create
counter
Catalogus: : pagina 5
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 5   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
BEWIJS VAN GEWOON AANDEEL NND

Annotatie:
Bewijs van gewoon aandeel van Noord-Nederlandse Drukkerij te Meppel ten name van E.J. Loman, onderwijzer te Nieuwe Pekela uitgegeven op 1-11-1952.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 32 2Titel
Print deze titel
BLFM (Bond van loodgieters en fitters Meppel); archiefdoos.

Annotatie:
Archiefdoos met 2 notulenboeken 1955 ( 1 vergadering, verder leeg) en 1961.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 23Titel
Print deze titel
BOAZ woningstichting; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met huurreglement en - contract 1933. \,br> 2. Enveloppe met documenten over het project groot- onderhoud/ woningverbetering, agenda's en verslage. Tekeningen, bewonersinformatieboekje, inventarisatie 26 woningen en verslag 3e vergadering van de bewonerscommissie 12-9-1990.
3. Grijze map met 3 brochures van het Minsterie van VROM.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 55Titel
Print deze titel
BRANDWEER Meppel

Annotatie:
1.Rooster voor 1944 voor de wachtdiensten
2. Ontwerp- Opleidingsvoorschrift voor de Brandweer
3. Indeling van het Personeel en het Materieel en Regeling voor het Uitrukken en voor de Werkzaamheden bij Brand + kopie
4. Aanwijzingen omtrent de Indeeling, Opkomst en Werkzaamheden van de Brandweer te Meppel
5. De branden bij Brocades; door A. Kuurman, H.M. van Sloten en A. Staal (2000, 20 blz.; afbn.)
6. Twee jaarverslagen (1991 en 1997)
7. Bouwsteen 1: Basiskennis rampenbestijding; Stichting Brandweeropleiding in Nederland (1986)
8. Figuren behorende bij Handleiding voor de brandweer ('s-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1995)
9. Leerstof voor hulpverlener bij de brandweer ('s-Gravenhage, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1979)
10. Nader bericht: uitg. van en voor leden van de vrijwillige brandweer Meppel (jrg. 1 t/m jrg. 4, jrg. van 1995 en losse nummers van 1988 (2x), 1990, 1991 (2x) en 1997)
11. Oefenschema: 1984, 1985, 1986 en 1987
12. Uitnodigingen voor feestavonden van P.O.V. Broekstuk en andere festiviteiten + enveloppen van Brandweer Meppel
13. Ons Nader bericht: maandelijks contactorgaan van en voor de Vrijwillige Meppeler Brandweer (jrg. 3, nrs. 3, 5, 9/10 en 12 en jrg. 4, nrs. 3, 4 en 6/7)
14. Uitnodigingen voor contactavonden, cursussen, medische keuringen, vergoedingen voor de vrijwillige brandweerlieden etc.en brieven van diverse instanties (o.a. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Meppel)
15. Krantenartikelen: 200 jaar Meppeler brandweer (MC 25-04-1975); Kapitaal jacht uitgebrand (Nieuwe Meppeler 03-08-1988); Kleerkast uitgebrand; Woonboot in lichterlaaie (ongedateerd)
16. Brandweerverordening voor de gemeente (84 blz.) en Toelichting tot de Model-brandweerverordening (17 blz.)
17. Brand; artikelen (fotokopie, 1865). Commentaar van vijf brandweerlieden op artikelen in de courant en Foto en tekst over brand in ??n van de gebouwen van Brocades & Stheeman te Meppel (ongedateerd)
18. Personeel van de Brandweer te Meppel (01-04-1950) tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 135 doos 2

Zie ook:
A 135, doos 1
K 95
Dv 11


Titel
Print deze titel
BROCADES

Annotatie:
Ordner met opschrift N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken Borcades - Stheeman & Parmacia Amsterdam.
1. Organogram 1800-1950 en ontwikkelingen na 1927.
2. voorgangers apotheek Anthoni d'Ailly, Christiaan Pluygers, Arnoldus Marius Pluygers, Willem Jan de Maar, E.Post Stheeman.
3. Originele handgeschreven en uitgewerkte versie van de "instructie voor de bediende" voor de bediende in de NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman& Pharmacia.
4. (lucht)foto's van het bedrijf.
5. Koninklijk bezoek.
6. Foto's van diverse bereidingsruimten.
7. COR, OR en commissies.
8. Personeelsvereniging.
9. In memoriam Mevr.E.J.Sardeman-Jacobs en Ir. E.W. ter Horst. Jubilarissen en afscheid Ir. E.W. ter Horst, J.W. Noordduyn, Van der Linde, L.Corporaal, Roel Harink, Hans Dunsbergen, Mevr. .
10. Artikelen uit de Fabrieksbode d.d. 24-4-1970, 3-5-1974, 27-9-1974, 1-7-1977, 28-5-1983, 9-10-1987, 30-1-1998.
11. Producten Tamsulosin, De-Nol, Omnic en produktenalfabet.
12. Van Markens Stichting. Fonds van waaruit personeelsleden financi?le bijdrage konden ontvangen en brief d.d. 8-1-1981 waarin bevestigd wordt de benoeming van A. van Dalsum in het bestuur van Van Markens Stichting.
13. blz 3 t/m 8 van een stageverslag d.d. februari 1980 van I.J. van Herk, stagiaire maatschappelijk werk over verschillende fondsen binnen de onderneming en de huidige stand van zaken (1980).
14.Krantenartikelen over de nieuwbouw in Meppel Noord.
15. Krantenartikelen woningbouw terrein Brocades.
16.Krantenartikelen (29-1-1990) onderzoek resterende vervuiling en bezwaar omwonende tegen verlenen hinderwetvergunning.
17. Krantenartikelen afstoten Pharma-divisie aan Yamanouchi Pharmaceuticals en mogelijk verdwijnen overtollige banen Meppel.
18. Brief d.d. 9-3-1981 van H.M. Dekker en H.K. Schuring met het verzoek om in het kader van een onderzoek inzage te krijgen in documenten die betrekking hebben op een staking bij Brocades en Stheeman in de periode 30-10 tot 20-11-1917.
19. bladzijde 2 van een schrijven van Gist Brocades waarin mededeling wordt gedaan van het feit dat de FNV bij gedwongen ontslagen bereid is om de SUT en VUT uit te breiden, krantenartikel d.d. 3-4-1985 over actie FNV die in vestiging Dordrecht heeft gevoerd en sociaal jaarverslag 1989 waarin gememoreerd wordt aan reorganisatie in 1987
20. Krantenartikel van Thijs Rinsema over Brocades & Stheeman de voorloper van Yamanouchi. Beschreven wordt de herinneringen die door Hilbert Jans aan het papier heeft toevertrouwd sinds hij op 18-11-1929 in dienst trad bij Brocades & Stheeman.
21. Krantenartikel geschreven door Jan Houdel over de grondlegger Willem Brocades.
22. Kopie van krantenartikel waarin de veroordeling in 1855 wordt besproken van Jentje Groeneboer en Lena van Rechteren die over het hooiland van Jacob Meuring hebben gelopen en paarde-of hondebloemen hebben gestoken waardoor het gras werd vertrapt. De kruiden in het hooiland waren bestemd voor Brocades Stheeman aan de Woldstraat te Meppel.
23. Kopie van krantenartikel uit blad Oud Meppel. Jaargang 16. nr. 4 waarin aandacht wordt besteed aan de branden bij Brocades Stheeman vanwege gebruik alcohol.
24. Artikel uit FNV Magazine d.d. 16-5-1992 over de heer en mevrouw Wilhelmi en over de huurders van de woningen aan het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen, fabrieksdorpen evenals het Agnetapark van Gist Brocades in Delft.
25. Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 25-11-1987 interview met Dr. Eric Jan Mouton directeur van Gist Brocades en zijn aanstaande VUT.
26. Krantenartikel over de afgeketste fusie tussen Gist Brocades en ACF en het ter beschikking stellen van zijn functie door bestuursvoorzitter G. Bresser van Gist Brocades.
27. Blad met foto impressies diverse activiteiten.
28. Krantenartikel over overstromingen in 1960.
29. Foto van aantal medewerkers Brocades, waaronder van Dalsem en D.J. Reiding.
30. Artikel in bedrijfsblad presscriptie over manager Production Freek Kuijper en afscheid van Ed Visman.
31. "Het was maar een idee". Artikel in Presscriptie over collega's in Meppel die hebben meegedaan aan Nationale Idee?ndag op 21-3-2001.
32. Map niet nader te verklare documenten, zoals enveloppen van Gist Brocades, Yamanouchi. Deel van artikel over pensioenfondsen, uitnodiging festelijkheden op 23-5-2003, De BGD Centraal Drenthe, deel artikel over proefdieren en foto in Meppeler Courant d.d. 15-4-2013 van de Wilhelminastraat.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 37 2

Zie ook:
zie A 37
Titel
Print deze titel
BROCADES; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met artikel uit Eigen Haard 11-1-1902 "De fabriek van gecomprimeerde geneesmiddelen..." door E. Rombouts .
2. Hoes met advertenties uit 1927
3. Hoes met "De fabrieksbode 16 april 1971".
4. Hoes met artikel "Karsje Brocades " overleden 11-2-1899,door Jan Timme (een keer handgeschreven, een keer gedrukt) Met originele foto van haar laatste huis bij de Beerebrug
5. Blauwe map geschiedenis.
6. Blauwe map krantenknipsels.
7. Brochure "Opdat wij niet vergeten" door A. Spruit- Stheeman. 1998.
8. Plattegrond gebouwen Stationsstraat
9. Hoes met Reclamefolder Jecovitol en suikerzakje.
10. Hoes met Royal Chemical an Pharmaceitic works.1905.
11. Extract bezoek koningin Juliana 1 en 2 juni 1950. 2 x.
12. Jaarboekje drogistenbond. 1926.
13. Penning J. Lavet 7 mei1917-1942. Brocapharm, in doosje. zit in doosje 14.
14. Trommel Sport en reis verbandtrommel.
15. Boek Inkoop 1915.
16. Herdenkingsboek (ook M 130) Brocades 1800-1950.
17. Blauwe map Genealogie Willem Brocades 12-11 2000.
18. Hoes met foto's, ook originelen.
19. Blauwe map met informatie medewerkers en personeel. met schenkingen in oranje enveloppen.
20. Blauw map met 4 bladen Brocades december 1965 en 1966 , Over en weer.1967 en Man in bak.
21. Hoes met folder Yamanouchi, en krantenknipsel. 1995.
22. a en b. 2 snelhechters met informatie over de reunie van de POV 19 mei 1990.
23. Waardeel, jrg 19 nr 3 met art over Brocades & Stheeman.
24. Brocades & Stheeman, Meppel; N.V. Koninklijke pharmaceutische fabriek voorh.; Brochure, overdruk Neerlands welvaart, artikel door Tony de Ridder, januari 1938. .20 blz., afbn. tbd
25. Gist-Brocades N.V.: jaarverslag 1967 (Delft, 1968; 22 blz.)
26. Plastic hoes 2 vaantjes POV Brocades


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 37Titel
Print deze titel
BURGERMACHT DRENTHE; 1797-'98; archiefdoos

Annotatie:
Kopie?n uit de oude statenarchieven van Drenthe in omslagen.
- Burgermacht van 1- 575 (onvolledig)
- Lijst van burgers, telling van de bevolking
- Contribuanten volgens huisnummers. 22-922.
- Vrijstellingen van de 'personele dienst onder den wapenen'
- Lijst van beroepen
- Certificaties.,

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 17Titel
Print deze titel
C.J.M.V. THEOFILUS; archiefdoos

Annotatie:
1. Blauwe map met 2 folders, 1 over 25 jarig bestaan "Theofilus"en de ander over een vergadering van "Theofilus", 1894 en 1911.
2. Groene map met 2 brochures met huishoudelijk reglement van "Theofilus", 1899 en 1925.
3. Groene map met 3 maandbladen van "Theofilus", jubileumjaren '34, '39, '49.
4. Blauwe map met gedeelte van het Prediktbeurtenblad waarin "Theofilus" wordt genoemd, 1945.
5. Blauwe map met twee klasseboekjes van de zondagsschool van "Theofilus", uit dertiger jaren.
6. Hoes met brochure over het 50 jarig jubileum van "Theofilus", 1919.
7. Hoes met brochure over 70 jarig jubileum "Theofilus", 1939.
8. Hoes met boekenlegger ('67) en Lunchroomzakje van gebouw "Theofilus" aan Stationsweg.
9. Hoes met kopie van diploma "A. Poetsma" als lid van Nederlandsch Jongelingsverbond, 1872.
10. Hoes met krantenknipsel 6 april 1944 "Een blik in de historie 75 jaar "Theofilus"".


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 195

Zie ook:
A30
Titel
Print deze titel
Christelijke Reticeervereniging EXCELSIOR.

Annotatie:
1. Statuten en Huishoudelijk Reglement "Bocreto".
2. Briefpapier en envelop "Excelsior".
3. Plastic map met uitnodiging 40jr jubileum 9-11-1948 "Excelsior"; Huishoud. Reg. 27-11-1908.
4. Toneelboekje met hist toneelspel "1 april 1572"
5. Boekje uit Brochurereeks "Weg en werk van den Wereldbond", deel II in het nieuwe tijdperk, serie 5 nr. 5.
6. Map met krantenknipsel over jubileum "Excelsior" (1948)
7. Twee cliche's met fotokopie?n toneelver. "Excelsior".
8. Uitnodiging opvoering "Boodschapper of Loevenstein 1570"
9. Insteekhoesje met brochure 'Huishoudelijk Reglement der Reciteervereen. "Excelsior"', 1933.
10. Insteekhoesje met brochure 'herinneringsboekje "Nederland vecht door"', 1945.
11. Insteekhoesje met programma van de uitvoering van "Excelsior", 26 dec. 1912.
12. Insteekhoesje met programma van de opvoering "het Geweten" door "Excelsior", datum onbekend.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 30 4

Zie ook:
A 30, 1
A 30, 2
Q 58, 1 en Q 58,2


Titel
Print deze titel
CLM; ordner

Annotatie:
1. Met: 1909-1959, het vijftig-jarig bestaan van de Co?peratieve Landbouwbank en Aan- en verkoopverening (W.A.); jubileumuitgave.
2. Landbouwbanknieuws 27 maart 1959, nr.140.
3. De landbouw in en om Meppel; t.g.v. de Memato , 17-22 mei 1954..
4. Krantartikelen Meppeler Courant.
5. Grote envelop CLM.
6. Papieren in oranje envelop, schenking mw. Hiddingh 2012; geschiedenis in stencil.; gescande foto.
7.Twee boekjes gekaft met kalender CLM 1964.
8.Statuten der Co?peratieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging W.A. Meppel,1933
9. Verslag Boekjaar 1937-1938 van de Co?peratieve Handelsvereeniging W.A. Meppel


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 64

Zie ook:
Zie F 18, 1-4
Titel
Print deze titel
COLLECTIE Boere; 50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van een fotogravenechtpaar Boere uit de Wijk, beslaande de jaren 1965-1980.. Bijbehorende negatieven in 9 ordners in de kluis boven.

Annotatie:
50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van het fotograven echtpaar Boere uit de Wijk., beslaande de periode van Deel l. 1965-sep.1970 Uit IJhorst, De Wijk, Nijeveen, Staphorst en Ruinerwold.
Dl.2. 1 okt.1970-juli 1971
Dl.3. aug.1971-mei 1973
Dl.4. 7 mei- 15 juni 1973
Dl.5. 15 juni-20 aug.1973
Dl.6. 20 aug.-10 okt.1973
Dl.7. 8 okt- 3 dec.1974
Dl.8. 3 dec.-21 jan.1974
Dl.9. 21 jan.-25 febr. 1974
Dl.10. 25 febr.-29 mrt 1974
Dl.11. 30 mrt-20 mei 1974
Dl.12. 20 mei- 13 juni 1974
Dl.13. 13 juni-5 aug.1974
Dl.14. 6 aug.-4 sep.1974
Dl.15. 4 sep-14 okt.1974
Dl.16. 14 okt.-19 nov.1974
Dl.17. 20 nov.-23 dec.1974
Dl.18. 23 dec.1974- 24 jan.1975
Dl.19. 27 jan.-24 febr.1975
Dl.20. 24 febr.-24 mrt 1975
Dl.21. 24 mrt-21 april 1975
Dl.22. 21 april-23 mei 1975
Dl.23. 26 mei-7 juli 1975
Dl.24. 9 juli-30 juli 1975
Dl.25. 30 juli-25 aug. 1975
Dl.26. 25 aug.-8 sep.1975
Dl.27. 8 sep.-3 okt.1975
Dl.28. 3 okt.-3 nov.1975
Dl.29. 3 nov.-1 dec. 1975
Dl.30. 1 dec. 1975- 26 jan.1976
Dl.31. 28 jan.-13 mrt 1976
Dl.32. 15 mrt- 7 mei 1976
Dl.33. 7 mei- 2 juli 1976
Dl. 34. 9 juli-28 aug.1976
Dl.35. 30 aug.-25 okt.1976
Dl.36. 25 okt.-29 nov.1976
Dl.37. 29 nov.1976- 17 jan.1977
Dl.38. 21 jan.-22 mrt 1977
Dl.39. 28 mrt-25 april 1977
Dl.40. 25 april-1 aug.1977
Dl.41. 8 aug.-28 sep.1977
Dl.42. 28 sep.-5 dec.1977
Dl.43. 12 dec.1977-10 aoril 1978
Dl.44. 10 april-14 aug.1978
Dl.45. 16 aug.-6 okt 1978
Dl.46. 8 okt.1978-5 mrt 1979
Dl.47. 5 mrt -1 juni 1979
Dl.48. 7 juni-29 okt.1979
Dl.49. 29 okt.1979-1 febr.1980
Dl.50. 4 febr.1980-nov.1980 (laatste deel)

Ringbanden met negatieven:
Map Type Blad vanaf Blad t/m Periode
1 KB 73 200 1971 t/m 1973
2 KB 201 347 mei 1974 t/m juli1975
3 KB 350 500 juli 1975 t/m dec 1976
4 KB 501 650 dec 1976 t/m mrt 1979
5 KB 651 711 april 1979 t/m februari 1980
6 6x6 1 125 1967 t/m 1970
7 6x6 126 250 1970 t/m 1973
8 6x6 251 375 1973 t/m 1975
9 6x6 378 504 1975 (kleur)
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 85Titel
Print deze titel
collectie E. Bakker en B. Bakker-Boxem.

Annotatie:
1. Plastic hoes met 3 werkboekjes praktisch boekhouden.
2.Blauwe mapje met rapportboekjes 1934 en 1939 en getuigschrift Ambachtsschool Meppel 1937.
3. Blauw mapje met getuigschrift dd 1939, diploma Autogeen, Lasschen en Snijden dd 1940; diploma elektrisch lassen dd 1941, Avondschool voor Nijverheidsonderwijs Meppel.
4. Snelhechter met pensioenreglement Metaalindustrie, correspondentie Meppeler Machinefabriek.
5. Plastic mapje met inschrijfbewijs lidmaatschap ANMB.
6. Oorkonde te loffelijker getuigenis van 37 jaar trouwe dienst 1973.
7. Plastic hoes met 3 schoolschriftjes Bertha Boxem.
8. Tekenboek nr 7, uitgave Firma A. Huisman tnv B. Boxem.
9. Plastic hoes met Rapportboekje Openbare Lagere School C 1934-1937 tnv Egbertha Boxem geb 9 september 1924.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 180 2

Zie ook:
A 180


Er zijn 338 titels gevonden, op 29 pagina's.    Dit is pagina 5   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad