create
counter
Catalogus: : pagina 32
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 32   Ga direct naar pagina: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
VROUWENARBEIDSSCHOOL, Daarna Huishoud-en Industrieschool, daarna OLDEMAATEN;

Annotatie:
1.Album met info over de staturenwijziging en naamsverandering d.d. 28-11-1947, de bestuurssamenstelling d.d. juni 1920 en 1949, programma 25 jarig bestaan van de Huishoud-en Industrieschool, div. foto's van interieur (tbd)
2. Album aangelegd ter herinnering aan de Huishoud-en Industrieschool met info over (toer) tochten naar Noorder Dierenpark en Hollanse Veneti?tocht juni 1956, omliggende plaatsen, krantenknipsels en foto's van studenten en onderwijzend personeel (tbd)
3. Album aangelegd bij het verlaten van de Meppeler Huishoud-en Industrieschool aangeboden aan juffouw Massier met info over plaatsen waar de leerlingen vandaan kwamen met foto's van de omgeving van de school, leerlingen, onderwijzend personeel, panden, een re?nie en afscheid mejuffrouw Massier. (tbd)
4. Map met:
- schoolkrant jubileumuitgave 65 jaar De Oldemaaten;
- De Oldemaaten, uitgemeten in personen, feiten en cijfers ;


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 48 4

Zie ook:
Zie ook A 48 2,3,5
Titel
VROUWENARBEIDSSCHOOL. Daarna Huishoud-en Industrieschool, daarna OLDEMAATEN

Annotatie:
1. Album met info over o.a. cijferlijst eindexamen 1976, div. krantenknipsels, uitnodiging 25 jarig bestaan van de Huishoud-en Industrie, informatiefolders opleiding, foto's, overlijdensberichten mevr. mr. A. Stols-van Pelt, dhr, W. de Jong, mevr. E.J. Wilzen-Bruins en 13 jarige leerling, brand oude huishoudschool Prinsenplein en afscheid docenten (tbd)
2. persoonlijke map van mevrouw A.Touwen-Bosscha, met diverse stukken, brochures over afscheid werkhorst 30, het 65 en 75 jarig bestaan, afscheid van collega's, uitnodigingen,overlijdensberichten ende school-info-krant 4e jaargang nr. 3 van 28 maart 1985.
3.. Div. krantenknipsels over de invoering van een nieuw schoolsysteem, opening van Oldemaaten, de verhuizingen, fusie tussen LTS en Oldemaaten, nieuwe opleidingen binnen Oldemaaten, interne verbouwingen, afscheid van docenten, , re?nies


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 48 5

Zie ook:
Zie ook A 48 2,3,4
Titel
VROUWENHUIS / EMANCIPATIECENTRUM Meppel

Annotatie:
Geschiedenis van de oprichting en de activiteiten van het Vrouwenhuis te Meppel vanaf ca. 1975. In 1984 vond een omzetting naar het Emancipatiecentrum Meppel plaats.
Bevat:
1. Plakboek met foto's, krantenartikelen etc.
2. Vrouwen van Meppel; maak kennis met ... Meppeler Vrouwenhuis (brochure beschikbaar gesteld door Krips Repro Meppel na 1979
3. In blauw omslag:
- Adressen van werkgroepleden en gastvrouwen
- Aankoop pand aan de Kortestraat 1 te Meppel door Stichting Vrouwenhuis
- Vier nrs. van Katrijn, Vrouwenkrant voor Meppel e.o. (1977, 1978, 1979)
4. Sansevieria: vrouwen-liedboek (diverse liederen uit deze bundel werden vaak gezongen door o.a. de vrouwenzanggroep in Meppel met de naam "Nootkreet" . Deze groep repeteerde in het Vrouwenhuis te Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 211Titel
VVV DRENTHE

Annotatie:
1. Oproep voor vergadering van 13 april 1932
2. Programma Ledenvergadering 17, 18, 19, 20 juni 1936
3. Brochure Het Hotel, Logement en Pensionbedrijf in Drenthe, 1945
4. Notulen 23e Alg. Ledenvergadering 29 maart 1952
5.Jaarverslagen 1948,1951,1953, 1955, 1956, 1959, 1962, 1966, 1969
6. Brochure Evenementen in Drenthe oktober 1969
7. Hotel/Pensionlijst 1956, 1959. Hotellijst 1962
8. Brochure Drenthe daar naar toe
9. Overdruk uit MC "Heeft het Vreemdelingenverkeer in Drenthe toekomst?" door J. Poortman
10. Autoroute Z.W. Drenthe - ongedateerd
11. Brochure Drenthe, vredig-gastvrij-boeiend
12. Flyers Drenthe, ongedateerd
13. Uit eten in Drenthe
14. Fotoroute Drenthe
15. Jaarverslagen Provinciale Drentse VVV over boekjaar 1949
16. Jaarverslag Provinciale VVV Drenthe 1975
17. Uitnodiging 10e Gewone Algemene Vergadering 22 april 1939
18. Uitnodiging 11e Gewone Algemene Vergadering 24 februari 1940
19. Schrijven aan de Gemeentebesturen in Drenthe mei 1933
20.Overdruk uit "Wegen": Het Wegenvraagstuk in Drenthe , 16 april 1932
21. Brochure Drenthe 1954, 25 jaar georganiseerd Vreemdelingenverkeer in "Mooi Drenthe"
22. "Uit", maandagenda's van de Provinciale VVV Drenthe van juni 1970 t/m mei 1971
23. Toeristische Gids 1974 Drenthe
24. Drenthe, gids 1982
25. Jaarverslag VVV Drenthe 1982
26. Heeft het Vreemdelingenverkeer in Drenthe toekomst? geschreven door J. Poortman

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 208Titel
VVV MEPPEL Doos 1

Annotatie:
1. Jaarverslagen 1966 t/m 1981 ( 1978 mist )
2. Foto Zuideinde (1910)
3. Statuten en Huishoudelijk Reglement 6-10-1931
4. Gastenboek en Contributieboek 1940
5. Convocatie jaarvergadering 1969
6. Papier over de oprichting van Vereniging "Meppel Vooruit", voorloper van de VVV
7. Toerisme van toen en nu, artikel Jubileumkrant MC 1967
8. 3 krantenartikelen uit de MC (april en aug. 1976) over behoud grachten, Jaarverslag VVV, en uitreiking eremedaille in goud van de Orde van Oranje Nassau.
9. Exemplaar Meppel Info 1977
10. Foto's van voormalige panden VVV (Fotoarchief)
11. Diverse informatiefolders VVV (1988-2003)
12. Artikelen over de stadsgidsen van de VVV
13. Diverse informatiefolders (ongedateerd)
14. Plattegrond Meppel 1953.
15. Luchtreclamefoto 1991
16. Stadswandeling VVV (ongedateerd)
17. Kinderspeurtocht Meppel
18. Twee Flyers ongedateerd
19. Vanuit Meppel naar de bossen en de heide, ongedateerd
20. Meppel, centrum voor.... ongedateerd
21. Meppel, propagandavergadering VVV, 29 febr. 1940


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 205 1Titel
WATER; archiefdoos.

Annotatie:
NB. Overstromingen en dempen van de grachten apart! 2. Hoes met Open dag waterrecreatie april 1991, kopie?n van krantenknipsels Meppeler Courant 27-5-1991.
3. Rode map met knipsels, w.o Stroinkgemaal, 1969.
4. Groene map met artikelen:
Water door J. Houdel uit Informatiegids 1999.
Meppel heeft iets met water, door H.Janssen uit Informatiegids 2008.
Water in Meppel 1900-2000 door R.ter Heide.
Waterwegen in en rond Meppel globaal overzicht z.j.
Houdt Meppel wel droge voeten door L. van der Voort van der Kleij. Gemeentegids 2015.
Water water en nog eens water. 1995 Met lit.opg.
Map met artikelen bezoek koningin okt/nov. 1988
Art De watersnoodramp van 1825 Hist. ver Zwartsluis.
Art De watersnoodramp van 1825 "?ns Ruinerwold".
Art MC 8-2-2023 De vergeten watersnood van 1825 met gekleurd kaartje.
OM 35-1 de vaarwegen rond Meppel in historisch perspectief.
NvhN 01-02-1986 Over de waterwegen en watersnood in Meppel
De Prins januari 1916 Artikel met foto's van Overstromingen te Meppel e.o. (fotocodes: EWME1601, EWME1602, EWME1606 en EWBLAW0405

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 61

Zie ook:
A 26, 1-2
A 27, 1-2
K 44


Titel
WERELDOORLOG II MEDIA

Annotatie:
A2. Regionale kranten/uitgaven
- Diekpraot, uitgave van de Historische Vereniging Nijeveen.
* Jaargang 10 nr. 2 Belevenissen van een koerierster G. van Dijk.
* Het vliegveld bij Havelte, een cronologisch overzicht. Deel I en II.
* Ervaringen van een ex dwangarbeider.

- Drentsch Dagblad.
* 3e jaargang nr. 842 d.d. 6-4-1945.

- Luctor et Emergo, bevrijdingskrant die zich met name richt op bewoners van Zwolle.
* 2e jaargang nr. 26 d.d. 20-4-1945.

- Meppeler Courant.
* ontbrekende jaargangen 1921/1951/1997/2006.

- Nieuwe Drentsche Courant, het dagblad voor het Drentsche gezin.
* nr. 4 d.d. 19-5-1945.
* nr. 6 d.d. 23-5-1945
* nr. 7 d.d. 24-5-1945
* nr. 8 d.d. 25-5-1945
* nr. 13 d.d. 2-6-1945

- Nieuwsblad van het Noorden d.d. 3-5-1940.

- Ons Noorden, dagblad voor Groningen, Friesland en Drenthe.
* 32e jaargang nr. 201 d.d. 2-1-1946.

- Periodiek voor bevrijd Drenthe van de gezamenlijke voormalige illegale bladen.

- Provinciale Overijsselse en Zwolsche Courant d.d. 9-5-1940.

- Het Vrije Dagblad voor Zwolle e.o.
* nr. 36 d.d. 31-5-1945

- Winschoter Courant d.d. 2-9-1939

A3. Meppeler krantenknipsels/brochures/uitgaven/folders/foto's.
- "Een dwarsligger in de secretarie". Krantenknipsel Meppeler Courant door Thijs Rinsema over Hendrik Jan Grooters

- Bulletin Meppeler Courant Vrijdag (2x) - Herrezen Meppeler Courant nr. 47 d.d. 17-4-1945 met mededeling aan lezers

- Meppeler Courant:
* Nr. 48 d.d. 20-4-1945 met in memoriam Franklin D. Roosevelt
* d.d. 8-3-2000 met beschrijving vliegramp 23-3-1945 tussen de Blauwe Hand en Sint Jansklooster waarbij 14 Amerikaanse vliegers de dood vonden.
* diverse krantenartikelen over de luchtvaart
* artikel in 5 delen tussen 30-9-2011 en 14-10-2011 over een mysterieuze moordzaak. landwachter Jacob W. is spoorloos
* Proces in 1949 van de Duitsers Geigolath en Thummel over hun in Meppel gepleegde wandaden.
* Artikel over het "Engeland Spiel".

- Briefkaart dochter van Burgemeester Mackay.

A4. Buitenlandse en (foute) Nederlandse kranten/uitgaven/foto's.
- "Adolf Hitler, zijn leven zijn werk", propagandabrochure
- Agrarisch Nieuwsblad (propaganda voor NSB)
* 4e jaargang nr. 778 d.d. 25-10-1939
* 4e jaargang nr. 782 d.d. 30-10-1939

- Arbeid, weekblad van het Nederlandsche arbeidsfront (uitgave van een nationaal socialistische vakcentrale)
* 3e jaargang nr. 12 d.d. 30-4-1943

- De Courant, het nieuws van den dag. Duitsch Wehrmachtbericht
* 52e jaargang nr. 14975 d.d. 8-9-1944

- "Das geschieht in eurem namen" artikel uit Duitse krant met foto's van mensen die opgehangen worden.

- Deutsche Zeitung.
* 5e jaargang nr. 256 d.d. 27-3-1945

- Lidmaatschapskaart NSDAP op naam van Klaas Kremer, Ezingerweg 26, Meppel

- Landverraders, boekje met inleiding van N. Oosterbaan en verhalen van Max Blokzijl, radiomaker en journalist bij Algemeen Handelsblad. Max Blokzijl was collaborateur die na de oorlog ter dood werd veroordeeld en is gefusilleerd.

- Het Nationale Dagblad (uitgave NSB)
* 7e jaargang nr. 276 d.d. 28-9-1943. Artikel over "De beweging moet bewapend worden".

- Pamflet met oproep tot aansluiting bij NSB

- De Stormvlag (strijdblad van den Nationale Jeugdstorm)
* 1e jaargang nr. 12 d.d. juli 1942.

- Volk en Vaderland, nationaal socialistische weekblad
* 11e jaargang nr.25 d.d. 25-6-1943

- Volkischer Beobachter
* Norddeutsche ausgabe d.d. 9-6-1940

- "Was die Woche zeigt, und was die verschweigt

- Die Wehrmacht. Ausgabe Berlin 8-7-1942

-Brochure Strijd Offer van de NSB met tekst: "De 14e december 1941 beslissend voor de toekomst van ons volk"
A5. Brochures/uitgaven e.d. geallieerden

- Pamflet "Achtung Lebensgefahr", reactie op verslag van Hitler dat Capitulatie Vernichtung bedeurtet.

- Aus einer F?hrerrede, stenografisch aufgenomen am 8-1-1942

- Brochure "strijd om de Atlantische Oceaan nadert de beslissing". Uitgever informatiedienst der Verenigde Staten

- Fotobeelden van het Oostfront, doden in Stalingrad, verhoor van Generaal Paul, gevangen en uberlebenden

- Groeten uit Engeland

- Kijk, uitgave van de Amerikaanse Voorlichtingsdienst met het doel Nederland van het wereldnieuws in woord en beeld te voorzien.

* Speciale uitgave; Souvenir bevrijdingsnummer

* Nrs. 16 t/m 19 en 25 t/m 28

- Big Ben, uitgegeven in Groot-Brittanni? door His Majesty's Stationary Office, 1945

* Nrs. 1, 2, 6 en 7

- De Luchtpost, verspreid door vrienden van de RAF
* nr. 1 d.d. 1942

- Pamflet (Geallieerd Oppercommando) van Dwight D. Eisenhower waarin hij de Nederlanders laat weten dat hij sinds zijn radio-oproep van 24-3 geen enkele bekendmaking tot het Nederlandse volk heeft gericht.

- Pamflet als reactie op verslag van Hitler over aantal Russische slachtoffers die in strijd is met werkelijke aantal (Hitlers verlustziffern).

- Pamflet "Tag und Nacht, mit vereinten Kr?ften", uitgestrooid door Amerikaanse bommenwerpers.

- Pamflet om bezetters (Hitler kan den Krieg nicht mehr gewinnen) te overtuigen van het feit dat oorlog niet te winnen is.

- Pamflet (Weitere k?rzungen) over de voedselvermindering/kortingen in Duitsland nu de Ukraine niet Duitsers kan voorzien, het zwijnenbestand aanzienlijk is verminderd en 12 miljoen ton aardappelen zijn bevroren.

- Propaganda (vermoedelijk) van de geallieerden gericht op Duitse soldaten.
* Angriff met pen gedateerd november 1943
* Von Feindfahr nicht zur?ckgekehr. Met pen gedateerd 1943

- Strooibiljet van Britse Air Marshall A.T. Harris voor het Duitse volk (in duitse taal).

- Verslag van de toespraak Churchill in de Franse, Duitse, Poolse en Nederlandse taal over de wederopbouw van Europa d.d. 21-3.

- Uitzendingen (melding van) de BBC (Britisch Broadcasting Corporation) in de Duitse taal.

- De Vliegende Hollander, nieuwsblad dat door de geallieerde vliegers boven Nederland werd uitgeworpen
* nr. 15 d.d. 24-11-1943
* september 1944
* nr. 61 d.d. 18-10-1944
* nr. 68 d.d. 3-11-1944
* nr. 75 d.d.17-11-1944
* nr. 124 d.d. 6-4-1945
* laatste nummer d.d. 10-5-1945

- De wervelwind, maandblad voor vrijheid, waarheid en recht. Verspreid door de RAF
* 1e jaargang d.d. 1-4-1942
* nr. 8 d.d. december/januari 1943.
- Knickerbocker Weekly, speciale uitgave voor bezet nederland; verspreid door de RAF.
- Kraft durch Furcht.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 doos 3Titel
WERELDOORLOG II MEDIA

Annotatie:
A6. Diverse krantenknipsels/brochures/uitgaven/folders/foto's.

- Brochure met informatie over de handelwijze van de Duitsers in verschillende plaatsen in het land de verzetshandelingen.
- Blanco formulier van Aanhouding
- Het Avondnieuws, stencils 1e jaargang nr. 82 d.d. 17-1-1945 en nr. 139 d.d. 11-3-1945 waarin de stand van zaken wordt beschreven in de wereld.

- "Betere weerstand". Een niet te herleiden afkomst van een brochure dat het Nederlands Nationaal Socialisme niet hetzelfde is als het Duits Nationaal Socialisme.

- Berichten in de vorm van een rouwkaart over Adolf Hitler en Jozef Gobbels waarbij op een satirische wijze melding wordt gemaakt van hun overlijden.

- Diverse foto's van de koninklijke familie.

- Doorslag van een getypt opiniestuk d.d. 23-2-1945 met titel "Niets is ons te dol, uitlating van Wijnkoop" (hier wordt vermoedelijk bedoeld de Nederlandse communistische voorman David Josep Wijnkoop.

- Doorslag getypte brief d.d. 27-6-1940 van Generaal Opperbevelhebber der Land en zeemacht H. Winkelman aan A.H.K. waarin kritiek wordt geuit over de door Seys Inquart tijdens zijn bezoek aan Rotterdam gevoerde rede waarin de schuld van de vernietiging van Rotterdam wordt gelegd bij Nederland.

- Doorslag getypte brief d.d. 3-6-? van Nederlandse artsen aan de Rijkscommissie waarin zorgen worden geuit over de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking.

- Dagorder van Hitler aan de soldaten van het oostelijk front d.d. 10-10-1941.

- Folder SDAP met vorming politieke partijen nu oorlog voorbij is.
- Krantenartikel met fotogalerij Duitsers die ter beschikking zijn gesteld van de sub-commissie oorlogsmisdrijven.

- Krantenartikel met foto Adolf Hitler van zijn bezoek aan gewonden in ambulance-treinen Oostelijk front.

- Krantenartikel met foto's van Serajewo 1914 tot de 2e wereldoorlog 1939 d.d. 29-2-1939.

- Krantenknipsel Dagblad van het Noorden d.d. 2-5-1995 over het in de archieven van de Rijksvoorlichtingsdienst gevonden beeldmateriaal van o.a. Prins Bernhard, waaronder een fragment over de Zuiderbrug te Meppel.

- "Ons kind in gevaar. Een niet te herleiden afkomst van deze brochure waarin gewaarschuwd wordt voor het nationaal Socialisme.

- "Gek en wijs tijdens Seyss", boekje waarin op ironische wijze in beeld wordt gebracht een aantal dagelijkse beslommeringen.

- "Samen op weg" een boekje als begeleiding bij de film van Otto van Nijenhoff.

A7. Oproepen/berichten/bekendmakingen van Gemeente Meppel aan bevolking.
- Aanwijzingen Burgemeester Mackay d.d. januari 1940 ingeval van ontruiming delen van de Gemeente.

- Aanwijzing voor werkzaamheden t.b.v. Duitse weermacht d.d. 16-2-1944, 8-7-1944 en 8-8-1944 verleend aan H.G. Zwikker te Meppel.

- Bekendmaking Gemeente Meppel aan een ieder van 15 jaar en ouder, met uitzondering van degenen van Arische bloede, de Duitsche nationaliteit of de nationaliteit van het protectoraat Bohemen en Moravi? bezitten, om met ingang van 1-10-1941 in het bezit te zijn van een persoonsbewijs.

- Bericht Gemeente Meppel van de percelen die vallen binnen de gevaarlijke zones in de gemeente.

- Brief d.d. 24-1-1941 van de Luchtbeschermingsdienst Meppel aan H.G. Zwikker te Meppel om brugdienst over te nemen van A.Loos.

- Gemeentelijk Jeugdregistratie. Bekendmaking d.d. 13-11-1940 aan werkgevers in de Gemeente Meppel van de registratie van de mannelijk schoolvrije jeugd.

- Instructie d.d. 15-1-1944 van de Luchtbeschermingsdienst Meppel voor de leiders en leden van de Evacuatiedienst met daarbij evacuatiedienst per post.

- Instructies personeel Luchtbeschermingsdienst afdeling Waarneming en Alarmeringsdienst.

- Krantenknipsel met en oproep van de Commandant van de Politieke Opsporingsdienst District Meppel om melding te maken van personen zodat de zuiveringstaak van deze dienst uitgeoefend kan worden.

- Oproep voor een keuring voor den dienstplicht op 12-5-1931 in het gymnastieklokaal te Meppel aan J.M. van Tiel.

- Oproep loco-Burgemeester Meppel namens gevolmachtigde voor de provincie Drenthe van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied aan mannelijke ingezetenen in leeftijd 17 t/m 55 jaar om zich op 3-10-1944 te melden met schep bij de Kalkovens aan den Steenwijkerstraatweg.

- Richtlijnen van hoofd Luchtbeschermingsdienst Gemeente Meppel in geval van luchtgevaar.

- Rooster maand januari 1941 Luchtbescherming Meppel wijk 7.

- Brief d.d. 27-12-1940 van de Luchtbeschermingsdienst Meppel waarin H.G. Zwikker namens Burgemeester van Meppel wordt aangewezen om politiedienst te verrichten en wordt hij verzocht om voor nadere instructies te verschijnen op zaterdagmiddag 16.00 uur bij zaal Slot aan het Zuideinde.

- Blanco standaardbrief van afd. Politieke Recherche van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging
A8. Bekendmakingen Duitse bezetter.
- Folder en brief "Nederlanders in den Nederlandschen arbeidsdienst" van januari 1941 van de commandant Opbouwdienst aan jonge mannen van de lichting 1941.

- 10 verboden/aanwijzingen en maatregelen die onder de aandacht worden gebracht bij de bevolking.

- Gemeentelijk Jeugdregistratie. Bekendmaking d.d. 13-11-1940 aan werkgevers in de gemeente Meppel van de registratie van de mannelijk schoolvrije jeugd.

- Openbare bekendmaking Verduistering d.d. 12-9-1944. Dagelijks moet worden verduisterd van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsondergang.

- Briefkaart aan G. Remmelts met melding dat van de Duitse autoriteiten Het Liberaler Weekblad voorlopig niet kan verschijnen.

A9. Bekendmakingen Overheid.
- Bericht van de Burgemeester van de Gemeente Soest met aanwijzingen als evacuatie nodig is.

- Bericht van Nederlandsche regeling over verzwaring van luchtbombardementen.

- Bulletin van het ochtendnieuws waarin melding wordt gemaakt van de capitulatie van het Duitse leger om 8.00 uur op 5-5-1945.

- Commentaar, uitgave van den Regeringsvoorlichtingsdienst. 1e jaargang nr. 20 d.d. 29-10-1945.

- Extra dienstorder van de Nederlandse Spoorwegen aan haar personeel waarbij men o.a. "wordt bedankt voor de voorbeeldige wijze waarop onder moeilijke omstandigheden en veelal onder levensgevaar uw taak is verricht".

- Luchtgevaar, officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming

* 6e jaargang nr. 6/7 d.d. juni/juli 1943

* 7e Jaargang nr. 1 d.d. januari 1944. Prijs 10 cent.

- Proclamatie van de Vertrouwensmannen der Regering: "Nederland herwint zijn vrijheid".

A10. (Anti-)propaganda. Uitgaven/folders/knipsels/foto's.
- Kaartje met Adolf op de pot.

- kaartje met uitnodiging lijkplechtigheid Adolf Hitler

- Brochure "Achter de sigarenwolk". Uitgereikt in krijgsgevangenkampen.

- Briefkaart met daarop een vertoning van een Nederlandse dame die sigaret krijgt van een bevrijder.

- Groeten uit Engeland, publicatie over aanstaande overwinning op Duitsland.

- Hitler kan den Krieg nicht mehr gewinnen.

- Im Westen/im Osten, pamflet in Duits gesteld om Duitsers te overtuigen van nederlaag.

- Kritische knipsels met kritiek op communisten en de spot drijven met Mussolini, de NSB en de nazi's met tweespraak tussen Thomasvaer en Pieternel.

- Nach Hitlers St?tz, propaganda-pamflet.

- Enveloppe met overlijdensbericht Adolf Hitler, foto van een krantenknipsel oktober 1940 met foto van Juliana en Bernhard en een gedicht.

- "Nagekomen kerstcadeautjes" is een uitgave (vermoedelijk 1939) van de organisatie Plan van de Arbeid waarbij op een satirische wijze kritiek wordt geuit op Mussolini, Hitler,Goering en het Nationaal Socialisme.

- Satirische spottekeningen op Goring, Mussolini, Hitler en duitse/italiaanse gebruiken.

- De rekening voor onze beulen. Rijmdicht op gebeurtenissen/handelingen voor Duitsers en kritiek op diegenen die tijdens de oorlog met de moffen vrijden en na de oorlog met Canadezen lopen.

- "Waarvoor vechten wij?". Een woord van bezinning gericht tot de illegaliteit. Uitgave door een lid van de driehoek en een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

- Wij laten ons niet provoceren door de NSB.

- Vel papier "Zoek het zwijn". Door te vouwen zien we in plaats van varkens het portret van Hitler.

- Enveloppe met:
* foto's van Prinses Juliana met 2 kinderen
* Prins Bernhard
* verzamelfoto met div. taferelen Prins Bernhard en Eisenhouwer.
* Foto van pamflet met tekst "Op de straat staat een NSB.........".
* 2 oorlogsmuntjes

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 doos 4Titel
WERELDOORLOG II VOEDSELVOORZIENING

Annotatie:
B1. Bonnen/kaarten.
- (Geplastificeerde) blanco Tweede distributiekaart + inlegvel afkomstig van distributiekantoor Smilde overvallen door de Knokploeg Meppel op 27-12-1943

- Bonnen t.b.v. voedsel, benzine, textiel, tabak, brandstof.

- Div. krantenknipsels met informatie over welke periode bonnen geldig zijn
- Bonnen en distributiestamkaart van G.J. van Dijk, geplakt op achterzijde foto Brouwerstraat Meppel.

- Bonboekje E.Woudman nr.2165/7.

- Brandstoffenkaart 6 nr.2467 voor huisbrand t.b.v. Lolke de Boer te Vledder.

- Diverse krantenartikelen over uitgifte bonnen.

- Offici?le Bonnenlijst voor Drenthe.

- collectie voedselbonnen 1939-1944 van de fam. ter Braake.

B2. Distributie.

- Oorlogskookboek
- Distributiestamkaarten op naam van:
* Lourens van Antwerpen (nr. 000170)
* Lolke de Boer (nr. 001148).
* Foekje de Boer-Ritsema (nr.009219).
* Folkert Cuperus (nr.002138).
* Aaltje Cuperus-Wijnands (nr. 12461).
* Berend Doorten (nr.002457 + nr.641).
* Annechien Doorten-Boers (nr. 001164 + nr. 4295).
* Maurits Johannes ter Horst (nr. 018582).
* Grada Johanna ter Horst-Jolink (nr. 005233).
* Adriaan Juliaan ter Horst (nr. 004784).
* Dirk van der Kamp (nr. 7867).
* Albert Kreulen (nr. 3372).
* Jantje Mulder-van der Veen (nr.012314).
* Engelina Geziena de Noord (nr. 14725).
* Joseph Rotteveel (nr. 2581).
* Pieter Willem Rotteveel (nr. 009968).
* Hendrika Aleida Rotteveel-Jans (nr. 005097).
* Johanna ter Wal-Kel (2 stuks nr 005368 en 6715)
* Jan ter Wal (2 stuks nr 013157 en nr 2748)
* Berend Johan ter Wal (nr 018499)
* Hendrik Jan ter Wal (2 stuks nr 013151 en nr 14171)

- Blanco lijst "Winterhulp Nederland" afd. Meppel.
- Brief d.d. 5-1-1940 van de afdeling Distributie van de Gemeente Meppel aan de fa. E. Woudman te Meppel over de distributie van bruine bonen t.b.v. zieken en daarmee gelijkgestelden.

- Distributie (uitreiking) aardappelenkaarten Gemeente Meppel aan bewoners bepaalde straten gedurende periode 2 t/m 7-5-1941.

- Distributie (uitreiking) diverse distributiekaarten Gemeente gedurende periode van 23 t/m 28-6-1941 aan bewoners Gemeente Meppel waarvan geboortejaar ligt voor of na bepaald jaartal.

- Distributie (uitreiking) Brandstoffenkaarten tijdvak 26 tot en met 31 mei.

- Brief Centraal Belang aan Burg van Meppel over uitbetaling Centrale Keuken 3-7-1942.

- Plaatsing bericht Gemeente Meppel in div kranten over groenteteelt door landbouwers 10-1-1944.

B3. Vergunningen.
- Luistervergunning voor het jaar 1942 voor een radio-ontvangsttoestel verleend aan J. Pouwels te Meppel.

- Speciale vergunning van de Gemeente Meppel d.d. 19-5-1942 verleent aan H.Klein te Meppel voor het recht op koop met inlevering van punten van de textielkaart voor een zomermantel.

- Speciale vergunning van de Gemeente Meppel d.d. 15-10-1943 verleent aan A. Mulder te Meppel voor de koop, met inlevering van punten van de textielkaart, van een tweed-mantel.

- Speciale vergunning van de Gemeente Meppel d.d. 21-10-1943 vereent aan A. Witvoet te Meppel voor de koop, met inlevering van punten van de textielkaart, voor een tweed-jas.

B4. Diversen.
- Aanvraag voor toerrijwielbanden door mevrouw A. Witvoet-Mulder te Meppel voor het gebruik van een fiets voor het verrichten van werkzaamheden voor de Ambachtsschool voor Meppel e.o.

- Aerztliche Bescheinigung waarbij A. Kreulen op 6 november is onderzocht en arbeidsongeschikt wordt beschouwd voor 4 dagen.

- Belastingkaart nr. 106 uitgereikt aan C. Tolhoek te Meppel. Geldend voor de periode 19-1-1946 tot 18-1-1947.

- Bewijs van inschrijving d.d. 25-7-1942 van het Departement van Landbouw en Visserij verleent aan A. Witvoet te Meppel als houder van een volkstuin.

- Klantenregister. Bewijs van inschrijving d.d. 19-4-1944 in het klantenregister van schoenmakerij D. Spijkerman te Meppel van het gezin A. Witvoet met 2 personen.

- Klantenregister van A. Poelstra, schoenmagazijn Woldstraat 33, Meppel van de personen J.van Veen, H.J. van Veen en J. van Veen-Slot.

- Krantenknipsels met meldingen wanneer en welke voedselbonnen ingeleverd kunnen worden voor verschillende voedselproducten.

- Krantenknipsel met melding van Gemeentelijk Gasbedrijf Meppel dat aan bestaande gasuren uitbreiding wordt gegeven (ontbreekt aan datum/jaartal).

- Rantsoenering gas per 1-6-1940 gebruikers Gemeente Meppel.

- Kaartjes waarop aangegeven wordt de voedingsmiddelen die zorgen voor vitamines C en D.

- Zilverbon ter waarde van een gulden, aangeboden door Geertje Jansen.

- Orderband met tekst "Oranje".

- 2 hulzen van kogels en scherf van granaat


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 5Titel
WERELDOORLOG II. BEVRIJDING/HERDENKINGEN MEPPEL E.O.

Annotatie:
G2. Krantenartikelen
- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 15-10-2008 over het overlijden van de Meppeler verzetsvrouw Tante Sien (Fransina Thalen-Dingstee).

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 16-4-2007 waarin aandacht wordt besteed aan de verleende koninklijke onderscheiding aan Fransina Thalen-Dingstee voor haar inzet voor de samenleving.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. mei 2002 waarin aandacht wordt besteed aan de verzetsactiviteiten van Toon en Sientje Thalen.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 3-4-1996 waarin aandacht wordt besteed aan het overlijden van "Old soldier" Eppie Dijkstra.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 4-11-1994 waarin mevrouw Doorten-Spraakman haar gesneuvelde vader Majoor-machinist Derk Willem Spraakman herdenkt.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 1988 aandacht wordt besteed aan de Engelandvaarder Piet Kwint.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 11-5-1990 waarin herdacht wordt dat het 50 jaar geleden is dat sergeant Andries Willem Swart is gesneuveld.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d.19-11-1940 onthulling gedenkteken sergeant Swart.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 5-5-2010 over Evalina van de Werf-Stad waarin verslag wordt gedaan van haar oorlogservaringen en haar vrijwilligerswerk bij kamp Westerbork, Stichting Joods Monument en het vertellen van haar ervaringen aan de schooljeugd.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 15-10-2010 waarin Gerrit Gunnink verslag doet van de liquidatie van de Rotterdamse onderduiker Pieter Hoppen.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 13-4-2011 over de herdenkingsdienst bij het graf van Pieter Hoppen in Staphorst.
- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 04-5-2012 De staatsgreep en andere waargebeurde verhalen. Hommage aan Jan en Jin Gunnink
- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 7-4-1995 waarin de broers Hendrik en Willem Troost verslag doen van hun oorlogservaringen.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d.3-10-1969 waarin herdacht wordt dat 27 jaar geleden "het grote sterven begon" maar 15 Meppeler joden de oorlog overleefden.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 5-5-1999 waarin de dames Conny Mackay en Daisy Stork herinneringen ophalen aan hun vaders de burgemeesters van de plaatsen Meppel en Dwingeloo, de heren Daan Mackay en Bob Stork.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 19-1-1968 waarin een oproep wordt geplaatst om in contact te komen met de Meppeler familie Wildeboer om informatie te verstrekken over de Duitse Kononel St?hle wiens moeder Wildeboer heet. Kolonel St?hle heeft mede aanslag gepleegd op Hitler en is in 1945 door de Gestapo vermoord.

- Diverse krantenartikelen over de niet-joodse Willem Kel die verloofd was met de joodse Carla en haar zelfs tot kamp Westerbork begeleidde. Beiden vonden de dood.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 5-5-2004 waarin het bombardement op het Meppeler station van 8-4-1945 wordt herdacht.

- Krantenartikel Meppeler Courant (speciale editie) d.d. 11-4-2005 "60 jaar vrij".

- Krantenartikel geplakt op groot wit vel papier met namen van Meppelers die zijn gevallen zijn aan de Grebbeberg, op zee en in de Oost.

- Krantenknipsel waarin aandacht wordt besteed aan de begrafenis van dr. R.J. Roelfzema, chirurg in het Diaconessenziekenhuis te Meppel, die in 1943 is vermoord (vergeldingsmoord).

- Krantenknipsel over de herbegrafenis van 5 illegale werkers (Gerard Jansen, Jan Dani?l Rijkmans, Fokko Jagersma uit Meppel, Hendrik Drogt uit Dedemsvaart en Jacob Kraal uit Ruinerwold op de Algemene begraafplaats te Meppel.

- (Diverse) krantenartikelen in de jaren 1960 t/m 2015 in de Meppeler Courant over de bevrijding van Meppel, het verzet, haar bevrijders, gevallenen en herdenkingen.

- (Diverse) krantenartikelen in de jaren 1990 t/m 1997 in Nieuwsblad van het Noorden, Algemeen Dagblad, De Telegraaf, Dedemvaartse Courant over de bevrijding, het verzet, gevallenen en herdenkingen.

H.Diversen
- 2 (niet bij elkaar behorende) bladen gekregen van L.S.-antiquariaat Meppel met daarbij de toelichting dat het betreft uittreksels uit een inventarisatielijst van gevangen. Het betreft een in het frans opgesteld registratiesysteem met gegevens van personen die in 1941 zijn geregistreerd.

- Briefkaart met daarop de Engelse, Amerikaanse en Nederlandse vlag.

- Foto's van Prinses Juliana met 2 kinderen en Koningin Wilhelmina.

- Grondwet van de Gemeenschap van oud illegale werkers Nederland.

- (Diverse) naoorlogse brieven van Amerikaanse (girls)scouts met zaden.

- Plattegrond vliegveld Havelte t.b.v. de RAF en krantenartikel Meppeler Courant d.d. 24-9-2012 over lezing Flugplatz Steenwijk.

- Ons Staatsbestel na de bevrijding.

- Paraat jaargang 1945 nr. 104 d.d. 2-5-1945 waarin de naoorlogse toestand wordt beschreven in Nederland, het verre oosten en Engeland.
. - Adspirant-Ledenlijst Gemeenschap Oud-Illegale Werkers, afd. Meppel.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 8Titel
WERELDOORLOG II. MEDIA

Annotatie:
A1. Landelijke kranten/uitgaven.
-Algemeen Handelsblad (Nieuwe Amsterdamse Courant)
* 113e jaargang nr. 37104 d.d. 10-5-1940
* 114e jaargang nr. 37362 d.d. 26-1-1941
* 114e jaargang nr. 37364 d.d. 28-1-1941
* 114e jaargang nr. 37369 d.d. 02-2-1941

- Antirevolutionair Dagblad voor Nederland. De Standaard.
* 69e jaargang nr. 20878 d.d. 15-5-1940
* 69e jaargang nr. 20875 d.d. 10-5-1940

- Bevrijdingskrant, behorende bij Libelle nr. 18.

- Distributie Courant.
* 8e jaargang nr. 26 d.d. 29-12-1948. Uitgave St. Voorlichting Haarlem.
-De Graafschap.
* nr. 1 d.d. 31-3-1945

- De Groene, onafhankelijk weekblad voor Nederland.
* Herinneringsalbum 1940-1945

- De Kerkpost, orgaan samenwerkende protestantse kerken t.b.v. tewerkgestelde in het buitenland.
* 1e jaargang nr. 25 d.d. juli 1945

- Je Maintiendrai.
* 1e extra nummer voor Oost Nederland
* nr. 8 d.d. 17-8-1945 (Drentse editie)
* nr. 42 d.d. 17-7-1943
* 5e jaargang nr. 21 d.d. mei 1945

- Nederland Herrijst onder Neerlands Jeugd
* nr. 4 (ongedateerd)

- De Nieuwe dag. Verenigde Katholieke pers.
* 48e jaargang nr. 17555 d.d. 10-5-1940

- Nieuwe Rotterdamsche Courant.
* 97e jaargang nr. 218 d.d. 10-5-1940

- Ons Volk.
* nr. 4 d.d. januari 1944

- Ons Vrije Nederland
* Bevrijdingsnummer
* 4e jaargang nr. 15 d.d. begin augustus 1944
* 5e jaargang nr. 9 d.d. 16-6-1945
* 5e jaargang nr. 16 d.d. 18-8-1945
* 5e jaargang nr. 19 (ongedateerd)
* Begeleidende brief van Directie en Hoofdredactie aan abonnees waarin melding wordt gemaakt dat de Persraad heeft beslist dat alle weekbladen eenmaal in de 14 dagen moeten verschijnen.

- De Pen Gun, weekblad voor de Nederlandsche strijdkrachten.
* uitgave d.d. 29-6-1981 ter gelegenheid ZKH Prins Bernhard.

- De Vrije Pers (diverse illegale bladen)
* 1e jaargang nr. 8 d.d. 14-4-1945
* 1e jaargang nr. 11 d.d. 17-4-1945
* 1e jaargang nr. 13 d.d. 19-4-1945
* 1e jaargang nr. 14 d.d. 20-4-1945
* 1e jaargang nr. 15 d.d. 21-4-1945
* 1e jaargang nr. 16 d.d. 23-4-1945
* 1e jaargang nr. 17 d.d. 24-4-1945
* 1e jaargang nr. 18 d.d. 25-4-1945
* 1e jaargang nr. 19 d.d. 26-4-1945
* 1e jaargang nr. 20 d.d. 27-4-1945
* 1e jaargang nr. 21 d.d. 28-4-1945
* 1e jaargang nr. 22 d.d. 30-4-1945 (prinsesse-nummer)
* 1e jaargang nr. 25 d.d. 4-5-1945
* 1e jaargang nr. 26 d.d. 5-5-1945
* 1e jaargang nr. 27 d.d. 7-5-1945
* 1e jaargang nr. 29 d.d.10-5-1945
* 1e jaargang nr. 30 d.d. 11-5-1945
* 1e jaargang nr. 31 d.d. 12-5-1945
* 1e jaargang nr. 33 d.d. 16-5-1945
* 1e jaargang nr. 34 d.d. 18-5-1945
* 1e jaargang nr. 38 d.d. 26-5-1945
* Stencils nr. 1,2,4,5,6, (oorsprong en datering onbekend)

- Het Parool.
* nr. 1 d.d. 25-7-1940
* nr. 6 d.d. 09-04-1941 (gestencild blad)
* nr. 69 d.d. 8-8-1944
* nr. 97 d.d. 1-5-1945
* nr. 102 d.d. 9-5-1945
* nr. 103 d.d. 10-5-1945
* nr. 106 d.d. 14-5-1945
* nr. 108 d.d. 16-5-1945
* nr. 109 d.d. 17-5-1945
* nr. 110 d.d. 18-5-1945

* Speciaal bulletin d.d.3-10-1944 - Strijdend Nederland (stencils).
* Radio-overzicht nr. 64 d.d. 24-6-1944
* Radio-overzicht nr. 65 d.d. 27-6-1944
* Radio-overzicht nr. 69 d.d. 6-7-1944
* Radio-overzicht nr. 74 d.d. 18-7-1944

- De Telegraaf.
* jaargang nr. ????? d.d. 15-3-1939
* 48e jaargang nr. 17753 d.d. 14-1-1940
* 48e jaargang nr. 17785 d.d. 15-2-1940
* 48e jaargang nr. 17792 d.d. 22-2-1940
* 48e jaargang nr. 17793 d.d. 23-2-1940 (Ochtendblad)
* 48e jaargang nr. 17793 d.d. 23-2-1940 (Avondblad)
* 48e jaargang nr. 17794 d.d. 24-2-1940
* 48e jaargang nr. 17800 d.d. 01-3-1940
* 48e jaargang nr. 17811 d.d. 12-1940
* 48e jaargang nr. 17829 d.d. 31-3-1940
* 48e jaargang nr. 17836 d.d. 07-4-1940
* 48e jaargang nr. 17857 d.d. 28-4-1940
* 48e jaargang nr. 17869 d.d. 10-5-1940
* 50e jaargang nr. 18793 d.d. 31-12-1942


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 doos 1Titel
WERELDOORLOG II. MEDIA

Annotatie:
Vervolg A1.Landelijke kranten/uitgaven
- Trouw.
* Onze politiek in de toekomst
* Speciale uitgave voor het Gooi
* 1e jaargang nr. 8 d.d. 20-7-1943
* 2e jaargang nr. 4 d.d. eind april 1944
* 2e jaargang nr. 7 d.d. midden juli 1944
* 3e jaargang Bevrijdingsnummer
* 3e jaargang nr. 4 d.d. midden april 1944
* 3e jaargang nr. 5 d.d. 27-4-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 6 d.d. 4-5-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 7 d.d. 11-5-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 8 d.d. 18-5-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 9 d.d. 25-5-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 10 d.d. 1-6-1945 (weekblad-editie Drenthe)
* 3e jaargang nr. 46 d.d. 15-6-1945
* 3e jaargang nr. 147 d.d. 3-10-1945
* 3e jaargang d.d. 6-1-1945

- De Uitkijk, onafhankelijk weekblad voor Nederland
* 1e jaargang nr. 25 d.d. 11-8-1945

- Vrij Nederland
* Bevrijdingsnummer. Gooi editie
* Bulletin nr. 4 d.d. 28-6-1940 * Bulletin nr. 151 d.d. 8-5-1945
* Bevrijdingsnummer voor Meppel d.d. april 1945
* 2e Bevrijdingsnummer voor Meppel d.d. april 1945
* 4e jaargang nr. 14 d.d. 29-7-1944
* 5e jaargang nr. 1 d.d. 19-8-1944
* 5e jaargang d.d. 9-5-1945
* 5e jaargang d.d. 16-5-1945
* 5e jaargang d.d. 24-5-1945
* 5e jaargang nr. 25 d.d. 2-6-1945
* 5e jaargang nr. 26 d.d. 9-6-1945
* 5e jaargang nr. 28 d.d. 23-6-1945
* 5e jaargang nr. 29 d.d. 30-6-1945
* 5e jaargang nr. 30 d.d. 7-7-1945
* 5e jaargang nr. 31 d.d. 14-7-1945
* 5e jaargang nr. 36 d.d. 18-8-1945
* 5e jaargang nr. 37 d.d. 25-8-1945
* 6e jaargang nr. 2 d.d. 8-9-1945
* 6e jaargang nr. 3 d.d. 15-9-1945 * Internationale informatiebladen van Vrij Nederland nr. 6 d.d. juni 1944

- De waarheid
* De waarheid: uitgave van de vrijheidsstrijders nr. 7 (maart 1941)
* 5e jaargang nr 364 d.d. 6-6-1946
* 5e jaargang nr. 80 d.d. 22-6-1945
* De Daad, uitgave met een oproep aan arbeiders van Meppel e.o.
* Bevrijdingsmanifest
- De Spiegel; Christelijk nationaal weekblad

* nr. 1 d.d. 13-10-1945
* nr. 8 d.d. 1-12-1945
* nr. ?? (ongedateerd)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 doos 2

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 32   Ga direct naar pagina: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad