reactie op een artikel in Oud Meppel.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 5Titel
Print deze titel
BEDRIJVEN; archiefdoos.. Algemeen N.B. Er zijn ook A dozen met afzonderlijke bedrijven

Annotatie:
1. Mao met koopbrieven.
2. Map tentoonstellingen, o.a. Pluimvee 1926, Paarden 1906.
3. Map met stukken van afzonderlijke bedrijven.
4. Map Timmer, Meppeler motorenfabriek.
5. Kopie?n uit de boekhouding van J. Schreur turfhandelaar uit de jaren 1892-'96 en boek in folioformaat.
6. Hoes stukken Cooperatieve bakkerij De Eendracht c. 1930.
7. Boek in folioformaat met recepten van koekjes e.d. bakkerij G Fransen, Hoofdstraat c. 1929.
8. Bedrijfsvergunning tabak van Thalen 4 april 1952. In lijst.
9 Hoes prijslijst van koffie, zuivel e.d. 1966.
10. Blauw map folders gemeente eppel.
11. Hoes met brief uit de oorlog van E. Wolff, pharmaceutische fabriek.
12. Hoes met keurmerken ijkwezen 1820 t/m 1986.
13. Gele map met bedrijfsbladen De banketbakker 1913 en Geillustreerd schildersblad met groot inlegvel, 1912.
14. Blauwe map met krantenartikelen.
15. Tas van Hans en Anneke.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 16 1Titel
Print deze titel
BEDRIJVEN; drie ordners winkeliersvereniging Hoofdstraat 1986-1990.

Annotatie:
A 16,2 Rekeningen A 16, 3 Correspondentie ordners met Hoofdstraat archief A 16, 4 Correspondentie, ledenadm.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 16 2-4Titel
Print deze titel
BEELDEN van vroeger; ordner met uitgeknipte artikelen uit de Meppeler Courant; geschreven door Wiecher Ponne..

Annotatie:
Later in boekvorm verschenen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 118

Zie ook:
M 213, 1-2
M 191Titel
Print deze titel
BEIJER, Handelsvereniging v/h. G. ter Braake: archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwgrijze map met Verzameling etiketten, ook originele handgemaakte.van Jo Alting
2. Groene map met krantenknipsels, brieven, stukken, foto's. .Ook: Brochure N.V.Handelsver. v/h W. Beijer.
3. Uittreksel uit het Wetenschappelijk, Artistiek en Commercieel Archief van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam, 1939.
4. Prijslijst waarschijnlijk 60-er jaren.
5. (Beschadigd (Teuge)e) foto in hoes van het terrein.en andere originele foto's.
6. Map met correspondentie, kopie briefkaart, bezorgersvergunning consumptiemelk 1937,, brief warenwet 1939 e.d.
7. Programma "Ronde van Meppel"7 juli 1949 (met reclame)
8. Kraan jenevervat (in hoes) tbd .

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 doos 3Titel
Print deze titel
BEIJER, Handelsvereniging v/h. G. ter Braake: archiefdoos.

Annotatie:
1. Plastic map met corr Leyland Nederland/Beijer over klacht vrachttruck juni 1979.
2. Plastic map met nieuwjaarswensen Centrale Suikermij en Zuivelind de Torenmeter. 1968/1969.
3. Plastic map met kaartmodellen, parameters.
4. Plastic map met corr Drank-en vestigingswetving, verzoek goedkeuring distilleerderij 1e klasse, brief Contactcomm ongewenste doorverkoop via cash-en carrybedrijven.
5. Plastic map met aandeel nr 1 Beijer 1923 tnv G ter Braake, depositorek dec 1927 tnv G ter Braake.
6. Rekening/afleveringsbon van A.J. Beijer (21-12-1907). Handgeschreven lijst van afnemers per route (1952). Prijslijst Kleinhandelaren van de Ver. "De Vereenigde Distillateurs", Schiedam (per 14-1-1957). Lijst van afnemers van de afdeeling Expeditie en Aflaadcontrole (ongedateerd)
7. Plastic map met correspondentie met Herschi, pakbonnen, verzoek om aflevering na 10 uur na te komen, levering van dranken, retourzending kratten (1963 tot 1979)
8. Contributielijst DMD (1968). Verzoek om te adverteren in het programmaboekje van het Internationaal Concours Hippique Indoor te Meppel (5-10-1972)
9. Plastic map met Drankenjournaal (april 1989). Rekening van actiefilm voor reclame in bioscopen (april 1963)
10. Plastic map met Verslag van vergadering van Vereniging van Werkgevegers. Conflict industriewoning Rademaker (23-10-1968)
11. Plastic map met brief Moret, Gudde en Brinkman na onderzoek administratie drankengroothandels, ook bekend als "aktie Schuimkraag" (oktober 1979).
12. Plastic map met stukken over samenwerking met Heineken, Drankenhandel Cambrinus, verhuizing en bouw nieuw pand in Hoogeveen. Drankenhandel Beijer wordt miv oktober 1997 Drankenhandel Drenthe B.V.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 doos 7Titel
Print deze titel
BEIJER, N.V. Handelsver. v/h Ter Braake. archiefdoos.

Annotatie:
1. Map correspondentie mbt fluoridering drinkwater en verontreiniging door CLM.
2. Aanvragen en toewijzigen in W.O. II; aankoopvegrunning + toewijzing wijzerthermometers
3. Blauwe map met corr. diverse belastingen.
4. Map met persoonlijke correspondentie met A.E. Kan (1 november 1913), brief met vraag over vieux, lidmaatschapskaart Tivoli, uitnodiging 160 jarig jublileum Heineken-Amstel Agentschap (17-04-1989), verzoek gift Nederlands Genootschap Reclassering. Bedankbrief van Mission Catholique Kaya, Haute-Volta voor gift (april 1969)
5. Map met diverse reclame van firma DAIM betreffende kroonkurk, firma Buzaglo i.v.m. speelkaart, TV-reclame van het Slijters Publiciteits Bureau, diverse ontwerpen voor reclame
6. Map met correspondentie firma Heineken Nederland B.V.
7. Plastic map offertes grondstof limonadegazeuses Chemische Fabriek Naarden en de firma Van Pembroek
8. Plastic map met brief Arbeidsinsp over filtermaskers voor ammoniak met antwoord fa Beijer.
9. Mapje met correspondentie m.b.t. opslag darmslijm van de firma Prins en de firma Organon. Tarieven opslag van boter van Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (april 1966
10. Plastic map met ontheffing art 9 lid 1 wegenverkeersregl voor het uitrijden Molenpad naar Noordeinde met toestemming gemeente Meppel.
11. Plastic map corr NND ontwerpen briefpapier, enveloppen enz.
12. Plastic map met corr personeelszaken; oa Nieuwsbrief POV Beijer, dienstverband J.Trompetter, pensioen P. vd Meij, verlof mej. Hoeve, kladje met Help de deur wil niet open 7-2-1991, Memo 1959 salarisverhoging, Arbeidslijst werk- en rusttijden 1962, rijtijden K. Bult. Brief hartonderzoek (1977). Arbeidsinspectie EHBO-enqu?te met antwoord van G.ter Braake (augustus 1978). Vakopleiding chauffeurs EVO (november 1978
13. Mapje met uitslagen Jaffi-kleurenwedstrijd 22-8-1963, E. Barelds, M. van Erkelen, L. Appelmelk.
14. Exploit bewoners Boompjes i.v.m. heiwerkzaamheden voor de fa. Beijer. Huurcontract Reestplantsoen 1 (24-6-1942 tot 30-4-1945). Brief notaris Krans i.v.m. aankoop Kruisstr. 1, Meppel. Brief aan Noord Ned. Bottelmij. huurovereenkomst 15-5-1961. Brief aan B&W Meppel verkoop pand Molenstr. 36 (22-12-1970). Transportacte verkoop Molenpad aan J. Post (20-6-1925) van notaris B. van Delden. Brief huurprijsbesluit nieuwbouw 1944. Plattegrond gebouwen Noordeinde
15. Plastic map met CBS gegevens en vragenlijsten.
16. Betaling schulden: Schuldbekentenis H. Santing (mei 1929). Kwitantie van Dhr. H. Visscher (sept. 1960). Bevel tot betaling Dhr. J. Hoeve (8-3-1967). Afwikkeling schulden Dhr. Bruins (okt. 1968)
17. Beijer lanceert in voorjaar nieuwe lijn voor eigen merk gedistilleerd (Meppeler Courant 26-11-1993)
18. Plastic map corr. met div bedrijven over brandstoftoeslag.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 doos 6Titel
Print deze titel
BEIJER, N.V. Handelsvereeniging v/h; archiefdoos.

Annotatie:
1. Kwitantieboekje N.V. Handelsvereeniging v/h W. Beijer Meppel.
2. De nieuwe drankwet; door B. de Breij. Arnhem, van der Wiel & co, 1932. 142 blz.
3. Notulenschrift 14 augustus 1923 e. v. van Maanen ter Braake (zuster)
4. Foto in lijst van de fabriek aan het Molenpad
5. 9 notarisstukken in hoes. Te weten:
Notaris van Delden.1.1919 verkoop van eenige onroerende goederen en machinerie?n 2.1920. Verkoop Kratondwarsstraat, Molenpad 2 percelen en Kromme Elleboogstraat. 3. en 4. Acte van oprichting van de NV.Beyer, met Uittreksel, 23 april 1923.
Notaris ter Laag. 3 Uittreksels Verkoop 14 maart 1923 huizen en erven aan het Molenpad. 4. 1925. Drie huizen en erven aan het Molenpad.
Notaris Mr. J.A.Krans. vestiging lijfrente 1951.
6. Metalen reclamebord Beijer (3 stuks) Limonades, Champagnepils en Valencia.
7. Blad Tap en schap, informatieblad Heineken nederland, nr.2 1985 , waarin artikel Het rijke verleden van Beijer
8. Fotoalbum met etiketten en foto's fabriek.
9. Vier afdrukken van het vrieshuis, in mapje foto Vonk.
10. Grote originele foto's in enveloppe (Aerocamera)
11. Ontwerp van Jo Alting voor uithangbord in hoes
12. Envelopje met 4 originele foto's van de limonade fabriek Beijer en een briefkaart
13..Etiketten, ontwerp van Jo Alting, in hoes
14. Hoes met pak speelkaarten Jonge Beijer
15. Enveloppe met koopcontract notaris van Delden 1925.
16. Hoes met bijvoegsels Staatscourant.
17. Gele map met info div licht- en of reclameborden.
18. Blauwgrijze map met stukken,uittreksel geboorteregister G. ter Braake, concept balans 1936, regeling lijfrente en twee stukken over vermogen en inkomen 1955 en 1956
19. Blauwgrijze map met Overigen
20. Blauwgrijze map, ontvangen van G. ter Braake met gescande foto's en stukken van de families ter Braake en van Werven.. tbd
21. Ontwerp reclame Jaffi vruchtenlimonade op vrachtwagen van v??r 01-06-1965
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 doos 2Titel
Print deze titel
BEIJER, N.V. Handelsvereniging v.h.; archiefdoos

Annotatie:
Prijscouranten 1953 - 1996.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 doos 4

Zie ook:
A 120 doos 1, A 120 doos 2, A 120 doos 3
Titel
Print deze titel
BEIJER, N.V. Handelsvereniging v/h; archiefdoos.

Annotatie:
1. Balansboek 1-3-1923 t/m 28-2-1941.
2. Stageverslag Ieke Marsman 1-6 t/m 9-7-1993.
3. Map met vervoersdoc./afleveringbonnen, balpen etc.
4. Jaarboek 1993 Ned Groothandel in Dranken en Horecabenodigheden,Cijfers, Trends en Ontwikkelingen.
5. Eindrapport Werkgroep Drankenhandel, inl P. van Daalen. 1994
6. Orange map corr. Moret & Limperg over Partners Data 1985. (ter Braake)
7. Bruine map corr.Merkenbureau van der Graaf & Co. Merkenbescherming Jaffi-Jaffa 1952 - 1972.
8. Blauwe map met omzetgegevens per kalenderjaar. Handgeschreven.
9. Gele map met correspondentie over post, telefonie, computer van PTT en tabelleermachine Honeywell Bull; computer Systeem IBM. Folder Liebherr koel- en vrieskasten
10. Map met correspondentie fa. Coca-Cola.
11. Map met correspondentie en polissen m.b.t. verzekeringen


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 doos 5Titel
Print deze titel
BEIJER, N.V.Handelsvereeniging v/h; archiefdoos.

Annotatie:
1 en 2. Kasboeken oblong , 1943
en 1945.
3. Blauwgrijze map waarin bundel in elastiek over de Jachtvelden van opa ter Braake (Frederik van Werven) vanaf ongeveer 1915.
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 doos 1Titel
Print deze titel
BEJAARDENCENTRA; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map bewonerscommissie ABC
2. Map financi?n ABC Mw. Folkertsma
3. Map salarislijsten, contracten bewoners en personeel, verdere info
4. Rode map met Jaarverslagen ABC, bedankkaart opening 1970..
5. Enveloppe met originele foto's van het terrein en de gebouwen
6. Jaarverslag Wooncentrum Reestoord 1984.
7. Rode map met diverse artikelen, waaronder mbt Armenhuis.
8. Bedankkaart bewoners Reestoord nav Foto en filmvoorstelling. tbd .

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 38

Zie ook:
A78


Er zijn 384 titels gevonden, op 32 pagina's.    Dit is pagina 4   Ga direct naar pagina: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad