create
counter
Catalogus: : pagina 31
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 31   Ga direct naar pagina: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
VERPLEEGTEHUIZEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Tijdschrift Christelijk Instellingswezen aug 1969 met art over Reggersoord blz 19 - 31.
2. Drieluik 1985, 1986 en 1987.
3. Jubileumbijlage Drieluik 1987.
4. Foto's Kerstmarkt 1998/1999.
5. Folder "Reggersoord" met informatie voor familieleden.
6. Folder "de Schiphorst" met informatie voor familieleden.
7. Informatiefolder Vrijwilligerswerk in verpleegtehuis.
8. Briefpapier verpleeghuis "Reggersoord".
9. Map Jaarverslagen 1984, 1985 Ned.Herv.Verpleegtehuis Reggersoord en jaarverslagen 1984, 1985, 1987 Stg.Psycho-Geriatrisch Verpleeghuis Schiphorst.
10. Drieluik 2002 nr 3.
11. Tweeluik 2004 nr 1.
12. Flitsen, 2004 nr 1.
13. Krantenart 15-4-2011 Afscheid R. van der Meij.
14. Verleden, heden en toekomst, 75 jaar Zorgcombinatie 2012.
15. Krantart. 2012: Kaailanden eerste verpleeghuis van De Stouwe.
16. Foto Zorgcombinatie met personeel.
17. Uitnodiging opening de Schiphorst 23-5-2013.
18. Klapper met krantenknipsels 1972 t/m 2010.
19. Twee ansichtkaarten Reggersoord.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 15

Zie ook:
Br M 413, Br M 431
M 225, M 301 dl 1-2
M 229; M 378


Titel
Print deze titel
VERZAMELING KNIPMEIJER; archiefdoos.

Annotatie:
Uitgeknipte artikelen, voornamelijk uit de Meppeler Courant op losse genummerde vellen papier geplakt en tussen twee planken gelegd. Uit ongeveer de jaren 1930 - 1936.. Enkele nummers ontbreken.
Afzonderlijk ook enkele kaarten en overlijdensadvertenties van o.a. : - Albertus Knipmeijer, 54 jaar in 1927, Oude Boazstraat en - C.R. Knipmeijer, gehuwd met van Blanken, dochter geboren 30 mei 1925

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 59Titel
Print deze titel
VOLKSHUISVESTING MEPPEL

Annotatie:
1. Brochure 50 jaar Volkshuisvesting Meppel - 1908-1958
2. Jaarrekening 1998 Boaz Woningstichting
3.Brochure "Bouwen in de binnenstad 1979
4. Rood mapje met diverse kopie?n van krantenartikelen


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 219

Zie ook:
M 123
Titel
Print deze titel
VOLKSONDERWIJS in Meppel e.o.

Annotatie:
Bevat artikelen, brieven, verslagen etc. over het Volksonderwijs in Meppel e.o. van J. Poortman. Dhr. Poortman heeft het archief overgedragen aan Jan Nefkens.
Map 1: Vergaderingen, Agenda's voor vergaderingen, Presentielijsten
Map 2: Nota's (rekeningen)
Map 3: Brieven van en aan instanties van afd. Meppel
Map 4: Festiviteiten, feestavonden, jubilea etc.
Map 5: Brieven, aankondigingen, reglementen etc. van het hoofdbestuur van "Volksonderwijs"
Map 6: Brieven, aankondigingen etc. van andere lokale afdelingen
Map 7: Diversen, o.a. Memorie van toelichting, Onze School, Collecte, Stenografie (systeem Groote)

Bijlage: Inventarisatie van de archiefdoos met documenten in chronologische volgorde van 1864 - 1958 en documenten zonder jaaraanduiding.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 189Titel
Print deze titel
Vrouwen Advies Commissie; ordner met Informatie voor nieuwe VAC leden.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 84 1

Zie ook:
A 78 - A 80
A 82
A 84, 2


Titel
Print deze titel
Vrouwen advies commissie; ordner PR.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 84 2

Zie ook:
A 78-80
A 82
A 84, 1


Titel
Print deze titel
VROUWEN VAN NU (voorheen Plattelandsvrouwen)

Annotatie:
Folio doos:
12. Ordner met jaaroverzichten 2015-2022, notulen, bestuursvergaderingen en ledenavonden.
13. Pamflet Subsidieregeling Frisse Start in samenwerking met Gemeente Meppel, Provincie Drenthe en Vrouwen van Nu.<
14. Foto's:
- Tentoonstelling maart 1951 t.b.d.
- Map van Fotohandel Harmsen (inhoud onbekend)t.b.d.
- Mapje met harde kaft (inhoud onbekend) t.b.d.
- Foto album (inhoud onbekend) t.b.d.
- Plastic map met foto's van:
* zomercongres 1948 t.b.d.
* feestavond 20 jarig bestaan t.b.d.
* 30 jarig bestaan t.b.d.
* koffiemorgen 21-9-1994 t.b.d.
* 25 jarig bestaan t.b.d.
* 45 jarig bestaan t.b.d.

3 dozen met dia's en toelichting
geborduurde boekenlegger "Meppel 1937- 1987"
Vlag/spandoek
2 USB-sticks

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 217 doos 3Titel
Print deze titel
VROUWEN VAN NU ( voorheen Plattelandsvrouwen)

Annotatie:
1. Ordner met tekst en muziek "Een karavaan van vrouwen".
2. Ordner met handboek afdeling Meppel
3. Map mutaties leden en bestuur
4. Map jaarprogramma 1994-2022
5. Enveloppe Rabo Clubsupport ? 1123,95
6. Plastic tas Vrouwen van nu


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 217 doos 1Titel
Print deze titel
VROUWEN VAN NU (voorheen Plattelandsvrouwen)

Annotatie:
7. Map Financi?n/jaarverslagen
8. Archiefdoos met jaarverslagen 1938-1997
9. Jaarboekjes 2018-2020
10. Jaarverslagen 1998- 2006/2010/2011/2016
11. Map diversen


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 217 doos 2

Zie ook:


zie ook 217,2, 3


Titel
Print deze titel
VROUWENARBEIDSCHOOL, daarna Huishoud-en Industrieschool daarna OLDEMAATEN

Annotatie:
1. Notulenboek ledenvergaderingen vanaf 4 februari 1920 tot oprichting der Vereeeniging Vrouwenarbeidschool voor Meppel en Omstreken in Hotel Voorthuis.
2. Notulenboek bestuur 1920- 1928
3. Knipselboek met ook (originele) foto 's vanaf de opening op 12 november 1924
4. Grote map met strikken met allerhande stukken tussen vellen karton; deels opgeplakt omstreeks 1970; map brieven; enkele folders; map viering 60-jarig bestaan Oldemaaten; Harm Smeengefonds; originele foto mej. Voorthuis; kopie brief aanbieding van de "pastorie aan de Gemeente dd.13-1-1923.
5. 23-ringsband met originele foto's van (de bouw en) eerste paal 17 april 1974 van de nieuwe school door 3 generaties leerlingen
6. Fotoalbum met sticker Huisman, Zuideinde 26. Originele foto's met bijschriften c.1925 en enkele losse foto's.
7.Ilford-doosje met losse originele foto's, ook van andere objecten in Meppel.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 48 2

Zie ook:
A 48 (1)
Titel
Print deze titel
VROUWENARBEIDSCHOOL, daarna Huishoud-en Industrieschool daarna OLDEMAATEN

Annotatie:
1. Foto in lijst van bestuur? en docenten? 1926?
2. Losse grote originele foto's op losse vellen, voor een tentoonstelling? 1926- "27 en 1967. Verg. ook het fotoalbum uit A 48 (2).
4. Enkele vellen met kopie?n van advertenties c.1930.
5. Foto "alternatieve" Open dag Popgroep in de koele 28-11-1991 in enveloppe
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 48 3

Zie ook:
A 48 (1)
A 48 (2)
A 48 (4) (5)


Titel
Print deze titel
VROUWENARBEIDSSCHOOL, Daarna Huishoud-en Industrieschool, daarna OLDEMAATEN;

Annotatie:
1. 17-ringsband met kleine handgeschreven geschiedenis van de Vrouwenarbeidschool (12 november 1924 geopend, werd zeker na 1956 Huishoud- en industrieschool en in 1976 Oldemaaten) en recepten
2. Groene map met informatie over de huishoudschool Prinsenplein en artikel G. van Dorsten- van Diermen, OM.20.4
3. Gele map met Jaarverslagen 1944 1946 1956 1960-'70 1972 1974 1980- '86.
4. Hoes met 2 programma's Prinsenplein. 1974
5. Blauwe map met Jubileumkrant 65 jaar, 1989 en Re?nie 1985..Oproep voor de 60-j. re?nie.
6. Hoes met Personeelslijsten 1973 1975 en 1985.
7. Vereeniging vrouwenarbeidschool voor Meppel en omstreken. Prospectus 10 blz., oblong, 2 foto's. Z.j. tbd|
8. jaarverslag van de ver. Vrouwenarbeidsschool voor Meppel e.o. 1941
9. jaarverslag van de ver. Vrouwenarbeidsschool voor Meppel e.o. 1945,
10. jaarverslag van de ver. Vrouwenarbeidsschool voor Meppel e.o. 1941
11. jaarverslag van de ver. Vrouwenarbeidsschool voor Meppel e.o. 1939
12.jaarverslag van de ver. Vrouwenarbeidsschool voor Meppel e.o. 1974
13. Statuten en huishoudelijk Reglement d.d. juni 1920
14. Prospectus van de Vrouwenarbeidsschool voor Meppel e.o.
15. Jaarverslag 1975 van de Vereniging voor Voortgezet onderwijs voor Meppel en Omstreken.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 48 1

Zie ook:
A 48 (2)


Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 31   Ga direct naar pagina: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad